EEA User Agreement

Gebruiksovereenkomst EER

Voor het laatst bijgewerkt: 1 november 2017

Deze Gebruiksovereenkomst is van toepassing op Circle-gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte “EER”). Vertalingen van deze Gebruiksovereenkomst worden verstrekt voor uw gemak en zijn te raadplegen via het vervolgkeuzemenu bovenaan deze pagina.

Indien u zich op of na 1 november 2017 inschrijft voor Circle, is deze Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang van kracht. Indien u zich voor 1 november 2017 hebt ingeschreven voor Circle, is deze Gebruiksovereenkomst van kracht vanaf 1 november 2017. De Gebruiksovereenkomst die tot die datum van kracht is, kunt u hier vinden. Niettegenstaande het voorgaande, zijn de voorwaarden met betrekking tot bitcoin die in het kader direct hieronder zijn opgenomen met onmiddellijke ingang van toepassing op alle klanten.

Deze Gebruiksovereenkomst (“Overeenkomst”) is een contract tussen u en Circle UK Trading Limited (“Circle”, “ons”, “onze”, “we” of “wij”) dat van toepassing is op uw gebruik van de producten en diensten van Circle (de “Diensten”). Voordat u zich registreert voor een account bij Circle of onze Diensten gebruikt, dient u alle voorwaarden van deze Overeenkomst te lezen en te accepteren, evenals ons Privacybeleid, Cookiebeleid en de Instemming elektronische handtekening. U erkent en gaat ermee akkoord dat u gebonden bent door deze overeenkomsten en beleidsdocumenten. Door deze Overeenkomst te accepteren, bevestigt u dat u de Overeenkomst begrijpt en gaat u ermee akkoord te zijn gebonden door de voorwaarden ervan. Artikel 23 van deze Overeenkomst beschrijft hoe de Overeenkomst in de loop der tijd kan worden gewijzigd. De tekst in de kaders in deze Overeenkomst is bedoeld om u te helpen de Overeenkomst te begrijpen, maar vormt geen onderdeel van de Overeenkomst. Als u na het lezen van de volledige Overeenkomst iets niet helemaal begrijpt of als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Het is raadzaam een exemplaar van deze overeenkomst af te drukken of op te slaan voor uw administratie.

In het informatiekader aan het einde van deze Gebruiksovereenkomst kunt u zien welke bepalingen zijn gewijzigd tijdens de meest recente herziening van de Gebruiksovereenkomst.

Circle UK Trading Limited, geregistreerd kantooradres White Collar Factory, 1 Old Street, Londen, EC1Y 8AF, is geautoriseerd door de Financial Conduct Authority (https://register.fca.org.uk) op grond van de Electronic Money Regulations 2011 voor het verstrekken van elektronisch geld, onder registratienummer 900480. Circle is bevoegd om de Diensten aan te bieden in alle 31 landen van de EER op grond van het grensoverschrijdende 'dienstenpaspoort'. De details hiervan zijn te vinden in het register van de Financial Conduct Authority. Circle is tevens geregistreerd bij het Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk/), in het Verenigd Koninkrijk, onder registratienummer ZA176325.

1. Kwalificatie voor deelname

U dient een persoon te zijn van 13 jaar of ouder en te wonen in de EER om deze Overeenkomst te kunnen aangaan. Om een bankrekening of creditcard te kunnen koppelen aan uw Circle-account, moet u tenminste 18 jaar oud zijn. U kunt geen zakelijke bankrekening of creditcard koppelen aan Circle en Circle ondersteunt momenteel geen zakelijke of handelsrekeningen (zelfs indien u een persoonlijke bankrekening of creditcard koppelt). Voor gebruik van bepaalde Diensten kunnen aanvullende kwalificatievereisten gelden die moeten worden geverifieerd voordat u de betreffende Diensten kunt gebruiken. Houd er rekening mee dat Circle mogelijk niet alle kaarttypen (debitcard, creditcard, betaalkaart, prepaidkaart, enz.) ondersteunt in elk rechtsgebied waar het bedrijf actief is. Meer informatie over de kaartypen die momenteel worden ondersteund in uw land, vindt u in dit artikel in het hulpcentrum.

Indien u jonger bent dan 18 jaar en een bankrekening of creditcard wilt koppelen, kunt u contact opnemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat we al onze Diensten of een deel ervan mogelijk niet leveren aan bepaalde personen of in bepaalde regío's, bijvoorbeeld als we daardoor niet kunnen voldoen aan de wetgeving met betrekking tot onze Diensten in dergelijke omstandigheden.

Alle Circle-accounts die zijn gemaakt na 7 december 2016 zijn in de muntsoort euro of Brits pond. Het is niet meer mogelijk een Circle-account te openen in de muntsoort bitcoin.

Indien u momenteel beschikt over een Circle-account in bitcoin en deze omzet naar een Circle-account in euro of Brits pond, kunt u de muntsoort van uw Circle-account daarna niet meer omzetten naar bitcoin.

Als u geen consument bent, bevestigt u dat u gemachtigd bent de vereniging, het genootschap of de entiteit in naam waarvan u de Diensten van Circle gebruikt te binden en dat voornoemde deze voorwaarden aanvaardt.

2. Diensten

Via uw Circle-account kunt u elektronisch geld / betalingen versturen en ontvangen met behulp van de Circle-toepassing op uw mobiele apparaat of de Circle-website op uw computer. U kunt: (i) geld sturen van/naar een andere Circle-gebruiker in uw eigen land of in een ander land (op voorwaarde dat de Diensten beschikbaar zijn in dat andere land); (ii) geld sturen naar en ontvangen van een persoon die nog geen Circle-gebruiker is, (hoewel deze persoon een Circle-account zal moeten aanmaken om het geld dat u hebt gestuurd te kunnen innen of om u geld te sturen); en (iii) een bedrag in bitcoin versturen en ontvangen. Opgelet: de bitcoin-functionaliteit wordt afzonderlijk behandeld in deze Overeenkomst, in artikel 12.

Het elektronische geld in uw Circle-account wordt verstrekt overeenkomstig de Europese Richtlijn inzake elektronisch geld (Richtlijn 2009/110/EG van 16 september 2009) en de Verordeningen inzake elektronisch geld van het Verenigd Koninkrijk uit 2011.  Elektronisch geld in uw account (i) vervalt niet (behalve wanneer uw account wordt gesloten), zie artikel 7 voor meer informatie, en (ii) komt niet aanmerking voor rente.

Stortingsmethode

Voordat u geld kunt overmaken naar een andere persoon, dient u te zorgen voor Circle-saldo met behulp van uw bankrekening of creditcard. De eerste bankrekening of creditcard die u koppelt, dient te zijn verstrekt door een bankinstelling binnen de EER. Een door u gebruikt betaalmiddel (bijv. creditcard of bankrekening) moet op uw naam staan. Bedragen die zijn overgemaakt vanuit uw creditcard, worden toegevoegd aan uw saldo en kunnen onmiddellijk worden gebruikt. Indien u geld wilt overmaken maar geen saldo hebt overgemaakt naar uw Circle-account, hebt u de mogelijkheid de overboeking uit te voeren door middel van uw creditcard. Indien u kiest voor deze optie, wordt saldo overgemaakt naar uw Circle-account en wordt de betaling verzonden naar de ontvanger in één stap. (In dit geval kunt u niet zien dat saldo is overgemaakt naar uw Circle-account, maar kunt u wel zien dat de overboeking is uitgevoerd.) Door een bankrekening of creditcard te koppelen aan uw Circle-account, machtigt u Circle om te communiceren met uw bank of creditcardverstrekker om informatie te verstrekken of te verkrijgen die Circle of de bank of creditcardverstrekker nodig heeft in verband met de levering van de Diensten door ons aan u. Het verstrekken van deze gegevens houdt niet in dat de bank Circle ondersteunt of op enige wijze verantwoordelijk is voor de Diensten.

Geld versturen

Wanneer u een betaling wilt verrichten aan een andere persoon, moet u ons het e-mailadres of telefoonnummer van de betreffende persoon verstrekken, tenzij u al eerder geld aan deze persoon hebt overgemaakt via Circle. In dat geval kunt u de persoon selecteren in uw lijst met Circle-contactpersonen. U moet ons het bedrag en (indien relevant) de muntsoort geven van de overboeking die u wilt uitvoeren. We geven u een overzicht van uw betaalopdracht en u wordt gevraagd de overboeking te bevestigen door te klikken op de knop "Verzenden" op de Circle-app of -website.  On bepaalde omstandigheden vragen we u mogelijk aanvullende stappen te verrichten voor het verifiëren van uw identiteit en/of uw overboekingsopdracht.

Nadat u een overboeking naar een andere Circle-gebruiker hebt bevestigd, wordt het geld binnen enkele seconden overgemaakt naar het Circle-account van de ontvanger en kan deze het geld vrij besteden of opnemen. De transactie kan dus niet worden teruggedraaid of geannuleerd wanneer deze eenmaal is bevestigd.

Indien de ontvanger geen Circle-gebruiker is, sturen we de ontvanger een kennisgeving per e-mail, sms of langs andere weg om uit te leggen dat u geld hebt overgemaakt. De ontvanger moet zich inschrijven voor een Circle-account om het geld te innen, tot dat moment is er geen relatie tussen ons en de ontvanger en blijft het geld aan u toebehoren. Het bedrag dat u hebt overgemaakt, wordt vermeld als een afschrijving van uw saldo op het moment dat u de overboeking bevestigt. U kunt de overboeking echter steeds annuleren zolang de ontvanger het geld niet heeft geïnd. In dat geval werken we uw saldo direct bij om te laten zien dat het geld aan u is teruggestort. In uw transactiegeschiedenis kunt u zien of de ontvanger het geld heeft geïnd.

Geld ontvangen

Wanneer een andere Circle-gebruiker geld overmaakt naar u, is dit geld onmiddellijk te zien in uw saldo.

U kunt een betalingsverzoek sturen naar een andere persoon die niet is aangesloten bij het Circle-platform door ons zijn/haar e-mailadres of telefoonnummer te bezorgen. U verstrekt ons vervolgens het bedrag en (indien relevant) de muntsoort. We sturen de betrokkene dan een e-mail, sms of andere kennisgeving waarin we uitleggen dat u om geld hebt gevraagd. De betrokkene moet zich inschrijven voor een Circle-account om het geld te kunnen overmaken. Het door u gevraagde bedrag wordt pas op uw saldo bijgeschreven nadat de betrokkene zich heeft ingeschreven als Circle-gebruiker en de overboeking heeft bevestigd. U kunt het verzoek steeds annuleren zolang het geld nog niet is overgemaakt. U kunt zien of het geld door de betrokkene is overgemaakt door uw transactiegeschiedenis te bekijken.

Geld opnemen

Als u geld wilt opnemen van uw Circle-saldo, moet u het bedrag dat u wilt laten uitbetalen opgeven en de betaalwijze selecteren. Gewoonlijk maken we het geld over naar de creditcard die is gekoppeld aan uw Circle-account. U kunt echter vragen het geld over te maken naar een andere creditcard of bankrekening. In dat geval moet u ons de gegevens van de andere creditcard of bankrekening verstrekken. Als u een andere creditcard of bankrekening toevoegt voor geldopname, voeren we mogelijk aanvullende controles uit om ons ervan te vergewissen dat de creditcard of bankrekening aan u toebehoort. We behouden ons het recht voor geldopname via een bepaalde betaalwijze te weigeren als we op redelijke gronden denken dat de creditcard of bankrekening niet aan u toebehoort. Nadat u het bedrag van de geldopname en de betaalwijze hebt bevestigd, kunt u de opname niet meer annuleren of intrekken. Het bedrag van de opname wordt direct in mindering gebracht op uw saldo.

Tijdschema voor het opnemen van geld

Als we uw opdracht ontvangen op een werkdag, maken we het bedrag van de opname nog dezelfde dag over naar de gekozen creditcard of bankrekening. In alle andere gevallen maken we het bedrag van de opname over op de volgende werkdag. In dit artikel betekent 'werkdag' tussen 9.00 en 17.00 uur op dagen waarop de banken in Engeland zijn geopend voor normale bankzaken.

Houd er rekening mee dat uw Circle-saldo geen deposito is en dat u geen recht hebt op compensatie op grond van het Britse Financial Services Compensation Scheme (een depositogarantiestelsel van de overheid) als u financieel verlies van uw saldo lijdt.

3. Registratieproces; identiteitscontrole

U mag slechts één (1) Circle-account registreren. Als u extra accounts opent, behouden we ons het recht voor deze extra accounts onmiddellijk te sluiten en het saldo ervan over te schrijven naar uw andere Circle-account of terug te boeken naar de rekening van herkomst.

Wanneer u zich registreert voor uw Circle-account, dient u actuele, volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken voor alle vereiste onderdelen van de registratiepagina. Als zich wijzigingen voordoen in deze gegevens, bent u verplicht deze gegevens zo snel mogelijk bij te werken. We kunnen ook zo nu en dan van u verlangen dat u aanvullende gegevens verstrekt om gebruik te kunnen blijven maken van de Diensten. Als u een creditcard wilt koppelen, machtigt u Circle om rechtstreeks of via derden informatie te vragen om uw identiteit te controleren, onder meer via elektronische diensten. Hierbij kan aanvullende informatie over u worden gevraagd, zoals uw geboortedatum, e-mailadres, woonadres, sofinummer en bank- of creditcardgegevens, om uw identiteit te bevestigen. We behouden ons het recht voor uw accountregistratiegegevens te bewaren nadat u uw account hebt beëindigd, zowel voor zakelijke doeleinden als om te voldoen aan regelgeving.

Om fraude te voorkomen en te voldoen aan het toepasselijk recht in Europa en het Verenigd Koninkrijk, moeten we controleren of u bent wie u beweert te zijn als u een bankrekening of creditcard wilt koppelen om geld over te maken naar uw Circle-saldo.

4. Privacy

We doen ons uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen en u te helpen begrijpen hoe uw persoonlijke gegevens precies worden gebruikt. Lees ons Privacybeleid en Cookiebeleid zorgvuldig door. Hierin vindt u informatie over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen, beschermd en gebruikt.

5. Communicatie

Door deze Overeenkomst aan te gaan, gaat u ermee akkoord elektronische communicatie en kennisgevingen te ontvangen, conform ons Beleid inzake toestemming elektronisch ondertekenen. Elke keer dat u een transactie uitvoert via de Diensten, ontvangt u een bevestigingskennisgeving.

U kunt op elk moment uw beschikbare saldo en transactiegeschiedenis bekijken door in te loggen op uw Circle-account. U kunt ook ervoor kiezen per e-mail een kopie van uw transactieoverzichten van de voorgaande maand te ontvangen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Neem contact op met [email protected] voor meer informatie.

Het afdrukken en per post versturen van correspondentie, bekendmakingen en rekeningoverzichten kost tijd en geld. Daarom willen we deze zaken graag elektronisch afhandelen.

Deze Overeenkomst wordt u aangeboden en wordt afgesloten in het Engels. We zullen ook in het Engels met u communiceren over alle zaken met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten. Indien we u een vertaling van de Engelstalige versie van deze Overeenkomst hebben verstrekt, gaat u ermee akkoord dat de vertaling slechts voor uw gemak wordt verstrekt en dat de Engelstalige versie van de Overeenkomst van toepassing is op uw gebruik van de Diensten. U kunt deze overeenkomt op elk moment raadplegen op de Circle-website en we zullen u een exemplaar van de Overeenkomst toesturen wanneer u daarom vraagt.

6. Beveiliging van gebruikersgegevens; aansprakelijkheid voor ongeautoriseerde of onjuiste transacties

U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en beveiliging van alle accountnamen, gebruikers-id's, wachtwoorden, pincodes en mobiele ontgrendelingscodes (de "Beveiligingsgegevens") die u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten. U bent ervoor verantwoordelijk om het e-mailadres in het profiel van uw Circle-account up-to-date te houden en uw gebruikersgegevens geheim te houden. U moet (i) Circle onmiddellijk via [email protected] op de hoogte brengen als u het apparaat waarop u de Circle-toepassing hebt geïnstalleerd kwijtraakt, of zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van de Diensten of enige andere schending van de beveiliging met betrekking tot de Diensten, en (ii) alle relevante beveiligingsfuncties van het apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Circle-toepassing en alle beveiligingsfuncties binnen de Circle-toepassing zelf, zoals tweestapsverificatie en toegangscontrole door middel van pincode of TouchID, activeren.

Als we merken of vermoeden dat (i) uw Beveiligingsgegevens zijn gecompromitteerd; en/of (ii) ongeautoriseerd gebruik van de Diensten heeft plaatsgevonden, of (iii) de beveiliging van de Diensten op andere wijze is geschonden, zullen we u voor het einde van de werkdag op de hoogte brengen via het e-mailadres dat u aan ons hebt opgegeven, mits de wet dat toestaat.  Als we vermoeden dat uw e-mailadres is gecompromitteerd, schorten we het gebruik van uw Circle-account op overeenkomstig artikel 7.   De opschorting van uw Circle-account wordt zo snel mogelijk beëindigd wanneer de omstandigheden die tot de opschorting hebben geleid zijn geëindigd. Als u een ongeautoriseerde transactie aan ons meldt binnen acht (8) weken van het moment waarop de ongeautoriseerde transactie heeft plaatsgevonden, bent u aansprakelijk voor maximaal €50 voor eventuele verliezen geleden in verband met de betreffende ongeautoriseerde transacties voortkomend uit: (i) het gebruik van een verloren of gestolen mobiel apparaat, of (ii) verzuim om de persoonlijke beveiligingsfuncties van uw Circle-account en/of uw apparaat te beschermen om misbruik van uw Circle-account te voorkomen. U bent niet aansprakelijk indien de overboeking plaatsvond voordat u of wij op de hoogte waren van het verlies of de diefstal van uw apparaat of het misbruik van uw Circle-account.

U bent aansprakelijk voor alle verliezen geleden in verband met ongeautoriseerde transacties waarbij u frauduleus hebt gehandeld of opzettelijk of door grove nalatigheid hebt verzuimd de bepalingen van deze Overeenkomst na te leven, of hebt nagelaten ons op de hoogte te brengen van een schending van de beveiliging conform dit artikel.

Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat u de juiste ontvanger voor een overboeking opgeeft en ons het juiste e-mailadres (of in het geval van een bitcoin-overboeking, het juiste bitcoin-adres) van de ontvanger bezorgt. Als de gegevens die u aan ons verstrekt onjuist zijn, zijn we niet verantwoordelijk ten opzichte van u of de beoogde ontvanger voor het mislukken van de beoogde overboeking of enig verlies als gevolg daarvan. Als u zich bewust wordt van een onjuiste, mislukte of ongeautoriseerde transactie die is verricht via uw Circle-account, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via [email protected]. We zullen stappen ondernemen om de onjuiste of ongeautoriseerde transactie te onderzoeken en te traceren (en u op de hoogte brengen van het resultaat). Mogelijk komt u in aanmerking voor restitutie van de betreffende transactie, mits u ons binnen 13 maanden na de datum waarop de transactie heeft plaatsgevonden op de hoogte stelt. We kunnen uw verzoek tot restitutie afwijzen indien u hebt verzuimd uw Beveiligingsgegevens te beschermen of de overboeking heeft plaatsgevonden voordat u ons ervan op de hoogte bracht dat uw Beveiligingsgegevens waren gecompromitteerd of uw Circle-account was misbruikt.

We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of onderbrekingen als gevolg van computervirussen, spyware of andere malware die de werking van uw computer of andere apparatuur verstoren, of voor phishing-, spoofing- of andere aanvallen. We adviseren regelmatig gebruik te maken van software voor virus- en malwarecontrole en -preventie. Als u twijfels hebt over de authenticiteit van communicatie waarvan wordt beweerd dat deze afkomstig is van Circle, moet u inloggen op uw account via de website (www.circle.com) of mobiele toepassingen van Circle, niet door op een koppeling in een e-mail te klikken.

We doen ons uiterste best om uw account te beschermen, maar we verlangen van u dat u dat ook doet. Het is belangrijk dat u niet alleen uw Circle-wachtwoord beschermt, maar ook het e-mailaccount dat met uw account is geassocieerd en alle apparaten die worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot uw account.

Als een betaling die u ontvangt later om welke reden dan ook ongeldig blijkt te zijn, bent u verantwoordelijk ten opzichte van Circle voor het volledige bedrag van de betaling. Dit betekent dat u aansprakelijk kunt zijn voor het volledige bedrag van de betaling als de afzender de autorisatie van de transactie betwist of een terugboekopdracht geeft aan de bank of creditcardverstrekker. Als wordt vastgesteld dat de transactie niet was geautoriseerd of de terugboekopdracht door de bank of creditcardverstrekker van de afzender is gehonoreerd, machtigt u Circle om het bedrag dat verschuldigd is aan Circle te verhalen door het bedrag af te schrijven van het saldo van uw Circle-account. Indien het saldo van uw Circle-account onvoldoende is voor het volledige bedrag, machtigt u Circle om bepaalde opnames terug te draaien of van u te verlangen dat u andere stappen neemt om Circle schadeloos te stellen. Als Circle niet in staat is het volledige verschuldigde bedrag te verhalen, kan Circle aanvullende stappen nemen, waaronder het in gang zetten van een gerechtelijk proces om het volledige bedrag te verhalen, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

7. Opschorting en sluiting van account

Opschorting/sluiting van account door Circle

We kunnen, geheel naar eigen goeddunken, zonder aansprakelijkheid jegens u of enige derde partij, weigeren u toe te staan een account te openen of uw account of het gebruik van een of meer van de Diensten opschorten, indien we reden hebben om te geloven dat (i) iemand anders probeert uw Circle-account te gebruiken zonder uw toestemming, (ii) de beveiliging van uw Account is aangetast, of (iii) we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of ons wordt beëindigd. We kunnen deze Overeenkomst op enig moment beëindigen (en uw Circle-account sluiten) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. We kunnen deze Overeenkomst ook eerder beëindigen en uw Circle-account sluiten indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, artikel 16 en 17) schendt, uw Circle-account op frauduleuze of illegale wijze gebruikt of we wettelijk daartoe verplicht zijn.

Als nog saldo resteert in een Circle-account dat is opgeschort of gesloten, kunt u dit geld terugkrijgen, tenzij dit verboden is op grond van het toepasselijk recht of een gerechtelijk bevel, of als we hebben vastgesteld dat het geld door middel van fraude is verkregen. Circle kan geheel naar eigen goeddunken beslissen op welke wijze u het geld terugkrijgt, nadat we hebben besloten dat het geld wordt teruggegeven. We behouden ons het recht voor van u te verlangen dat u aanvullend bewijs van uw identiteit verstrekt voordat we een verzoek tot opname of overboeking van het saldo verwerken, en de opname of overboeking uit te stellen of te blokkeren als we geloven dat frauduleuze of illegale activiteiten hebben plaatsgevonden. Als u niet kunt inloggen op uw account, moet u contact opnemen met de klantenservice om de opname te verwerken.

Als u Circle gebruikt voor het begaan van een misdaad of uw account overigens gebruikt op een wijze die strijdig is met deze Overeenkomst, kunnen we uw account sluiten. Als uw account wordt gesloten, kunnen we van u verlangen dat u aanvullende stappen voor identiteitscontrole en fraudepreventie uitvoert voordat u toegang krijgt tot het saldo van het gesloten account.

Uw account sluiten

U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen door uw account te sluiten en uw gebruik van de Diensten te staken. Na beëindiging van deze Overeenkomst en uw account blijft u aansprakelijk voor alle transacties die zijn uitgevoerd voordat het account werd gesloten. U mag uw account niet sluiten om een onderzoek te ontlopen. U moet uw geld opnemen binnen redelijke termijn na het sluiten van uw account. U bent gerechtigd het geld op te nemen gedurende 6 jaar vanaf de datum waarop uw account is gesloten. Er worden geen kosten in rekening gebracht door Circle voor het opnemen van geld en het sluiten van uw account.

8. Diensten; derden

Circle is in alle opzichten een onafhankelijke contractpartner en is niet uw agent of trustee. Circle heeft geen zeggenschap over, of aansprakelijkheid voor, producten en diensten die worden gekocht of verkocht door derden door middel van de Diensten. Circle geeft geen garanties met betrekking tot de identiteit van een gebruiker of andere partij en waarborgt niet dat een koper of verkoper is gemachtigd om een transactie te voltooien of dat deze de transactie daadwerkelijk zal voltooien. Circle is niet aansprakelijk voor verliezen of problemen die voortkomen uit dergelijke transacties met derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, legaliteit, kwaliteit, levering of tevredenheid met betrekking tot gekochte producten. Als u niet tevreden bent over goederen of diensten die zijn gekocht van, of verkocht aan, een derde partij door middel van de Diensten, moet u deze problemen direct met de koper of verkoper in kwestie afhandelen.

Als u het Circle-account gebruikt om geld naar iemand te sturen voor een product of dienst, en zich problemen voordoen met het betreffende product of de diensten, moet u het geschil rechtstreeks met de betrokkene beslechten.

Met ingang van 7 december 2016 biedt Circle niet meer de mogelijkheid om: (i) bitcoins van Circle te kopen door geld te storten op een Circle-account in de muntsoort bitcoin, of (ii) bitcoins te verkopen door geld op te nemen uit een Circle-account in de muntsoort bitcoin.

Raadpleeg het hulpcentrum voor meer informatie over de beëindiging van deze diensten voor het wisselen van bitcoins.

9. Mobiele diensten

Wanneer u de Diensten gebruikt met behulp van een mobiel apparaat, zijn mogelijk de standaardkosten, kosten voor dataverkeer en andere kosten van toepassing. Ook is het mogelijk dat het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde mobiele toepassingen door uw provider wordt geblokkeerd of beperkt. Mogelijk werken niet alle Diensten bij alle providers of op alle apparaten. Door gebruik te maken van mobiele Diensten, gaat u ermee akkoord dat we met u communiceren door middel van sms, mms, tekstberichten, pushmeldingen en/of via andere elektronische wegen via uw mobiele apparaat, en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Diensten aan ons wordt doorgegeven. U gaat ermee akkoord uw accountgegevens onmiddellijk bij te werken als uw mobiele telefoonnummer wordt gewijzigd of gedeactiveerd, om te voorkomen dat uw berichten worden verzonden naar een persoon die uw oude telefoonnummer toegewezen krijgt.

Tweestapsverificatie is verplicht om de veiligheid van uw account te beschermen. Dit betekent dat u een geldig telefoonnummer nodig hebt en uw accountgegevens moet bijwerken als uw telefoonnummer verandert.

10. Kosten

Circle brengt geen kosten in rekening voor stortingen vanaf creditcards, bankrekeningen, het bewaren van geld, het ontvangen van betalingen of het verzenden van betalingen waarbij geld wordt gebruikt dat vooraf op uw Circle-account is gestort of het opnemen van geld. U vindt een overzicht hiervan in de onderstaande tabel:

Kosten

Meer info

Geld storten op uw Circle-account

Gratis

Geld ontvangen op uw Circle-account

Gratis

Geld overmaken vanaf uw Circle-account

Gratis

Geld opnemen van uw Circle-account

Gratis

Geld omwisselen naar een andere valuta / geld overmaken of een betalingsverzoek indienen in een andere valuta

Middenmarkttarief, geen kosten door Circle in rekening gebracht

Als Circle kosten in rekening brengt in verband met een transactie, worden deze kosten duidelijk vermeld voordat u de transactie voltooit. Er kunnen door uw bank of creditcardverstrekker kosten in rekening worden gebracht in verband met de Diensten.

11. Valutaomzetting en koersschommelingen

Algemeen

De waarde van valuta (met name bitcoin) kan op elk moment snel stijgen of dalen. Circle kan de waarde van een muntsoort daarom niet garanderen. U erkent dat de prijs of waarde van een muntsoort kan schommelen en dat de wisselkoers die we hanteren (de “Wisselkoers”) voor het omrekenen van de ene muntsoort naar de andere kan afwijken van de Wisselkoers die wordt gehanteerd bij het terugrekenen naar de oorspronkelijke muntsoort. De Wisselkoers voor een storting, opname of inkomende of uitgaande overboeking wordt weergegeven aan het begin van, maar voor het voltooien van een transactie. Als u recht hebt op restitutie of andere betalingen van Circle, is Circle niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van veranderingen in de Wisselkoersen die hebben plaatsgevonden na de oorspronkelijke transactie. De mogelijkheid om een bepaalde muntsoort om te zetten naar een andere is onderworpen aan toepasselijke wettelijke en regulatieve beperkingen, en aan de beschikbaarheid van de betreffende muntsoort bij Circle.

Voor het omwisselen van fiat valuta hanteren we de middenmarktwisselkoersen op het betreffende moment voor de relevante valuta, zonder verdere kosten.

Meer informatie over de wijze waarop Circle de wisselkoersen bepaalt, vindt u in dit artikel in het hulpcentrum.

Saldo opwaarderen, opnametransacties en wijziging van de standaard muntsoort van het account

Wanneer u geld wisselt van de ene muntsoort naar de andere (bijvoorbeeld van euro's naar Britse ponden, enzovoort) door saldo te storten, geld op te nemen of de standaard muntsoort van uw account te wijzigen, wordt de valutaomzetting direct door Circle uitgevoerd. Wanneer u een saldostorting of -opname uitvoert waarbij valutaomzetting plaatsvindt, of wanneer u ervoor kiest de muntsoort van het saldo van uw account te wijzigen, krijgt u altijd de wisselkoers die wordt gehanteerd voor de betreffende transactie te zien voordat u de transactie uitvoert. Als u de standaard muntsoort voor het saldo van uw account wijzigt en vervolgens besluit de muntsoort weer te wijzigen naar de oorspronkelijke muntsoort, resulteert dat mogelijk niet in het oorspronkelijke saldo als gevolg van schommelingen en verschillen in de wisselkoersen.

Als u bijvoorbeeld een saldo van £100 hebt in uw Circle-account, ervoor kiest het saldo van uw account te wijzigen in euro's en het saldo vervolgens weer wijzigt in Britse ponden, houdt u mogelijk niet precies £100 over, als gevolg van schommelingen of verschillen in wisselkoersen.

Geld ontvangen

U ontvangt geld altijd in de standaard muntsoort van het saldo van uw account, ongeacht de muntsoort die de afzender heeft geselecteerd voor de transactie. Door uw standaard muntsoort te kiezen (tijdens de inschrijving of tijdens wijziging op een later tijdstip), kiest u ervoor alle betalingen te ontvangen in de betreffende muntsoort en stemt u ermee in dat Circle alle inkomende betalingen voor u omzet tegen de op dat moment geldende Wisselkoers voor de betreffende muntsoorten. We zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die mogelijk worden geleden als gevolg van de Wisselkoers die van toepassing is op een gegeven transactie.

We schrijven geld bij in de muntsoort die u hebt gekozen als uw gewenste muntsoort. Als u bijvoorbeeld hebt gekozen voor de euro als uw standaard muntsoort, betekent dit dat we altijd een valutaomzetting voor u uitvoeren zodat het geld in euro op uw account wordt bijgeschreven, ongeacht of mensen u geld toesturen in Britse ponden, Amerikaanse dollars, bitcoins of andere valuta.

Geld versturen

Wanneer u een betaling stuurt naar een andere Circle-gebruiker, kunt u zelf een muntsoort kiezen voor de betaling - uw standaard muntsoort, de standaard muntsoort van de ontvanger of een andere muntsoort naar keuze. Zoals hierboven beschreven, onder “Geld ontvangen”, voeren we een valutaomzetting uit naar de standaard muntsoort van de ontvanger alvorens het bedrag bij te schrijven op het account van de ontvanger, als u een betaling uitvoert in een andere muntsoort dan de standaard muntsoort van de ontvanger.

Als u een betaling overmaakt aan een persoon die nog geen Circle-account heeft en u deze betaling uitvoert in een andere muntsoort dan de standaard muntsoort van uw account (bijvoorbeeld een betaling in euro terwijl de standaard muntsoort van uw account Brits pond is), wordt de valutaomzetting uitgevoerd op het moment van bevestiging van de verzendopdracht. Als u de transactie annuleert voordat de ontvanger zich inschrijft voor Circle of het geld int, wordt een tweede omzetting uitgevoerd op het moment dat het geld aan u wordt teruggestort. Dit betekent dat u na het annuleren van een transactie die in behandeling is mogelijk minder (of meer) geld terugkrijgt dan aanvankelijk werd afgeschreven in verband met de oorspronkelijke opdracht.

Als de standaard muntsoort van de ontvanger afwijkt van die van u, is het altijd raadzaam de betaling uit te voeren in de muntsoort van de ontvanger. In zeldzame gevallen kunnen transacties worden vertraagd in verband met zorgen over fraude of om andere redenen. Aangezien de valutaomzetting pas plaatsvindt op het moment dat het geld beschikbaar is om te worden overgeboekt naar het account van de ontvanger, is het uitvoeren van de betaling in de muntsoort van de ontvanger de beste manier om er zeker van te zijn dat de ontvanger exact het gewenste bedrag ontvangt.

Als u bijvoorbeeld een account in de muntsoort euro of Brits pond hebt en geld wilt overmaken naar een Circle-gebruiker met een account in de muntsoort Amerkaanse dollar, is het altijd raadzaam de betaling uit te voeren in Amerikaanse dollars. Zodoende kunt u precies zien hoeveel Britse pond of euro van het saldo van uw account wordt afgeschreven en hoeveel Amerikaanse dollar wordt bijgeschreven bij de ontvanger.

12. Bitcoin

Artikel 12 is alleen van toepassing op saldi van accounts in bitcoin, niet op fiatgeld.

Met een Circle-bitcoin-account kunt u bitcoins opslaan, versturen en ontvangen. U kunt alleen bitcoins van andere gebruikers of derden ontvangen als u beschikt over een account in bitcoin. Anders worden de bitcoins omgezet naar uw gekozen fiat-muntsoort. Om bitcoins te kunnen sturen naar een andere Circle-gebruiker moet u het e-mailadres of telefoonnummer van de ontvanger aan ons verstrekken, of de ontvanger selecteren in uw Circle-contactpersonen. Als u bitcoins wilt overmaken naar een derde partij die bitcoins accepteert (en die geen Circle-gebruiker is), moet u het bitcoin-adres van de ontvanger opgeven. Houd er rekening mee dat alle overboekingen in bitcoin onomkeerbaar zijn en dat u een bitcoin-overboeking niet ongedaan kunt maken nadat u de overboeking hebt bevestigd.

Indien bitcoins die in uw account zijn opgeslagen verloren gaan of worden gestolen als gevolg van een directe schending van de digitale of fysieke opslagfaciliteiten van Circle, zijn dergelijke bitcoin-reserves volledig verzekerd, onderworpen aan de voorwaarden van de verzekeringspolis van Circle bij Marsh Insurance. Als uw bitcoins verloren gaan of worden gestolen doordat u hebt verzuimd de juiste beveiligingsprotocollen te handhaven, zoals voorgeschreven in artikel 6, is dergelijk verlies niet gedekt door de verzekering van Circle. Uw bitcoin-account wordt niet gedekt door een depositogarantieregeling van de overheid.

Als de beveiligingsmaatregelen van Circle zijn geschonden, is het volledige saldo van uw bitcoin-account gedekt. Als iemand in staat is toegang te verkrijgen tot uw account door rechtstreeks toegang te verkrijgen tot uw telefoon en computer, of anderszins, is dat niet gedekt door onze verzekering.

Circle heeft het bitcoin-netwerk niet opgezet, beheert het netwerk niet en heeft geen zeggenschap over het netwerk. Circle is niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten die het gevolg zijn van problemen met het bitcoin-netwerk. De aansprakelijkheid van Circle eindigt wanneer een bitcoin-transactie wordt uitzonden naar het bitcoin-netwerk, met dien verstande dat indien een bitcoin-transactie is verzonden naar het bitcoin-netwerk en het geld vervolgens wordt teruggestuurd naar bitcoin-adressen die onder de zeggenschap van Circle vallen, u het bedrag aan bitcoins dat tijdens deze transactie werd verzonden krijgt terugbetaald.

13. Transactielimieten

Circle hanteert limieten met betrekking tot de waarde, snelheid en frequentie van transacties die u kunt uitvoeren met de Diensten. Circle behoudt zich het recht voor de waarde- en snelheidslimieten die gelden voor saldostortingen, opnames, omzettingen en opslag te veranderen als we dat op redelijke gronden noodzakelijk achten. We kunnen limieten stellen wat betreft het aantal of de hoogte van saldostortingen of opnames die u kunt uitvoeren tijdens een gegeven periode, zowel voor afzonderlijke transacties als voor het totaal.

Een “snelheidslimiet” heeft betrekking op de snelheid en frequentie van transacties. Als u 1000 saldostortingen of overboekingen per dag uitvoert, moeten we u misschien wat afremmen. De waarde-/transactielimieten die van toepassing zijn op uw Circle-account, zijn te vinden op de pagina “Instellingen” van de mobiele Circle-toepassing.

14. Recht tot het wijzigen/verwijderen van functies of het opschorten/uitstellen van transacties

We behouden ons het recht voor aspecten van de Diensten op om het even welk moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met inbegrip van de tijden waarop bepaalde functies worden uitgevoerd of beschikbaar zijn, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aapnsprakelijkheid.

We kunnen de verwerking van een saldostorting, overboeking of opname zonder voorafgaande kennisgeving weigeren, en kunnen op om het even welk moment uw gebruik van een of meer Diensten geheel naar eigen goeddunken beperken of opschorten. Opschorting van uw gebruik van een of meer Diensten heeft geen gevolgen voor uw rechten en plichten op grond van deze Overeenkomst. We kunnen geheel naar eigen goeddunken saldostortingen, overboekingen of geldopnames uitstellen als(i), voor zover dit relevant is, u niet voldoende geld hebt op uw Circle-account om het te doen; (ii) de transactie u voorbij een transactielimiet zou brengen (artikel 13);(iii) we geloven dat de transactie verdacht is, (iv)er mogelijk sprake is van fraude of misbruik, (iv)de transactie het toepasselijk recht schendt of (v)de bepalingen van deze Overeenkomst schendt. Indien we een overboeking niet hebben uitgevoerd, zullen we u daarvan, indien wettelijk toegestaan, voor het einde van de werkdag op de hoogte stellen en zo mogelijk onze reden daartoe aangeven, alsmede wat u eventueel kunt doen om eventuele fouten voor het niet uitvoeren weg te nemen.

15. Onvoldoende saldo

Een negatief saldo wordt niet toegestaan. De Diensten houden geen kredietverstrekking aan u in, en er wordt geen krediet aan u verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten.

Als uw account op een bepaald moment een negatief saldo heeft (als gevolg van een teruggeboekte of geweigerde storting, of anderszins), kan Circle het bedrag van het negatieve saldo inhouden op bedragen die u vervolgens ontvangt op uw Circle-account, hetzij via eigen storting, hetzij via overboekingen van andere gebruikers. Als u in het bezit bent van extra Circle-accounts, zijn we gerechtigd het bedrag van het negatieve saldo te innen uit het saldo van deze accounts (en de betreffende extra accounts vervolgens te sluiten). Als Circle u verzoekt een storting uit te voeren om een negatief saldo aan te vullen en u dit nalaat, machtigt u Circle een overboeking ten bedrage van het achterstallige bedrag uit te voeren vanaf uw gekoppelde bankrekening of creditcard. Als u geld stort of ontvangt in een andere muntsoort dan de muntsoort van het account waarop het negatieve saldo is ontstaan (bijvoorbeeld een negatief saldo in Brits pond en een bijschrijving in euro), zet Circle het geld automatisch om tegen de op dat moment geldende Wisselkoers om het negatieve saldo aan te vullen.

Als u bijvoorbeeld een negatief saldo hebt van -£100 als gevolg van een storting van £100 op uw rekening die is besteed met Circle en vervolgens is teruggeboekt door uw bank, en u vervolgens een bedrag in euro ontvangt op uw account, wordt het bedrag in EUR omgezet naar GBP tegen de op dat moment geldende Circle-wisselkoers om het saldo van -£100 aan te vullen.

Als Circle gedwongen is een derde partij in te schakelen om te helpen bij het verhalen van een negatief saldo of een terugboeking, worden eventuele kosten die door Circle worden gemaakt in verband met de verhaalinspanningen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot incassokosten of administratiekosten die door derden in rekening worden gebracht, op u verhaald. Hierbij gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle communicatie met betrekking tot een achterstallig account wordt gevoerd via e-mail of telefoon. Deze communicatie kan worden gevoerd door Circle of door een derde partij die namens Circle optreedt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een extern incassobureau. Houd er rekening mee dat uw kredietwaardigheid negatief kan worden beïnvloed als Circle gedwongen is een derde partij in te schakelen om bedragen die u aan Circle verschuldigd bent te verhalen.

16. Beperkte activiteiten

In het kader van uw gebruik van de Diensten, verklaart u hierbij dat u zich niet schuldig zult maken aan de volgende activiteiten:

 • schenden (of een andere partij bijstaan bij het schenden) van toepasselijke wetten, statuten, verordeningen of voorschriften;
 • opzettelijk proberen fraude te plegen (of anderen bijstaan bij het plegen van fraude) ten koste van Circle of andere Circle-gebruikers;
 • valse, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken;
 • handelingen uitvoeren die systemen, data of gegevens verstoren, onderscheppen of kapen;
 • deelnemen aan transacties waarbij opbrengsten van illegale activiteiten betrokken zijn;
 • virussen, wormen of andere kwaadaardige software of programma's versturen of uploaden;
 • proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot andere Circle-accounts, de Circle-website of verwante netwerken of systemen;
 • de Diensten gebruiken namens een derde partij of anderszins optreden als tussenpersoon tussen Circle en derden;
 • gebruikersgegevens verzamelen van andere Circle-gebruikers, met inbegrip van, zonder beperking, e-mailadressen;
 • Circle of andere Circle-gebruikers in diskrediet brengen of aanvallen, of hun privacy of intellectuele eigendomsrechten schenden; of
 • berichten, foto's, video's of andere media uploaden, weergeven of verzenden die illegale goederen of pornografische, gewelddadige, obscene of auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen of materialen bevatten voor gebruik als avatar, in verband met een betaling of betalingsverzoek, of anderszins.

17. Verboden betalingen

Wij leveren geen Diensten en ondersteunen geen transacties ten behoeve van:

 • Beperkte Personen of personen of entiteiten die zich bevinden in Beperkte Gebieden (zoals deze termen zijn gedefinieerd in artikel 30);
 • wapens van welk type dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vuurwapens, munitie, messen of verwante accessoires;
 • illegale stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, narcotica, op recept verkrijgbare geneesmiddelen, steroïden, of verwante toebehoren of accessoires;
 • gokactiviteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wedden op sportwedstrijden, casinospellen, paardenrennen, hondenraces, loterijen, kansspelen, sweepstakes, vaardigheidsspellen die kunnen worden beschouwd als gokspellen (bijvoorbeeld poker), of andere activiteiten die een van de voorgaande activiteiten faciliteren;

We begrijpen dat gokken mogelijk legaal is in uw rechtsgebied, maar we kunnen u toch niet toestaan Circle te gebruiken in verband met dergelijke activiteiten.

 • financiële misdaad, witwaspraktijken of financiering van terroristische activiteiten;
 • om het even welke vorm van ponzifraude, piramidesystemen of multilevel marketingprogramma's;
 • goederen of diensten die inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of eigendomsrechten op grond van het recht van een rechtsgebied, of anderszins als vervalste goederen worden beschouwd;
 • schuldvereffening, herfinanciering of krediethersteldiensten;
 • door het gerecht opgelegde betalingen, gestructureerde schikkingen, fiscale betalingen of fiscale schikkingen;
 • verkoop van postwissels of kascheques of andere geldoverboekingsactiviteiten;

Als u Circle gebruikt om een keer £20 naar een vriend te sturen namens een andere vriend, hebben we daar geen bezwaar tegen. Maar als u regelmatig geld aanneemt van mensen om dit namens hen te versturen, overtreedt u mogelijk de wetgeving inzake geldoverboekingen. Bijgevolg kunnen we dat niet toestaan.

 • loterijcontracten, spaarsystemen of annuïteiten;
 • vervalste goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot valse of identiteitsbewijzen;
 • aankoop van goederen van verborgen Tor-markten of “Darknet”-markten, of andere diensten of websites die fungeren als marktplaats voor illegale goederen (zelfs als op de betreffende marktplaats ook legale goederen worden verkocht); of
 • pornografisch materiaal; of
 • andere activiteiten waarvan we van tijd tot tijd aangeven dat deze onaanvaardbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze beperkt worden door onze en uw betaalpartners.

Indien Circle ontdekt dat u dergelijke verboden betalingen uitvoert, kan Circle uw Circle-account opschorten of beëindigen.

Meer informatie over verboden activiteiten vindt u in het volgende ondersteuningsartikel: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Bitcoin-netwerk

Bitcoin is een gedecentraliseerde muntsoort die werkt op basis van open source softwareprotocollen die door iedereen kunnen worden gebruikt, gewijzigd of aangepast, met dien verstande dat voor bepaalde wijzigingen een zekere mate van overeenstemming vereist is onder de partijen die het bitcoin-netwerk gebruiken en ondersteunen. Als gevolg van de gedecentraliseerde aard van de bitcoin is het mogelijk dat zich plotselinge, onverwachte of controversiële wijzigingen (“forks”) voordoen bij de bitcoin. Dergelijke 'forks' kunnen er ook toe leiden dat er tegelijkertijd meerdere versies van “bitcoin” bestaan. Door gebruik te maken van Circle erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) het bitcoin-netwerk geen eigendom is of onder bestuur staat van Circle en Circle niet verantwoordelijk is voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van de werking of beveiliging van het bitcoin-netwerk, en (ii) Circle niet verantwoordelijk is voor 'forks' of veranderingen in het bitcoin-netwerk, die allemaal kunnen leiden tot aanzienlijke en plotselinge veranderingen in de waarde en/of bruikbaarheid van bitcoins.

Klanten die bitcoins bewaren in hun Circle-accounts, dienen er rekening mee te houden dat zich zeer binnenkort meerdere “forks” kunnen voordoen. De exacte tijd, aard, duur, uitkomst en impact van een “fork” bij Bitcoin kan niet vooraf worden bepaald.  De enige manier om te vermijden dat u mogelijk negatieve gevolgen van een “fork” ondervindt, is geen bitcoins in uw account te bewaren.

Met betrekking tot een mogelijke “fork” bij bitcoin, erkent u en gaat u ermee akkoord dat (i) Circle geheel naar eigen goeddunken zal beslissen welke “fork” (of “forks”) van Bitcoin Circle ondersteunt (“Ondersteunde Bitcoin”) en dat Circle niet verplicht is andere “forks” of versies van Bitcoin te ondersteunen.  Tenzij Circle geheel naar eigen goeddunken daarvoor kiest, zal Circle geen “forked” versies van Bitcoin of andere digitale muntsoorten, tokens, munten of “forked” protocollen (samen “Andere Digitale Muntsoorten”), al dan niet ontstaan als gevolg van een “fork” in het Bitcoin-netwerk, onafhankelijk gecreëerd of anderszins ontstaan, ondersteunen, ongeacht de vraag of deze Andere Digitale Muntsoorten enige waarde hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat u uw Circle-account niet zult gebruiken voor het bewaren, verzenden of ontvangen van, of het uitvoeren van andere transacties met Andere Digitale Muntsoorten.  Indien u probeert uw Circle-account te gebruiken voor het uitvoeren van transacties met Andere Digitale Muntsoorten, is Circle niet verplicht stappen te ondernemen om u te helpen dergelijke Andere Digitale Muntsoorten te innen of u schadeloos te stellen voor eventuele verliezen in verband met dergelijke Andere Digitale Muntsoorten.  Het bewaren van Ondersteunde Bitcoins in uw Circle-account geeft u geen recht op extra tokens of waarde geassocieerd met Andere Digitale Muntsoorten die mogelijk zijn verbonden aan uw bezit van Ondersteunde Bitcoins, ongeacht het feit of u recht zou hebben op dergelijke aanvullende tokens of waarde indien u de Ondersteunde Bitcoins buiten Circle zou hebben bewaard.

Let op: in het geval van een “fork” bij bitcoin, kan Circle gedwongen zijn alle activiteiten met betrekking tot bitcoin (met inbegrip van het verzenden van bitcoins, het ontvangen van bitcoins of het omwisselen van bitcoins naar Britse pond of euro) voor langere tijd op te schorten totdat Circle geheel naar eigen goeddunken heeft bepaald dat deze functionaliteit kan worden hersteld (“Bitcoin Downtime”). Deze Bitcoin Downtime treedt waarschijnlijk op onmiddellijk na een “fork” bij bitcoin, met weinig of geen waarschuwing vooraf. Gedurende deze periode van Bitcoin Downtime hebt u geen toegang tot bitcoins die u in uw Circle-account bewaart.

Indien u op dit moment bitcoins bewaart in uw Circle-account en eventueel waardeverlies, verlies van toegang tot uw tegoed in Circle, of andere negatieve gevolgen van een “fork” bij Bitcoin wilt vermijden, kunt u (i) inloggen bij uw Circle-account, (ii) “Valuta” selecteren onder Instellingen en (iii) het saldo van uw Circle-account omzetten naar Britse pond of euro (waarbij u in feite alle bitcoins die u in uw account bewaart verkoopt tegen de prijs die op het moment van omzetting wordt vermeld). Let op: zodra zich een “fork” heeft voorgedaan bij Bitcoin, is deze optie mogelijk niet meer beschikbaar.

19. Belastingen

Circle houdt uw transactiegeschiedenis bij. U kunt deze door middel van uw Circle-account raadplegen voor uw belastingaangifte of -betalingen, maar het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke belastingen eventueel van toepassing zijn op de betalingen die u verricht of ontvangt, en om de juiste belasting te innen en af te dragen aan de toepasselijke fiscale autoriteit. Circle zal belasting inhouden of aangifte doen waar we wettelijk verplicht zijn om dat te doen, maar Circle is niet verantwoordelijk om te bepalen of belastingen van toepassing zijn op uw transactie, of om belastingen die van toepassing zijn op een transactie te innen, aan te geven of af te dragen.

20. Vrijwaring; schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Circle, haar gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en hun functionarissen, directieleden, agenten, joint venture-partners, werknemers en vertegenwoordigers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor vorderingen of eisen (met inbegrip van advocaatkosten en eventuele verliezen, boetes, kosten of straffen opgelegd door regulatieve instanties) voortkomend uit schending van deze Overeenkomst door u, of schending van wetten of voorschriften door u.

Binnen de context van dit artikel 20, betekent de term “verliezen” alle nettokosten die redelijkerwijs zijn gemaakt door ons of andere personen waarnaar wordt verwezen in dit artikel die het gevolg zijn van zaken die worden uiteengezet in dit artikel 20 en die betrekking kunnen hebben op eventuele vorderingen, eisen, rechtsvorderingen, schulden, kosten, uitgaven of andere aansprakelijkheid, met inbegrip van redelijke gerechtskosten (zonder duplicering).

“Schadeloos stellen” betekent iemand compenseren voor de schade of het verlies dat is geleden. Indien u deze Overeenkomst schendt of de wet overtreedt en dit ertoe leidt dat Circle te maken krijgt met vorderingen of onkosten, gaat u ermee akkoord deze verliezen te dekken.

Als u een geschil hebt met een of meer derde partijen, vrijwaart u Circle (en haar gelieerde ondernemingen en serviceproviders, en hun functionarissen, directieleden, agenten, joint venture-partners, werknemers en vertegenwoordigers) van alle vorderingen, eisen en schadevergoedingen (voor daadwerkelijke schade en gevolgschade) van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of op enige wijze verbonden aan dergelijke geschillen.

Als u een geschil hebt met een ander dan Circle, ontheft u ons van aansprakelijkheid in verband met het betreffende geschil.

21. Aansprakelijkheidsbeperking; geen garantie

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT CIRCLE EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN SERVICEPROVIDERS, EN HUN RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, AGENTEN, JOINT VENTURE-PARTNERS, WERKNEMERS EN VERTEGENWOORDIGERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADEVERGOEDINGEN VOOR WINSTDERVING, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDINGEN VOOR VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK OF GEGEVENS, OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN CIRCLE OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN), HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ OP ANDERE RECHTSGRONDEN, VOORTVLOEIEND UIT: (I) HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; (II) KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN IN VERBAND MET GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN VERKREGEN DOOR, BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN VIA, OF TRANSACTIES DIE ZIJN UITGEVOERD DOOR MIDDEL VAN DE DIENSTEN; (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; OF (IV) ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN.

We zijn niet aansprakelijk voor “morele schade” (soms aangeduid als punitieve schade) of andere indirecte verliezen. Dus als we iets verkeerd doen waardoor u £100 schade lijdt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot deze £100.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DERHALVE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER EEN ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN HET SLUITEN VAN UW ACCOUNT.

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD "ZOALS DEZE ZIJN" EN ZONDER TOEZEGGINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. CIRCLE, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ONZE RESPECTIEVE FUNCTIONARISSEN, DIRECTIELEDEN, AGENTEN, JOINT VENTURE-PARTNERS, WERKNEMERS EN LEVERANCIERS WIJZEN MET NAME DE IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE HAND. CIRCLE GARANDEERT NIET DAT (I) DE DIENSTEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, (II) DE DIENSTEN ZONDER ONDERBREKINGEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, OF (III) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DIE DOOR U ZIJN AANGEKOCHT OF VERKREGEN ZULLEN VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN.

We kunnen niet garanderen dat Circle altijd aan uw behoeften zal voldoen. Naarmate we groeien, zullen we waarschijnlijk nieuwe diensten toevoegen, bepaalde functies wijzigen en oude functies laten vallen. We hopen dat u altijd tevreden zult zijn over Circle, maar we kunnen dat niet contractueel garanderen.

Circle zal redelijke inspanningen verrichten om erop toe te zien dat aanvragen voor elektronische afschrijvingen en bijschrijvingen waarbij bankrekeningen en creditcards betrokken zijn op tijdige wijze zullen worden verwerkt, maar Circle doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot de hoeveelheid tijd die noodzakelijk is voor de verwerking van de transacties, aangezien de Diensten afhankelijk zijn van vele factoren waarop we geen invloed kunnen uitoefenen, zoals vertragingen in het bankenstelsel. Sommige rechtsgebieden staan het van de hand wijzen van impliciete garanties niet toe. Het is dus mogelijk dat de voorgaande afwijzingen niet op u van toepassing zijn. Deze paragraaf geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u daarnaast nog andere wetteljke rechten, die per rechtsgebied kunnen verschillen.

22. Overmacht

Circle is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen als gevolg van abnormale of onvoorziene omstandigheden waarop we redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen, waarvan de gevolgen onafwendbaar zouden zijn ondanks alle inspanningen tot het tegendeel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, maatregelen van de overheid, terroristische daden, aardbevingen, brand, overstromingen of andere natuurrampen, arbeidsomstandigheden, vertragingen of storingen die worden veroorzaakt door problemen met een ander systeem of netwerk, mechanische storingen of gegevensverwerkingsfouten of waar we gebonden zijn aan andere wettelijke verplichtingen.

Dit artikel stelt onze juridische medewerkers in staat te laten zien dat het niet bij alle juridische bepalingen draait om de letter. Soms draait het om de geest.

23. Wijzigingen

Van tijd tot tijd is het nodig voor ons om de bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst te wijzigen. Enkele redenen die dit zouden rechtvaardigen hebben we hieronder vermeld, maar het is mogelijk dat we in de toekomst ook om andere redenen wijzigingen aanbrengen.

We kunnen deze overeenkomst wijzigen om de volgende redenen, waarbij elke wijziging een redelijke en proportionele reactie zal zijn op een verandering waarvan wij de gevolgen ondervinden of waarvan we redelijkerwijs verwachten dat we daarvan de gevolgen zullen ondervinden:

 • een wijziging in de wettelijke of regulatieve voorschriften, bijvoorbeeld wanneer we onze vereisten voor het beveiligen van uw Circle-account moeten wijzigen om te voldoen aan nieuwe, strengere wettelijke normen;
 • wijzigingen in uw voordeel, bijvoorbeeld wanneer we nieuwe producten of diensten introduceren of bestaande producten of diensten verbeteren;
 • naar aanleiding van een verandering in onze kosten voor het beheren van uw Circle-account of het leveren van gerelateerde diensten aan u, bijvoorbeeld door nieuwe account- of transactietarieven te introduceren;
 • naar aanleiding van mogelijke risico's voor de veiligheid van uw Circle-account, bijvoorbeeld door de beveiligingsstappen die u moet uitvoeren om toegang te verkrijgen tot uw Account of overboekingen uit te voeren te wijzigen; of
 • naar aanleiding van andere veranderingen waarvan wij gevolgen ondervinden, als het redelijk is de gevolgen van de veranderingen door u te laten dragen, bijvoorbeeld in verband met recente ontwikkelingen op het gebied van digitale betalingen.

We kunnen wijzigingen aanbrengen om onvoorziene redenen, bijvoorbeeld in verband met veranderingen bij concurrenten die gevolgen hebben voor de wijze waarop we onze diensten aan u wensen te leveren. We kunnen op om het even welk moment onderdelen van deze Overeenkomst wijzigen. We zullen u 2 maanden op voorhand per e-mail of door middel van een kennisgeving in de mobiele toepassing van Circle op de hoogte stellen en u de herziene versie van de Overeenkomst verstrekken, met de datum waarop de wijzigingen van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met een wijziging, is uw enige en exclusieve verhaalsmogelijkheid het beëindigen van uw gebruik van de Diensten en het sluiten van uw account. Als u niet overgaat tot het beëindigen van uw gebruik van de Diensten en het sluiten van uw account, en de Diensten blijft gebruiken, wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd. U gaat ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij in verband met verliezen die worden geleden als gevolg van wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst.

Schommelingen in wisselkoersen worden onmiddellijk van kracht, zonder voorafgaande kennisgeving, en u hebt niet het recht bezwaar te maken tegen wijzigingen die voortkomen uit schommelingen van de middenkoers die door ons wordt gehanteerd of veranderingen die gunstig zijn voor u.

U kunt altijd zien wanneer deze Overeenkomst voor het laatst is gewijzigd door te kijken naar de datum “Voor het laatst bijgewerkt” boven de Overeenkomst.

24. Toewijzing

Het is u niet toegestaan deze Overeenkomst of daaraan verbonden rechten of plichten over te dragen of toe te wijzen zonder onze voorafgaande toestemming, of anderszins. Al zulke pogingen tot toewijzing zullen nietig zijn. We behouden ons het recht voor deze Overeenkomst en de rechten en plichten die daaraan zijn verbonden toe te wijzen of over te dragen aan een derde partij, op om het even welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Als u bezwaren hebt tegen een dergelijke overdracht of toewijzing, kunt u uw gebruik van onze Diensten beëindigen en deze Overeenkomst opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice en ons te vragen uw account te sluiten.

25. Toepasselijkheid na beëindiging

Na beëindiging van uw account of deze Overeenkomst om andere redenen, blijven alle rechten en plichten van de partijen die in verband met de aard ervan van kracht blijven, ook gelden na de beëindiging.

26. Toepassingen van derden

Als u uitdrukkelijke toestemming verleent aan een derde partij om een verbinding te maken met uw account, hetzij door middel van het product van de derde partij, hetzij via Circle, erkent u dat het verlenen van toestemming aan een derde partij om namens u specifieke handelingen uit te voeren, u niet ontheft van uw verantwoordelijkheden op grond van deze Overeenkomst. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat u Circle niet verantwoordelijk zult houden voor, en dat u Circle zult vrijwaren van, alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit het doen en laten van deze derde partij in verband met de toestemming die u verleent.

27. Website; inhoud van derden

Circle streeft ernaar nauwkeurige en betrouwbare informatie en inhoud te leveren op de Circle-website, maar de informatie is mogelijk niet altijd juist, volledig of up-to-date. Circle werkt de informatie op de Circle-website waar nodig bij om u te voorzien van de meest actuele informatie, maar het is raadzaam deze informatie altijd te verifiëren aan de hand van onafhankelijke bronnen. De Circle-website kan daarnaast koppelingen bevatten naar websites, toepassingen, evenementen of andere materialen van derden (“Inhoud van Derden”). Dergelijke informatie wordt verstrekt voor uw gemak, en koppelingen of verwijzingen naar Inhoud van Derden is geen indicatie van goedkeuring van producten of diensten door Circle. Circle is niet aansprakelijk voor verliezen als gevolg van handelingen die zijn uitgevoerd in vertrouwen op informatie op de Circle-website of in Inhoud van Derden.

Zo nu en dan publiceren we mogelijk nuttige koppelingen of artikelen op onze websites, maar het is raadzaam de betrouwbaarhed van dergelijke bronnen zelf te onderzoeken.

28. Beperkte licentie; intellectueel eigendom

We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten, uitsluitend voor goedgekeurde doeleinden, zoals vastgesteld door Circle. Elk ander gebruik van de Diensten is uitdrukkelijk verboden. Circle en haar licentiegevers behouden zich alle rechten met betrekking tot de Diensten voor. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst u geen rechten of licenties verleent met betrekking tot de Diensten, afgezien van de hierboven vermelde beperkte licentie. Uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk geautoriseerd door Circle, gaat u ermee akkoord dat u de Diensten of een onderdeel ervan niet zult wijzigen, reverse-engineeren, kopiëren, framen, scrapen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren, of gebruiken als basis voor afgeleide werken. Indien u enig onderdeel van deze Overeenkomst schendt, kan uw toestemming om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten op grond van deze Overeenkomst worden beëindigd. "Circle.com", "Circle" en alle logo's met betrekking tot de Diensten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Circle of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, imiteren of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Circle. Alle rechten, eigendom en belangen met betrekking tot de Circle-website, inhoud daarvan, de Diensten en alle technologie en inhoud die is gemaakt op basis van of afgeleid van het voorgaande, is het exclusieve eigendom van Circle en haar licentiegevers.

We verlenen u toegang tot het gebruik van al onze producten en diensten, maar we behouden wel zelf het intellectueel eigendom met betrekking tot deze producten en diensten.

29. Niet-geclaimde eigendommen

Als Circle geld bewaart in uw account en niet in staat is contact met u op te nemen, en de Diensten meerdere jaren niet door u zijn gebruikt, kan het toepasselijk recht Circle verplichten dit geld bij de toepasselijke rechtsinstantie aan te melden als niet-opgeëiste eigendommen. Als dit gebeurt, zal Circle proberen u te vinden op het adres dat in onze administratie is opgenomen, maar als Circle niet in staat is u te vinden, kan Circle verplicht zijn het geld als niet-opgeëiste eigendommen over te dragen aan de toepasselijke rechtsinstantie. Circle behoudt zich het recht voor inactiviteitkosten of andere administratiekosten in te houden op dergelijke niet-opgeëiste gelden, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht.

Als u meerdere jaren niet hebt ingelogd op uw Circle-account en we niet in staat zijn om met u in contact te komen, kunnen we wettelijk verplicht zijn uw account als opgegeven te beschouwen en kunnen we derhalve verplicht zijn het saldo van uw account over te maken naar een door de wet aangewezen instantie.

30. Naleving van de wet

De Diensten zijn onderworpen aan exportregels, en door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u dat uw acties niet in strijd zijn met dergelijke exportbeperkingen. Zonder het voorgaande te beperken, is het niet toegestaan de Diensten te gebruiken als (i) u ingezetene, staatsburger of vertegenwoordiger bent van Noord-Korea, Soedan, Syrië of een ander land waaraan het Verenigd Koninkrijk een goederenembargo of vergelijkbare sanctie heeft opgelegd (“Beperkte Gebieden”), of (ii) u van plan bent bitcoins te leveren aan of andere transacties uit te voeren met Beperkte Gebieden.

31. Klachten

Indien u klachten hebt over de Service, kunt u onze klachtenprocedure alhier volgen.

32. Toepasselijk recht; jurisdictie

De bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales. Dit betekent dat deze Overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die eruit voortvloeien of ermee in verband staan, zijn onderworpen aan het recht van Engeland en Wales. U komt met ons overeen dat de gerechtshoven in de toegestane regio waar u als consument woonachtig bent, niet-exclusieve rechtsbevoegdheid heeft.

Dit betekent bijvoorbeeld dat u, als u in Ierland woont, een proces mag aanspannen in Ierland.

33. Volledige overeenkomst; rechten van derden

Indien Circle nalaat een recht of bepaling van de Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat afstand wordt gedaan van het recht of de bepaling in kwestie. Als een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt de betreffende bepaling slechts beperkt of geëlimineerd voor zover dit strikt noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat deze Overeenkomst overigens van kracht blijft en door de partijen kan worden afgedwongen.

De kopjes en verklarende teksten dienen slechts voor naslagdoeleinden en houden geenszins een definitie, beperking, interpretatie of beschrijving van de draagwijdte van het betreffende artikel in. Deze Overeenkomst, met inbegrip van het beleid van Circle met betrekking tot de Diensten waarnaar hierin wordt verwezen, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de Toestemming elektronisch ondertekenen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Circle met betreking tot het gebruik van de Diensten.

Deze Overeenkomst is niet bedoeld om rechten of verhaalsmogelijkheden te bieden aan andere partijen dan u en Circle en gelieerde ondernemingen van Circle, die elk een derde begunstigde zijn van deze Overeenkomst, en mag ook niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Andere personen kunnen geen rechten als derde begunstigde ontlenen aan deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst (samen met het Privacybeleid, Cookiebeleid en de Toestemming elektronisch ondertekenen) zijn de enige documenten waaraan uw relatie met Circle is onderworpen. Indien een zekere bepaling van deze Overeenkomst in de toekomst door een rechtbank onafdwingbaar wordt bevonden, blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

34. Landspecifieke bepalingen en bekendmakingen (voor het laatst bijgewerkt: 1 november 2017)

Dit artikel bevat landspecifieke bepalingen en bekendmakingen die uitsluitend van toepassing zijn op klanten die zich bevinden in het land dat hieronder wordt vermeld. Houd er rekening mee dat dit artikel 33 kan worden bijgewerkt met aanvullende landspecifieke bepalingen en bekendmakingen, zoals vereist in verband met het aanbieden van producten en diensten door Circle in het betreffende land. De datum van dergelijke wijzigingen wordt vermeld in het kopje boven dit artikel 34, maar mogelijk niet in de datum aan het begin van deze Gebruikersovereenkomst.

 • Italië - Klik hier om het Italiaanse informatieblad te bekijken.

Vragen? Twijfels? Suggesties?

Neem contact met ons op via [email protected] als u schendingen van deze Gebruikersovereenkomst wilt melden of vragen wilt stellen over deze Gebruikersovereenkomst of de Diensten.

Overzicht van wijzigingen (1 november 2017)

 • Authenticatie - Mogelijk vragen we u aanvullende stappen te verrichten voor de verificatie van uw identiteit en de authenticatie van uw overboekingsopdracht.
 • Communicatie - U kunt ervoor kiezen transactieoverzichten te ontvangen. 
 • Beveiliging - We hebben de bepalingen met betrekking tot beveiligingsmaatregelen en kennisgevingen wanneer we vermoeden dat uw account is gecompromitteerd verduidelijkt. Daarnaast hebben we de omstandigheden waarin Circle aansprakelijk zou kunnen zijn voor ongeautoriseerde transacties duidelijker omschreven.
 • Opschorting en sluiting van account - We hebben de bepalingen met betrekking tot de omstandigheden waarin uw account door Circle zou kunnen worden opgeschort of gesloten verduidelijkt.
 • Uitstel van transacties - We hebben meer details verschaft over wanneer transacties mogelijk worden uitgesteld.
 • Wijzigingen - We hebben onze voorwaarden bijgewerkt om voorbeelden te geven van wanneer het nodig zou kunnen zijn om wijzigingen aan te brengen in de gebruikersovereenkomst en u in kennis stellen van dergelijke wijzigingen. Artikel 31 herzien met verwijzing naar klachtenprocedure.