Souhlas se zasíláním elektronických dokumentů

Poslední aktualizace: 18. října 2016

Vezměte prosím na vědomí, že váš souhlas se zasíláním elektronických dokumentů je požadavkem pro otevření účtu nebo používání libovolné služby (dle definice smlouvy s uživatelem). Pokud nemůžete nebo nechcete tento souhlas poskytnout, nebudete si moci otevřít účet. Po otevření účtu můžete svůj souhlas se zasíláním elektronických dokumentů kdykoli odvolat a budete dostávat papírovou komunikaci dle ustanovení níže.

Tento souhlas se zasíláním elektronických dokumentů se vztahuje na veškerou komunikaci a/nebo dokumenty, které vám musí společnost Circle dle zákona písemně poskytovat v souvislosti s vaším účtem a jakýmikoli souvisejícími produkty a službami („komunikace“). Tento souhlas se zasíláním elektronických dokumentů je doplňující a je ho třeba vykládat v souladu se všeobecnými podmínkami uvedenými ve smlouvě s uživatelem („smlouva s uživatelem“).

1. Působnost. Když používáte služby, souhlasíte, že vám můžeme poskytovat jakoukoli komunikaci v elektronickém formátu a že vám můžeme přestat zasílat papírovou komunikaci, pokud a do doby, než svůj souhlas odvoláte dle ustanovení níže. Váš souhlas s přijímáním elektronické komunikace a transakcí zahrnuje mimo jiné:

2. Způsoby komunikace. Veškerá komunikace, kterou vám poskytujeme v elektronické podobě, vám bude zasílána e-mailem, zveřejněna na webových stránkách společnosti Circle (www.circle.com), nebo zasílána jinými elektronickými komunikačními prostředky, např. nabízenými oznámeními nebo textovými zprávami.

3. Hardwarové požadavky. K přístupu, zobrazení a uchovávání elektronické komunikace, kterou vám dáváme k dispozici, musíte mít následující software a hardware:

4. Aktualizace vašich údajů. Máte odpovědnost za poskytnutí pravdivé, přesné a úplné e-mailové adresy, vašich kontaktních údajů a dalších údajů souvisejících s tímto souhlasem se zasíláním elektronických dokumentů a vaším účtem a za udržování aktuálnosti těchto údajů. Své údaje můžete aktualizovat po přihlášení ke svému účtu nebo zasláním písemného upozornění e-mailem na adresu [email protected]

5. Odvolání souhlasu. Svůj souhlas se zasíláním elektronických dokumentů můžete kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti e-mailem na adresu [email protected] Jste srozuměni s tím, že jakékoli odvolání vašeho souhlasu s přijímáním elektronické komunikace nabude platnosti až poté, co společnost Circle bude mít přiměřenou dobu na zpracování vašeho odvolání. Jste srozuměni s tím, že odvolání vašeho souhlasu se zasíláním elektronické komunikace pravděpodobně povede k uzavření vašeho účtu.

6. Písemná komunikace. Veškerá elektronická komunikace od nás směrem k vám bude považována za „písemnou“ a bude mít stejný význam a účinek jako papírová komunikace. Kopii tohoto souhlasu se zasíláním elektronických dokumentů a jakékoli další komunikace, která je pro vás důležitá, vám doporučujeme vytisknout nebo stáhnout a uložit do vašich záznamů Berete na vědomí a souhlasíte, že komunikace bude považována za přijatou vámi po 24 hodinách od jejího zveřejnění na webových stránkách společnosti Circle (www.circle.com) nebo po 24 hodinách od jejího zaslání e-mailem, pokud společnost Circle neobdrží upozornění, že e-mail nebyl doručen.

7. Obecná ustanovení. Společnost Circle si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení zrušit tuto službu zasílání elektronické komunikace, případně ukončit či změnit všeobecné podmínky, za kterých společnost Circle poskytuje elektronickou komunikaci. Společnost Circle vám na jakékoli takové ukončení nebo změnu zašle upozornění, jak vyžaduje zákon.