Print our EEA Privacy Policy

Integritetspolicy för EES

Senaste uppdatering: 18 september 2017

Denna Integritetspolicy gäller för Circle-kunder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Översättningar av Integritetspolicyn finns tillgängliga för din bekvämlighet och nås via den nedrullningsbara menyn längst upp på denna sida.
 
Om du registrerar dig för Circle den 18 september 2017 eller senare börjar denna Integritetspolicy gälla omedelbart. Om du registrerade dig för Circle före den 18 september 2017, börjar denna Integritetspolicy gälla den 18 september 2017. Den Integritetspolicy som gäller fram till detta datum finns tillgänglig här.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Circle UK Trading Limited ("Circle") samlar in, använder, lagrar, delar och skyddar din information när du använder Circle via webbplatsen www.circle.com eller Circles mobilappar. Vi vet hur viktig integriteten är för våra användare; därför samlar vi endast in den information vi faktiskt behöver och kommer inte att dela din personliga information med tredje part, såvida detta inte är nödvändigt. Även inom Circle är tillgången till din personliga information begränsad till endast de medarbetare som behöver ha tillgång till informationen för hantering av frågor som rör efterlevnad av regler, verifiering av identitet, förebyggande av bedrägerier samt kundsupport.

Circle (inklusive de affiliate-enheter som kan komma att hantera din information) uppfyller kraven i EU-US Privacy Shield Framework från U.S. Department of Commerce med avseende på insamling, användning och lagring av personlig information som överförs från EU till USA. Circle har intygat Department of Commerce om att de följer deras Privacy Shield Principles. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna Integritetspolicy och Privacy Shield Principles, har Privacy Shield Principles tolkningsföreträde. Om du vill ha mer information om Privacy Shield-programmet eller vill läsa vår försäkran besöker du https://www.privacyshield.gov/.

Med avseende på UK Data Protection Act är registeransvarig Circle UK Trading Limited med säte White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, Storbritannien.

Vi kan komma att ändra denna Integritetspolicy från tid till annan. När vi gör uppdateringar informerar vi dig om det genom att ändra datumet ovan. Om det är en stor uppdatering skickar vi dig en avisering eller publicerar ett meddelande på vår webbplats. Om du har frågor om ändringar av Integritetspolicyn kontaktar du supporten.

Genom att använda Circles webbplats eller mobilappar samtycker du till den praxis som finns i denna Integritetspolicy.

1. Information som vi samlar in

Vad du tillhandahåller direkt till oss

När du skapar ett Circle-konto samlar vi in vissa viktiga uppgifter om dig, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, lösenord, skatteregistreringsnummer eller motsvarande (om tillämpligt) samt annan information du tillhandahåller direkt via vår webbplats eller mobilapp.

Om du vill koppla ett betalkort, kreditkort eller bankkonto måste vi samla in kortnummer eller IBAN-/BIC-nummer och relaterad kontoinformation. I takt med att Circle lägger till ytterligare funktioner kan du också uppmanas att lämna ytterligare information.

Ibland behöver vi begära mer information i syfte att verifiera din identitet eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter. När detta blir nödvändigt kommer du att uppmanas att tillhandahålla sådan information.

I den händelse att Circle integreras med andra plattformar kan du komma att uppmanas bevilja Circle tillgång till ytterligare information från sådan plattform (eller ge aktuell partnerplattform tillgång till information som du har lämnat till Circle). Om Circle till exempel implementerar integration med en plattform för sociala medier skulle du ha möjlighet att koppla ditt konto på den plattformen till Circle i syfte att effektivisera registreringsprocessen, komplettera din kontaktlista eller andra ändamål.

Om du tillhandahåller oss personuppgifter om personer (utöver dig själv) vid användning av våra Tjänster, bekräftar du att du har fått medgivande från aktuella personer att lämna ut deras personuppgifter i insamlings- och användningssyfte.

Vad samlas in automatiskt?

Viss information samlas in automatiskt när du använder Circle. Denna information gör det möjligt för oss att erbjuda nya spännande funktioner, hantera dina supportärenden enklare och skydda ditt konto på ett bättre sätt. Denna information inkluderar följande:

 • Enhetsinformation. Vi samlar in information om din enhet, inklusive typ av enhet (dator/iPhone/Android), operativsystem, mobiltelefonnummer, webbläsartyp och -språk samt enhetsidentifierare (såsom IMEI och MAC-adress).
 • Platsinformation. Med din tillåtelse samlar vi in enhetens plats så att vi kan erbjuda dig platsbaserade funktioner, till exempel möjlighet att skicka medel till Circle-användare i närheten.
 • Kontakter. I syfte att göra det lättare att skicka medel till dina kontakter samlar vi − med din tillåtelse − in information från din telefons adressbok eller andra kontaktlistor som du ger oss tillgång till (exempelvis din lista över Facebook-vänner).
 • Bilder, videoklipp och annat medieinnehåll. Om du vill bifoga bilder, videoklipp eller annat medieinnehåll till betalningar, betalningsförfrågningar eller annan kommunikation via Circle, måste vi ha tillgång till bilderna på din telefon. Bilder, videoklipp eller annat medieinnehåll som du bifogar sparas och finns tillgängligt för Circle, men vi kommer aldrig att hämta eller spara bilder, videoklipp eller annat medieinnehåll från din telefon som inte är kopplat till betalningar, betalningsförfrågningar eller annan kommunikation via Circle.
 • Meddelandeinnehåll. Om du inkluderar ett meddelande i dina betalningar sparas innehållet i meddelandet och finns tillgängligt för Circle.
 • Transaktioner. Vi samlar in information om din betalningsaktivitet, såsom belopp, datum, tid och mottagare för varje transaktion.
 • Cookies. Precis som de flesta mobilappar och webbplatser använder vi cookies. Cookies är små datafiler som vi placerar på din enhet som gör det möjligt för oss att identifiera dig som Circle-användare och ge dig en anpassad Circle-upplevelse. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies när du använder vår webbplats eller vårt innehåll. Sessionscookies försvinner och är inte längre aktiva efter att du har loggat ut från ditt konto eller stängt webbläsaren. Mer långvariga cookies, som kallas för permanenta cookies, finns kvar i webbläsaren tills du raderar dem eller de löper ut. Du har rätt att avvisa våra cookies om webbläsaren eller webbläsartillägget tillåter detta, men om du gör det kan det begränsa din användning av Circle. Hjälpavsnittet i de flesta webbläsare eller webbläsartillägg innehåller instruktioner om hur du blockerar, tar bort eller inaktiverar cookies.

2. Skydd av din information

I hela denna policy använder vi begreppet "personlig information" när vi beskriver information som är kopplad till dig eller som kan användas för att identifiera dig. Vi anser inte att personlig information inkluderar information som har blivit anonymiserad.

Vi skyddar din information med fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder i syfte att minska riskerna för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, utlämnande och ändring. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar och datakryptering, fysisk åtkomstkontroll till våra datacenter samt kontroll av verifiering av informationsåtkomst. Ibland kan personliga data lagras hos våra tredjepartspartner och -leverantörer i syfte att skydda din information på ett bättre sätt och att använda den i de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Alla våra fysiska, elektroniska och procedurrelaterade säkerhetsåtgärder är utformade i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

De data som vi samlar in från dig överförs till, och lagras på, en destination i USA och kan överföras till och/eller lagras på andra platser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan även behandlas av personal som är verksam utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer (inklusive Circles affiliate-enheter). Denna personal kan vara anlitad för att leverera våra Tjänster och/eller bearbeta dina uppgifter och tillhandahålla supporttjänster. Genom att skicka dina personliga data samtycker du till denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi vidtar alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy. Tredje parter kan finnas i andra länder där lagarna för hantering av personlig information kan vara mindre stränga än i ditt land.

3. Hur vi använder din information

Vi samlar in all denna information så att vi kan erbjuda dig ett säkert och effektivt sätt att skicka och ta emot betalningar. Den information vi samlar in gör att vi kan:

 • Erbjuda Circles produkts fullständiga utbud av betalningar och funktioner.
 • Hålla kontakten med dig − oavsett om det gäller att erbjuda kundservice, informera dig om nya spännande funktioner som har lagts till i mobilapparna eller skicka säkerhetsmeddelanden eller -information.
 • Bekräfta din identitet så att vi kan förhindra bedrägeri eller obehörig aktivitet.
 • Förbättra Circle eller lägga till nya produktfunktioner genom att analysera användningstrender.
 • Personanpassa Circle-upplevelsen genom att matcha produktfunktioner med sådant som vi tror kan intressera dig särskilt mycket.
 • Uppfylla andra syften som informationen samlades in för.

Vi kommer aldrig att sälja eller hyra ut din personliga information till tredje part. Vi kan komma att kombinera din information med information som vi samlar in från andra företag och använda den för att förbättra och anpassa Tjänsterna och vårt innehåll och vår marknadsföring.

4. Hur vi delar din information

Delning med tredje part

För att kunna göra Circle-produkten tillgänglig för dig och uppfylla våra lagstadgade skyldigheter kan vi komma att dela den information vi samlar in enligt nedan:

 • Om du kopplar ett betalkort, kreditkort eller bankkonto kommer vi dela din kontoinformation med vår bankpartner så att vi kan behandla betalningar. För att det ska vara så enkelt som möjligt att lägga till ett konto samarbetar vi med Plaid Technologies, Inc. ("Plaid"), som kan komma att ta emot din kontoinformation under denna process. All information som delas med Plaid kommer att behandlas i enlighet med Plaids egen integritetspolicy som finns tillgänglig på https://plaid.com/privacy. Vi kan också behöva dela din information med din egen bank i syfte att verifiera och genomföra betalningstransaktioner.
 • I syfte att förhindra bedrägeri behöver vi ibland dela din information med tredjepartstjänster för identitetsverifiering. Det gör det möjligt för oss att säkerställa att du är den du utger dig för att vara, genom att jämföra informationen du tillhandahåller med offentliga register och andra databaser från tredje part. Det kan inkludera sökningar via elektroniska tjänster, såsom kreditupplysningsföretag, men vi kommer inte att göra det på ett sätt som har en negativ inverkan på din kredit eller kreditvärdighet.
 • I syfte att förbättra Circles funktionalitet delar vi ibland information med tjänsteleverantörer som hjälper oss att analysera hur appen används. På så sätt kan vi finjustera populära funktioner och förbättra eller ta bort funktioner som inte används.
 • I egenskap av reglerat finansinstitut kan vi bli tvungna att dela din information med instanser för brottsbekämpning eller myndighetspersoner. Vi gör detta endast när vi är tvungna att göra det till följd av en specifik förordning, stämning, domstolsbeslut eller formell begäran eller om vi i övrigt i god tro anser att vi måste dela informationen ifråga för att förhindra fysisk skada, ekonomisk förlust eller har en skyldighet att rapportera olaglig verksamhet.
 • Circle tillåter dig att skicka och ta emot pengar till/från kunder till Circles dotterbolag, inklusive Circle Internet Financial, Inc. och Circle Payments, LLC i USA. För att kunna genomföra sådana transaktioner behöver vi dela information om ditt konto med dessa andra Circle-enheter i syfte att genomföra sådana transaktioner och uppfylla deras lagstadgade skyldigheter.
 • Ibland kan Circle samarbeta med andra företag ("Partner") i syfte att göra det möjligt för dig att skicka och ta emot pengar till/från individer som är kunder hos sådana Partner och inte hos Circle. För att kunna genomföra sådana transaktioner behöver vi dela information om ditt konto (såsom namn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum) med tillämplig Partner så att de kan uppfylla sina lagstadgade skyldigheter. Din information kommer endast att delas med dessa Partner i den utsträckning du faktiskt genomför transaktioner eller interagerar med kunder till dessa Partner.
 • För att tredje parts ekonomiska, tekniska och juridiska granskningar av Circles verksamhet ska kunna genomföras kan vi behöva dela information om ditt konto som en del av sådan granskning.
 • Om Circle går samman med eller förvärvas av ett annat företag får detta företag tillgång till den information som du har försett oss med. Om detta inträffar kommer vi att kräva att den nya enheten följer denna Integritetspolicy och vi kommer att informera dig om alla sådana ändringar.
 • Circle kommer att dela din information med Circle Internet Financial, Inc. (en enhet i USA), Circle Internet Financial Trading Company Limited (en irländsk enhet) och Circles andra affiliate-enheter enligt vad som krävs för att kunna ge dig bästa tänkbara produkt- och kundsupport.
 • Vi kommer att dela din information med andra tredje parter om du ger oss uttrycklig tillåtelse att göra detta.

Delning med andra Circle-användare

I syfte att göra Circle-betalningar till mer än att bara skicka pengar från A till B kommer vi att dela ytterligare information med andra Circle-användare, men endast i den utsträckning du ger oss tillåtelse att göra det.  Observera att all information du delar med en annan person (genom betalning, betalningsförfrågan eller annat) kan komma att delas av denna person med andra, så var försiktig. Denna information inkluderar följande:

 • Transaktionsinformation. Följande information kan tyckas vara självklar, men när du skickar någon en betalning eller betalningsförfrågan får personen i fråga information om den aktuella betalningen, såsom belopp, valuta, datum, tidpunkt samt ett unikt ID-nummer för transaktionen.
 • Meddelanden och bilder. Om du bifogar ett meddelande eller en bild, ett videoklipp eller annat medieinnehåll till en betalning, betalningsförfrågan eller annan kommunikation via Circle, blir informationen synlig för den person eller de personer som tar emot betalningen eller betalningsförfrågan (samt för Circles supportpersonal). Du bör vara medveten om att mottagarna av ett meddelande eller en bild (eller annat medieinnehåll) alltid kan spara det som skickats. Därför ska du inte skicka något du inte vill ska delas offentligt.
 • Din identitet och bild. När andra Circle-användare gör transaktioner med dig (skickar pengar, tar emot pengar, begär pengar etc.) kan de se ditt fullständiga namn. Om du laddar upp en profilbild eller avatar på ditt konto blir även den synlig för andra Circle-användare. Om Circle lägger till ytterligare funktioner som gör det möjligt att dela mer information om din identitet, kan ytterligare information delas (om du väljer att använda sådana funktioner).
 • Plats. Om du har platsinformation aktiverat i inställningarna, kan platsen som du initierade betalningen från vara synlig för mottagaren. Detta gör även att andra användare kan använda funktionen för "användare i närheten" som gör det lättare för dem att skicka en betalning till dig om du är i närheten och inte i övrigt finns i deras kontaktlista.
 • Status och valuta. Andra Circle-användare kan se att du har ett Circle-konto. Då vet de att de kan skicka en betalning till dig och du får den direkt utan att först ha konfigurerat ett Circle-konto. Andra Circle-användare kan också se vilken valuta du har valt som förvald valuta. Detta gör det lättare för dem att skicka rätt belopp och veta i vilken valuta deras betalning tas emot.
 • Offentlig delning av transaktioner. Circle kan i framtiden ge användare möjlighet att dela viss betalningsinformation via ett offentligt flöde eller integration på sociala medier. Informationen kan omfatta avsändare, mottagare, datum och tid för transaktionen, avatarer, plats, medieinnehåll eller annan information om transaktionen. Om den här funktionen är aktiverad kan du avgöra hur mycket information som ska delas i dina kontoinställningar.
 • Övrig information. I takt med att vi lägger till nya produktfunktioner kan det tillkomma ytterligare information som delas med andra Circle-användare. Om dessa nya funktioner kräver delning av personlig information inhämtar vi alltid ditt tillstånd i förväg och gör vårt bästa för att göra det möjligt för dig att inaktivera funktionerna i kontoinställningarna. Vi delar även information med andra Circle-användare om du uttryckligen begär att vi delar sådan information.

5. Ansvar för överföring till tredje part

Circle arbetar för att säkerställa att kunder i EES får information om de ändamål för vilka vi samlar in och använder din personliga information, typer och identiteter för de tredje parter till vilka vi lämnar ut denna information, vissa integritetsrelaterade rättigheter för kunder (såsom rätten att få tillgång till din personliga information och dina val för att begränsa användning och utlämnande av din personliga information) samt hur du kontaktar Circle i samband med våra rutiner för din personliga information.

Om du vill läsa mer om dessa ämnen läser du Avsnitt 3 och 4 ovan ("Hur vi använder din information" och "Hur vi delar din information") samt Avsnitt 6 och 7 nedan ("Hur du ändrar eller raderar din information" och "Klagomål").

Circle kommer att vidta åtgärder för att motverka all otillåten användning från tredje parts sida och har, om vi bedöms vara ansvariga, ett potentiellt ansvar för de skador som kan ha uppstått. Vi kommer också att göra rimliga ansträngningar för att tillgodose medarbetares integritetsrelaterade preferenser, inklusive att begränsa tredje parts tillgång till personlig information och begränsa användning för ändamål som är oförenliga med de ändamål för vilka informationen ursprungligen samlades in eller därefter godkändes för av medarbetarna.

6. Så ändrar eller raderar du dina uppgifter

Om du behöver lägga till eller ändra uppgifter loggar du in på ditt Circle-konto och gör ändringen i inställningarna. Om det inte verkar som om du kan göra ändringen på egen hand, kontakta support så hjälper vi dig att göra ändringen.

Om du vill avsluta ditt Circle-konto bör du vara medveten om att vi i egenskap av reglerat finansinstitut är skyldiga att spara viss information som du har uppgett i ett antal år.

7. Tillgång till information

Om du vill veta vilken information som vi har lagrat om dig läser du kategorierna ovan. Enligt tillämplig lagstiftning har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi innehar om dig. Om du vill ha tillgång till uppgifterna skickar du en förfrågan till [email protected]. Vi kan komma att be dig verifiera din identitet och att ange mer information om din förfrågan.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, genom att kontakta oss på [email protected]. Våra Tjänster kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partnernätverk, annonsörer och affiliate-partner. Om du följer en länk till dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dem. Kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

9. Klagomål

Enligt EU-US Privacy Shield Principles förbinder sig Circle att åtgärda klagomål om vår insamling eller användning av din personliga information. Personer inom EU som har förfrågningar eller klagomål gällande vår Privacy Shield-policy bör först kontakta Circle på [email protected].

Circle har vidare åtagit sig att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till Information Commissioner's Office ("ICO"), en alternativ instans för tvistlösning i Storbritannien. Circle är registrerat hos ICO med registreringsnummer ZA176325. Om du inte får bekräftelse på ditt klagomål inom rimlig tid från oss eller om vi inte har behandlat klagomålet till din belåtenhet, ber vi dig kontakta eller besöka ICO på https://ico.org.uk/ för att få mer information eller för att registrera klagomål. ICO:s tjänster finns tillgängliga för dig utan kostnad.

10. Barns integritet

Om du är under 13 år får du tyvärr inte använda Circle. Vi efterfrågar eller samlar därmed inte medvetet in information från personer under 13 år. Om vi upptäcker att ett barn under 13 år har gett oss personlig information kommer vi att ta bort den omedelbart.

11. Frågor?

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy är du välkommen att höra av dig till supporten.