Instemming met elektronische handtekeningen

Laatst bijgewerkt op 18 Oktober 2016

Let erop dat u moet instemmen met elektronische informatieverstrekking om een account te openen of gebruik te maken van onze Diensten (zoals gedefinieerd in de Gebruikersovereenkomst). Als u deze instemming niet kunt of wilt verlenen, kunt u geen account openen. Zodra u een account heeft geopend, kunt u uw instemming met elektronische informatieverstrekking op elk moment intrekken en de communicatie op papier ontvangen, zoals hieronder wordt beschreven.

Deze Instemming met elektronische handtekeningen is van toepassing op alle communicatie en/of informatie betreffende uw account en gerelateerde producten en diensten (“Berichten”) die Circle wettelijk gezien schriftelijk aan u moet verstrekken. Deze Instemming met elektronische handtekeningen is een aanvulling op de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst (“Gebruikersovereenkomst”) en moet in overeenstemming hiermee worden toegepast.

1. Bereik. Bij uw gebruik van onze Diensten stemt u ermee in dat wij u al onze Berichten zoals hieronder wordt beschreven elektronisch mogen verstrekken en geen papieren Berichten meer moeten opsturen, tenzij u uw instemming intrekt. Uw instemming voor het ontvangen van elektronische berichten en transacties omvat, maar is niet beperkt tot:

2. Communicatiemiddelen. Alle elektronische Berichten die we u verstrekken, worden verzonden via e-mail, geplaatst op de website van Circle (www.circle.com) of verstrekt in een andere elektronische vorm, zoals mobiele pushnotificaties of sms-berichten.

3. Hardwarevereisten. Om de elektronische Berichten die we u verstrekken te kunnen lezen en bewaren, moet u over de volgende software en hardware beschikken:

4. Uw gegevens bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om ons geldige, juiste en volledige gegevens te bezorgen, zoals uw e-mailadres, contactgegevens en andere gegevens met betrekking tot deze Instemming met elektronische handtekeningen en uw account en om deze gegevens actueel te houden. U kunt uw gegevens bijwerken door u aan te melden op uw account of door een kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

5. Instemming intrekken. U kunt uw instemming voor het ontvangen van elektronische Berichten op elk moment intrekken door een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected] U begrijpt dat intrekking van uw instemming om elektronische Berichten te ontvangen pas in werking treedt nadat Circle een redelijke tijd heeft gehad om uw intrekking te verwerken. U begrijpt dat het intrekken van uw instemming om elektronische Berichten te ontvangen waarschijnlijk zal leiden tot het sluiten van uw account.

6. Schriftelijke berichten. Alle elektronische Berichten die we tot u richten worden als “schriftelijk” beschouwd en hebben dezelfde betekenis en kracht als papieren Berichten. U dient een kopie van deze Instemming met elektronische handtekeningen en andere voor u belangrijke Berichten af te drukken of te downloaden voor uw administratie. U erkent en stemt ermee in dat wij Berichten als ontvangen beschouwen 24 uur na plaatsing op de website van Circle (www.circle.com) of 24 uur na verzending aan u via e-mail, tenzij Circle een melding ontvangt dat de e-mail niet is afgeleverd.

7. Algemeen. Circle behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze elektronische communicatiedienst stop te zetten of om de voorwaarden waaronder het elektronische Berichten verstrekt te beëindigen of aan te passen. Circle zal u op de hoogte stellen van een dergelijke beëindiging of aanpassing zoals de wet dit voorschrijft.