Print our EEA Privacy Policy

Privacybeleid EER

Voor het laatst bijgewerkt: 18 september 2017

Dit Privacybeleid is van toepassing op klanten van Circle binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Vertalingen van dit Privacybeleid worden verstrekt voor uw gemak en zijn te raadplegen via het vervolgkeuzemenu bovenaan deze pagina.
 
Indien u zich op of na 18 september 2017 inschrijft voor Circle, is dit Privacybeleid  met onmiddellijke ingang van kracht. Indien u zich voor 18 september 2017 inschrijft voor Circle, is dit Privacybeleid van kracht vanaf 18 september 2017. Het Privacybeleid dat tot die datum van kracht is, kunt u hier vinden.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Circle UK Trading Limited (“Circle”) uw gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat, deelt en beveiligt wanneer u gebruikmaakt van Circle op de website www.circle.com of de mobiele toepassingen van Circle. We beseffen hoe belangrijk privacy is voor onze gebruikers. Daarom verzamelen we alleen gegevens die we nodig hebben en delen we uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is. Zelfs binnen Circle is toegang tot uw persoonlijke gegevens beperkt tot de werknemers die deze informatie nodig hebben voor de afhandeling van zaken met betrekking tot compliance, identiteitscontrole, fraudepreventie en klantenondersteuning.

Circle (met inbegrip van de gelieerde entiteiten die uw gegevens mogelijk verwerken) houdt zich aan het EU-US Privacy Shield Framework vastgesteld door het U.S. Department of Commerce betreffende het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die zijn overgebracht van de Europese Unie naar de Verenigde Staten.
Circle heeft aan het Department of Commerce certificering verstrekt dat het bedrijf zich houdt aan de beginselen van het Privacy Shield. In het geval van strijdigheden tussen de bepalingen van dit Privacybeleid en de beginselen van het Privacy Shield, prevaleren de beginselen van het Privacy Shield. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en voor het inzien van onze certificering kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov/.

Binnen de context van de UK Data Protection Act  wordt Circle UK Trading Limited geregistreerd kantooradres White Collar Factory, 1 Old Street, Londen, EC1Y 8AF, Verenigd Koninkrijk beschouwd als de Data Controller.

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen, stellen we u ervan op de hoogte door de bovenstaande datum te wijzigen. Als het gaat om ingrijpende wijzigingen, sturen we u een kennisgeving of plaatsen we een mededeling op onze website. Indien u vragen hebt over wijzigingen die zijn aangebracht in dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Klantenservice.

Door gebruik te maken van de website of mobiele apps van Circle, stemt u in met de handelswijzen die in dit Privacybeleid worden beschreven.

1. Gegevens die we verzamelen

Wat u rechtstreeks aan ons verstrekt

Op het moment dat u een Circle-account creëert, verzamelen we bepaalde belangrijke gegevens van u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord, fiscaal nummer of equivalent (indien van toepassing) en andere gegevens die u rechtstreeks via onze website of mobiele toepassing verstrekt.

Als u een betaalkaart, creditcard of bankrekening aan uw account wilt koppelen, is het nodig uw creditcardnummer of rekeningnummer/IBAN te verzamelen. En wanneer Circle nieuwe functies toevoegt, wordt u mogelijk gevraagd aanvullende gegevens te verstrekken.

Soms is het nodig meer informatie te vragen om uw identiteit te verifiëren of te voldoen aan wettelijke en regulatieve verplichtingen. Wanneer dat nodig is, wordt u gevraagd deze informatie te verstrekken.

Indien Circle wordt geïntegreerd met andere platforms, kunt u zo nu en dan worden gevraagd Circle toegang te verlenen tot aanvullende informatie van het betreffende platform (of het partnerplatform toegang te verlenen tot de informatie die u aan Circle hebt verstrekt). Indien Circle bijvoorbeeld een integratie met een social mediaplatform implementeert, hebt u de optie uw account van dat platform te koppelen aan Circle voor het stroomlijnen van het inschrijvingsproces, het aanvullen van uw lijst met contactpersonen of andere doeleinden.

Indien u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt van een persoon (anders dan uzelf) tijdens uw gebruik van de Diensten, verklaart u dat u toestemming hebt verkregen van de betrokken persoon tot het bekendmaken van zijn/haar persoonlijke gegevens ten behoeve van het verzamelen en gebruiken ervan.

Wat automatisch wordt verzameld

Er zijn bepaalde gegevens die automatisch worden verzameld tijdens uw gebruik van Circle. Deze gegevens stellen ons in staat interessante nieuwe functies te bieden, uw klantenservicezaken soepeler af te handelen en uw account effectiever te beschermen. Tot deze gegevens behoren:

 • Apparaatgegevens. We verzamelen informatie over uw apparaat, met inbegrip van het type apparaat (computer of iPhone of Android), besturingssysteem, mobiel telefoonnummer, browsertype en -taal, en apparaat-id's (zoals IMEI en MAC-adres).
 • Locatiegegevens. Met uw toestemming verzamelen we de locatie van uw apparaat, zodat we u op locatie gebaseerde functies kunnen bieden, zoals de mogelijkheid om geld over te maken naar Circle-gebruikers bij u in de buurt.
 • Contactpersonen.Om het eenvoudiger te maken geld te sturen naar uw contactpersonen, verzamelen we - met uw toestemming - gegevens uit het adresboek van uw telefoon of andere lijsten van contactpersonen waartoe u ons toegang verleent (bijvoorbeeld uw Facebook-vriendenlijst).
 • Foto's, video's en andere media.Indien u foto's, video's of andere media aan uw betalingen, betalingsverzoeken of andere correspondentie via Circle wilt toevoegen, hebben we toegang nodig tot de foto's op uw telefoon. Foto's, video's en andere media die u toevoegt, worden opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor Circle, maar we zullen nooit foto's, video's of andere media van uw telefoon downloaden of opslaan die niet zijn toegevoegd aan betalingen, betalingsverzoeken of andere correspondentie via Circle.
 • Inhoud van berichten. Indien u een bericht toevoegt aan uw betalingen, wordt de inhoud van dat bericht opgeslagen en toegankelijk gemaakt voor Circle.
 • Transacties.We verzamelen informatie over uw betaalactiviteiten, zoals het bedrag, de datum, het tijdstip en de ontvanger van elke betaling.
 • Cookies. Net als de meeste andere mobiele apps en websites, maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die we op uw apparaat plaatsen en waarmee we u kunnen herkennen als Circle-gebruiker en een Circle-beleving op maat kunnen bieden. We gebruiken zowel sessie- als persistente cookies wanneer u onze website of inhoud gebruikt. Sessiecookies vervallen en hebben geen effect meer nadat u zich hebt afgemeld bij uw account of uw browser hebt gesloten. Cookies die langer actief blijven, bekend als persistente cookies, blijven aanwezig in uw browser totdat u ze wist of totdat ze vervallen. Het staat u vrij onze cookies te weigeren als uw browser of een invoegtoepassing in uw browser dat mogelijk maakt, maar dit kan gevolgen hebben voor uw gebruik van Circle. In de help-informatie van de meeste browsers of invoegtoepassingen vindt u instructies voor het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van cookies.

2. Uw gegevens beschermen

In dit beleid gebruiken we de term “persoonlijke gegevens” voor gegevens die met u zijn geassocieerd of die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te bepalen. Gegevens die anoniem zijn gemaakt, beschouwen we niet als persoonlijke gegevens.

We beschermen uw gegevens door middel van fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, bekendmaking en wijziging te verlagen. Enkele van de maatregelen die we hiervoor gebruiken, zijn firewalls, gegevenscodering, fysieke bewaking van toegang tot onze datacenters, en verificatiemechanismen voor toegang tot de gegevens. Om uw gegevens beter te kunnen beveiligen en gebruiken voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, kunnen bepaalde persoonlijke gegevens worden opgeslagen bij externe partners en serviceproviders. Al onze fysieke, elektronische en administratieve maatregelen zijn ontworpen om te voldoen aan toepasselijke wetten en voorschriften.

De gegevens die we van u verzamelen, worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming in de VS en kunnen worden overgebracht naar en/of opgeslagen op andere locaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat werkzaamheden verricht voor ons of een van onze serviceproviders (met inbegrip van gelieerde entiteiten van Circle). Dit personeel kan betrokken zijn bij de uitvoering van onze diensten en/of de verwerking van uw gegevens en verlening van ondersteuningsdiensten. Door uw persoonlijke gegevens in te sturen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We nemen alle stappen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en overeenkomstig dit Privacybeleid worden verwerkt. Derden kunnen zijn gevestigd in andere landen, waar de wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens mogelijk minder streng zijn dan in uw land.

3. Hoe we uw gegevens gebruiken

We verzamelen al deze gegevens zodat we u een veilige en naadloze methode kunnen bieden voor het verrichten en ontvangen van betalingen. De gegevens die we verzamelen, stellen ons in staat om:

 • het volledige assortiment van betalingen en de functionaliteit van het Circle-product te leveren;
 • het contact met u te onderhouden - hetzij om u klantenservice te bieden, om u op de hoogte te stellen van interessante nieuwe functies die zijn toegevoegd aan mobiele apps, of om kennisgevingen of informatie met betrekking tot de veiligheid te verstrekken;
 • uw identiteit te controleren, zodat we fraude en ongeautoriseerde activiteiten kunnen voorkomen;
 • Circle te verbeteren of nieuwe functies aan het product toe te voegen door gebruikstrends te analyseren;
 • de Circle-beleving te personaliseren door functies van het product af te stemmen op zaken waarvan we denken dat deze uw specifieke belangstelling hebben; en
 • andere doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden. We kunnen uw gegevens combineren met gegevens die we verzamelen van andere bedrijven en deze gebruiken voor het verbeteren en afstemmen van de diensten, onze inhoud en advertenties.

4. Hoe we uw gegevens delen

Delen met derden

We kunnen door ons verzamelde gegevens delen op de hieronder beschreven wijzen om het Circle-product aan u te kunnen leveren en om te voldoen aan onze wettelijke en regulatieve verplichtingen.

 • Als u een betaalkaart, creditcard of bankrekening koppelt aan uw account, delen we uw accountgegevens met onze bankpartners zodat we betalingen kunnen verwerken. Om het toevoegen van een account zo eenvoudig mogelijk te maken, werken we samen met Plaid Technologies, Inc. (“Plaid”). Tijdens dit proces worden uw accountgegevens mogelijk doorgegeven aan Plaid. Alle gegevens die worden gedeeld met Plaid, worden behandeld in overeenstemming met het eigen privacybeleid van Plaid, dat te vinden is op https://plaid.com/privacy. Het kan ook noodzakelijk zijn uw gegevens te delen met uw eigen bankinstelling voor het verifiëren en voltooien van betalingstransacties.
 • Soms is het nodig uw gegevens te delen met externe identiteitscontrolediensten om fraude te voorkomen. Dit stelt ons in staat te controleren of u bent wie u zegt dat u bent door de gegevens die u hebt verstrekt te vergelijken met openbare registers en databases van derden. Hierbij kan het gaan om het raadplegen van elektronische diensten, zoals kredietregistratiebureaus, maar we doen dit niet op een wijze die negatieve gevolgen zal hebben voor uw kredietwaardigheid.
 • Soms delen we gegevens met serviceproviders die ons helpen analyseren hoe mensen de app gebruiken, zodat we de functionaliteit van Circle kunnen verbeteren. Dit stelt ons in staat populaire functies beter af te stemmen en te verbeteren of functies die niet worden gebruikt te verwijderen.
 • Als gereguleerde financiële instelling kan het nodig zijn uw gegevens te delen met wetshandhavende instanties of overheidsfunctionarissen. We doen dit uitsluitend wanneer we dat verplicht zijn op grond van een specifiek voorschrift, een dagvaarding, een gerechtelijk bevel of een formeel verzoek, of als we overigens te goeder trouw geloven dat we de gegevens moeten delen om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of illegale activiteiten te melden.
 • Circle maakt het mogelijk geld te sturen naar en te ontvangen van klanten van gelieerde ondernemingen van Circle, zoals Circle Internet Financial, Inc. en Circle Payments, LLC in de Verenigde Staten. Het is noodzakelijk gegevens met betrekking tot uw account te delen met deze andere entiteiten van Circle om deze transacties uit te kunnen voeren en om te voldoen aan wettelijke en regulatieve verplichtingen.
 • Zo nu en dan werkt Circle samen met andere bedrijven (“Partners”) om het mogelijk te maken geld te sturen naar of te ontvangen van personen die klant zijn van deze Partners, en niet van Circle. Om deze transacties uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk gegevens met betrekking tot uw account (zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum) te delen met de betreffende Partner, zodat deze aan zijn wettelijke en regulatieve verplichtingen kan voldoen. Uw gegevens worden slechts met dergelijke Partners gedeeld wanneer u daadwerkelijk een transactie uitvoert of interactie hebt met de betreffende Partner.
 • Het kan nodig zijn informatie met betrekking tot uw account te delen met externe instanties in het kader van de uitvoering van financiële, technische of juridische controles van de operationele activiteiten van Circle.
 • Als Circle fuseert met of wordt overgenomen door een ander bedrijf, zal dit bedrijf toegang verkrijgen tot de gegevens die u aan ons hebt verstrekt. Als dit gebeurt, zullen we eisen dat de nieuwe entiteit zich houdt aan dit Privacybeleid en zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.
 • Circle deelt uw gegevens met Circle Internet Financial, Inc. (een Amerikaanse organisatie), Circle Internet Financial Trading Company Limited (een Ierse organisatie) en andere aan Circle gelieerde entiteiten om u de best mogelijke product- en klantenondersteuninng te kunnen bieden.
 • We delen uw gegevens met andere derde partijen als u ons daarvoor specifiek toestemming verleent.

Delen met andere Circle-gebruikers

Om ervoor te zorgen dat het verrichten van Circle-betalingen meer is dan alleen geld sturen van A naar B, delen we aanvullende informatie met andere Circle-gebruikers, maar uitsluitend voor zover u ons daarvoor toestemming verleent.  Houd er rekening mee dat gegevens die u aan anderen verstrekt (door middel van een betaling, betalingsverzoek of anderszins) ook door hen met anderen kan worden gedeeld. Denk dus goed na.  Tot deze gegevens behoren:

 • Transactiegegevens. Het ligt misschien voor de hand, maar wanneer u een betaling of betalingsverzoek naar iemand anders stuurt, ontvangt deze details met betrekking tot de transactie, zoals het bedrag van de betaling, de muntsoort, de datum, het tijdstip en een unieke transactie-id.
 • Berichten en foto's. Als u een bericht, foto, video, of andere media toevoegt aan een betaling, betalingsverzoek of ander correspondentie via Circle, zijn deze gegevens zichtbaar voor de ontvanger(s) van de betaling of het betalingsverzoek (en voor het ondersteuningspersooneel van Circle). Houd er rekening mee dat de ontvanger(s) van een bericht of foto (of andere media) dit of deze altijd kan/kunnen bewaren. Stuur dus niets waarvan u niet wilt dat het openlijk gedeeld wordt.
 • Uw identiteit en foto. Andere Circle-gebruikers die een transactie met u willen uitvoeren (geld sturen, geld ontvangen, geld vragen, enz.) kunnen uw volledige officiële naam zien. Als u een profielfoto of avatar uploadt naar uw account, is deze ook zichtbaar voor andere Circle-gebruikers. Als Circle aanvullende functies toevoegt die u in staat stellen meer identiteitsgegevens te delen, kunnen meer gegevens worden gedeeld als u ervoor kiest gebruik te maken van deze functies.
 • Locatie. Als u uw locatie hebt ingeschakeld in uw instellingen, is de locatie vanwaar u een betaling hebt verzonden mogelijk zichtbaar voor de ontvanger. Daarnaast stelt het andere gebruikers in staat gebruik te maken van de functie “gebruikers in de buurt”, zodat ze u eenvoudiger een betaling kunnen sturen als u in de buurt bent en overigens niet voorkomt in hun lijst met contactpersonen.
 • Status en muntsoort. Andere Circle-gebruikers kunnen mogelijk zien dat u een Circle-account hebt. Hierdoor weten ze dat ze u een betaling kunnen sturen en dat u deze onmiddellijk zult ontvangen, zonder dat u eerst een Circle-account hoeft in te stellen. Andere Circle-gebruikers kunnen mogelijk ook zien welke muntsoort u hebt gekozen als uw standaard muntsoort. Dit maakt het eenvoudiger voor hen om u het juiste bedrag te sturen en te weten in welke muntsoort u de betaling zult ontvangen.
 • Openlijk delen van transacties. In de toekomst zal Circle gebruikers wellicht de mogelijkheid geven bepaalde betalingsgegevens te delen via een openbare feed of integratie in sociale media. Tot deze gegevens behoren mogelijk afzender, geadresseerde, datum en tijdstip van transactie, avatars, locatie, media of andere gegevens over de transactie. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u in uw accountinstellingen bepalen hoeveel gegevens worden gedeeld.
 • Andere gegevens. Naarmate we nieuwe functies toevoegen aan ons product, zijn er mogelijk nog andere gegevens die worden gedeeld met andere Circle-gebruikers. Als deze nieuwe functies het delen van persoonlijke gegevens noodzakelijk maakt, zullen we altijd eerst om uw toestemming vragen en zullen we ons best doen om het voor u mogelijk te maken deze functies uit te schakelen in uw accountinstellingen. Daarnaast zullen we gegevens verstrekken aan andere Circle-gebruikers als u ons specifiek verzoekt deze gegevens te delen.

5. Aansprakelijkheid voor overmakingen aan derden

Circle doet haar best om ervoor te zorgen dat klanten die zich bevinden in de EER op de hoogte worden gesteld van de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, de typen en identiteit van derden waaraan we deze gegevens bekendmaken, bepaalde privacyrechten van klanten (zoals het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en de mogelijkheden om het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke gegevens te beperken), en hoe u contact kunt opnemen met Circle over onze handelswijze met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in artikel 3 en artikel 4 hierboven (“Hoe we uw gegevens gebruiken” en “Hoe we uw gegevens delen”), alsmede artikel 6 en artikel 7 hieronder (“Uw gegevens wijzigen of verwijderen” en “Klachten”).

Circle neemt stappen om ongeautoriseerd gebruik door derden aan te pakken, en als we verantwoordelijk worden bevonden, zijn we mogelijk aansprakelijk voor eventuele schade.  We zullen ook redelijke inspanningen verrichten om tegemoet te komen aan de privacyvoorkeuren van werknemers, zoals beperking van toegang tot persoonlijke gegevens door derden, en beperking van het gebruik voor doeleinden die niet stroken met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld en waarvoor vervolgens toestemming is verleend door de werknemers.

6. Uw gegevens wijzigen of verwijderen

Als u gegevens wilt toevoegen of wijzigen, kunt u zich aanmelden bij uw Circle-account en de wijziging aanbrengen in uw instellingen. Als het erop lijkt dat u de wijziging niet zelf kunt aanbrengen, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Dan doen wij het voor u.

Als u uw Circle-account wilt sluiten, moet u er rekening mee houden dat wij als gereguleerde financiële instelling verplicht zijn bepaalde gegevens die u hebt verstrekt een aantal jaren te bewaren.

7. Toegang tot gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens we van u in bezit hebben, kunt u de bovenstaande categorieën raadplegen. Op grond van het toepasselijk recht, bent u gerechtigd de persoonlijke gegevens die we van u in bezit hebben te raadplegen. Dit kunt u doen door een aanvraag te sturen naar [email protected]. We kunnen u vragen uw identiteit te bevestigen en uw verzoek toe te lichten.

8. Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via [email protected]. Onze Diensten kunnen koppelingen bevatten van en naar websites van partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen.  Indien u een koppeling naar een van deze websites gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat deze websites elk een eigen privacybeleid hebben en dat wij daarvoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.  Raadpleeg het betreffende privacybeleid alvorens u persoonlijke gegevens stuurt naar deze websites.

9. Klachten

Circle zet zich in voor de afhandeling van klachten over de verzameling en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, overeenkomstig de beginselen van het EU-US Privacy Shield.  Personen in de Europese Unie die vragen of klachten hebben over ons Privacy Shield-beleid, kunnen in eerste instantie contact opnemen met Circle op [email protected].

Circle heeft zich verder verplicht om niet naar tevredenheid afgehandelde Privacy Shield-klachten door te verwijzen naar het Information Commissioner's Office (“ICO”), een alternatieve geschillencommissie in het Verenigd Koninkrijk. Circle is geregistreerd bij het ICO onder registratienummer ZA176325. Als u niet tijdig een ontvangstbevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of uw klacht niet naar tevredenheid door ons is afgehandeld, kunt u contact opnemen met of een bezoek brengen aan het ICO op https://ico.org.uk/ voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van het ICO worden kosteloos aan u verleend.

10. Privacy van kinderen

Als u jonger bent dan 13 jaar, is het helaas niet toegestaan Circle te gebruiken. We vragen en verzamelen daarom niet bewust informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat een kind van jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we die onmiddellijk verwijderen.

11. Vragen?

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.