E-Sign Consent

Sidst opdateret: 18. oktober 2016

Vær venligst opmærksom på, at dit samtykke til elektronisk levering af oplysninger er påkrævet for at kunne åbne en konto eller bruge nogen af Tjenesterne (som defineret i Brugeraftalen). Hvis du er ude af stand til eller uvillig til at give dit samtykke, vil du ikke kunne åbne en konto. Når du har åbnet en konto, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til elektronisk levering af oplysninger og modtage oplysninger i papirform i stedet for som angivet nedenfor.

Dette E-Sign Consent finder anvendelse på al kommunikation og/eller alle oplysninger, Circle iht. gældende lovgivning skal sende dig på skrift i forbindelse med din konto og eventuelle tilknyttede produkter og tjenester ("Kommunikation"). Dette E-Sign Consent er et supplement til og skal fortolkes i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er indeholdt i Brugeraftalen ("Brugeraftalen").

1. Omfang. Når du bruger Tjenesterne, accepterer du, at vi må sende dig enhver kommunikation i elektronisk format, og at vi må ophøre med at sende dig oplysninger i papirform, medmindre og indtil du tilbagekalder dit samtykke som beskrevet nedenfor. Dit samtykke til at modtage elektronisk kommunikation og transaktioner inkluderer, men er ikke begrænset til:

2. Kommunikationsmetoder. Al Kommunikation, vi sender dig i elektronisk form, vil blive sendt via e-mail, ved opslag på Circle-websiden (www.circle.com) eller gennem andre elektroniske kommunikationsmetoder, som f.eks. mobile push notifikationer eller SMS.

3. Hardwarekrav. For at kunne tilgå, se og bevare elektronisk kommunikation, vi gør tilgængelig for dig, skal du have følgende software og hardware:

4. Opdatering af dine oplysninger. Det er dit ansvar at give os en korrekt, præcis og fuldstændig e-mail-adresse, kontaktoplysninger og andre oplysninger i relation til dette E-Sign Consent og din konto samt at opdatere sådanne oplysninger. Du kan opdatere dine oplysninger ved at logge ind på din konto eller ved at sende skriftlig besked via e-mail til [email protected]

5. Tilbagekaldelse af samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til modtagelse af elektronisk kommunikation ved at sende os en skriftlig anmodning via e-mail til [email protected] Du skal være opmærksom på, at din tilbagekaldelse af dit samtykke til modtagelse af elektronisk kommunikation kun kan træde i kraft, når Circle har haft tilstrækkelig tid til at behandle din tilbagekaldelse. Du skal være opmærksom på, at tilbagekaldelse af dit samtykke til elektronisk kommunikation sandsynligvis vil resultere i lukning af din konto.

6. Skriftlig kommunikation. Al elektronisk kommunikation fra os til dig vil blive betragtet som "skriftlig" og skal have samme betydning og virkning som kommunikation i papirform. Du bør udskrive eller downloade og arkivere en kopi af dette E-Sign Consent og eventuelle andre oplysninger, der er vigtige for dig. Du anerkender og accepterer, at kommunikation anses for at være modtaget af dig inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvor den blev slået op på Circle-websiden (www.circle.com), eller inden for 24 timer fra det tidspunkt, hvor den blev sendt til dig via e-mail, medmindre Circle modtager besked om, at e-mailen ikke blev leveret.

7. Generelt. Circle forbeholder sig ret til efter eget skøn at annullere denne elektroniske Kommunikationstjeneste eller at opsige eller ændre de vilkår og betingelser, hvorpå Circle sender elektronisk kommunikation. Circle vil underrette dig om en eventuel opsigelse eller ændring, som det måtte være påkrævet ved lov.