E-aláíráshoz való hozzájárulás

Utoljára frissítve 2016. október 18-án

Kérjük, ne feledje, hogy az Ön hozzájárulása szükséges az elektronikus adatszolgáltatáshoz, amely nélkül nem nyithat számlát, illetve nem használhatja a Szolgáltatásokat (a Felhasználói szerződés meghatározása szerint). Ha Ön nem képes vagy nem hajlandó hozzájárulását megadni, nem fog tudni számlát nyitni. Ha megnyitotta a számlát, utána bármikor visszavonhatja az elektronikus adatszolgáltatásra vonatkozó hozzájárulását, és kérheti a papíralapú kommunikációt az alábbiak szerint.

Az e-aláírás vonatkozik minden olyan kommunikációra és/vagy adatszolgáltatásra, melyet a Circle a törvény szerint köteles Ön felé írásban teljesíteni az Ön számlájával és az ahhoz kapcsolódó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban ("Kommunikáció"). Az e-aláírás a Felhasználói szerződést ("Felhasználói szerződés") egészíti ki és annak feltételei szerint értelmezendő.

1. Hatály Ha Ön igénybe veszi a Szolgáltatásokat, Ön hozzájárul ahhoz, hogy bármilyen kommunikációt elektronikus formában juttassunk el Önhöz, és a továbbiakban ne küldjünk Önnek papíralapú kommunikációt mindaddig, ameddig vissza nem vonja hozzájárulását az alábbiak szerint. Hozzájárulása az elektronikus kommunikáció és a tranzakciók fogadására, nem kizárólagosan, az alábbiakat jelenti:

2. A kommunikáció módjai Részünkről minden elektronikus kommunikáció Ön felé emailben, a Circle honlapján (www.circle.com) való közzététel útján, vagy más elektronikus megoldással történik, mint pl. mobil push értesítés vagy sms üzenet.

3. Hardverigény Az általunk Önnek továbbított elektronikus kommunikációhoz való hozzáférés, annak megtekintése és tárolása érdekében Önnek az alábbi szoftverre és hardverre van szüksége:

4. Az Ön adatainak frissítéseAz Ön feladata, hogy megadjon egy valós, pontos és teljes emailcímet, közölje elérhetőségét és az e-aláírási hozzájárulással és a számlájával kapcsolatos egyéb információt, és gondoskodjon ennek az információnak a frissítéséről. Úgy frissítheti adatait, hogy belép a számlájára, vagy írásos értesítést küld a [email protected] címre.

5. A hozzájárulás visszavonása Ön bármikor visszavonhatja az elektronikus kommunikáció fogadásához adott hozzájárulását egy számunkra a [email protected] emailcímre küldött kéréssel. Ön elfogadja, hogy az Ön részéről az elektronikus kommunikáció fogadásához való hozzájárulás visszavonása csak azután lép érvénybe, hogy a Circle-nek ésszerű ideje volt e visszavonás feldolgozására. Ön elfogadja, hogy az elektronikus kommunikáció fogadásához való hozzájárulásának visszavonása valószínűleg számlájának lezárását eredményezi.

6. Írásos kommunikáció Minden tőlünk Ön felé irányuló elektronikus kommunikáció írásosnak minősül, és azonos jelentéssel és hatállyal bír, mint a papíralapú kommunikáció. Javasoljuk, hogy saját nyilvántatásaihoz nyomtassa ki vagy töltse le a jelen e-aláírási hozzájárulást és minden más olyan kommunikációt, amely fontos az Ön számára. Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy minden kommunikáció, amelyet a Circle honlapján (www.circle.com) közzéteszünk, 24 órával a közzététel után Ön által megkapottnak minősül, vagy 24 órával azután, hogy emailen elküldtük Önnek,, hacsak a Circle nem kap értesítést arról, hogy az email kézbesítése nem történt meg.

7. Általános rendelkezések A Circle fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megszüntesse ezt az elektronikus kommunikációs szolgáltatást, vagy felszámolja, illetve megváltoztassa a Circle által nyújtott elektronikus kommunikáció feltételeit. A Circle a törvény által meghatározott feltételek szerint jelzi Önnek az esetleges ilyen megszüntetést vagy változtatást.