Elektroniniu parašu patvirtintas sutikimas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016 m. spalio 18 d.

Prašom atkreipti dėmesį, kad norėdami atidaryti sąskaitą ar naudotis paslaugomis (kaip apibrėžta Naudotojo sutartyje), būtinas jūsų sutikimas dėl informacijos pateikimo elektroniniu būdu. Jei negalite arba nenorite duoti tokio sutikimo, jūs negalėsite atidaryti sąskaitos. Kai atidarote sąskaitą, bet kuriuo metu galite pakeisti savo sutikimą dėl informacijos pateikimo elektroniniu būdu ir gauti pranešimus įprastu paštu, kaip nurodyta toliau.

Toks elektroniniu parašu patvirtintas sutikimas visiems pranešimams ir (arba) atskleidžiamai informacijai, kurią „Circle“ teisiškai privalo suteikti jums raštu, kuri yra susijusi su jūsų sąskaita ir bet kuriais produktais ir paslaugomis („Pranešimai“). Šis elektroniniu parašu patvirtintas sutikimas yra priedas ir turi būti aiškinamas pagal Naudotojo sutarties sąlygas („Naudotojo sutartis“).

11. Apimtis. Naudodamiesi paslaugomis jūs sutinkate, kad mes siųstume jums pranešimus elektroniniu formatu, kad mes galime nutraukti laiškų siuntimą, kol jūs neatšaukiate savo sutikimo, kaip nurodyta toliau. Jūsų sutikimas gauti elektroninius pranešimus ir operacijas apima, tačiau tuo neapsiriboja:

12. Informacijos perdavimo būdai. Visi pranešimai, kuriuos jums siunčiame elektronine forma, bus siunčiami el. paštu ir paskelbiami „Circle“ interneto svetainėje (www.circle.com) arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, teksto pranešimais ar tiesioginiais pranešimais mobiliojo įrenginio ekrane.

13. Techninės įrangos reikalavimai. Norint atidaryti, matyti ir išsaugoti elektroninius pranešimus, kuriuos jums perduodame, reikia turėti žemiau nurodytą programinę bei techninę įrangą.

14. Informacijos atnaujinimas. Jūs atsakote už tai, kad mums nurodytas el. pašto adresas, jūsų kontaktinė informacija ir kita su šiuo elektroniniu parašu patvirtintu sutikimu bei jūsų paskyra susijusi informacija būtų teisinga, tiksli ir išsami, ir kad šį informacija būtų nuolat atnaujinama. Atnaujinti informaciją galite prisijungę prie savo paskyros arba parašę pranešimą el. pašto adresu [email protected]

15. Sutikimo atšaukimas. Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti elektroninius pranešimus, atsiuntę mums prašymą el. paštu [email protected] Jūs suprantate, kad jūsų sutikimo gauti elektroninius pranešimus atsisakymas įsigalios tik „Circle“ per tam tikrą pagrįstą laikotarpį apdorojus jūsų prašymą. Jūs suprantate, kad jei atšauksite savo sutikimą gauti elektroninius pranešimus, jūsų sąskaita greičiausiai bus uždaryta.

16. Rašytiniai pranešimai. Visi mūsų elektroniniai pranešimai jums laikomi „rašytiniais“ ir turi tą pačią reikšmę ir galią, kaip popieriniai pranešimai. Savo archyvui turėtumėte išspausdinti ar atsisiųsti šio elektroniniu parašu patvirtinto sutikimo ir kitų pranešimų, kurie jums yra svarbūs, kopijas. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad pranešimai laikomi gautais praėjus 24 valandoms nuo jų paskelbimo „Circle“ internetinėje svetainėje (www.circle.com) arba per 24 valandas nuo tad, kai jie jums buvo išsiųsti elektroniniu paštu, nebent „Circle“ gauna pranešimą, kad elektroninis laiškas nebuvo pristatytas.

17. Bendra informacija. „Circle“ pasilieka teisę savo nuožiūra atšaukti šią elektroninių pranešimų paslaugą arba nutraukti ar pakeisti sąlygas, kurių laikydamasi „Circle“ perduota elektroninius pranešimus. Apie tokį nutraukimą ar pakeitimus „Circle“ jums praneš įstatymų numatyta tvarka.