EEA User Agreement

Brukeravtale – EØS

Sist oppdatert: 1. november 2017

Denne brukeravtalen gjelder for alle brukere av Circle innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Du får tilgang til ulike oversettelser av denne brukeravtalen ved å bruke nedtrekksmenyen øverst på denne siden.

Hvis du registrerer deg på Circle på eller etter 1. november 2017, trer brukeravtalen i kraft umiddelbart. Hvis du registrerte deg på Circle før 1. november 2017, trer denne brukeravtalen i kraft den 1. november 2017, og brukeravtalen som er gjeldende før denne datoen, finnes her. Uavhengig av det ovennevnte skal vilkårene som gjelder for bitcoin og som finnes i boksen rett under, gjelde straks og for alle kunder.

Denne brukeravtalen («avtalen») er en kontrakt mellom deg og Circle UK Trading Limited («Circle», «oss», «vår» eller «vi») som gjelder for din bruk av Circles produkter og tjenester («tjenester»). Før du registrerer konto med Circle eller bruker tjenestene, må du lese og godta alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen samt vår personvernerklæring, retningslinjer for informasjonskapsler og elektronisk samtykkeerklæring, og du erkjenner og godtar at du overholder disse avtalene og retningslinjene. Ved å akseptere denne avtalen bekrefter du at du forstår og godtar å være bundet av vilkårene. Del 23  av denne avtalen dekker hvordan avtalen kan endres over tid. Tekstene i boksene i denne avtalen er her for å hjelpe deg å forstå avtalen, men er ikke en del av avtalen. Hvis du fortsatt er usikker på noe eller har spørsmål etter å ha lest denne avtalen i sin helhet, kan du gjerne kontakte  kundestøtte.

Skriv ut eller lagre en kopi av denne avtalen for fremtidig behov.

Du kan se hvilke vilkår som er endret etter siste oppdatering ved å se infoboksen ved slutten av denne brukeravtalen.

Circle UK Trading Limited, med registrert forretningsadresse på White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF,, er autorisert av Financial Conduct Authority (https://register.fca.org.uk) iht. forskrifter for elektroniske penger (Electronic Money Regulations 2011) for utstedelse av elektroniske penger, reg.nr. 900480. Circle har tillatelse til å tilby tjenestene i alle 31 EØS-land, iht. sitt grenseoverskridende «tjenestepass» (detaljer om dette finnes i Financial Conduct Authority-registeret). Circle er også registrert med UK Information Commissioner's Office (https://ico.org.uk/1), med registreringsnummer ZA176325.

1. Kvalifikasjon

Du må være minst 13 år gammel og bo innenfor EØS-området for å inngå denne avtalen. For å kunne knytte en bankkonto eller  -kort til Circle-kontoen, må du være minst 18 år gammel. Du kan ikke knytte et bedriftskort eller -konto til Circle, og Circle støtter for tiden ikke bedrifts- eller selgerkontoer (selv om du tilknytter en personlig bankkonto eller -kort). Bruk av visse tjenester kan ha ytterligere kvalifikasjonskrav som må bekreftes før du kan bruke dem. Merk at  Circle kanskje ikke støtter alle korttyper (debetkort, kredittkort, forhåndsbetalte kort osv.) i alle jurisdiksjoner der Circle opererer. For mer informasjon om hvilke type kort som støttes i ditt land, kan du lese denne Hjelpesenter-artikkelen.

Hvis du er under 18 år og ønsker å knytte til en bankkonto eller -kort, kan du kontakte brukerstøtte. Merk at vi ikke kan tilby alle eller enkelte av tjenestene våre til bestemte personer eller områder hvis det innebærer at vi ikke er i stand til å overholde lovene relatert til våre tjenester i slike tilfeller.

Alle Circle-kontoer som ble opprettet etter 7. desember 2016  er oppgitt i enten euro eller britiske pund, og du kan ikke lenger åpne en Circle-konto som er i Bitcoin..

Hvis du for øyeblikket har en Circle-konto som er i Bitcoin, og konverterer kontoen din til en Circle-konto som er i euro eller britiske pund, kan du ikke endre kontoen tilbake til en Circle-konto som er i Bitcoin.

Hvis du ikke er en forbruker, bekrefter du at du har fullmakt til å forplikte en klubb, samfunn eller enhet du bruker Circles tjenester på vegne av, og at fullmaktsgiveren aksepterer vilkårene.

2. Tjenester

Din Circle-konto lar deg oppbevare, sende og motta elektroniske penger/betalinger ved bruk av Cirkle-appen på mobilen din, eller på Circles nettsider på datamaskinen din. Du kan: (i) sende og motta penger til/fra en annen Circle-bruker i ditt eget eller et annet land (gitt at tjenestene er tilgjengelige i det andre landet); (ii) sende og motta til/fra en person som enda ikke er Circle-bruker (men personen må opprette en Circle-konto for å kunne ta ut pengene du har sendt, eller for å kunne sende deg penger); og (iii) sende og motta Bitcoin. Merk at Bitcoin-funksjonalitet behandles separat i denne avtalen under Del 12.

Dine elektroniske penger i din Circle-konto utstedes i samsvar med det europeiske e-pengedirektivet (direktiv 2009/110/EC fra 16. september 2009) og Storbritannias elektroniske pengedirektiv 2011).  Elektroniske penger som holdes på kontoen din (i) utløper ikke (annet enn når kontoen din stenges), se Del 7 for mer detaljer, (ii) og er ikke rentebærende.

Innbetalingsmetode

For å kunne overføre penger til en annen person må du laste opp midler på Circle-saldoen din ved bruk av en bankkonto eller -kort. Den første bankkontoen eller -kortet du knytter til kontoen, må være utstedt av en bankinstitusjon innen for EØS. Enhver betalingsmåte du bruker (f.eks. kort eller bankkonto) må stå i ditt navn. Midler betalt fra kortet ditt vises i saldoen din, og blir tilgjengelig for deg umiddelbart. Hvis du ønsker å gjøre en overføring, og du ikke har forhåndsbetalt inn på din Circle-konto, har du mulighet til å velge å bruke kortet ditt til å finansiere overføringen. Hvis du velger dette alternativet, fyller du på saldoen din og sender betalingen til mottakeren i ett steg (i dette tilfellet vil påfyllingen ikke vises i saldoen din, men du kan se at overføringen er blitt gjennomført). Ved å knytte en bankkonto eller -kort til Circle-kontoen din godkjenner du at Circle kommuniserer med din bank eller kortutsteder for å gi eller innhente informasjon som kreves av enten Circle eller banken din i forbindelse med tjenestene vi kan tilby deg. Banken din hverken godkjenner eller er ansvarlig for Circle eller Circles tjenester ved å oppgi denne informasjonen.

Sende penger

For å utføre en betaling til en annen person må du oppgi enten e-postadressen eller telefonnummeret deres med mindre du har overført penger til dem tidligere gjennom Circle. I så fall kan du velge dem fra kontaktlisten din i Circle. Du må informere oss om totalbeløpet og (der det gjelder) valuta for overføringen du ønsker å utføre. Vi gir deg et sammendrag av overføringen din som du blir bedt om å bekrefte ved å klikke på «Send»-knappen i Circle-appen eller på nettstedet.  Under visse omstendigheter kan vi be deg om å ta noen ekstra skritt for å bekrefte identiteten din og/eller godkjenne overføringen din.

Når du bekrefter en overføring til en annen Circle-bruker, blir midlene overført umiddelbart til mottakerens Circle-konto, og kan fritt brukes eller tas ut av dem. Derfor kan ikke overføringen reverseres eller kanselleres etter at den er bekreftet.

Hvis mottakeren ikke er en Circle-bruker, sender vi dem et varsel på e-post, tekstmelding eller annen måte som forklarer at du har sendt dem penger. Mottakeren må registrere seg for en Circle-konto for å kunne ta ut midlene, og frem til dette er gjort, er det ingen relasjon mellom oss og mottakeren, og pengene tilhører fortsatt deg. Beløpet du overfører vises som et fradrag på saldoen din helt frem til du bekrefter overføringen. Du har imidlertid mulighet til å kansellere overføringen frem til mottakeren gjør krav på midlene, og vi oppdaterer saldoen din umiddelbart for å vise at midlene er blitt tilbakeført til deg. Du vil kunne se om mottakeren har gjort krav på midlene ved å se transaksjonsloggen din.

Motta penger

Når en annen Circle-bruker overfører midler til deg, vises dette i saldoen din umiddelbart.

Du kan be om penger fra en annen person som ikke er bruker på Circle-plattformen ved å oppgi vedkommendes e-postadresse eller telefonnummer. Du må oppgi beløpet og (der relevant) valutaen du ønsker midlene i. Vi sender mottakeren et varsel via e-post, tekstmelding eller annen måte for å gi beskjed om at du har bedt om penger. Mottakeren må deretter opprette en Circle-konto for å kunne sende midlene. Beløpet du ber om, vises ikke som et tillegg i saldoen din før senderen har registrert seg som Circle-bruker og bekrefter overføringen. Du har mulighet til å kansellere forespørselen når som helst før avsenderen sender midlene. Du kan sjekke om senderen har sendt midlene ved å sjekke transaksjonsloggen din.

Uttak av midler

Hvis du ønsker å ta ut midler fra Circle-saldoen din, må du spesifisere beløpet du ønsker og velge utbetalingsmetode. Vi tilbakefører normalt midler til kortet du har knyttet til Circle-kontoen din, men du kan også be om at vi overfører midlene til et annet kort eller en bankkonto. I slike tilfeller må du gi oss informasjon om det alternative kortet eller bankkontoen. Hvis du legger til et alternativt kort eller bankkonto for uttaksformål, kan det hende at vi utfører tilleggskontroller for å forsikre at det faktisk er du som eier kortet eller bankkontoen. Vi forbeholder oss retten til å avslå et uttak til en bestemt metode hvis vi ikke har rimelig grunn til å tro at du er eier av kortet eller bankkontoen. Når du først har bekreftet uttaksbeløpet og detaljer for utbetalingsmetode, vil du ikke kunne kansellere eller oppheve uttaksforespørselen. Uttaksbeløpet trekkes umiddelbart fra saldoen din.

Tidsramme for uttak av midler

Hvis vi mottar forespørselen din om uttak på en virkedag, sender vi uttaksbeløpet til ditt valgte kort eller bankkonto samme dag. I alle andre tilfeller sender vi uttaksbeløpet neste virkedag. I denne delen betyr «virkedag» mellom 09.00 og 17.00 på dagene der engelske banker er åpne for normal bankvirksomhet.

Du bør merke deg at Circle-saldoen din ikke regnes som et innskudd, og at du ikke har rett til å søke om kompensasjon i henhold til Storbritannias sikringsordning, Financial Services Compensation Scheme (statlig støttet banksikringsordning) hvis du skulle lide økonomisk tap av saldoen.

3. Registreringsprosess, identitetskontroll

Du kan kun registrere én (1) Circle-konto. Hvis du åpner flere kontoer, forbeholder vi oss retten til å umiddelbart lukke slike flere kontoer og overføre balansen til den andre Circle-kontoen din eller gå tilbake til den opprinnelige finansieringskilden.

Du må oppgi gjeldende, fullstendig og nøyaktig informasjon for alle obligatoriske felt på registreringssiden når du registrerer Circle-kontoen din. Hvis informasjonen din endrer seg, er det ditt ansvar å oppdatere informasjonen så fort som mulig. Det hender også at vi krever at du må gi ytterligere informasjon som en betingelse for videre bruk av tjenestene. Hvis du ønsker å legge til et kort, gir du samtidig Circle autorisasjon til, direkte eller gjennom tredjeparter, å gjøre de forespørsler vi anser som nødvendige for å bekrefte identiteten din, inkludert bekreftelse av identiteten din gjennom elektroniske tjenester. Dette kan omfatte forespørsel av mer informasjon, som din fødselsdato, e-postadresse, bostedsadresse, skattenummer, bankkonto eller kortinformasjon, slik at vi kan bekrefte identiteten din. Vi forbeholder oss retten til å opprettholde registreringsinformasjonen din etter at du stenger kontoen din, av hensyn til bedriftsformål og overholdelse av forskrifter.

For å forhindre svindel og for å overholde europeiske og britiske lover, må vi forsikre oss om at identiteten din er riktig når du ønsker å legge til en bankkonto eller kort for å overføre midler til Circle-saldoen din.

4. Personvern

Vi er forpliktet til å beskytte din personlige informasjon, og til å hjelpe deg å forstå nøyaktig hvordan din personlige informasjon brukes. Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler nøye, da disse gir mer informasjon om hvordan din personlige informasjon samles, lagres, beskyttes og brukes.

5. Kommunikasjon

Ved å inngå denne avtalen samtykker du i å motta elektronisk kommunikasjon og varsling i samsvar med våre retningslinjer for elektroniske samtykke. Vi gir deg bekreftelsesvarsling hver gang du utfører en transaksjon gjennom våre tjenester.

Du kan sjekke tilgjengelig saldo og se transaksjonsloggen din når som helst ved å logge deg inn på Circle-kontoen din. Du kan også velge å motta en kopi av transaksjonsutskriftene for den forrige måneden via e-post, og vi belaster deg ikke for dette – kontakt [email protected] for mer informasjon.

Utskrift og forsendelse av korrespondanse, opplysninger og kontoutskrifter per post tar tid og koster penger, derfor foretrekker vi å håndtere dette elektronisk.

Denne avtalen gis og inngås med deg på engelsk. Vi kommuniserer også med deg på engelsk når det gjelder alle saker forbundet med din bruk av våre tjenester. I tilfeller der vi har gitt deg en oversettelse av den engelske versjonen av denne avtalen, samtykker du i at oversettelsen er gitt til deg av bekvemmelighetshensyn, og at det er den engelske språkversjonen av avtalen som er styrende for din bruk av tjenestene. Denne avtalen er tilgjengelig for deg når som helst på Circles nettsted, og vi sender deg en kopi av avtalen ved forespørsel.

6. Sikkerhet rundt brukerinformasjon: Ansvar ved uautoriserte eller feilaktige transaksjoner

Du er selv ansvarlig for sikring av konfidensialiteten og sikkerheten for alle kontonavn, bruker-ID-er, passord, personlige identifikasjonsnumre (PIN-numre) og opplåsningskoder («sikkerhetsdetaljene») for mobile enheter du bruker tjenestene på. Du er ansvarlig for å holde e-postadressen på Circle-kontoen din oppdatert, og for å holde sikkerhetsdetaljene dine trygge. Du må (i) varsle Circle umiddelbart på [email protected] hvis du mister enheten som Circle-applikasjonen din er installert på eller du blir oppmerksom på uautorisert bruk av tjenestene eller andre sikkerhetsbrudd relatert til tjenestene, og (ii) aktivere alle relevante sikkerhetsfunksjoner på enheten du bruker Circle-tjenestene på, og på Circle-applikasjonen selv, slik som tofaktorgodkjenning og PIN-kode eller Touch-ID-tilgang.

Hvis vi blir oppmerksomme på, eller mistenker at (i) noen av dine sikkerhetsdetaljer har blitt utsatt for sikkerhetsbrudd, og/eller (ii) uautorisert bruk av tjenestene eller (iii) andre brudd på sikkerheten vedrørende tjenestene vil vi ved slutten av virkedagen varsle deg om dette ved hjelp av e-posten du har oppgitt til oss i tilfeller der loven tillater det. Hvis vi mistenker at e-postadressen din har blitt utsatt for sikkerhetsbrudd, suspenderer vi bruken av Circle-kontoen din i henhold til del 7. Vi stopper enhver suspensjon av Circle-kontoen din så snart vi kan etter at årsaken til suspensjonen er avsluttet. Hvis du rapporterer en uautorisert transaksjon til oss innen åtte (8) uker etter at den inntraff, er du ansvarlig for opptil 50 euro (35 pund) for eventuelle tap som har oppstått som følge av: (i) bruk av en mistet eller stjålet mobilenhet eller (ii) at du har mislyktes i å opprettholde sikkerhetsfunksjonene til Circle-kontoen din og/eller holde enheten din trygg fra urettmessig bruk av Circle-kontoen din. Du vil ikke være ansvarlig dersom overføringen hendte før du eller vi ble klar over tapet eller tyveriet av enheten eller urettmessig bruk av Circle-kontoen din.

Du vil være ansvarlig for alle pådratte tap ved uautoriserte transaksjoner der du har handlet uredelig, eller med hensikt eller grov uaktsomhet ikke klarte å overholde vilkårene i denne avtalen, eller hvis du har mislyktes i å varsle oss om eventuelle sikkerhetsbrudd i samsvar med denne delen.

Det er ditt eget ansvar å sikre at du angir riktig mottaker for en transaksjon, og gir oss korrekt e-postadresse (eller korrekt Bitcoin-adresse når det dreier seg om Bitcoin-overføringer). Hvis informasjonen du oppgir viser seg å være feil, er vi ikke ansvarlige overfor deg eller den tiltenkte mottakeren for manglende overføring av midler eller eventuelle tap av midler. Hvis du blir oppmerksom på feilaktige, mislykkede, defekte eller uautoriserte transaksjoner gjort på din Circle-konto, må du varsle oss umiddelbart på [email protected]. Vi gjør tiltak for å undersøke og spore defekte eller uautoriserte transaksjoner (og gi deg beskjed om resultatet) og, forutsatt at du gir oss beskjed innen 13 måneder etter datoen for den aktuelle transaksjonen, kan du ha rett til tilbakebetaling av transaksjonen. Vi kan avslå forespørselen din om tilbakebetaling hvis du ikke klarte å holde sikkerhetsdetaljene dine trygge, eller hvis overføringen fant sted før du fortalte oss at sikkerhetsdetaljene dine hadde blitt utsatt for sikkerhetsbrudd eller at Circle-kontoen din ble misbrukt.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller forstyrrelser forårsaket av datavirus, spionprogrammer eller annen skadelig programvare som kan påvirke datamaskinen din eller annet utstyr, eller annen type phishing eller spoofing, eller annet angrep. Vi anbefaler regelmessig bruk av en pålitelig programvare for skanning og forebygging av virus og skadelig programvare. Hvis du stiller spørsmål ved troverdigheten til kommunikasjon som angivelig kommer fra Circle, bør du logge inn på din konto gjennom Circles nettside (www.circle.com) eller mobile applikasjoner, og ikke klikke på lenken i e-postene.

Vi jobber hardt for å beskytte kontoen din, men det er helt nødvendig at du gjør det samme. Det er viktig at du alltid ikke bare beskytter Circle-passordet ditt, men også e-postadressen som er knyttet til kontoen din, og alle enheter du bruker for å få tilgang til kontoen din.

Hvis en betaling du mottar senere blir ugyldiggjort, er du ansvarlig overfor Circle for hele beløpet. Dette betyr at hvis senderen bestrider autorisasjonen for transaksjonen, eller setter i gang en tilbakeføring gjennom sin bank eller kortutsteder, kan du være ansvarlig for hele beløpet. Hvis det fastslås at transaksjonen ikke var autorisert, eller tilbakeføringen godkjennes av senderens bank eller kortutsteder, gir du Circle autorisasjon til å gjenopprette eventuelle skyldige beløp til Circle ved å trekke beløpet fra saldoen på Circle-kontoen din. Hvis saldoen på Circle-kontoen din ikke er tilstrekkelig for å dekke hele beløpet, gir du Circle autorisasjon til å reversere eventuelle uttak eller kreve at du gjør andre tiltak for å tilbakebetale Circle. Hvis Circle ikke f¨år dekket hele det skyldige beløpet, kan Circle gjennomføre flere tiltak, som å gå rettens vei for å skaffe til veie hele beløpet, i den grad det tillates av gjeldende lov.

7. Deaktivering og avslutning av konto

Circles deaktivering og avslutning av konto

Vi kan etter eget skjønn, og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart, avslå at du åpner en konto eller suspendere kontoen din eller bruken din av en eller flere av tjenestene dersom vi med rimelighet mener at: (i) noen andre prøver å bruke Circle-kontoen din uten din tillatelse, (ii) sikkerheten til kontoen din har blitt utsatt for sikkerhetsbrudd eller (iii) vi er pålagt det iht. lov.

Denne avtalen fortsetter til du eller vi avslutter den. Vi kan når som helst avslutte denne avtalen (og stenge Circle-kontoen din) ved å fortelle deg om det minst to måneder før vi gjør det. Vi kan også avslutte denne avtalen og stenge Circle-kontoen din raskere hvis du bryter vilkårene i denne Avtalen (inkludert, men ikke begrenset til, del 16 og 17), du bruker Circle-kontoen din uhederlig eller ulovlig eller hvis vi er pålagt det iht. lov.

Hvis du har gjenværende saldo på en Circle-konto som har blitt deaktivert eller stengt, vil du kunne få tilbakeført disse midlene såfremt det er lovlig tillatt, eller vi ikke har bestemt at midlene ble innhentet ved svindel. Circle har full rett til å bestemme tilbakeføringsmetode for disse midlene etter vår egen beslutning om å tilbakeføre midlene. Vi forbeholder oss retten til å kreve at du gir ytterligere identifikasjonsinformasjon før vi behandler slike uttaks- eller overføringsforespørsler, og til å forsinke eller forby slike uttak eller overføringer helt hvis vi har grunn til å tro at det har forekommet svindel eller ulovlig aktivitet. Hvis du ikke kan logge inn på kontoen din, må du kontakte kundestøtte for å behandle en uttaksforespørsel.

Hvis du bruker Circle til å utføre forbrytelser eller ellers bruker kontoen din på måter som er i strid med denne avtalen, kan vi stenge kontoen din. Hvis kontoen din stenges, kan vi kreve at du fullfører ytterligere identitetsbekreftelse og svindelforebyggende tiltak for å få tilgang til midlene på den stengte kontoen.

Stenging av kontoen din

Du kan si opp denne avtalen når som helst ved å avslutte kontoen din og stanse bruken av tjenesten. Ved oppsigelse av denne avtalen og kontoen din står du fortsatt ansvarlig for alle transaksjoner som ble gjort mens kontoen var åpen. Du kan ikke stenge kontoen din for å unngå etterforskning. Du bør ta ut pengene dine innen rimelig tid etter å ha avsluttet kontoen din. Du har rett til å ta ut midler innen en periode på seks år etter at du avsluttet kontoen din. Du belastes ikke noe gebyr av Circle for å ta ut midlene eller for å avslutte kontoen din.

8. Tjenester, tredjeparter

Circle er en selvstendig entreprenør for alle formål, og er ikke din agent eller forvalter. Circle har ikke kontroll over, og er ikke ansvarlig for produkter eller tjenester som kjøpes eller selges av tredjeparter ved bruk av tjenestene. Circle garanterer ikke brukeres eller tredjeparters identiteter, eller sikrer at en kjøper eller selger er autorisert til å fullføre en transaksjon, eller kommer til å fullføre en transaksjon. Circle er ikke ansvarlig for tap eller problemer som kan oppstå fra en slik type tredjepartstransaksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, lovlighet, kvalitet, levering eller tilfredshet med produkter som er kjøpt. Hvis du ikke er fornøyd med varer eller tjenester kjøpt fra, eller solgt til, en tredjepart ved bruk av tjenestene, må du håndtere disse problemene direkte med tredjepartsselgeren eller -kjøperen.

Hvis du bruker Circle-kontoen din til å sende penger til noen i bytte mot et produkt eller tjeneste, og du støter på et problem i forbindelse med produktet eller tjenesten, må dette håndteres direkte med tredjeparten.

Fra 7. desember 2016 vil Circle ikke lenger tilby muligheten til å: (i) kjøpe Bitcoin fra Circle ved å gjøre et innskudd til en Circle-konto som er i Bitcoin, eller (ii) selge Bitcoin ved å ta ut midler fra en Circle-konto som er i Bitcoin.

For mer informasjon om hvordan du avslutter disse Bitcoin-overføringstjenestene, kan du se Hjelpesenteret.

9. Mobiltjenester

Hvis du bruker tjenestene fra en mobilenhet, vil det påløpe kostnader fra din Internett-leverandør som standardavgifter, datakostnader og andre avgifter. I tillegg kan nedlasting, installering eller bruk av visse mobilapper være forbudt eller begrenset av din teleoperatør, og ikke alle tjenester fungerer med alle operatører eller enheter. Ved å bruke tjenestene på mobil, samtykker du i at vi kan kommunisere med deg gjennom SMS, MMS, tekstmeldinger, push-varslinger, og/eller andre elektroniske metoder til mobilenheten din, og at vi kan motta visse opplysninger om din bruk av tjenestene. Hvis du bytter eller deaktiverer mobiltelefonnummeret ditt, samtykker du i å oppdatere kontoinformasjonen din umiddelbart for å sikre at meldingene dine ikke sendes til noen som kan ha overtatt ditt gamle nummer.

Vi krever tofaktorgodkjenning for å opprettholde kontosikkerheten din. Dette betyr at du må ha et gyldig telefonnummer og oppdatere kontoinformasjonen din hvis telefonnummeret ditt endrer seg.

10. Avgifter

Circle krever ikke gebyrer for bankinnskudd, bankkontoinnskudd, oppbevaring av midler, mottak eller sending av betalinger som gjøres med midler du har satt inn på din Circle-konto eller ved uttak av midler. Tabellen under oppsummerer dette:

Gebyrer

Detaljer

Legge penger til din Circle-konto

Gratis

Motta penger i din Circle-konto

Gratis

Sende penger fra din Circle-konto

Gratis

Gjøre pengeuttak fra din Circle-konto

Gratis

Veksle penger til en annen valuta/sende eller be om penger i en annen valuta

Midtkurs, ingen pålagte Circle-gebyrer

I tilfeller der Circle belaster gebyrer i forbindelse med en transaksjon, vil disse gebyrene vises tydelig før du bekrefter transaksjonen. Du kan bli belastet avgifter direkte av banken eller kortutsteder for overføringer som gjøres i forbindelse med tjenestene.

11. Valutaomregning og volatilitet

Generelt

Valutaverdier kan endre seg raskt (spesielt Bitcoin), så Circle kan ikke garantere noen valutaverdi. Du erkjenner at prisen eller verdien på en valuta kan svinge, og at vekslingskursen vi bruker («vekslingskursen») for å omregne en valuta til en annen, ikke er identisk med den vekslingskursen som gjelder ved omregning tilbake til den opprinnelige valutaen. Vekslingskursen for et innskudd, uttak, sending eller mottak vises idet transaksjonen startes, men før den er fullført. I tilfelle du har rett på tilbakeførsel eller annen type betaling fra Circle, er Circle ikke ansvarlig for eventuelle tap som følge av endring i vekslingskursen som kan ha oppstått i tiden etter den opprinnelige transaksjonen. Muligheten til å veksle mellom valutaer er underlagt gjeldende lover og forskrifter, i tillegg til tilgjengeligheten på en gitt valuta gjennom Circle.

Til beregning av vekslingsgebyrer for fiatvaluta bruker vi gjeldende midtkurs, uten avgifter.

For mer informasjon om hvordan Circle fastsetter valutaomregningsgebyrer kan du se denne Hjelpesenter-artikkelen.

Kontoinnskudd, uttak og endring av standard kontovaluta

Når du konverterer valuta (for eksempel fra euro til britiske pund osv.) gjennom kontoinnskudd, uttak eller endring av kontoens valuta, gjøres denne konverteringen direkte av Circle. Hver gang du gjennomfører et kontoinnskudd eller uttak som innebærer en valutaomregning, eller hvis du velger å endre kontosaldoens valuta, vil du alltid få se vekslingsgebyret for transaksjonen før du fullfører den. Hvis du endrer standardvalutaen for saldoen din, og deretter velger å endre tilbake til din opprinnelige standardvaluta, er det ikke sikkert at du ender opp med samme saldo som utgangspunktet. Dette er på grunn av svingninger og endringer i valutakursene.

For eksempel, du har 100 britiske pund på Circle-kontoen din, og velger å endre saldoen din til euro. Hvis du etterpå endrer tilbake til britiske pund, er det ikke sikkert du ender opp med nøyaktig 100 britiske pund, grunnet svingninger og endringer i valutakursene.

Mottak av midler

Du mottar alltid midler i den valutaen saldoen din er i, uavhengig av hvilken valuta avsenderen valgte i transaksjonen. Når du velger standardvaluta (enten når du registrerer deg eller ved å endre senere) velger du samtidig å motta alle betalinger i den valutaen, og godtar at Circle omregner alle innkommende midler til denne valutaen på dine vegne, og til den valutakursen som gjelder for slike valutaer. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle tap som kan oppstå som følge av valutakursen som gjelder for en gitt transaksjon.

Vi ønsker å sende midler til deg i den valutaen du har valgt som foretrukket valuta. Dette betyr at hvis du har valgt euro som standardvaluta, spiller det ingen rolle om noen sender deg midler som britiske pund, amerikanske dollar, Bitcoin eller annen valuta – vi utfører alltid en valutaomregning på dine vegne slik at vi kan sende midlene til kontoen din i euro.

Sende midler

Når du sender en betaling til en annen Circle-bruker, kan du velge å sende betalingen din i en hvilken som helst valuta – din egen standardvaluta, mottakerens standardvaluta eller en annen valuta du selv velger. Som nevnt ovenfor under «Mottak av midler: Hvis du sender en betaling som er i en annen valuta enn mottakerens standardvaluta, vil vi utføre en valutaomregning på vegne av mottakeren. Dette i tråd med det som er beskrevet ovenfor.

Hvis du sender en betaling til en person som ikke har en Circle-konto ennå, og du sender betalingen i en annen valuta enn den som er standardvaluta for kontoen din (for eksempel sending av en betaling i euro når kontoen din er i britiske pund), vil valutaomregningen skje ved transaksjonsbekreftelsen. Hvis du senere velger å kansellere en slik påventende transaksjon før mottakeren har registrert seg hos Circle og hentet midlene, vil det bli utført en valutaomregning en gang til når midlene tilbakeføres til deg. Dette betyr at du kan risikere å motta mindre (eller mer) midler enn det du opprinnelig sendte.

Når mottakerens standardvaluta er forskjellig fra din, er det alltid best å sende betalingen i mottakerens valuta. I sjeldne tilfeller kan transaksjoner bli forsinket på grunn av svindelmistanke eller andre grunner, og siden valutaomregningen ikke skjer før midlene er klare til å overføres, er det best å sende betalingen i mottakerens valuta for å sikre at de mottar nøyaktig det beløpet du vil sende.

For eksempel, hvis kontoen din er i euro eller britiske pund, og du ønsker å sende midler til en Circle-bruker med kontosaldo i amerikanske dollar, er det best å sende betalingen i amerikanske dollar. Ved å gjøre det på denne måten får du se nøyaktig hvor mange britiske pund eller eventuelt euro som trekkes fra kontosaldoen din, og hvor mange amerikanske dollar som sendes til mottakeren.

12. Bitcoin

Del 12 gjelder kun for kontoer i Bitcoin, ikke fiat-valuta.

Du kan lagre, sende og motta Bitcoin gjennom Circle Bitcoin-kontoen. Du kan bare motta Bitcoin fra andre brukere og tredjeparter hvis du har en konto der Bitcoin er valgt, ellers vil Bitcoin-overføringen omregnes til din valgte fiat-valuta. For å kunne overføre Bitcoin til en annen Circle-bruker må du informere oss om mottakers e-postadresse, telefonnummer eller velge dem fra dine Circle-kontakter. For å kunne overføre Bitcoin til en tredjepart som aksepterer denne valutaen (og som ikke er en Circle-bruker) må du oppgi Bitcoin-adressen deres. Merk at Bitcoin-overføringer ikke kan trekkes tilbake, og du kan ikke kansellere en Bitcoin-overføring etter at du har godkjent den.

Hvis du skulle miste eller bli frastjålet Bitcoin fra kontoen din som et resultat av et direkte brudd på Circles digitale eller fysiske lagringsfasiliteter, er disse Bitcoin-reservene fullt forsikret, underlagt vilkår og betingelser for Circles forsikringspolicy i Marsh Insurance. Hvis du skulle miste eller bli frastjålet Bitcoin som følge av din egen manglende opprettholdelse av korrekte sikkerhetsprotokoller som er i samsvar med del 6, dekkes ikke tapet av Circles forsikring. Bitcoin-kontoen din dekkes ikke av noen statlig støttet banksikringsordning.

Hvis Circles sikkerhetstiltak brytes, dekker vi hele Bitcoin-saldoen din. Hvis noen får tilgang til kontoen din gjennom direkte tilgang på telefonen eller datamaskinen din, eller på annen måte, dekkes dette ikke av forsikringen vår.

Circle har ikke opprettet og administrerer eller kontrollerer heller ikke Bitcoin-nettverket. Circle er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller feil som skyldes utfordringer eller problemer med Bitcoin-nettverket, og Circles ansvar opphører når en Bitcoin-transaksjon sendes til Bitcoin-nettverket. Hvis en Bitcoin-transaksjon derimot sendes til Bitcoin-nettverket, og disse pengene senere tilbakeføres til Bitcoin-adresser som er styrt av Circle, får du refundert Bitcoin-beløpet som opprinnelig ble sendt.

13. Transaksjonsbegrensninger

Circle har begrensninger for hvilken verdi, hastighet og hyppighet transaksjonene du utfører gjennom tjenestene kan ha. Circle forbeholder seg retten til å endre verdien og hastighetsgrensene som gjelder for kontoinnskudd, uttak, omregninger og lagring etter hva vi anser som rimelig og nødvendig. Vi kan opprette individuelle eller samlede transaksjonsbegrensninger på størrelse eller antall kontoinnskudd eller uttak du utfører i en bestemt tidsperiode.

«Hastighetsgrense» gjelder transaksjonenens hastighet og hyppighet. Hvis du utfører 1000 kontoinnskudd eller overføringer per dag, kan det hende vi må sette noen begrensinger. Verdien/transaksjonsbegrensningene som gjelder for Circle-kontoen finner du på «Innstillinger»-siden i Circle-appen.

14. Retten til å endre/fjerne funksjoner eller stanse/utsette transaksjoner

Vi forbeholder oss retten til å endre, stanse eller avslutte hvilket som helst aspekt av tjenestene når som helst, inkludert åpningstider eller funksjonstilgjengelighet, uten varsling og uten erstatningsansvar.

Vi kan avslå å behandle kontoinnskudd, overføringer eller uttak uten forhåndsvarsling, og kan begrense eller stanse din bruk av en eller flere tjenester, når som helst og etter eget skjønn. Suspensjon av bruken din av tjenestene påvirker ikke dine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen. Vi kan etter eget skjønn forsinke kontoinnskudd, overføringer eller uttak hvis (i) så langt det er relevant, du ikke har nok penger på Circle-kontoen din til å gjøre det, (ii) transaksjonen vil føre deg over en transaksjonsgrense (del 13), (iii) vi mener at transaksjonen er mistenkelig, (iv) transaksjonen kan innebære svindel eller forsømmelse, (iv) det bryter med gjeldende lover eller (v) det bryter vilkårene i denne avtalen. Når loven tillater det, vil vi ved slutten av virkedagen varsle deg hvis vi har stoppet en overføring og, om mulig, gi grunnene til det, og hva du kan gjøre for å rette opp eventuelle feil som førte til stansen.

15. Utilstrekkelige midler

Negativ saldo er ikke tillatt. Tjenestene innebærer ingen utstedelse av kreditt til deg, og ingen kreditt gis til deg i forbindelse med din bruk av tjenestene.

Hvis kontoen din på noe tidspunkt har negativ saldo (som resultat av tilbakeførsel, avvisning, reversering eller annet av et innskudd), kan Circle trekke fra det negative saldobeløpet fra midler du senere mottar til Circle-kontoen din. Enten dette er et resultat av eget kontoinnskudd eller mottak av midler fra annen bruker. Hvis du innehar flere Circle-kontoer er vi berettiget til å trekke fra det negative saldobeløpet fra alle typer midler som holdes på den kontoen (og deretter stenge slike tilleggskontoer). Hvis Circle ber deg utføre et innskudd for å løse en sak vedrørende negativ saldo, og du ikke overholder dette, gir du Circle autorisasjon til å utføre et innskudd for det manglende beløpet fra ditt tilknyttede bankkort eller -konto. Hvis du setter inn eller mottar midler i en annen valuta enn den valutaen den negative kontosaldoen er i (for eksempel, hvis du har konto i britiske pund og mottar euro på kontoen din), vil Circle automatisk omregne midlene til gjeldende valutakurs for å kunne kompensere den negative saldoen.

For eksempel, hvis saldoen din er –100 britiske pund, fordi du gjorde et innskudd på 100 britiske pund på kontoen din og brukte dette gjennom Circle, men banken din senere tilbakeførte beløpet, og du senere mottar euro på kontoen din, vil innskuddet av euro omgjøres til britiske pund til gjeldende Circle-vekslingskurs, for å dekke den manglende saldoen på –100 britiske pund.

Hvis Circle må engasjere en tredjepart for å bistå med å få tilbakebetalt en negativ saldo eller tilbakeføring, blir du trukket for eventuelle avgifter og kostnader Circle pådrar seg i forbindelse med disse tiltakene, inkludert, men ikke begrenset til, inkassoavgifter eller andre avgifter og gebyrer som blir belastet av tredjeparter. Du samtykker herved uttrykkelig i at all kommunikasjon i forbindelse med en betalingsudyktig konto vil bli gjort via elektronisk post eller telefon. Slik kommunikasjon kan utføres av Circle eller tredjepart som handler på deres vegne, inkludert, men ikke begrenset til tredjeparts inkassobyråer. Merk at hvis Circle blir nødt til å engasjere tredjepart i forbindelse med gjenoppretting av beløp du skylder Circle, kan kredittvurderingen din bli negativt påvirket.

16. Begrensede aktiviteter

I forbindelse med bruken din av tjenestene, godtar du herved at du ikke vil:

 • bryte (eller bistå noen annen part i overtredelse av) enhver gjeldende lov, vedtekt, forskrift eller regulering;
 • med vilje forsøke å bedra (eller bistå i bedrageri av) Circle eller andre Circle-brukere;
 • gi falsk, unøyaktig eller villedende informasjon;
 • foreta noe som forstyrrer, avskjærer eller beslaglegger noe system, data eller informasjon;
 • delta i noen transaksjon som involverer utbyttet av ulovlig aktivitet;
 • overføre eller laste opp virus, orm eller annen skadelig programvare eller program;
 • forsøke å få uautorisert tilgang til andre Circle-kontoer, Circle-nettstedet eller andre relaterte nettverk eller systemer;
 • bruke tjenestene på vegne av tredjepart eller på annen måte opptre som mellommann mellom Circle og hvilken som helst tredjepart;
 • samle brukerinformasjon fra andre Circle-brukere, inkludert, uten begrensning, e-postadresser;
 • anklage, trakassere eller krenke personvernet eller immaterielle rettighetene til Circle eller andre Circle-brukere, eller
 • laste opp, vise eller sende eventuelle meldinger, bilder, videoer eller andre medier som inneholder ulovlige varer, pornografiske, voldelige, uanstendige eller opphavsrettslig beskyttete bilder eller materialer til bruk som avatar, i forbindelse med en betaling eller betalingsforespørsel eller på annen måte.

17. Forbudte betalinger

Vi tilbyr ikke tjenester eller transaksjoner som involverer:

 • alle begrensede personer eller personer eller enheter som er lokalisert i begrensede områder (som hvert begrep er definert i del 30);
 • våpen av alle slag, inkludert, men ikke begrenset til skytevåpen, ammunisjon, kniver eller tilhørende tilbehør;
 • kontrollerte stoffer, inkludert, men ikke begrenset til, narkotika, reseptbelagte legemidler, steroider eller tilhørende utstyr eller tilbehør;
 • pengespill, inkludert, men ikke begrenset til, tipping, kasinospill, hesteveddeløp, hundeveddeløp, lotterier, sjansespill, konkurranser, ferdighetsspill som kan klassifiseres som gambling (dvs. poker), eller andre aktiviteter som tilrettegger noe av de foregående;

Vi forstår at gambling kan være lovlig i din jurisdiksjon, men dessverre kan vi ikke tillate deg å bruke Circle i forbindelse med disse aktivitetene.

 • økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller finansiering av terrorisme;
 • enhver form for Ponzi-svindel, pyramidespill eller «multi-level marketing»-opplegg;
 • varer eller tjenester som krenker eller bryter opphavsrett, varemerke eller eiendomsrettigheter i henhold til lovgivningen i enhver jurisdiksjon eller på annen måte utgjør forfalskede varer;
 • gjeldsoppgjør, refinansiering eller tjenester for gjenoppretting av kredittverdighet;
 • rettspålagte betalinger, strukturert oppgjør, skattebetalinger eller skatteoppgjør;
 • salg av postanvisninger eller bankremisser eller enhver pengeoverføring;

Å bruke Circle til å sende 20 britiske pund til en venn på vegne av en annen venn, er greit. Men hvis du ofte aksepterer penger fra folk til å sende på deres vegne, kan du bryte lover for pengeoverføring – så vi kan ikke tillate det.

 • lotterikontrakter, avbetalingssystemer eller livrenter;
 • forfalskede varer, inkludert, men ikke begrenset til, falske eller «nye»-legitimasjoner;
 • kjøp av varer fra Tor-skjulte tjenestemarkeder eller «Darknet»-markeder, eller andre tjenester eller nettsider som fungerer som markedssted for ulovlige varer (selv om markedsstedet også selger lovlige varer);
 • pornografisk innhold; eller
 • eventuelle andre forhold som vi kommuniserer til deg som ikke er akseptable fra tid til annen, og som for eksempel kan være begrenset av våre og dine betalingspartnere.

Hvis Circle finner ut at du foretar slike forbudte betalinger, kan Circle stanse eller avslutte Circle-kontoen din.

For mer informasjon om ulovlig aktivitet, kan du lese denne hjelpeartikkelen: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Bitcoin-nettverk

Bitcoin er en desentralisert valuta som opererer på protokoller for åpen kildekode-programvare som kan brukes, endres eller tilpasses av enhver, forutsatt at visse endringer krever en viss enighet blant partene som bruker og støtter bitcoin-nettverket. Som et resultat av bitcoins desentraliserte natur er det mulig at plutselige, uventede eller kontroversielle endringer («gafler») kan gjøres til bitcoin. Det er også mulig at slike «gafler» resulterer i at flere versjoner av bitcoin eksisterer samtidig. Ved å bruke Circle bekrefter og aksepterer du at: (i) Circle ikke eier eller kontrollerer bitcoin-nettverket og ikke er ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg som følge av funksjonen eller sikkerheten til bitcoin-nettverket og (ii) Circle er ikke ansvarlig for «gafler» eller endringer i bitcoin-nettverket, noe som kan føre til vesentlige og plutselige endringer i verdien og/eller bruken av bitcoin.

Kunder som har Bitcoin i Circle-kontoen sin bør merke seg at det kan skje en eller flere «forker» i nær framtid. Nøyaktig tidspunkt, natur, varighet, utfall og påvirkning av disse Bitcoin-«forkene» kan ikke fastslås på forhånd.  Den eneste måten å unngå å bli potensielt negativt påvirket av en Bitcoin-«fork» er ved å ikke ha Bitcoin i det hele tatt.

Med hensyn til enhver potensiell Bitcoin-«fork» erkjenner og godtar du at (i) Circle etter eget skjønn avgjør hvilken Bitcoin-«fork» eller -«forker» den støtter («Støttet Bitcoin») og at Circle ikke på noen måte er forpliktet til å støtte andre «forker» eller Bitcoin-versjoner.  Med mindre Circle etter eget skjønn velger å gjøre det, støtter ikke Circle, og kommer heller ikke til å gjøre det, noen form for «fork»-versjoner av Bitcoin eller annen digital valuta, symboler, mynter eller «forked» protokoller (samlet kalt «annen digital valuta»), uavhengig av om de skapes som et resultat av en «fork» av Bitcoin-nettverket, eller på selvstendig grunnlag, og uavhengig av hvorvidt slik annen digital valuta er av verdi eller ikke. Du erkjenner og godtar at du ikke vil bruke Circle-kontoen til å inneha, sende, motta eller på andre måter utføre transaksjoner med noen form for annen digital valuta.  Hvis du forsøker å bruke Circle-kontoen til å handle med annen digital valuta, er ikke Circle forpliktet på noen måte til å bistå deg med å få tilbakeført eventuelle tap av slik valuta, eller på annen måte få tilbakeført tap forbundet med annen digital valuta.  Å ha en støttet Bitcoin-valuta på Circle-kontoen betyr heller ikke at du er berettiget til andre typer mynter eller verdi knyttet til annen digital valuta selv om det er et resultat av ditt Bitcoin-eierskap, og selv om du hadde vært berettiget til slike tilleggssymboler eller verdi om du eide Bitcoin utenfor Circle.

Merk at Circle kan bli tvunget til å stanse all Bitcoin-relatert aktivitet dersom en Bitcoin-«fork» oppstår (inkludert sending av Bitcoin, mottak av Bitcoin eller veksling av Bitcoin til britiske pund eller euro) over lengre tid, frem til Circle helt etter eget skjønn fastslår at funksjonaliteten kan gjenopprettes («Bitcoin-driftsstans»). En Bitcoin-driftsstans vil sannsynligvis oppstå umiddelbart ved en Bitcoin-«fork» med liten eller ingen forhåndsvarsling, og i løpet av denne perioden har du ikke tilgang på eventuell Bitcoin-verdi du har på din Circle-konto.

Hvis du for øyeblikket har Bitcoin på din Circle-konto og ønsker å unngå eventuelt fremtidig tap av verdi, tap på tilgang til dine midler på Circle eller andre negative konsekvenser som kan oppstå etter en Bitcoin-«fork», kan du (i) logge inn på din Circle-konto, (ii) velge «Valuta» under Innstillinger, og (iii) veksle din Circle-saldo til britiske pund eller euro (som betyr å selge all bitcoin du har i Circle til den prisen som vises ved vekslingstidspunktet). Merk at når en Bitcoin-«fork» først oppstår kan det være for sent å velge dette alternativet.

19. Skatt

Circle vil opprettholde en oversikt over transaksjonsloggen din som du kan få tilgang til via Circle-kontoen din for å gjøre eventuelle obligatoriske skatteregistreringer eller -betalinger, men det er ditt ansvar å avgjøre hvilken, hvis noen, skatt betalingene du foretar eller mottar gjelder for, og samle inn, rapportere og overføre riktig skatt til riktig skattemyndighet. Circle vil holde tilbake kildeskatt eller skatteregistreringer som loven krever, men Circle er ikke ansvarlig for å avgjøre om skatt gjelder for transaksjonen din, eller for innsamling, rapportering eller overføring av eventuelle skatter som oppstår ved en transaksjon.

20. Erstatning, utsendelse

Du samtykker i å beskytte og holde Circle, dets tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører, og alle deres funksjonærer, direktører, stedfortredere, samarbeidspartnere, ansatte og representanter skadesløse fra enhver fordring eller krav (inkludert advokatsalærer og eventuelle tap, bøter, avgifter eller straffer pålagt av hvilken som helst reguleringsmyndighet) som skyldes ditt brudd på denne avtalen, eller brudd på lov eller forskrift.

I Del 20 betyr begrepet «tap» alle nettokostnader som med rimelighet påløper oss eller de andre personene som er omtalt i denne delen, som resultat av de sakene som er angitt i Del 20, og som kan gjelde eventuelle fordringer, krav, årsaker til handling, gjeld, kostnad, utgift eller annet ansvar, inkludert rimelige saksomkostninger (uten duplisering).

«Erstatte» betyr å kompensere noen for skade eller tap de kan lide. Hvis du bryter denne avtalen eller bryter loven og det resulterer i at Circle får krav eller utgifter, går du med på å dekke disse tapene.

Hvis du har en konflikt med en eller flere brukere eller tredjeparter, fritar du Circle (og dets tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører, og alle deres funksjonærer, direktører, stedfortredere, samarbeidspartnere, ansatte og representanter) for alle fordringer, krav og skader (faktiske og følgeskader) av enhver type og natur som oppstår på grunn av eller på noen måte forbundet med slike konflikter.

Hvis du har en konflikt med noen andre enn Circle, frigjør du oss fra ansvar knyttet til denne konflikten.

21. Ansvarsbegrensning, ingen garanti

DU FORSTÅR OG GODKJENNER AT CIRCLE OG VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER OG TJENESTELEVERANDØRER OG ALLE DERES FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, STEDFORTREDERE, SAMARBEIDSPARTNERE, ANSATTE OG REPRESENTANTER IKKE ER ANSVARLIGE FOR ERSTATNING AV EVENTUELLE SKADER SOM ER INDIREKTE, TILFELDIGE, SÆRSKILTE, FØLGESKADER ELLER SKADER FOR TAP AV GEVINST, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM CIRCLE ER VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER ANNET, SOM FØLGE AV: (I) BRUKEN ELLER MANGELEN PÅ Å KUNNE BRUKE TJENESTENE, (II) ANSKAFFELSESKOSTNADEN FOR ERSTATNINGSVARER OG TJENESTER SOM FØLGER AV HVILKE SOM HELST VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER KJØPT ELLER OPPNÅDD, ELLER MELDINGER MOTTATT ELLER TRANSAKSJONER INNGÅTT I ELLER FRA TJENESTENE, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRINGEN AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA, ELLER (IV) HVILKEN SOM HELST ANNEN SAK I FORBINDELSE MED TJENESTENE.

Vi vil ikke være ansvarlig for «følgeskader» (ofte kalt skadeerstatning) eller andre indirekte tap. Så hvis vi gjør noe galt som koster deg 100 britiske pund, er vårt ansvar begrenset til de 100 britiske pundene.

I ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATES IKKE UTELUKKELSEN AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN AV ANSVAR FOR TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. FØLGELIG KAN DET HENDE AT NOEN AV BEGRENSNINGENE SOM ER ANGITT OVENFOR, IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOEN DELER AV TJENESTENE ELLER MED DENNE AVTALEN, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE MIDDEL Å AVSLUTTE BRUKEN AV TJENESTENE OG STENGE KONTOEN DIN.

TJENESTENE LEVERES «SOM DE ER» OG UTEN NOEN FREMSTILLING ELLER GARANTI, ENTEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. CIRCLE, VÅRE TILKNYTTEDE SELSKAPER, VÅRE FUNKSJONÆRER, DIREKTØRER, STEDFORTREDERE, SAMARBEIDSPARTNERE, ANSATTE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG SPESIELT ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR EIENDOMSRETT, SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSE. CIRCLE GIR INGEN GARANTI FOR AT (I) TJENESTENE DEKKER DINE BEHOV, (II) TJENESTENE VIL VÆRE UFORSTYRRET, I RETT TID, SIKRE ELLER FEILFRIE, ELLER (III) KVALITETEN PÅ PRODUKTENE, TJENESTENE, INFORMASJONEN ELLER AT ANNET MATERIALE KJØPT ELLER OPPNÅDD AV DEG VIL OPPFYLLE DINE FORVENTNINGER.

Vi kan ikke garantere at Circle alltid kommer til å tilfredsstille dine behov. Etter hvert som vi vokser, vil vi trolig legge til nye tjenester, endre bestemte funksjoner og fjerne gamle funksjoner. Vi håper du er alltid fornøyd med Circle, men vi kan ikke forplikte oss til at du blir det.

Circle vil gjøre en rimelig innsats for å sikre at forespørsler om elektronisk debet og kreditt som involverer at bankkontoer og -kort behandles i tide. Men Circle gir ingen fremstillinger eller garantier angående hvor lang tid som er nødvendig for å fullføre behandlingen, fordi tjenestene er avhengige av mange faktorer som er utenfor vår kontroll, for eksempel forsinkelser i banksystemet. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsfraskrivelse av underforståtte garantier, slik at de foregående ansvarsfraskrivelsene gjelder kanskje ikke for deg. Denne paragrafen gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan også ha andre juridiske rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

22. Force Majeure

Circle er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser som følge av unormale eller uforutsette omstendigheter utenfor vår kontroll, hvis konsekvensene ville ha vært uunngåelige til tross for all innsats for å forhindre det, inkludert, men ikke begrenset til, statlige tiltak eller terrorhandlinger, jordskjelv , brann, flom eller andre naturkatastrofer, arbeidsforhold, forsinkelser eller feil forårsaket av problemer med et annet system eller nettverk, mekanisk sammenbrudd eller databehandlingsfeil eller hvor vi er bundet av andre juridiske forpliktelser.

Denne delen gjør at advokatene våre kan demonstrere at ikke alle juridiske vilkår er latinske. Noen er franske.

23. Tilleggsbestemmelser

Vi endrer fra tid til annen vilkårene i denne brukeravtalen. Vi kan forutse noen av grunnene til at det vil være rimelig av oss å gjøre dette, og har listet dem opp nedenfor, men vi kan i fremtiden også gjøre endringer av andre grunner.

Vi kan gjøre endringer i denne avtalen som følge av noen av de følgende grunnene, og slike endringer anses som et rimelig og forholdsmessig svar på en forandring som påvirker oss eller som vi med rimelighet kan anta vil påvirke oss:

 • på grunn av endringer i lov eller forskrifter kan vi for eksempel endre våre krav til å holde Circle-kontoen din trygg for å møte nye, høyere standarder fastsatt ved lov
 • hvis forandringen gir deg fordeler, for eksempel ved introdusering av nye produkter eller tjenester eller forbedring av de som allerede eksisterer
 • for å reflektere en endring i kostnadene våre ved å drifte Circle-kontoen din eller gi deg relaterte tjenester, for eksempel ved å introdusere nye konto- eller transaksjonsgebyrer
 • som svar på mulige farer for sikkerheten til Circle-kontoen din, for eksempel ved å endre sikkerhetsstrinnene du må følge for å få tilgang til kontoen din eller foreta overføringer
 • for å svare på eventuelle andre endringer som påvirker oss, hvis det er rimelig å overføre effekten av endringen til deg, for eksempel for å gjenspeile utviklingen i digitale betalinger

Vi kan gjøre endringer av hvilken som helst annen grunn vi ikke kan forutse, for eksempel for å svare på endringer blant konkurrentene våre som påvirker hvordan vi ønsker å levere tjenestene våre til deg. Vi kan når som helst endre en hvilken som helst del av denne avtalen. Vi gir to måneders forhåndsvarsel på e-post eller gjennom Circles mobilapp og gir deg revidert versjon av avtalen, samt opplysninger om hvilken dato endringene vil tre i kraft. Dersom du ikke godtar de eventuelle endringene, kan du velge å avslutte bruken din av tjenestene, og stenge kontoen din. Hvis du ikke avslutter din bruk av tjenestene og stenger kontoen din, og i stedet fortsetter å bruke tjenestene, anses dette som at du har akseptert endringene. Du godtar at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart ved eventuelle tap som kan oppstå som følge av endringer av denne avtalen.

Endringer i valutakursene trer i kraft umiddelbart uten varsel og du har ikke rett til å motsette deg en slik endring når de oppstår etter endringer i midtkursen som vi bruker eller endringer som er gunstigere for deg.

Du kan alltid se når denne avtalen ble endret sist ved å sjekke datoen for «Sist oppdatert» øverst på avtalen.

24. Tildeling

Du kan ikke overføre eller tilordne denne avtalen, eller rettigheter eller forpliktelser du har i forbindelse med denne avtalen, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke eller liknende og forsøk på dette ugyldiggjøres. Vi forbeholder oss retten til fritt å tildele eller overføre denne avtalen og dens rettigheter og forpliktelser til enhver tredjepart, når som helst og uten varsel eller samtykke. Hvis du ikke er enig i en slik overføring eller tildeling, kan du stanse din bruk av våre tjenester og avslutte denne avtalen ved å kontakte kundestøtte med forespørsel om å stenge kontoen din.

25. Fortsettelse

Ved oppsigelse av kontoen din eller denne avtalen av hvilken som helst grunn, vil alle rettigheter og forpliktelser som påhviler partene og som av deres natur fortsetter, overleve slik oppsigelse.

26. Anvendelse på tredjeparter

Hvis du gir eksplisitt tillatelse til en tredjepart til å koble seg til kontoen din, enten gjennom tredjepartens produkt eller via Circle, bekrefter du at ved å gi tillatelse til en tredjepart til å foreta bestemte handlinger på vegne av deg, fritas du ikke fritar for noe av ansvaret ditt i henhold til denne avtalen. Videre bekrefter du og aksepterer at du ikke kommer til å holde Circle ansvarlig for, og vil holde Circle skadesløs for ethvert ansvar som oppstår som følge av handlinger eller unnlatelser av denne tredjeparten i forbindelse med tillatelsene du gir.

27. Nettsted, tredjepartsinnhold

Circle forsøker å gi nøyaktig og pålitelig informasjon og innhold på Circle-nettstedet, men slik informasjon er gjerne ikke alltid riktig, fullstendig eller oppdatert. Circle kommer til å oppdatere informasjonen på Circle-nettstedet etter behov for å gi deg den mest oppdaterte informasjonen, men du bør alltid selv bekrefte slik informasjon. Circle-nettstedet kan også inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, programmer, arrangementer eller annet materiale («tredjepartsinnhold»). Slik informasjon er gitt for enkelhets skyld, og koblinger eller referanser til innhold fra tredjepartsinnhold utgjør ikke en anbefaling fra Circle av produkter eller tjenester. Circle er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av handlinger i forbindelse med informasjonen som finnes på Circle-nettstedet eller i noe tredjepartsinnhold.

Fra tid til annen kan vi legge ut nyttige koblinger eller artikler på nettstedet vårt, men du bør undersøke disse kildene på egen hånd.

28. Begrenset lisens, IP-rettigheter

Vi gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar og ikke-overførbar lisens, underlagt vilkårene i denne avtalen, for å få tilgang til og bruke tjenestene utelukkende for godkjente formål som bestemt av Circle. Eventuell annen bruk av tjenestene er uttrykkelig forbudt. Circle og dets lisensgivere forbeholder seg alle rettighetene i tjenestene, og du godtar at denne avtalen ikke gir deg noen rettigheter i eller lisenser til tjenestene, med unntak av den begrensede lisensen som er angitt ovenfor. Med unntak av der det er uttrykkelig autorisert av Circle, godtar du å ikke modifisere, omvendt konstruere, kopiere, ramme, skrape, leie, lease, låne, selge, distribuere eller opprette avledede verk basert på tjenestene, helt eller delvis. Hvis du bryter med noen del av denne avtalen, kan tillatelsen din til å få tilgang til og bruke tjenestene bli avsluttet i henhold til denne avtalen. «Circle.com», «Circle» og alle logoer knyttet til tjenestene er enten varemerker eller registrerte merker til Circle eller dets lisensgivere. Du kan ikke kopiere, imitere eller bruke dem uten Circles skriftlige forhåndssamtykke. Alle rettigheter, eiendomsrett og interesse i og til Circle-nettstedet, ethvert innhold på det, tjenestene og all teknologi og ethvert innhold som er opprettet eller avledet av noen av de foregående, er den eksklusive eiendelen til Circle og dets lisensgivere.

Vi gir deg tilgang til å bruke alle våre produkter og tjenester, men vi eier fortsatt opphavsretten knyttet til disse produktene og tjenestene.

29. Uavhentet formue

Hvis Circle oppbevarer penger på kontoen din, og Circle ikke klarer å kontakte deg og ikke har registrert at du har brukt tjenestene på flere år, kan loven kreve at Circle rapporterer disse midlene som uavhentet formue til gjeldende jurisdiksjon. Hvis dette skjer, vil Circle forsøke å finne deg på adressen vist i våre data, men hvis Circle ikke kan finne deg, kan det være nødvendig å levere slike midler til gjeldende jurisdiksjon som uavhentet formue. Circle forbeholder seg retten til å trekke fra inaktivitetsgebyr eller andre administrasjonsgebyrer fra slike uavhentede midler, som tillatt i henhold til gjeldende lov.

Hvis du ikke har logget inn på Circle-kontoen din på flere år, og vi ikke klarer å komme i kontakt med deg, kan det hende at vi ifølge loven er forpliktet til å vurdere kontoen din som forlatt, og vi kan da bli pålagt å overføre kontosaldoen til et system utpekt ved lov.

30. Juridisk samsvar

Tjenestene er underlagt organisasjonsvedtekter for eksportkontroll, og ved å bruke tjenestene, bekrefter du at dine handlinger ikke strider mot slike restriksjoner for eksportkontroll. Uten å begrense det foregående kan du ikke bruke tjenestene dersom (i) du er bosatt, statsborger eller representant i Nord-Korea, Sudan, Syria eller et hvilket som helst annet land som Storbritannia boikotter varer fra eller pålegger lignende sanksjoner («begrensede områder»), eller (ii) du har til hensikt å levere Bitcoin eller på annen måte gjøre forretninger med noen begrensede områder.

31. Klager

Hvis du har klager vedrørende tjenesten, kan du følge vår klageprosedyre her.

32. Gjeldende lovgivning, jurisdiksjon

Vilkårene i denne brukeravtalen er underlagt lovene i England og Wales. Dette betyr at denne avtalen og enhver konflikt eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med den, vil være underlagt lovene i England og Wales. Idet du er forbruker, er du enig med oss i at domstolene i den tillatte regionen der du er bosatt, vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.

Dette betyr for eksempel at hvis du er bosatt i Irland, kan du gå til søksmål i Irland.

33. Hele avtalen; tredjepartsrettigheter

Circles unnlatelse av å utøve eller håndheve hvilken som helst rettighet eller bestemmelse i avtalen skal ikke utgjøre et frafall av slik rettighet eller bestemmelse. Dersom noen bestemmelser i denne avtalen bestemmes av en hvilken som helst kompetent jurisdiksjon å være ugjennomførlig eller ugyldig, skal denne bestemmelsen være begrenset eller avvikles i det minste omfanget som er nødvendig, slik at denne avtalen ellers forblir i full kraft og forblir gjennomførlig mellom partene.

Overskriften og den forklarende teksten er kun til referanse og definerer, begrenser, tolker eller beskriver ikke omfanget eller omfanget av denne delen. Denne avtalen, inkludert Circles retningslinjer for tjenestene som det vises til her, retningslinjene for personvern, retningslinjene for informasjonskapsler og samtykke til e-signering, utgjør hele avtalen mellom deg og Circle med hensyn til bruken av tjenestene.

Denne avtalen har ikke til hensikt å gi og kan ikke tolkes for å skape noen rettigheter eller rettsmidler for noen andre parter enn deg og Circle og andre Circle-tilknyttede selskaper som hver skal være en tredjepartsmottaker av denne avtalen, og ingen andre kan hevde noen rettigheter som en tredjepartsmottaker herunder.

Denne avtalen (sammen med personvernerklæringen, retningslinjene for informasjonskapsler, og elektronisk samtykkeerklæring) er de eneste dokumentene som styrer ditt forhold til Circle. Hvis en fremtidig domstol anser at en bestemt bestemmelse i denne avtalen ikke kan håndheves, er resten av avtalen fortsatt gyldig.

34. Landspesifikke bestemmelser og opplysninger (sist oppdatert: 1. november 2017)

Denne delen inneholder landspesifikke bestemmelser og tilleggsopplysninger som kun gjelder for kunder i det bestemte landet som det refereres til nedenfor. Merk at Del 33 kan oppdateres med ytterligere landspesifikke bestemmelser og opplysninger som kreves i forbindelse med Circles tilbud av produkter og tjenester i slike land. Slike oppdateringer gjenspeiles i overskriften for Del 34, men vises kanskje ikke i datoen som vises ved begynnelsen av denne brukeravtalen.

 • ItaliaKlikk her for å se italiensk faktaark.

Spørsmål? Bekymringer? Forslag?

Kontakt oss på [email protected] for å rapportere eventuelle brudd på denne brukeravtalen, eller for å stille spørsmål relatert til brukeravtalen eller bruk av tjenestene.

Sammendrag av endringer (1. november 2017)

 • Godkjenning – Du kan bli bedt om å ta noen ekstra skritt for å bekrefte identiteten din og godkjenne en overføring.
 • Kommunikasjon – Du kan velge å motta transaksjonsutskrifter.  
 • Sikkerhet – Vi har avklart vilkårene rundt sikkerhetsbestemmelser og -varsler i tilfeller der vi tror at kontoen din har blitt utsatt for sikkerhetsbrudd. Vi har også forbedret omstendighetene der Circle kan være ansvarlig for uautoriserte transaksjoner.
 • Deaktivering og avslutning av konto – Vi har avklart bestemmelser som gjelder når kontoen din kan bli suspendert eller stengt av Circle.
 • Transaksjonsforsinkelse – Vi har inkludert ytterligere informasjon som gjelder når transaksjoner kan bli forsinket.
 • Endringer – Vi har oppdatert vilkårene våre for å gi eksempler på når vi kanskje må gjøre endringer i brukeravtalen og gi deg varsel om slike endringer. Revidert del 31 så den inkluderer referanser til klageprosedyren.