Samtycke till elektronisk signering

Senaste uppdatering: 18 oktober 2016

Observera att ditt samtycke till elektronisk leverans av information krävs för att öppna ett konto eller använda någon av Tjänsterna (enligt definitionen i Användaravtalet). Om du inte kan eller vill ge detta samtycke kan du inte öppna ett konto. När du har öppnat ett konto kan du när som helst återkalla ditt samtycke till elektronisk leverans av information och istället få informationen i pappersform enligt nedan.

Samtycket till elektronisk signering gäller all kommunikation och/eller information som Circle enligt lag har skyldighet att förse dig med skriftligen i samband med ditt konto och alla relaterade produkter och tjänster ("Kommunikation"). Detta Samtycke till elektronisk signering är ett tillägg till och ska tolkas i enlighet med villkoren i Användaravtalet ("Användaravtalet").

1. Omfattning. När du använder Tjänsterna samtycker du till att vi förser dig med all Kommunikation i elektroniskt format samt att vi kan upphöra med att förse dig med Kommunikation i pappersform, såvida du inte återkallar ditt samtycke, alternativt fram till det att du återkallar ditt samtycke, enligt vad som beskrivs nedan. Ditt samtycke till att ta emot kommunikation och transaktioner i elektroniskt format inkluderar, men är inte begränsat, till följande:

2. Kommunikationsmetoder. All Kommunikation som vi tillhandahåller dig i elektroniskt format kommer att tillhandahållas via e-post, genom publicering på Circles webbplats (www.circle.com) eller genom annan elektronisk kommunikation såsom push-meddelanden eller textmeddelanden till mobila enheter.

3. Krav på maskinvara. För att du ska kunna komma åt, visa och lagra elektronisk Kommunikation som vi gör tillgänglig för dig måste du ha följande programvara och maskinvara:

4. Uppdatera din information. Det är ditt ansvar att tillhandahålla oss en fungerande, korrekt och fullständig e-postadress, din kontaktinformation och annan information i samband med detta Samtycke till elektronisk signering och ditt konto samt att hålla informationen uppdaterad. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att logga in på ditt konto eller genom att skicka meddelande till [email protected]

5. Återkalla samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot elektronisk Kommunikation genom att skicka en skriftlig begäran om detta via e-post till [email protected] Du är införstådd med att återkallandet av ditt samtycke till att ta emot elektronisk Kommunikation kommer att verkställas först efter att Circle har haft en rimlig tid på sig att bearbeta återkallandet. Du är införstådd med att ett återkallande av ditt samtycke till elektronisk Kommunikation sannolikt leder till att ditt konto avslutas.

6. Skriftlig Kommunikation. All elektronisk Kommunikation från oss till dig betraktas som "skriftlig" och har samma innebörd och effekt som Kommunikation i pappersformat. Du bör i referenssyfte skriva ut eller ladda ner en kopia av detta Samtycke till elektronisk signering och all annan Kommunikation som är viktig för dig. Du bekräftar och godkänner att Kommunikation betraktas som mottagen av dig inom 24 timmar efter att den har publicerats på Circles webbplats (www.circle.com), alternativt 24 timmar efter den tidpunkt då den skickades till dig via e-post, såvida inte Circle får ett meddelande om att e-postmeddelandet inte kunde levereras.

7. Allmänt. Circle förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta denna tjänst för elektronisk Kommunikation eller att säga upp eller ändra villkoren enligt vilka Circle tillhandahåller elektronisk Kommunikation. Circle kommer att informera dig om sådan uppsägning eller ändring enligt vad som krävs enligt lag.