Print our EEA Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů pro EHP

Aktualizace: 18. září 2017

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zákazníky společnosti Circle v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Překlad těchto zásad ochrany osobních údajů slouží snazšímu porozumění a získáte k němu přístup pomocí rozevírací nabídky v horní části této stránky.
 
Pokud se registrujete u společnosti Circle v září 2017 či později, tyto zásady ochrany osobních údajů platí okamžitě. Pokud jste se zaregistrovali u společnosti Circle před 18. zářím 2017, začne tato smlouva s uživatelem platit 18. září 2017. Smlouvu s uživatelem platnou do tohoto data můžete najít zde.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým společnost Circle UK Trading Limited („Circle“) shromažďuje, používá, uchovává, sdílí a chrání vaše údaje vždy, když využijete jejích služeb prostřednictvím webových stránek www.circle.com nebo mobilních aplikací společnosti Circle. Víme, jak je pro naše uživatele důležitá ochrana osobních údajů. Z toho důvodu shromažďujeme pouze údaje, které potřebujeme, a nebudeme vaše osobní údaje sdílet s žádnou třetí stranou, pokud to nebude nezbytné. I v rámci společnosti Circle je přístup k vašim osobním údajům omezen pouze na ty zaměstnance, kteří je potřebují k řešení záležitostí týkajících se souladu, ověření totožnosti, předcházení podvodům a zákaznické podpory.

Společnost Circle (včetně jejích přidružených subjektů, které mohou nakládat s vašimi údaji) je v souladu s ochranným štítem osobních údajů mezi EU a Spojenými státy stanoveným Ministerstvem obchodu Spojených států pro shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské Unie do Spojených států. Společnost Circle předložila Ministerstvu obchodu osvědčení, že dodržuje zásady ochranného štítu. Pokud dojde ke střetu mezi podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů a zásadami ochranného štítu, mají přednost zásady ochranného štítu. Chcete-li se dozvědět více o programu ochranného štítu a vidět naše osvědčení, navštivte webové stránky https://www.privacyshield.gov/.

Pro účely britského zákona na ochranu osobních údajů (Data Protection Act) je správcem údajů společnost Circle UK Trading Limited se sídlem registrovaným na adrese White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, UK.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně změnit. Pokud tak učiníme, uvědomíme vás pomocí změny data uvedeného výše. Pokud půjde o významnou změnu, zašleme vám oznámení nebo zveřejníme upozornění na našich webových stránkách. Pokud budete mít kdykoli jakékoli dotazy týkající se změn zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na naše oddělení podpory.

Používáním webových stránek či mobilních aplikací společnosti Circle souhlasíte s postupy uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

1. Shromažďované údaje

Co nám přímo poskytujete vy

Při vytvoření účtu Circle shromažďujeme některé důležité údaje o vás, např. vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail, datum narození, heslo, daňové IČ nebo obdobný údaj (je-li příslušný) a jakékoli další informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek nebo mobilní aplikace.

Pokud chcete propojit debetní kartu, kreditní kartu nebo současný účet, potřebujeme také číslo karty či číslo IBAN/BIC a příslušné údaje o účtu. Spolu s tím, jak společnost Circle přidává další funkce, můžeme vás vyzvat k poskytnutí dalších údajů.

Někdy musíme požádat o údaje k ověření vaší totožnosti či ke splnění zákonných a regulačních povinností. Bude-li to nezbytné, vyzveme vás k poskytnutí těchto údajů.

V případě, že se společnost Circle spojí s jinou platformou, můžete být příležitostně vyzváni, abyste poskytli společnosti Circle další údaje z této platformy (nebo udělili této partnerské platformě přístup k údajům poskytnutým dříve společnosti Circle). Pokud například společnost Circle uskuteční spojení s platformou sociální sítě, měli byste možnost propojit svůj účet na této platformě s platformou Circle z důvodu zefektivnění registračního procesu, vyplňování vašeho seznamu kontaktů a dalších účelů.

Při poskytování osobních údajů o jakékoli osobě (jiné než vaší) naší společnosti v průběhu využívání našich služeb souhlasíte, že jste získali souhlas dané osoby se zpřístupněním jejích osobních údajů za účelem jejich shromažďování a používání.

Co shromažďujeme automaticky

Některé údaje jsou shromažďovány průběžně v rámci vašeho používání platformy Circle. Tyto údaje nám umožňují poskytovat užitečné nové funkce, snadněji řešit problémy zákaznické podpory a lépe chránit váš účet. K těmto údajům patří:

 • Údaje o zařízení. Shromažďujeme údaje o vašem zařízení včetně typu zařízení (počítač, iPhone nebo zařízení se systémem Android), operačního systému, čísla mobilního telefonu, typu a jazyka prohlížeče a identifikátorů zařízení (např. číslo IMEI a adresa MAC).
 • Údaje o místě. S vaším dovolením shromažďujeme údaje o místě, kde se nachází vaše zařízení, abychom vám mohli nabízet místně specifické funkce, např. schopnost poslat prostředky uživatelům platformy Circle v blízkém okolí.
 • Kontakty. Abychom usnadnili posílání prostředků vašim kontaktům, budeme (s vaším dovolením) shromažďovat údaje z adresáře vašeho telefonu nebo dalších seznamů kontaktů, ke kterým nám udělíte přístup (např. seznam přátel na Facebooku).
 • Fotografie, videa a další multimédia. Pokud budete chtít ke svým platbám, žádostem o platbu nebo jiné komunikaci prostřednictvím platformy Circle přikládat fotografie, videa či další multimédia, vyžádáme si k nim přístup ve vašem telefonu. Veškeré fotografie, videa či další multimédia, které přiložíte, budou uloženy a přístupné společnosti Circle. Nikdy však nebudeme stahovat ani ukládat žádné fotografie, videa nebo další multimédia z vašeho telefonu, které nebyly přiloženy k platbě, žádosti o platbu či jiné komunikaci prostřednictvím platformy Circle.
 • Obsah zpráv. Pokud ke své platbě přidáte zprávu, bude obsah dané zprávy uložen a přístupný společnosti Circle.
 • Transakce. Shromažďujeme údaje o vaší platební aktivitě, např. částka, datum, čas, příjemce každé transakce.
 • Soubory cookie. Jako většina mobilních aplikací a webových stránek používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které umístíme do vašeho zařízení a podle nichž vás můžeme identifikovat jako uživatele platformy Circle a poskytnout vám na míru upravený zážitek z používání platformy Circle. Při přístupu na naše webové stránky a k našemu obsahu používáme soubory cookie relace i trvalé soubory cookie. Když se odhlásíte od svého účtu nebo zavřete prohlížeč, soubory cookie relace vyprší a nemají žádný další efekt. Déle působící soubory cookie, známé jako trvalé soubory cookie, zůstávají v prohlížeči, dokud je nevymažete nebo dokud nevyprší. Naše soubory cookie můžete odmítnout, pokud to prohlížeč nebo doplněk prohlížeče umožňuje, avšak může to mít vliv na vaše používání platformy Circle. Část nápovědy většiny prohlížečů nebo doplňků prohlížečů uvádí pokyny týkající se blokování, odstraňování nebo zákazu souborů cookie.

2. Ochrana vašich údajů

V rámci těchto zásad budeme používat výraz „osobní údaje“ k popisu informací, které se vás týkají nebo které lze použít k vaší identifikaci. Informace, které byly anonymizovány, nepovažujeme za osobní údaje.

Vaše údaje chráníme pomocí fyzických, technických a administrativních bezpečnostních opatření ke snížení rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a úpravě. K ochranným opatřením, která používáme, patří brány firewall a šifrování dat, kontrola fyzického přístupu do našich datových center a kontrola oprávnění pro přístup k údajům. Někdy mohou být určitá data v rámci zlepšování zabezpečení vašich údajů a jejich použití pro účely zvažované těmito zásadami ochrany osobních údajů ukládána u našich partnerských třetích stran a poskytovatelů služeb. Všechna naše fyzická, elektronická a procesní ochranná opatření byla navržena, aby splňovala platné zákony a předpisy.

Údaje, které od vás shromažďujeme, budou předávány a ukládány na místě ve Spojených státech a mohou být dále předávány a/nebo ukládány na dalších místech mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Mohou být rovněž zpracovávány personálem působícím mimo EHP, jenž pracuje pro nás nebo pro jednoho z našich poskytovatelů služeb (včetně přidružených subjektů společnosti Circle). Tento personál se může podílet na poskytování našich služeb a/nebo zpracování vašich údajů a poskytování podpory pro dané služby. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto předáním, uložením či zpracováním. Podnikneme všechny přiměřené kroky nezbytné k zajištění, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Třetí strany se mohou nacházet v dalších zemích, kde mohou být zákony na zpracování osobních údajů méně přísné než ve vaší zemi.

3. Jak používáme vaše údaje

Všechny tyto údaje shromažďujeme, abychom vám mohli poskytovat bezpečný a bezproblémový způsob k provádění a přijímání plateb. Shromažďované údaje nám umožňují:

 • Zajišťovat celou řadu plateb a funkcí produktu Circle.
 • Být s vámi v kontaktu – za účelem poskytování zákaznického servisu, oznamování užitečných nových funkcí, které jsme přidali do mobilních aplikací, nebo zasílání bezpečnostních upozornění či informací.
 • Ověřit vaši totožnost, abychom mohli předcházet podvodům a neoprávněné činnosti.
 • Zdokonalovat platformu Circle nebo přidávat nové funkce produktu pomocí analýzy trendů využití.
 • Přizpůsobit na míru zážitek z používání platformy Circle díky úpravě funkcí produktu podle toho, co považujeme konkrétně pro vás za zajímavé.
 • Plnit jakýkoli další účel, pro který byly údaje shromažďovány.

Nikdy nebudeme vaše osobní údaje prodávat ani pronajímat třetím stranám. Vaše údaje můžeme kombinovat s údaji, které shromažďujeme od jiných společností, a používat je ke zlepšení a přizpůsobení služeb a také našeho obsahu a reklamy.

4. Jak sdílíme vaše údaje

Sdílení se třetími stranami

Abychom vám mohli nabízet produkt Circle a plnit své zákonné a regulační povinnosti, můžeme shromažďované údaje sdílet podle ustanovení níže:

 • Pokud propojíte debetní kartu, kreditní kartu nebo současný účet, budeme sdílet údaje o vašem účtu s našimi bankovními partnery z důvodu zpracování plateb. Abychom přidání účtu co nejvíce zjednodušili, uzavřeli jsme partnerství se společností Plaid Technologies, Inc. („Plaid“), která může v průběhu tohoto procesu přijímat údaje o vašem účtu. Se všemi údaji, které sdílíme se společností Plaid, bude nakládáno v souladu s jejími vlastními zásadami ochrany osobních údajů, které můžete nalézt na adrese https://plaid.com/privacy. Vaše údaje budeme možná rovněž muset sdílet s vaší bankou za účelem ověření a dokončení platebních transakcí.
 • Abychom předcházeli podvodům, budeme čas od času muset sdílet vaše údaje se třetími stranami poskytujícími služby ověřování totožnosti. Díky tomu se budeme moci ujistit, že jste skutečně osobou, za kterou se vydáváte. K tomuto účelu budeme porovnávat vámi poskytnuté údaje s veřejnými záznamy a dalšími databázemi třetích stran. Tento proces může zahrnovat vyhledávání prostřednictvím elektronických služeb, např. úvěrových agentur. Nebudeme ho však provádět způsobem, který by negativně ovlivnil vaše dobré jméno nebo úvěrové hodnocení.
 • Za účelem zlepšení funkčnosti platformy Circle budeme čas od času sdílet údaje s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají analyzovat, jak lidé používají naši aplikaci. To nám umožní vylepšovat oblíbené funkce a zdokonalovat nebo odstraňovat funkce, které lidé nepoužívají.
 • Jako regulovaná finanční instituce můžeme být nuceni sdílet vaše údaje s úředníky donucovacích či státních orgánů. Učiníme tak pouze v případě, že budeme přinuceni konkrétním předpisem, předvoláním k soudu, soudním příkazem nebo formální žádostí, či pokud budeme mít v dobré víře za to, že tyto údaje musíme sdílet, aby nedošlo k fyzické újmě, finanční ztrátě nebo porušení povinnosti oznamovat nezákonnou činnost.
 • Platforma Circle vám umožňuje posílat a přijímat peníze od zákazníků přidružených společností společnosti Circle včetně Circle Internet Financial, Inc. a Circle Payments, LLC ve Spojených státech. Abychom mohli provádět tyto transakce a splnili příslušné zákonné a regulační povinnosti, musíme údaje týkající se vašeho účtu sdílet s dalšími přidruženými subjekty společnosti Circle.
 • Společnost Circle může příležitostně uzavírat partnerství s dalšími společnostmi („partneři“), aby vám umožnila posílat a přijímat peníze od jednotlivých osob, které jsou zákazníky těchto partnerů a nikoli společnosti Circle. Abychom mohli provádět tyto transakce, budeme muset údaje týkající se vašeho účtu (např. jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a datum narození) sdílet s příslušnými partnery, aby tito partneři mohli splnit své zákonné a regulační povinnosti. Vaše údaje budeme s těmito partnery sdílet pouze v rozsahu, v jakém budete skutečně provádět transakce a interakce se zákazníky daného partnera.
 • Abychom mohli provádět finanční, technické a právní audity operací společnosti Circle třetích stran, budeme možná muset sdílet údaje o vašem účtu v rámci tohoto přezkoumání.
 • Pokud společnost Circle provede fúzi s jinou společností nebo jí bude převzata, bude mít tato společnost přístup k údajům, které jste nám poskytli. Pokud k tomu dojde, budeme požadovat, aby nový subjekt dodržoval tyto zásady ochrany osobních údajů, a o jakékoli takové změně vás budeme informovat.
 • Aby vám mohla společnost Circle poskytovat nejlepší možný produkt a zákaznickou podporu, bude vaše údaje sdílet dle potřeby se společností Circle Internet Financial, Inc. (subjekt ve Spojených státech), Circle Internet Financial Trading Company Limited (subjekt v Irsku) a dalšími přidruženými subjekty společnosti Circle.
 • Pokud nám k tomu dáte oprávnění, budeme vaše údaje sdílet s dalšími třetími stranami.

Sdílení s ostatními uživateli platformy Circle

Aby nebyly platby Circle jen o posílání peněz od osoby A osobě B, budeme sdílet další údaje s ostatními uživateli platformy Circle, ale jen v rozsahu, v jakém nás k tomu oprávníte.  Upozorňujeme, že jakékoli údaje, které někomu poskytnete (v rámci platby, žádosti o platbu nebo jinak), může daná osoba sdílet s dalšími osobami – proto postupujte rozvážně.  K těmto údajů patří:

 • Podrobnosti transakce. Zřejmě konstatujeme očividné, ale když zašlete někomu platbu nebo žádost o platbu, uvidí podrobnosti dané transakce včetně částky, měny, data, času a jedinečného identifikačního čísla platby.
 • Zprávy a fotografie. Pokud k platbě, žádosti o platbu nebo jiné komunikaci pomocí platformy Circle přiložíte zprávu, fotografii, video či další multimédia, tyto informace budou viditelné pro příjemce platby či žádosti o platbu (a personál podpory společnosti Circle). Měli byste vědět, že příjemci zprávy nebo fotografie (či dalšího multimédia) si je mohou kdykoli uložit. Proto neposílejte nic, co nechcete veřejně sdílet.
 • Vaše totožnost a fotografie. Aby s vámi mohli ostatní uživatelé platformy Circle provádět transakce (posílat peníze, přijímat peníze, žádat o peníze atd.), budou moci vidět vaše celé úřední jméno / oficiální název. Pokud ke svému účtu nahrajete profilovou fotografii nebo avatara, bude také viditelný pro ostatní uživatele platformy Circle. Pokud společnost Circle přidá dodatečné funkce umožňující sdílet další údaje o vaší totožnosti, mohou být tyto další údaje sdíleny v případě, že se rozhodnete tyto funkce využívat.
 • Místo. Pokud máte v nastaveních povoleno zobrazení místa, zobrazí se příjemci místo, ze kterého byla platba iniciována. Tato možnost rovněž umožňuje ostatním uživatelům využít funkce „uživatelé v blízkém okolí“, díky níž vám mohou poslat platbu, pokud se nacházíte v okolí, aniž by vás měli v kontaktech.
 • Stav a měna. Ostatní uživatelé platformy Circle mohou vidět, že máte účet Circle. Díky tomu budou vědět, že vám mohou poslat platbu a vy ji okamžitě obdržíte, aniž byste si museli zakládat účet Circle. Ostatní uživatelé platformy Circle budou také vědět, jakou jste si zvolili výchozí měnu. Proto vám mohou snáze poslat správnou částku a budou vědět, v jaké měně jejich platba přijde.
 • Veřejné sdílení transakcí. V budoucnosti může společnost Circle umožnit uživatelům sdílet určité údaje o platbě prostřednictvím integrovaného veřejného informačního kanálu nebo sociální sítě. Údaje mohou zahrnovat odesílatele, příjemce, datum a čas transakce, avatary, místo, multimédia či jiné údaje týkající se transakce. Pokud bude tato funkce povolena, budete moci v nastaveních svého účtu určit, kolik údajů chcete sdílet.
 • Další údaje. Spolu s nově přidávanými funkcemi mohou být sdíleny s ostatními uživateli platformy Circle další údaje. Pokud budou tyto nové funkce vyžadovat sdílení jakýchkoli osobních údajů, vždy vás nejdříve požádáme o povolení a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom vám umožnili tyto funkce zakázat v nastaveních vašeho účtu. Údaje dále poskytneme ostatním uživatelům platformy Circle, pokud o jejich sdílení přímo požádáte.

5. Odpovědnost za předání třetím stranám

Společnost Circle se snaží zajistit, aby zákazníci nacházející se v EHP obdrželi oznámení o účelech, k jakým shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, o typu a totožnosti třetích stran, kterým tyto údaje zpřístupňujeme, o určitých právech na ochranu soukromí zákazníků (např. právo na přístup k vašim osobním údajům a vaše možnosti na omezení používání a zpřístupnění vašich osobních údajů) a o způsobu, jak můžete společnost Circle kontaktovat kvůli našim postupům týkajícím se vašich osobních údajů.

Další informace o těchto tématech naleznete v oddílu 3 a 4výše („Jak používáme vaše údaje“ a „Jak sdílíme vaše údaje“) a také oddílu 6 a 7níže („Jak změnit nebo odstranit vaše údaje“ a „Stížnosti“).

Společnost Circle podnikne kroky k nápravě jakéhokoli neoprávněného použití třetími stranami, a pokud za něj bude odpovědná, máme závazek uhradit jakoukoli způsobenou škodu.  Vynaložíme rovněž přiměřené úsilí, abychom se přizpůsobili preferencím na ochranu údajů zaměstnanců včetně omezení přístupu třetích stran k osobním údajům a omezení použití pro účel, jenž neodpovídá účelům, k jakým byly původně shromažďovány nebo následně schváleny zaměstnanci.

6. Jak změnit nebo odstranit vaše údaje

Pokud potřebujete přidat nebo změnit jakékoli údaje, můžete se přihlásit k účtu Circle a provést změnu ve vašich nastaveních. Pokud nebudete moci provést změnu sami, obraťte se na oddělení podpory a my se o to postaráme.

Pokud chcete uzavřít svůj účet Circle, mějte na paměti, že jako regulovaná finanční instituce jsme povinni uchovávat po řadu let určité údaje, které jste nám poskytli.

7. Přístup k informacím

Budete-li chtít vědět, jaké informace o vás uchováváme, přečtěte si kategorie uvedené výše. Podle platných zákonů máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás máme, a toto právo můžete aplikovat odesláním žádosti na adresu [email protected]. Můžeme vás požádat o prokázání vaší totožnosti a další informace týkající se vaší žádosti.

8. Vaše práva

Máte právo požádat, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely kontaktujte nás na [email protected]. Naše služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a pobočky.  Pokud provedete odkaz na některou z těchto webových stránek, prosím Všimněte si, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně.  Zkontrolujte prosím tyto zásady, než odešlete osobní údaje na těchto webech.

9. Stížnosti

V souladu se zásadami ochranného štítu mezi EU a Spojenými státy se společnost Circle zavázala řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování či použití vašich osobních údajů.  Osoby z Evropské unie se musí s dotazy či stížnostmi týkajícími se našich zásad ochranného štítu nejdříve obrátit na společnost Circle na e-mailové adrese [email protected].

Společnost Circle se dále zavázala předávat nevyřešené stížnosti v souvislosti s ochranným štítem úřadu Information Commissioner's Office („ICO“), který je alternativním řešitelem sporů nacházejícím se ve Velké Británii. Společnost Circle je registrována u úřadu ICO pod registračním referenčním číslem ZA176325. Pokud od nás neobdržíte včasné potvrzení vaší stížnosti, nebo pokud vaši stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, obraťte se nebo navštivte úřad ICO na adrese https://ico.org.uk/, kde naleznete další informace nebo můžete podat stížnost. Služby úřadu ICO jsou poskytovány bezplatně.

10. Ochrana osobních údajů dětí

Pokud jste mladší 13 let, bohužel nemůžete platformu Circle používat. Vědomě tedy nepožadujeme ani neshromažďujeme údaje od osob mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že nám poskytlo osobní údaje dítě mladší 13 let, okamžitě je odstraníme.

11. Máte dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, neváhejte se obrátit na oddělení podpory.