EEA User Agreement

Συμφωνία χρήστη εντός του ΕΟX

Τελευταία ενημέρωση: 1 Νοεμβρίου 2017

Η Συμφωνία χρήστη ισχύει για χρήστες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Οι μεταφράσεις της παρούσας Συμφωνίας χρήστη παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας και διατίθενται μέσω του αναπτυσσόμενου μενού στην κορυφή της παρούσας σελίδας.

Αν κάνετε εγγραφή στη Circle την ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2017, η παρούσα Συμφωνία χρήστη τίθεται άμεσα σε ισχύ. Αν κάνατε εγγραφή στη Circle πριν από την 1η Νοεμβρίου 2017, η παρούσα Συμφωνία χρήστη τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2017 και η ημερομηνία λήξης ισχύος της Συμφωνίας χρήστη μέχρι την εν λόγω ημερομηνία παρατίθεται εδώ. Κατά παρέκκλιση των προαναφερθέντων, οι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν το bitcoin και παρατίθενται στο αμέσως παρακάτω πλαίσιο έχουν άμεση ισχύ για όλους τους πελάτες.

Η παρούσα Συμφωνία χρήστη («Συμφωνία») είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη Circle UK Trading Limited («Circle», «εμάς», «δικό μας» ή «εμείς»), η οποία ισχύει για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Circle (οι «Υπηρεσίες») εκ μέρους σας. Προτού προβείτε σε εγγραφή για λογαριασμό Circle ή στη χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας, οφείλετε να διαβάσετε και να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στη Συμφωνία, καθώς και στην Πολιτική απορρήτου μας, στην Πολιτική για τα Cookies και τη Συναίνεση E-Sign, επίσης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι εν λόγω συμφωνίες και πολιτικές είναι δεσμευτικές για εσάς. Με την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας, επιβεβαιώνετε ότι κατανοείτε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της. Η ενότητα 23 της παρούσας Συμφωνίας διέπει τον τρόπο με τον οποίο η παρούσα Συμφωνία μπορεί να μεταβάλλεται διαχρονικά. Τα κείμενα που παρατίθενται σε πλαίσια σε ολόκληρη τη Συμφωνία, παρέχονται για να σας διευκολύνουν να κατανοήσετε τη Συμφωνία, αλλά δεν αποτελούν μέρος της Συμφωνίας. Αν, αφού διαβάσετε την παρούσα Συμφωνία στο σύνολό της εξακολουθείτε να μην είστε βέβαιοι για οτιδήποτε ή να έχετε απορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης.

Παρακαλούμε εκτυπώστε ή αποθηκεύστε ένα αντίγραφο της παρούσας Συμφωνίας για το αρχείο σας.

Για να δείτε ποιοι όροι έχουν τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα της πιο πρόσφατης ενημέρωσης της Συμφωνίας χρήστη, ανατρέξτε στο ενημερωτικό πλαίσιο στο τέλος της παρούσας Συμφωνίας Χρήστη.

Η Circle UK Trading Limited, με έδρα στη διεύθυνση White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority, https://register.fca.org.uk) με βάση τους Κανονισμούς περί Ηλεκτρονικού Χρήματος του 2011 για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, Αρ. Μητρώου 900480. Η Circle έχει λάβει έγκριση να παρέχει τις Υπηρεσίες στις 31 χώρες του ΕΟΧ βάσει του «διαβατηρίου» της για την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, λεπτομερή στοιχεία των οποίων παρατίθενται στο μητρώο της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας. Η Circle είναι επίσης καταχωρισμένη στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Information Commissioner’s Office, https://ico.org.uk/) με αριθμό αναφοράς καταχώρισης ZA176325.

1. Επιλεξιμότητα

Για τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να είστε πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών και να διαμένετε εντός του ΕΟΧ. Για τη σύνδεση ενός τραπεζικού λογαριασμού ή μιας κάρτας στον λογαριασμό σας Circle πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών. Δεν μπορείτε να συνδέσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή μια κάρτα με τη Circle και η Circle δεν υποστηρίζει προς το παρόν επαγγελματικούς ή λογαριασμούς εμπόρων (ακόμα και αν ο τραπεζικός λογαριασμός ή η κάρτα που συνδέετε είναι προσωπικός). Η χρήση κάποιων Υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε επιπλέον απαιτήσεις επιλεξιμότητας, οι οποίες θα πρέπει να επαληθευθούν προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις εν λόγω Υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι η Circle μπορεί να μην υποστηρίζει όλους τους τύπους καρτών (χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα κ.λπ.) σε κάθε δικαιοδοσία στην οποία λειτουργεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους καρτών που υποστηρίζονται προς το παρόν στη χώρα σας, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο στο Κέντρο Βοήθειας.

Αν είστε κάτω των 18 ετών και επιθυμείτε να συνδέσετε έναν τραπεζικό λογαριασμό ή μια κάρτα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης. Έχετε υπόψη ότι όλες ή κάποιες από τις Υπηρεσίας ενδέχεται να μην παρέχονται σε κάποια πρόσωπα ή περιοχές αν, για παράδειγμα, αυτή η παροχή θα συνιστούσε τη μη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία που διέπει τις Υπηρεσίες μας σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όλοι οι λογαριασμοί Circle που δημιουργούνται μετά τις 7 Δεκεμβρίου 2016 θα εκφράζονται σε Ευρώ ή σε Λίρες Αγγλίας και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ανοίξετε λογαριασμό Circle σε Bitcoin.

Αν διαθέτετε λογαριασμό Circle σε Bitcoin και μετατρέψετε τον λογαριασμό σας σε λογαριασμό Circle σε Ευρώ ή Λίρες Αγγλίας, δεν θα έχετε πλέον τη δυνατότητα να μετατρέψετε πάλι τον λογαριασμό σας σε λογαριασμό Circle σε Bitcoin.

Αν δεν είστε καταναλωτής, επιβεβαιώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύετε οποιαδήποτε λέσχη, σύλλογο η οντότητα για λογαριασμό της οποίας χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της Circle, καθώς και ότι η προαναφερόμενη λέσχη, ο σύλλογος ή η οντότητα αποδέχονται αυτούς τους όρους.

2. Υπηρεσίες

Ο λογαριασμός σας Circle σάς επιτρέπει να κατέχετε, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικό χρήμα/ πληρωμές χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της Circle στην κινητή σας συσκευή ή μέσω του ιστότοπου της Circle από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε: (i) να αποστέλλετε χρήματα και να λαμβάνετε χρήματα από άλλους χρήστες της Circle στη χώρα σας ή σε άλλη χώρα (υπό την προϋπόθεση ότι οι Υπηρεσίες διατίθενται στην εν λόγω άλλη χώρα), (ii) να αποστέλλετε χρήματα και να λαμβάνετε χρήματα από πρόσωπα τα οποία δεν είναι ήδη χρήστες της Circle (αν και τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό Circle για να λάβουν τα χρήματα που αποστέλλετε ή για να σας αποστείλουν χρήματα) και (iii) να αποστέλλετε και να λαμβάνετε Bitcoin. Επισημαίνεται ότι η λειτουργία Bitcoin αναλύεται ξεχωριστά στην παρούσα Συμφωνία στην Ενότητα 12.

Το ηλεκτρονικό χρήμα στον λογαριασμό σας Circle εκδίδεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία περί ηλεκτρονικού χρήματος (οδηγία 2009/110/ΕΚ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009) και τους κανονισμούς περί ηλεκτρονικού χρήματος του Ηνωμένου Βασιλείου του 2011. Το ηλεκτρονικό χρήμα στον λογαριασμό σας (i) δεν λήγει (παρά μόνο σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού σας), ανατρέξτε στην Ενότητα 7 για περισσότερες πληροφορίες και (ii) δεν είναι τοκοφόρο.

Μέθοδος φόρτωσης (Pay-In)

Για να κάνετε μια μεταφορά σε άλλο πρόσωπο, θα πρέπει να φορτώσετε το υπόλοιπό σας στη Circle χρησιμοποιώντας τον τραπεζικό λογαριασμό ή την κάρτα σας. Ο πρώτος τραπεζικός λογαριασμός ή η κάρτα που συνδέεται πρέπει να έχει εκδοθεί από τραπεζικό ίδρυμα εντός του ΕΟΧ. Κάθε μέσο πληρωμής που χρησιμοποιείτε (π.χ. κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός) πρέπει να είναι στο όνομά σας. Χρήματα που καταβάλλονται από την κάρτα σας θα εμφανίζονται στο υπόλοιπό σας και θα είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση. Αν επιθυμείτε να κάνετε μια μεταφορά και δεν έχετε φορτώσει εκ των προτέρων τον λογαριασμό σας Circle, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να χρηματοδοτήσετε την μεταφορά χρησιμοποιώντας την κάρτα σας. Αν επιλέξετε αυτήν τη δυνατότητα, η φόρτωση του υπολοίπου σας και η αποστολή της πληρωμής στον παραλήπτη θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (σε αυτή την περίπτωση, η φόρτωση δε θα εμφανίζεται στο υπόλοιπό σας αλλά θα μπορείτε να δείτε ότι η μεταφορά έχει πραγματοποιηθεί). Με τη σύνδεση ενός τραπεζικού λογαριασμού ή μιας κάρτας στον λογαριασμό σας Circle, εξουσιοδοτείτε την επικοινωνία της Circle με την τράπεζα σας ή τον εκδότη της κάρτας σας για την παροχή ή την αίτηση πληροφοριών που απαιτούνται από τη Circle ή από την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτα σας για την παροχή των Υπηρεσιών. Η παροχή των εν λόγω πληροφοριών από την τράπεζά σας δεν συνιστά υποστήριξη της Circle και ούτε ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο για τις Υπηρεσίες.

Αποστολή χρημάτων

Για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή σε κάποιο άλλο πρόσωπο, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του εκτός αν έχετε ήδη μεταφέρει χρήματα σε αυτό το πρόσωπο μέσω της Circle, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να το επιλέξετε από τη λίστα επαφών σας Circle. Πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το ποσό και (κατά περίπτωση) το νόμισμα της μεταφοράς που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε. Θα σας παρουσιάσουμε μια σύνοψη του αιτήματος μεταφοράς σας και θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη μεταφορά κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή» στην εφαρμογή ή στον ιστότοπο της Circle. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να προβείτε σε πρόσθετες ενέργειες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας ή/και την επιβεβαίωση του αιτήματος μεταφοράς σας.

Μόλις επιβεβαιώσετε μια μεταφορά σε άλλον χρήστη της Circle, αυτά τα χρήματα μεταφέρονται στον λογαριασμό Circle του παραλήπτη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και είναι στη διάθεσή του για την πραγματοποίηση συναλλαγών ή για ανάληψη, ως εκ τούτου, η μεταφορά σας δεν μπορεί να αντιστραφεί ή να ακυρωθεί μετά τη σχετική επιβεβαίωση.

Αν ο παραλήπτης δεν είναι χρήστης της Circle, θα αποστείλουμε στον παραλήπτη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κειμένου ή άλλη ειδοποίηση που τους ενημερώνει ότι τους έχετε μεταφέρει χρήματα. Ο παραλήπτης πρέπει να κάνει εγγραφή για λογαριασμό Circle προκειμένου να λάβει τα χρήματα, και, μέχρι τότε, δεν υφίσταται καμία σχέση ανάμεσα σε εμάς και τον παραλήπτη και τα χρήματα συνεχίζουν να σας ανήκουν. Το ποσό που μεταφέρετε θα εμφανίζεται ως αφαιρούμενο από το υπόλοιπό σας κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης της μεταφοράς. Ωστόσο, θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τη μεταφορά ανά πάσα στιγμή πριν από την είσπραξη των χρημάτων από τον παραλήπτη και εμείς θα ενημερώνουμε αμέσως το υπόλοιπό σας ώστε τα χρήματα να εμφανίζονται ως επιστροφή. Θα μπορείτε να δείτε αν ο παραλήπτης έχει εισπράξει τα χρήματα ελέγχοντας το ιστορικό πληρωμών σας.

Λήψη χρημάτων

Όταν ένας χρήστης της Circle σας μεταφέρει χρήματα, τα χρήματα θα εμφανίζονται άμεσα στο υπόλοιπό σας.

Μπορείτε να ζητήσετε χρήματα από άλλο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετέχει στην πλατφόρμα Circle παρέχοντάς μας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου του. Θα πρέπει να μας αναφέρετε το ποσό και (κατά περίπτωση) το νόμισμα του αιτήματος που επιθυμείτε να υποβάλετε. Εμείς θα αποστείλουμε στον παραλήπτη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μήνυμα κειμένου ή άλλη ειδοποίηση αναφέροντας ότι έχετε ζητήσει την καταβολή χρημάτων. Ο παραλήπτης θα πρέπει να κάνει εγγραφή για λογαριασμό Circle προκειμένου να αποστείλει τα χρήματα. Το αιτούμενο ποσό θα εμφανιστεί ως προστιθέμενο στο υπόλοιπό σας τη στιγμή που ο αποστολέας κάνει εγγραφή ως χρήστης της Circle και επιβεβαιώσει τη μεταφορά. Θα έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το αίτημα ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή των χρημάτων από τον αποστολέα. Θα μπορείτε να δείτε αν ο αποστολέας έχει αποστείλει τα χρήματα ελέγχοντας το ιστορικό συναλλαγών σας.

Ανάληψη χρημάτων

Αν επιθυμείτε να κάνετε ανάληψη χρημάτων από το υπόλοιπό σας στη Circle, πρέπει να ορίσετε επακριβώς το ποσό που επιθυμείτε να σας επιστραφεί και να επιλέξετε τη μέθοδο καταβολής. Κατά κανόνα, τα χρήματα θα επιστρέφονται στην κάρτα που έχετε συνδέσει στον λογαριασμό σας Circle, ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των χρημάτων σε άλλη κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία της άλλης κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού. Όταν προσθέτετε μια άλλη κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό για να κάνετε ανάληψη, ενδέχεται να προβούμε σε επιπλέον ελέγχους επαλήθευσης προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η κάρτα ή ο τραπεζικός λογαριασμό σας ανήκει. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε μια ανάληψη σε συγκεκριμένο μέσο αν δεν πιστεύουμε εύλογα ότι η κάρτα ή ο τραπεζικός λογαριασμός σας ανήκει. Αφού επιβεβαιώσετε το ποσό της ανάληψης και τις λεπτομέρειες της μεθόδου καταβολής, δε θα μπορείτε να ακυρώσετε ή να ανακαλέσετε την εντολή ανάληψης. Το ποσό της ανάληψης θα αφαιρείται άμεσα από το υπόλοιπό σας.

Χρόνοι διεκπεραίωσης ανάληψης χρημάτων

Αν το αίτημα ανάληψής σας παραληφθεί σε εργάσιμη ημέρα, το ποσό της ανάληψης θα αποσταλεί στην επιλεγμένη κάρτα ή τον τραπεζικό λογαριασμό σας αυθημερόν. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό της ανάληψης θα σας αποσταλεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε αυτήν την ενότητα, ως «εργάσιμη ημέρα» νοείται η χρονική περίοδος από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ. κάθε ημέρας κατά την οποία οι τράπεζες στην Αγγλία είναι ανοικτές για τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Circle δεν συνιστά κατάθεση και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ζητήσετε αποζημίωση βάσει του Συστήματος Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Compensation Scheme - FSCS) του Ηνωμένου Βασιλείου (σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση) αν υποστείτε χρηματοοικονομική απώλεια αυτού του υπολοίπου.

3. Διαδικασία εγγραφής - Επαλήθευση ταυτότητας

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για έναν (1) μόνο λογαριασμό Circle. Αν ανοίξετε πρόσθετους λογαριασμούς, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε άμεσα τους εν λόγω πρόσθετους λογαριασμούς και να μεταφέρουμε κάθε υπόλοιπο στον άλλο λογαριασμό σας Circle ή να το επιστρέψουμε στην αρχική πηγή χρηματοδότησης.

Κατά την εγγραφή σας για λογαριασμό Circle, οι πληροφορίες που υποβάλλετε σε όλα τα απαιτούμενα πεδία στη σελίδα εγγραφής πρέπει να είναι επίκαιρες, πλήρεις και ακριβείς. Σε περίπτωση μεταβολής αυτών των πληροφοριών, οφείλετε να ενημερώσετε τις εν λόγω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να υποβάλετε συμπληρωματικές πληροφορίες ως προϋπόθεση για την περαιτέρω χρήση των Υπηρεσιών. Αν επιθυμείτε να συνδέσετε μια κάρτα, εξουσιοδοτείτε τη Circle, άμεσα ή μέσω τρίτων, να προβεί κάθε έρευνα που κρίνει αναγκαία για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ταυτότητάς σας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτές οι έρευνες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών που σας αφορούν, όπως η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού σας ή της κάρτας σας, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας. Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα κατοχής των πληροφοριών που υποβάλατε κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας για επαγγελματικούς σκοπούς και σκοπούς συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις.

Με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον επιθυμείτε να συνδέσετε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό ή κάρτα για τη μεταφορά χρημάτων στο υπόλοιπο σας στη Circle, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είστε αυτός που ισχυρίζεστε.

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας βοηθάμε να κατανοήσετε πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου μας και την Πολιτική για τα Cookies καθώς παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, αποθηκεύονται, προστατεύονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.

5. Επικοινωνία

Με τη σύναψη της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις σύμφωνα με την Πολιτική Συναίνεσης E-Sign. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια συναλλαγή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, θα σας αποστέλλουμε μήνυμα επιβεβαίωσης.

Θα είστε σε θέση να ελέγχετε το διαθέσιμο υπόλοιπό σας και το ιστορικό συναλλαγών σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας Circle. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να λαμβάνετε αντίγραφο της κατάστασης συναλλαγών σας του προηγούμενου μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χωρίς καμία επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected].

Η εκτύπωση και η αποστολή επιστολών, γνωστοποιήσεων και καταστάσεων κίνησης λογαριασμού απαιτούν χρόνο και χρήμα, ως εκ τούτου, προτιμούμε να διαχειριζόμαστε τα θέματα αυτά ηλεκτρονικά.

Η παρούσα Συμφωνία σάς παρέχεται και συνάπτεται στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, σε ό,τι αφορά θέματα σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, η επικοινωνία μας θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που έχετε λάβει μετάφραση της αγγλικής έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας και ότι το κείμενο της Συμφωνίας στην αγγλική γλώσσα θα διέπει τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Η παρούσα Συμφωνία είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή προς εξέταση στον ιστότοπο της Circle και μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Συμφωνίας κατόπιν αιτήματός σας.

6. Ασφάλεια στοιχείων χρήστη - Ευθύνη σχετικά με μη εξουσιοδοτημένες ή εσφαλμένες συναλλαγές

Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας όλων των ονομάτων λογαριασμών, των αναγνωριστικών χρηστών, των κωδικών πρόσβασης, των προσωπικών αριθμών αναγνώρισης (PIN), καθώς και των κωδικών ξεκλειδώματος κινητών συσκευών (τα «Στοιχεία ασφάλειας») που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο προφίλ του λογαριασμού σας Circle, καθώς και για την προστασία του απορρήτου των Στοιχείων ασφαλείας σας. Οφείλετε (i) να ενημερώνετε άμεσα τη Circle σε περίπτωση απώλειας της συσκευής στην οποία έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Circle ή αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, στη διεύθυνση [email protected] και (ii) να ενεργοποιήσετε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις ασφάλειας στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην εφαρμογή Circle και εντός της εφαρμογής Circle, όπως η επαλήθευση δύο βημάτων και ο έλεγχος κωδικού PIN ή πρόσβασης με TouchID.

Αν αντιληφθούμε ή υποπτευθούμε ότι (i) κάποια από τα στοιχεία ασφάλειάς σας έχουν παραβιαστεί ή/και (ii) έχει γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών ή (iii) οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, και εφόσον μας το επιτρέπει η νομοθεσία, θα σας ενημερώσουμε σχετικά έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε γνωστοποιήσει. Αν υποπτευθούμε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχει παραβιαστεί, θα αναστείλουμε τη χρήση του λογαριασμού σας Circle σύμφωνα με την Ενότητα 7. Θα διακόψουμε την αναστολή του λογαριασμού σας Circle το συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή που θα δεν θα υφίσταται ο λόγος για αυτή την αναστολή. Αν μας αναφέρετε μια μη εγκεκριμένη συναλλαγή εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την πραγματοποίησή της, υπόκεισθε σε πρόστιμο έως €50 (£35) για τυχόν ζημίες που προκύπτουν σε σχέση με μη εγκεκριμένες συναλλαγές και απορρέουν: (i) από τη χρήση κινητής συσκευής που έχει απολεσθεί ή κλαπεί ή (ii) όταν δεν έχετε λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας του λογαριασμού σας Circle ή/και για την προστασία της κινητής σας συσκευής από την καταχρηστική χρήση του λογαριασμού σας Circle. Δεν υπόκεισθε σε πρόστιμο αν η μεταφορά πραγματοποιήθηκε πριν γίνει αντιληπτή από εσάς ή εμάς η απώλεια ή κλοπή της συσκευής σας ή η καταχρηστική χρήση του λογαριασμού σας Circle.

Θα υπέχετε ευθύνη για κάθε ζημία που προκύπτει σε σχέση με μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές όταν έχετε ενεργήσει με δόλο ή παραλείπετε σκόπιμα ή από αμέλεια να συμμορφωθείτε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας ή παραλείπετε να μας ενημερώσετε σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας σύμφωνα με την παρούσα ενότητα.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε ορίσει τον σωστό παραλήπτη για μια μεταφορά, καθώς και να μας γνωστοποιήσετε τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή στην περίπτωση μεταφοράς Bitcoin, τη διεύθυνση Bitcoin του παραλήπτη). Αν οι πληροφορίες που παρέχετε είναι εσφαλμένες, δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή στον τελικό παραλήπτη σε περίπτωση μη μεταφοράς των χρημάτων ή για οποιαδήποτε συνακόλουθη απώλεια χρημάτων. Αν αντιληφθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εσφαλμένες, αποτυχημένες, μη ορθές ή μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Circle, οφείλεται να μας ενημερώσετε αμέσως στη διεύθυνση [email protected]. Εμείς θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τη μη ορθή ή μη εξουσιοδοτημένη συναλλαγή και, εφόσον μας ενημερώσετε εντός 13 μηνών από την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, ενδέχεται να δικαιούστε την επιστροφή του ποσού της συναλλαγής. Αν δεν έχετε μεριμνήσει για τη ασφαλή φύλαξη των Στοιχείων ασφάλειάς σας ή αν η μεταφορά πραγματοποιήθηκε πριν μας ενημερώσετε ότι τα Στοιχεία ασφάλειάς σας έχουν παραβιαστεί ή ότι έχει γίνει καταχρηστική χρήση του λογαριασμού σας Circle, ενδέχεται να απορρίψουμε το αίτημα επιστροφής σας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή διακοπές που οφείλονται σε ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικό κατασκοπίας (spyware) ή άλλο κακόβουλο λογισμικό (malware) που μπορεί να προσβάλλουν τον υπολογιστή σας ή άλλον εξοπλισμό ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), πλαστογράφηση (spoofing) ή άλλη επίθεση. Συνιστούμε την τακτική χρήση ενός αξιόπιστου λογισμικού ελέγχου και πρόληψης επιθέσεων από ιούς και malware. Αν αμφισβητείτε την αυθεντικότητα ενός μηνύματος που προέρχεται από τη Circle, θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω του ιστότοπου της Circle (www.circle.com) ή των κινητών εφαρμογών, και όχι κάνοντας κλικ σε συνδέσμους που περιέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Καταβάλλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες για την προστασία του λογαριασμού σας,αλλά θα πρέπει και εσείς να κάνετε το ίδιο. Είναι σημαντικό να προστατεύετε ανελλιπώς τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας Circle, καθώς και τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με αυτόν και κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Αν μια πληρωμή που λαμβάνετε ακυρώνεται στη συνέχεια για οποιονδήποτε λόγο, είστε υπόχρεοι έναντι της Circle για ολόκληρο το ποσό της εν λόγω πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι ο αν ο αποστολέας αμφισβητήσει την έγκριση της συναλλαγής ή ξεκινήσει διαδικασία αντιστροφής της χρέωσης με την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας του, ενδέχεται να είστε υπόχρεοι για ολόκληρο το ποσό της εν λόγω πληρωμής. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η εν λόγω συναλλαγή δεν ήταν εγκεκριμένη ή αν η αντιστροφή εγκριθεί από την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας του αποστολέα, εξουσιοδοτείτε τη Circle να ανακτήσει κάθε οφειλόμενο ποσό σε αυτήν αφαιρώντας το εν λόγω ποσό από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Circle. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Circle δεν επαρκεί για την κάλυψη ολόκληρου του ποσού, εξουσιοδοτείτε τη Circle να αντιστρέψει κάθε ανάληψη ή να ζητήσει να λάβετε άλλα μέτρα για την αποζημίωση της Circle. Αν η Circle αδυνατεί να ανακτήσει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό, μπορεί να λάβει πρόσθετα μέτρα που περιλαμβάνουν την προσφυγή σε ένδικα μέσα για την ανάκτηση ολόκληρου του ποσού, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Αναστολή και κλείσιμο λογαριασμού

Αναστολή/ κλείσιμο λογαριασμού από τη Circle

Ενδέχεται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, να αρνηθούμε να σας επιτρέψουμε να ανοίξετε λογαριασμό, να προβούμε σε αναστολή του λογαριασμού σας ή της χρήσης μιας ή περισσότερων Υπηρεσιών αν πιστεύουμε εύλογα ότι: (i) κάποιο άλλο πρόσωπο πιθανώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό σας Circle χωρίς την άδειά σας, (ii) η ασφάλεια του λογαριασμού σας έχει παραβιαστεί ή (iii) απαιτείται από τον νόμο.

Η παρούσα Συμφωνία θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι την καταγγελία της από εσάς ή εμάς. Μπορούμε να προβούμε στην καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας (καθώς και στο κλείσιμο του λογαριασμού σας Circle) ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντάς σας προειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών. Ενδέχεται επίσης να προβούμε στην καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και στο κλείσιμο του λογαριασμού σας Circle σε συντομότερο χρονικό διάστημα αν παραβιάσετε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Ενοτήτων 16 και 17), χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Circle με δόλιο ή παράνομο τρόπο ή εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

Αν έχετε κάποιο υπόλοιπο στον λογαριασμό σας Circle ο οποίος έχει ανασταλεί ή κλείσει, θα έχετε τη δυνατότητα να ανακτήσετε αυτά τα χρήματα, εκτός αν απαγορεύεται από νόμο ή δικαστική απόφαση ή αν έχουμε διαπιστώσει ότι τα εν λόγω χρήματα έχουν αποκτηθεί με δόλιο τρόπο. Τα μέσα με τα οποία θα λάβετε τα εν λόγω χρήματα μετά τη λήψη της απόφασής μας για την επιστροφή τους υπόκεινται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Circle. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να μας παράσχετε επιπλέον προσωπικά στοιχεία πριν από τη διεκπεραίωση αιτημάτων ανάληψης ή μεταφοράς αυτού του είδους, καθώς και να καθυστερήσουμε ή να απαγορεύσουμε αναλήψεις και μεταφορές αυτού του είδους, αν πιστεύουμε ότι προέρχονται από δόλια ή παράνομη δραστηριότητα. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα Υποστήριξης για τη διεκπεραίωση της εν λόγω ανάληψης.

Αν χρησιμοποιήσετε τη Circle για τη διάπραξη αδικήματος ή τον λογαριασμό σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, μπορούμε να κλείσουμε το λογαριασμό σας. Σε περίπτωση κλεισίματος του λογαριασμού σας, ενδέχεται να ζητήσουμε να προβείτε σε πρόσθετες ενέργειες για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και την πρόληψη της απάτης προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα χρήματα σε αυτόν τον κλεισμένο λογαριασμό.

Κλείσιμο του λογαριασμού σας

Μπορείτε να παύσετε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή κλείνοντας τον λογαριασμό σας και διακόπτοντας τη χρήση των Υπηρεσιών. Κατά την παύση της παρούσας συμφωνίας και λογαριασμού σας, παραμένετε υπόχρεοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν καθόσον ο λογαριασμός ήταν ενεργός. Δεν μπορείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας για να αποφύγετε κάποια έρευνα. Πρέπει να προβείτε σε ανάληψη των χρημάτων σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Θα έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ανάληψη των χρημάτων σας για μια περίοδο 6 ετών από την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού σας. Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα από τη Circle για την ανάληψη των χρημάτων και το κλείσιμο του λογαριασμού σας.

8. Υπηρεσίες - Τρίτα μέρη

Η Circle είναι σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητος αντισυμβαλλόμενος και όχι αντιπρόσωπος ή διαχειριστής σας. Η Circle δεν ελέγχει τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή πωλούνται από τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ούτε ευθύνεται για αυτά. Η Circle δεν εγγυάται την ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη ή άλλου τρίτου μέρους ούτε διασφαλίζει ότι ένας αγοραστής ή πωλητής είναι εξουσιοδοτημένος να ολοκληρώσει μια συναλλαγή ή ότι θα ολοκληρώσει μια συναλλαγή. Η Circle δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές με τα εν λόγω τρίτα μέρη όπως, ενδεικτικά, τη νομιμότητα, την ποιότητα, την παράδοση των προϊόντων ή την ικανοποίηση από τα προϊόντα που αγοράστηκαν. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τα αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράσατε από κάποιο τρίτο μέρος ή πωλήσατε σε αυτό χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, θα πρέπει να επιλύσετε την εν λόγω διαφορά απευθείας με τον τρίτο πωλητή ή αγοραστή, κατά περίπτωση.

Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Circle για την αποστολή χρημάτων σε κάποιο πρόσωπο ως αντάλλαγμα για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία και αντιμετωπίσετε πρόβλημα με αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία, θα πρέπει να επιλύσετε αυτήν τη διαφορά απευθείας με το τρίτο μέρος.

Με ισχύ από τις 7 Δεκεμβρίου 2016, η Circle δεν παρέχει πλέον τη δυνατότητα (i) αγοράς Bitcoin από τη Circle προβαίνοντας σε κατάθεση σε λογαριασμό Circle σε Bitcoin ή (ii) πώλησης Bitcoin προβαίνοντας σε ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό Circle σε Bitcoin.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διακοπή αυτών των υπηρεσιών ανταλλαγής Bitcoin, ανατρέξτε στο Κέντρο Βοήθειας.

9. Κινητές υπηρεσίες

Στο βαθμό που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μέσω κινητής συσκευής, μπορεί να επιβαρύνεστε με τις συνήθεις χρεώσεις, τα τέλη δεδομένων και άλλες χρεώσεις του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών. Επιπλέον, ο πάροχός σας μπορεί να απαγορεύει ή να περιορίζει τη λήψη, την εγκατάσταση ή την χρήση ορισμένων κινητών εφαρμογών και η χρήση όλων των Υπηρεσιών μπορεί να μην είναι εφικτή μέσω κάποιων παρόχων ή συσκευών. Χρησιμοποιώντας τις κινητές Υπηρεσίες, αποδέχεστε να επικοινωνούμε μαζί σας με SMS, MMS, μηνύματα κειμένου, ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης (push notification) ή/και άλλα ηλεκτρονικά μέσα μέσω της κινητής συσκευής σας, καθώς και ότι μπορεί να λαμβάνουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας. Σε περίπτωση αλλαγής ή απενεργοποίησης του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας, συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως τις σχετικές πληροφορίες στον λογαριασμό σας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα μηνύματά μας δεν αποστέλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει τον παλιό αριθμό σας.

Για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας, απαιτείται έλεγχος ταυτότητας δύο βημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτετε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου, καθώς και ότι πρέπει να ενημερώνετε τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού τηλεφώνου σας.

10. Χρεώσεις

Η Circle δε χρεώνει έξοδα για καταθέσεις από κάρτες και τραπεζικούς λογαριασμούς, την αποθήκευση χρημάτων, τη λήψη ή την αποστολή πληρωμών χρησιμοποιώντας χρήματα που έχουν φορτωθεί εκ των προτέρων στον λογαριασμό σας Circle ή για την ανάληψη χρημάτων. Αυτό συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Χρεώσεις

Περιγραφή

Προσθήκη χρημάτων στον λογαριασμό σας Circle

Χωρίς επιβάρυνση

Λήψη χρημάτων στον λογαριασμό σας Circle

Χωρίς επιβάρυνση

Αποστολή χρημάτων από τον λογαριασμό σας Circle

Χωρίς επιβάρυνση

Ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας Circle

Χωρίς επιβάρυνση

Μετατροπή χρημάτων σε άλλο νόμισμα/ αποστολή ή αίτημα λήψης χρημάτων σε άλλο νόμισμα

Μέση συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς, καμία χρέωση από τη Circle

Σε περίπτωση που η Circle επιβάλλει έξοδα σε σχέση με μια συναλλαγή, τα εν λόγω έξοδα θα παρουσιάζονται με σαφήνεια πριν από την οριστικοποίηση της συναλλαγής σας. Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των Υπηρεσιών ενδέχεται να επιβαρύνονται με έξοδα από την τράπεζα ή τον εκδότη της κάρτας σας.

11. Μετατροπή νομισμάτων και διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών

Γενικά

Η αξία των νομισμάτων (ειδικά του Bitcoin) μπορεί να σημειώσει απότομη άνοδο ή πτώση ανά πάσα στιγμή και, κατά συνέπεια, η Circle δεν εγγυάται την αξία οποιουδήποτε νομίσματος. Αναγνωρίζετε ότι η τιμή ή η αξία οποιουδήποτε νομίσματος μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις, καθώς και ότι η συναλλαγματική ισοτιμία (η «Ισοτιμία μετατροπής») που χρησιμοποιούμε για τη μετατροπή ενός νομίσματος σε άλλο μπορεί να διαφέρει από τη ισοτιμία μετατροπής που ισχύει κατά την εκ νέου μετατροπή στο αρχικό νόμισμα. Η ισοτιμία μετατροπής για μια συγκεκριμένη φόρτωση υπολοίπου, ανάληψη, αποστολή ή λήψη θα εμφανίζεται για την ενημέρωσή σας κατά την έναρξη, αλλά πριν από την οριστικοποίηση, μιας συναλλαγής. Σε περίπτωση που δικαιούστε κάποια επιστροφή ή άλλη πληρωμή από τη Circle, η Circle δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που απορρέουν από μια μεταβολή της ισοτιμίας μετατροπής που μπορεί να προκύψει από τη χρονική στιγμή της αρχικής συναλλαγής. Η δυνατότητα μετατροπής από ένα νόμισμα σε άλλο υπόκειται στους ισχύοντες νομικούς και κανονιστικούς περιορισμούς, καθώς και τη διαθεσιμότητα του εν λόγω νομίσματος που παρέχεται από τη Circle.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες μετατροπής επίσημων νομισμάτων, χρησιμοποιούμε την ισχύουσα εκείνη τη στιγμή μέση συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς για το σχετικό νόμισμα, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τον τρόπο με τον οποίο η Circle προσδιορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής νομισμάτων, ανατρέξτε σε αυτό το άρθρο της Υπηρεσίας Βοήθειας.

Φορτώσεις υπολοίπου, αναλήψεις και αλλαγή προεπιλεγμένου νομίσματος λογαριασμού

Όταν προβαίνετε σε μετατροπή από ένα νόμισμα σε άλλο (όπως από Ευρώ σε Λίρες Αγγλίας κλπ.) ολοκληρώνοντας φόρτωση του υπολοίπου σας, ανάληψη ή αλλαγή του νομίσματος του λογαριασμού σας, αυτή η μετατροπή νομίσματος διεκπεραιώνεται άμεσα από τη Circle. Όποτε προβαίνετε σε φόρτωση του υπολοίπου σας ή ανάληψη που απαιτεί μια μετατροπή νομίσματος ή αν επιλέξετε να αλλάξετε το νόμισμα στο οποίο τηρείται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας, θα εμφανίζεται πάντα η συναλλαγματική ισοτιμία για την εν λόγω συναλλαγή πριν από τη διεκπεραίωσή της. Αν αλλάξετε το προεπιλεγμένο νόμισμα στο οποίο τηρείται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και στη συνέχεια, αποφασίσετε να αλλάξετε πάλι το νόμισμα στο αρχικά προεπιλεγμένο νόμισμα, το υπόλοιπό σας μπορεί να διαφέρει από το αρχικό υπόλοιπο λόγω διακυμάνσεων και διαφορών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε 100£ στον λογαριασμό σας Circle και επιλέξετε να μετατρέψετε το υπόλοιπό του σε Ευρώ και, στη συνέχεια, το μετατρέψετε πάλι σε Λίρες Αγγλίας, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας μπορεί να μην είναι ακριβώς 100£ λόγω διακυμάνσεων και διαφορών των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Λήψη χρημάτων

Ανεξάρτητα από το νόμισμα με το οποίο ο αποστολέας πραγματοποίησε τη συναλλαγή, τα χρήματα που λαμβάνετε θα εκφράζονται πάντοτε στο νόμισμα στο οποίο εκφράζεται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Κατά τον καθορισμό του προεπιλεγμένου νομίσματός σας (είτε κατά την εγγραφή είτε, μεταγενέστερα, αλλάζοντάς το) επιλέγετε να λαμβάνετε κάθε πληρωμή σε αυτό το νόμισμα και συναινείτε στη μετατροπή όλων των εισερχόμενων χρημάτων από τη Circle στο εν λόγω νόμισμα για λογαριασμό σας με την ισχύουσα εκείνη τη στιγμή συναλλαγματική ισοτιμία για τα εν λόγω νομίσματα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της συναλλαγματικής ισοτιμίας που ισχύει για μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

Επιζητούμε να σας αποδίδουμε χρήματα στο νόμισμα που έχετε επιλέξει ως προτιμώμενο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι αν έχετε επιλέξει το Ευρώ ως προεπιλεγμένο νόμισμα, δεν έχει καμία σημασία αν κάποιοι σας αποστέλλουν χρήματα σε Λίρες Αγγλίας, Δολάρια ΗΠΑ, Bitcoin ή άλλο νόμισμα. Εμείς θα προβαίνουμε πάντα σε μετατροπή του νομίσματος για λογαριασμό σας έτσι ώστε να λαμβάνετε τα χρήματα στον λογαριασμό σας σε Ευρώ.

Αποστολή χρημάτων

Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή σε άλλον χρήστη της Circle, μπορείτε να την πραγματοποιείτε σε οποιοδήποτε νόμισμα - το προεπιλεγμένο σας νόμισμα, το προεπιλεγμένο νόμισμα του παραλήπτη ή όποιο άλλο νόμισμα επιλέγετε. Όπως προαναφέρεται στην ενότητα «Λήψη χρημάτων», αν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή σε άλλο νόμισμα από το προεπιλεγμένο νόμισμα του παραλήπτη, εμείς θα προβούμε σε μετατροπή του νομίσματος για λογαριασμό του παραλήπτη στο προεπιλεγμένο νόμισμά του πριν από την κατάθεση της πληρωμής στον λογαριασμό του παραλήπτη.

Αν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή προς κάποιο πρόσωπο το οποίο δεν διαθέτει ήδη λογαριασμό Circle και ορίσετε ως νόμισμα πληρωμής κάποιο άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του λογαριασμού σας (για παράδειγμα, ορίζοντας το Ευρώ ως νόμισμα πληρωμής ενώ ο λογαριασμός σας τηρείται σε Λίρες Αγγλίας), η μετατροπή του νομίσματος θα πραγματοποιηθεί κατά την επιβεβαίωση της συναλλαγής αποστολής. Αν στη συνέχεια ακυρώσετε αυτή τη συναλλαγή σε εκκρεμότητα πριν από την εγγραφή του παραλήπτη στη Circle και την είσπραξη των χρημάτων, θα πραγματοποιηθεί μια δεύτερη μετατροπή νομίσματος κατά την επιστροφή των χρημάτων σε εσάς, γεγονός που σημαίνει ότι το επιστρεφόμενο ποσό μετά την ακύρωση μιας συναλλαγής σε εκκρεμότητα μπορεί να είναι μικρότερο (ή μεγαλύτερο) από το ποσό που χρεώθηκε αρχικά σε σχέση με την αρχική αποστολή.

Όταν το προεπιλεγμένο νόμισμα του παραλήπτη είναι διαφορετικό από το δικό σας, είναι πάντοτε προτιμότερο να καθορίζετε ως νόμισμα πληρωμή το νόμισμα του παραλήπτη. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η διεκπεραίωση συναλλαγών μπορεί να καθυστερήσει λόγω ανησυχιών για τυχόν απάτη ή άλλους λόγους, και επειδή η μετατροπή του νομίσματος δεν πραγματοποιείται έως ότου τα χρήματα είναι έτοιμα για μεταφορά στον λογαριασμό του παραλήπτη, ο καθορισμός μιας πληρωμής στο νόμισμα του παραλήπτη είναι ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσετε ότι ο παραλήπτης λαμβάνει το ακριβές ποσό που επιθυμείτε να λάβει.

Για παράδειγμα, αν τηρείτε τον λογαριασμό σας σε Ευρώ ή Λίρες Αγγλίας και θέλετε να αποστείλετε χρήματα σε χρήστη της Circle που τηρεί τον λογαριασμό του σε Δολάρια ΗΠΑ, είναι πάντοτε προτιμότερο να καθορίζετε ως νόμισμα πληρωμή το Δολάριο ΗΠΑ. Έτσι, θα γνωρίζετε ακριβώς πόσες Λίρες Αγγλίας ή Ευρώ, κατά περίπτωση, θα αφαιρεθούν από το υπόλοιπο του λογαριασμού σας και πόσα Δολάρια ΗΠΑ θα αποδοθούν στον παραλήπτη.

12. Bitcoin

Η Ενότητα 12 ισχύει μόνο για υπόλοιπα λογαριασμών που τηρούνται σε bitcoin και όχι σε επίσημα νομίσματα.

Μπορείτε να αποθηκεύετε, να αποστέλλετε και να λαμβάνετε Bitcoin χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Circle σε Bitcoin. Θα μπορείτε να λαμβάνετε Bitcoin από άλλους χρήστες ή τρίτα μέρη μόνο εφόσον τηρείτε λογαριασμό σε Bitcoin. Διαφορετικά, τα Bitcoin θα μετατρέπονται στο επιλεγμένο επίσημο νόμισμά σας. Για να μεταφέρετε Bitcoin σε άλλον χρήστη της Circle πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του ή να τον επιλέξετε από τη λίστα επαφών σας Circle. Για να μεταφέρετε Bitcoin σε τρίτο μέρος που δέχεται Bitcoin (αλλά δεν είναι χρήστης της Circle), πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση Bitcoin τους. Επισημαίνεται ότι κάθε μεταφορά με τη χρήση Bitcoin είναι αμετάκλητη, καθώς και ότι μετά την επιβεβαίωση μιας μεταφοράς Bitcoin, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των Bitcoin που τηρείτε στον λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα μιας άμεσης παραβίασης των ψηφιακών ή φυσικών υποδομών αποθήκευσης της Circle, τα εν λόγω αποθέματα Bitcoin είναι πλήρως ασφαλισμένα, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ασφαλιστήριου συμβολαίου της Circle με την Marsh Insurance. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των Bitcoin λόγω αδυναμίας διατήρησης ορθών πρωτοκόλλων ασφάλειας εκ μέρους σας σύμφωνα με την Ενότητα 6, η εν λόγω απώλεια δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο της Circle. Επίσης, ο λογαριασμός σας Bitcoin δεν καλύπτεται από κανένα σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Σε περίπτωση παραβίασης των μέτρων ασφάλειας της Circle, σας παρέχουμε κάλυψη για το σύνολο του υπολοίπου του λογαριασμού σας Bitcoin. Αν κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας μέσω άμεσης πρόσβασης στο τηλέφωνο και τον υπολογιστή σας ή άλλως, αυτή δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο μας.

Η Circle δεν έχει δημιουργήσει και δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει το δίκτυο Bitcoin. Η Circle δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις ή σφάλματα που προκύπτουν από θέματα ή προβλήματα του δικτύου Bitcoin και η ευθύνη της Circle έναντι σας παύει μετά τη διαβίβαση της συναλλαγής σε Bitcoin στο δίκτυο Bitcoin, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι αν μια συναλλαγή σε Bitcoin διαβιβαστεί στο δίκτυο Bitcoin και, στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά επιστραφούν σε διευθύνσεις Bitcoin τις οποίες ελέγχει η Circle, θα σας επιστραφεί το πόσο των Bitcoin που απεστάλη με την εν λόγω συναλλαγή.

13 Όρια συναλλαγών

Η Circle επιβάλλει όριο στην αξία, την ταχύτητα και τη συχνότητα των συναλλαγών που μπορείτε να πραγματοποιείτε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Η Circle διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα όρια αξίας και ταχύτητας που ισχύουν για τη φόρτωση του υπολοίπου σας, αναλήψεις, μετατροπές και αποθήκευση όπως κρίνουμε εύλογα απαραίτητο. Μπορούμε να ορίζουμε ατομικά ή συνολικά όρια συναλλαγών όσον αφορά το μέγεθος ή τον αριθμό των φορτώσεων του υπολοίπου ή των αναλήψεων που πραγματοποιείτε στη διάρκεια οποιασδήποτε καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Το «όριο ταχύτητας» σχετίζεται με την ταχύτητα και τη συχνότητα των συναλλαγών. Αν πραγματοποιείτε 1.000 φορτώσεις υπολοίπου ή μεταφορές ανά ημέρα, ίσως χρειαστεί να μειώσουμε λίγο τον ρυθμό των συναλλαγών σας. Τα όρια αξίας/ ταχύτητας που ισχύουν για τον λογαριασμό σας Circle παρατίθενται στη σελίδα «Ρυθμίσεις» της κινητής εφαρμογής Circle.

14. Δικαίωμα τροποποίησης/ διαγραφής λειτουργιών ή αναστολής/ καθυστέρησης συναλλαγών

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή να διακόπτουμε οποιαδήποτε διάσταση των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των ωρών λειτουργίας ή της διαθεσιμότητας οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη.

Ενδέχεται να αρνηθούμε τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε αναπλήρωσης υπολοίπου, μεταφοράς ή ανάληψης χωρίς προειδοποίηση και να περιορίσουμε ή να αναστείλουμε τη χρήση μίας ή περισσότερων Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Τυχόν αναστολή της από μέρους σας χρήσης οποιασδήποτε Υπηρεσίας δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία. Ενδέχεται, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, να καθυστερήσουμε τυχόν αναπληρώσεις υπολοίπου, μεταφορές ή αναλήψεις αν (i) κατά περίπτωση, το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Circle δεν επαρκεί για την πραγματοποίησή τους, (ii) η συναλλαγή θα οδηγήσει σε υπέρβαση του ορίου συναλλαγών σας (ενότητα 13), (iii) πιστεύουμε ότι η συναλλαγή είναι ύποπτη, (iv) η συναλλαγή μπορεί να ενέχει απάτη ή δόλο, (v) παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή (vi) παραβιάζει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας, και εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα σας ενημερώσουμε αν έχουμε προβεί σε διακοπή μιας συναλλαγής και, αν είναι δυνατόν, θα εξηγήσουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων που οδήγησαν στην εν λόγω διακοπή.

15. Ανεπάρκεια υπολοίπου

Αρνητικά υπόλοιπα δεν επιτρέπονται. Οι Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν την παροχή πίστωσης και δεν παρέχεται καμία πίστωση σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών.

Αν, οποιαδήποτε στιγμή ο λογαριασμός σας έχει αρνητικό υπόλοιπο (λόγω επιστροφής, απόρριψης ή αντιστροφής μιας κατάθεσης ή άλλο λόγο), η Circle μπορεί να αφαιρέσει το ποσό του αρνητικού υπολοίπου από χρήματα που λαμβάνονται στη συνέχεια στον λογαριασμό σας Circle, είτε πρόκειται για φόρτωση του λογαριασμού σας είτε για λήψη χρημάτων από άλλον χρήστη. Αν κατέχετε πρόσθετους λογαριασμούς Circle, θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το ποσό του αρνητικού υπολοίπου από τα χρήματα που τηρούνται σε αυτούς τους λογαριασμούς (και, στη συνέχεια, να κλείσουμε αυτούς τους πρόσθετους λογαριασμούς). Αν η Circle ζητήσει να προβείτε σε κατάθεση προκειμένου να επιλυθεί οποιοδήποτε πρόβλημα αρνητικού υπολοίπου και δεν το πράξετε, εξουσιοδοτείτε τη Circle να προβεί σε κατάθεση στο ποσό του εν λόγω ελλείμματος από τον συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό ή την κάρτα σας. Αν φορτώσετε ή λάβετε χρήματα σε άλλο νόμισμα πλην του νομίσματος του αρνητικού υπολοίπου (για παράδειγμα, αρνητικό υπόλοιπο σε Λίρες Αγγλίας και λήψη Ευρώ στον λογαριασμό σας), τότε η Circle θα μετατρέπει αυτόματα αυτά τα ποσά στην ισχύουσα εκείνη τη στιγμή συναλλαγματική ισοτιμία για τον συμψηφισμό του εν λόγω αρνητικού υπολοίπου.

Για παράδειγμα, αν έχετε αρνητικό υπόλοιπο 100£ λόγω φόρτωσης του λογαριασμού σας με 100£ που δαπανήσατε χρησιμοποιώντας τη Circle και η τράπεζα σας προβεί σε αντιστροφή, αλλά στην συνέχεια δεχτείτε πίστωση του λογαριασμού σας σε Ευρώ, το εν λόγω ποσό σε Ευρώ θα μετατραπεί σε Λίρες Αγγλίας στην ισχύουσα εκείνη τη στιγμή συναλλαγματική ισοτιμία για τον συμψηφισμό του αρνητικού υπολοίπου των 100£.

Σε περίπτωση που η Circle υποχρεωθεί να προσλάβει κάποιο τρίτο μέρος για να τη βοηθήσει στην ανάκτηση οποιουδήποτε αρνητικού υπολοίπου ή αντιστροφής, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα ή τις δαπάνες που υφίσταται η Circle σε σχέση με την εν λόγω προσπάθεια ανάκτησης και περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, έξοδα είσπραξης ή αμοιβές εξυπηρέτησης που χρεώνονται από τρίτους. Με την παρούσα συμφωνείτε ρητά ότι κάθε επικοινωνία σε σχέση με εκπρόθεσμο λογαριασμό θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά. Η εν λόγω επικοινωνία θα πραγματοποιείται από τη Circle ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό της συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, κάποιου τρίτου φορέα είσπραξης. Επισημαίνεται ότι αν η Circle υποχρεωθεί να προσλάβει τέτοια τρίτα μέρη σε σχέση με την ανάκτηση ποσών που οφείλετε στη Circle, η πιστοληπτική σας ικανότητα θα επηρεαστεί αρνητικά.

16. Απαγορευμένες δραστηριότητες

Στο πλαίσιο της χρήσης των Υπηρεσιών, με την παρούσα συμφωνείτε ότι:

 • δεν θα παραβιάσετε (ούτε θα βοηθήσετε κάποιο άλλο μέρος να παραβιάσει) οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, διάταξη, διάταγμα ή κανονισμό,
 • δεν θα επιχειρήσετε να εξαπατήσετε τη Circle (ούτε θα βοηθήσετε στην εξαπάτησή της) ή άλλους χρήστες της Circle,
 • δεν θα παρέχετε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες,
 • δεν θα προβαίνετε σε ενέργειες που παρακωλύουν οποιοδήποτε σύστημα ή που οδηγούν σε υποκλοπή ή υφαρπαγή δεδομένων ή πληροφοριών,
 • δεν θα συμμετέχετε σε συναλλαγές που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 • δεν θα διαβιβάζετε ούτε θα αποστέλλετε ιούς, σκουλήκια (worms) ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα,
 • δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλους λογαριασμούς Circle, στον ιστότοπο της Circle ή σε συνδεδεμένους ιστότοπους ή συστήματα,
 • δεν θα χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων ούτε θα ενεργείτε άλλως ως μεσάζων ανάμεσα στη Circle και οποιαδήποτε τρίτα μέρη,
 • δεν θα συλλέγετε δεδομένα άλλων χρηστών της Circle όπως, ενδεικτικά, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 • δεν θα δυσφημείτε ούτε θα παρενοχλείτε τη Circle ή άλλους χρήστες της Circle και δεν θα παραβιάζετε το απόρρητο των δεδομένων ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Circle ή άλλων χρηστών της Circle και
 • δεν θα αποστέλλετε, προβάλλετε ή διαβιβάζετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα μέσα που περιέχουν παράνομα αγαθά, πορνογραφικό, βίαιο, άσεμνο υλικό ή φωτογραφίες που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για χρήση, ως avatar, σε σχέση με μια πληρωμή ή αίτημα πληρωμής ή άλλως.

17. Απαγορευμένες πληρωμές

Δεν παρέχουμε Υπηρεσίες ή υποστήριξη για συναλλαγές που συνδέονται:

 • Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται σε περιορισμούς και είναι εγκαταστημένα σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς (όπως κάθε όρος ορίζεται στην Ενότητα 30),
 • όπλα κάθε είδους συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, μαχαιριών ή σχετικών παρελκόμενων,
 • ελεγχόμενες ουσίες συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ναρκωτικών, συνταγογραφούμενων φαρμάκων, στεροειδών ή σχετικών σύνεργων ή παρελκόμενων,
 • τυχερά παιχνίδια όπως, ενδεικτικά, αθλητικά στοιχήματα, παιχνίδια καζίνο, ιπποδρομίες, κυνοδρομίες, λαχεία, παιχνίδια τύχης, ιπποδρομιακά λαχεία (sweepstake), παιχνίδια δεξιοτεχνίας τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως τυχερά παιχνίδια (π.χ. πόκερ) ή άλλες δραστηριότητες που διευκολύνουν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα,

Αντιλαμβανόμαστε ότι τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να θεωρούνται νόμιμα στη δικαιοδοσία σας, ωστόσο, δυστυχώς, δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιείτε τη Circle σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες.

 • με χρηματοοικονομικά αδικήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
 • κάθε είδους δραστηριότητα τύπου Ponzi, πρόγραμμα πωλήσεων με το σύστημα της πυραμίδας ή πολυεπίπεδο πρόγραμμα εμπορικής προώθησης,
 • αγαθά ή υπηρεσίες που παραβιάζουν κάποιο δικαίωμα δημιουργού, δικαίωμα επί εμπορικού σήματος ή άλλα δικαιώματα κυριότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ή που άλλως συνιστούν προϊόντα παραποίησης/ απομίμησης,
 • υπηρεσίες διακανονισμού οφειλών, αναχρηματοδότησης ή αποκατάστασης πιστοληπτικής ικανότητας,
 • δικαστικές εντολές πληρωμής, υπηρεσίες δομημένων διακανονισμών, πληρωμές ή διακανονισμούς φορολογικών υποχρεώσεων,
 • η πώληση εντολών πληρωμής τραπεζικών επιταγών ή οποιαδήποτε δραστηριότητα μεταβίβασης χρημάτων,

Η χρήση της Circle για την αποστολή 20£ σε φίλο για λογαριασμό κάποιου άλλου φίλου, επιτρέπεται. Ωστόσο, η συχνή αποδοχή χρημάτων από πρόσωπα για αποστολή για λογαριασμό τους, μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί μεταβίβασης χρημάτων και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τέτοιες δραστηριότητες.

 • συμβάσεις πώλησης λαχείων, συστήματα πωλήσεων με δόσεις ή ασφαλίσεις,
 • προϊόντα παραχάραξης/ απομίμησης συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πλαστών ή «νέων» αναγνωριστικών (novelty ids),
 • την αγορά αγαθών από αγορές υπηρεσιών με απόκρυψη Tor (Tor hidden service markets) ή αγορές του «σκοτεινού διαδικτύου» (Darknet) ή υπηρεσία ή ιστότοπο που ενεργεί ως αγορά παράνομων αγαθών (ακόμα και αν στην εν λόγω αγορά πωλούνται και νόμιμα αγαθά),
 • με περιεχόμενο ακατάλληλο για ανηλίκους ή
 • κάθε άλλη δραστηριότητα που σας γνωστοποιούμε κατά καιρούς ως μη αποδεκτή και που, για παράδειγμα, μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς από τους δικούς μας και τους δικούς σας συνεργάτες πληρωμών.

Σε περίπτωση που η Circle πληροφορηθεί ότι προβαίνετε σε απαγορευμένες πληρωμές αυτού του είδους, η Circle μπορεί να αναστείλει ή να κλείσει τον λογαριασμό σας Circle.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαγορευμένες δραστηριότητες, διαβάστε το άρθρο υποστήριξης στην ιστοσελίδα https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Δίκτυο Bitcoin

Το Bitcoin είναι ένα αποκεντρωμένο νόμισμα που λειτουργεί σε πρωτόκολλα λογισμικού ανοικτής πηγής, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να τροποποιηθούν ή να προσαρμοστούν από οποιονδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τροποποιήσεις απαιτούν κάποιο βαθμό συναίνεσης ανάμεσα στα μέρη που χρησιμοποιούν και υποστηρίζουν το δίκτυο bitcoin. Λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα του bitcoin, ενδέχεται να προκύψουν αιφνίδιες, μη αναμενόμενες ή αμφιλεγόμενες διακλαδώσεις (forks) του bitcoin. Ενδέχεται επίσης αυτές οι διακλαδώσεις να οδηγήσουν στην ταυτόχρονη ύπαρξη πολλαπλών εκδοχών «bitcoin». Χρησιμοποιώντας τη Circle αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (i) η Circle δεν κατέχει ούτε ελέγχει το δίκτυο bitcoin και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της λειτουργίας ή της ασφάλειας του δικτύου bitcoin, (ii) η Circle δεν ευθύνεται για τυχόν διακλαδώσεις ή μεταβολές του δικτύου bitcoin, οποιαδήποτε από τις οποίες μπορεί να επιφέρει σημαντικές και αιφνίδιες μεταβολές της αξίας ή/και της χρηστικότητας του bitcoin.

Πελάτες που τηρούν bitcoin στον λογαριασμό τους Circle πρέπει να γνωρίζουν ότι, στο εγγύς μέλλον, μπορεί να προκύψουν μία ή περισσότερες διακλαδώσεις του Bitcoin. Ο ακριβής χρόνος, ο χαρακτήρας, η διάρκεια, το αποτέλεσμα και η επίδραση οποιασδήποτε διακλάδωση του Bitcoin δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Ο μόνος τρόπος να προστατευτείτε από ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις μιας διακλάδωσης του Bitcoin είναι να μην κατέχετε bitcoin.

Όσον αφορά οποιαδήποτε ενδεχόμενη διακλάδωση του bitcoin, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι (i) η Circle θα καθορίζει κατά την αποκλειστική διακριτικής της ευχέρεια ποια διακλάδωση (ή διακλαδώσεις) του Bitcoin θα υποστηρίζει («Υποστηριζόμενα Bitcoin») και δεν θα έχει καμία υποχρέωση υποστήριξης άλλων διακλαδώσεων ή εκδόσεων Bitcoin. Εκτός αν η Circle, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, επιλέξει να το πράξει, η Circle δεν υποστηρίζει ούτε θα υποστηρίζει καμία διακλαδωμένη έκδοση Bitcoin ή άλλα ψηφιακά νομίσματα, μάρκες, κέρματα ή διακλαδωμένα πρωτόκολλα (forked protocols) (συλλογικά, «Άλλα ψηφιακά νομίσματα») είτε δημιουργούνται είτε δεν δημιουργούνται από διακλάδωση του δικτύου Bitcoin, δημιουργούνται ανεξάρτητα ή άλλως, καθώς και ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω άλλα ψηφιακά νομίσματα έχουν κάποια αξία. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας Circle για την κατοχή, αποστολή, λήψη ή άλλου είδους συναλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό νόμισμα. Σε περίπτωση που προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας Circle για την πραγματοποίηση συναλλαγών σε άλλα ψηφιακά νομίσματα, η Circle δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί στη λήψη μέτρων προκειμένου να σας βοηθήσει να ανακτήσετε τα εν λόγω ψηφιακά νομίσματα ή να σας αποζημιώσει για τυχόν ζημίες που συνδέονται με τα εν λόγω άλλα ψηφιακά νομίσματα.  Η κατοχή Υποστηριζόμενων Bitcoin στον λογαριασμό σας Circle δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα σε επιπλέον μάρκες ή αξία που συνδέονται με άλλα ψηφιακά νομίσματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν από την κατοχή Υποστηριζόμενων Bitcoin, ανεξάρτητα από το εάν θα είχατε δικαίωμα επί αυτών των πρόσθετων μαρκών ή της πρόσθετης αξίας αν κατείχατε τα εν λόγω Υποστηριζόμενα Bitcoin εκτός της Circle.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μιας διακλάδωσης του Bitcoin, η Circle μπορεί να υποχρεωθεί να αναστείλει κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το bitcoin (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής bitcoin, της λήψης bitcoin ή της μετατροπής bitcoin σε λίρες Αγγλίας ή Ευρώ) για μεγάλη χρονική περίοδο έως ότου η Circle αποφασίσει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, ότι η εν λόγω λειτουργία μπορεί να αποκατασταθεί («Χρόνος μη διαθεσιμότητας Bitcoin»). Αυτός ο χρόνος μη διαθεσιμότητας Bitcoin θα προκύπτει κατά πάσα πιθανότητα αμέσως μετά από μια διακλάδωση του Bitcoin με ελάχιστη ή καμία προειδοποίηση και, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μη διαθεσιμότητας Bitcoin, δεν θα έχετε πρόσβαση στα bitcoin που κατέχετε στον λογαριασμό σας Circle.

Αν κατέχετε bitcoin στον λογαριασμό σας Circle και θέλετε να αποφύγετε οποιαδήποτε ενδεχόμενη απώλεια αξίας, απώλεια πρόσβασης στα χρήματά σας στη Circle ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από μια διακλάδωση Bitcoin, μπορείτε (i) να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Circle, (ii) να επιλέξετε «Νόμισμα» στις ρυθμίσεις και (iii) να μετατρέψετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας Circle σε Λίρες Αγγλίας ή Ευρώ (που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε πώληση όλων των bitcoin που κατέχετε στη Circle στην τιμή που εμφανίζεται τη στιγμή της μετατροπής). Έχετε υπόψη ότι αν προκύψει μια διακλάδωση Bitcoin, αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη.

19. Φόροι

Η Circle θα διατηρεί αρχείο του ιστορικού συναλλαγών σας, στο οποίο θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω του λογαριασμού σας Circle για την υποβολή των απαιτούμενων φορολογικών δηλώσεων ή την καταβολή φόρων. Ωστόσο, είστε υπεύθυνοι για τον υπολογισμό των φόρων, αν υπάρχουν, που επιβάλλονται στις πληρωμές που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε, καθώς και για την είσπραξη, την αναφορά και την καταβολή του δέοντος φόρου στην αρμόδια φορολογική αρχή. Η Circle θα προβαίνει σε όλες τις παρακρατήσεις ή αποδόσεις φόρου του απαιτούνται από το νόμο, αλλά δεν υποχρεούται να προσδιορίσει κατά πόσο οι συναλλαγές σας υπόκεινται σε φορολόγηση ή για την είσπραξη, την αναφορά ή την απόδοση φόρων που προκύπτουν από οποιεσδήποτε συναλλαγές.

20. Αποζημίωση - Απαλλαγή

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη Circle, τις θυγατρικές της, τους παρόχους υπηρεσιών της, καθώς και κάθε στέλεχος, διευθυντή, αντιπρόσωπο, μέλος κοινοπραξίας, εργαζόμενο και εκπρόσωπο αυτών από κάθε αξίωση ή απαίτηση (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων τυχόν ζημίες, πρόστιμα, δαπάνες ή χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή) που προκύπτει από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού εκ μέρους σας.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας 20, ο όρος «ζημία» σημαίνει κάθε καθαρή δαπάνη που υφίσταται εύλογα η Circle ή τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα, η οποία απορρέει από τις πράξεις που παρατίθενται στην παρούσα Ενότητα 20 και η οποία μπορεί να συνδέεται με οποιαδήποτε αξίωση, απαίτηση, βάση αγωγής, οφειλή, δαπάνη, έξοδα ή άλλη υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων (χωρίς αναπαραγωγή).

Ο όρος «Αποζημίωση» σημαίνει την αποζημίωση ενός προσώπου για τη ζημία ή την απώλεια που ενδέχεται να υποστεί. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Συμφωνίας ή της νομοθεσίας εκ μέρους σας και αν η εν λόγω παραβίαση οδηγήσει σε αξιώσεις ή έξοδα για τη Circle, συμφωνείτε να καλύψετε αυτές τις ζημίες.

Σε περίπτωση διαφοράς με έναν ή περισσότερους χρήστες ή τρίτα μέρη, απαλλάσσετε τη Circle (και τις θυγατρικές και τους παρόχους υπηρεσιών της, καθώς και κάθε στέλεχος, διευθυντή, αντιπρόσωπο, μέλος κοινοπραξίας, εργαζόμενο και εκπρόσωπο αυτών) από κάθε αξίωση, απαίτηση και ζημία (πραγματική ή επακόλουθη) κάθε είδους και φύσης που προκύπτει από ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με διαφορές αυτού του είδους.

Αν ανακύψει διαφορά με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πλην της Circle, θα μας απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με αυτήν τη διαφορά.

21. Περιορισμός ευθύνης - Καμία παροχή εγγύησης

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η CIRCLE, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η CIRCLE ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΖΗΜΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ), ΕΙΤΕ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΠΟΥ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ: (I) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ΙΙ) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ Ή ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ, Ή ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (ΙΙΙ) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ Ή (IV) ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη για τυχόν «ζημίες παραδειγματικού χαρακτήρα» (συχνά αποκαλούμενες ζημίες ποινικού χαρακτήρα) ή άλλες έμμεσες ζημίες. Συνεπώς, αν κάνουμε κάτι λάθος και αυτό σας στοιχίσει 100£, η ευθύνη μας περιορίζεται σε αυτές τις 100£.

ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η CIRCLE, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ. Η CIRCLE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΤΙ (Ι) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ΙΙ) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ, ΕΓΚΑΙΡΑ, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή (ΙΙΙ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ Ή ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Circle θα ανταποκρίνεται πάντα στις απαιτήσεις σας. Καθώς αναπτυσσόμαστε είναι πιθανό να προσθέτουμε νέες υπηρεσίες, να τροποποιούμε κάποιες λειτουργίες και να διακόπτουμε την παροχή κάποιων λειτουργιών. Ελπίζουμε να είστε πάντα ικανοποιημένοι από τη Circle, ωστόσο, δεν μπορούμε να σας παράσχουμε καμία συμβατική εγγύηση ότι θα είσαστε.

Η Circle θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να διασφαλίσει ότι κάθε αίτημα ηλεκτρονικής χρέωσης και πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού και κάρτας διεκπεραιώνονται εγκαίρως, ωστόσο, η Circle δεν προβαίνει σε δηλώσεις ούτε παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση, επειδή η παροχή των Υπηρεσιών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τους οποίους δεν ελέγχουμε, όπως καθυστερήσεις στο τραπεζικό σύστημα. Κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση σιωπηρών εγγυήσεων και, ως εκ τούτου, οι προαναφερόμενες αποποιήσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα παράγραφος σας παρέχει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα νόμιμα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τη δικαιοδοσία.

22. Ανωτέρα βία

Η Circle δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση που προκύπτει από ασυνήθιστες ή απρόβλεπτες περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου μας, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, όπως, ενδεικτικά, κυβερνητικές ενέργειες ή τρομοκρατικές ενέργειες, σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα ή άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εργατικές διαφορές, καθυστερήσεις ή διακοπές που οφείλονται σε προβλήματα άλλων συστημάτων ή δικτύων, μηχανικές βλάβες ή βλάβες στα συστήματα πληροφορικής ή όταν δεσμευόμαστε από άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Η παρούσα ενότητα επιτρέπει στους δικηγόρους μας να καταδεικνύουν ότι όλοι οι νομικοί όροι δεν είναι λατινικοί. Κάποιοι είναι γαλλικοί.

23. Τροποποιήσεις

Κατά καιρούς, οι όροι της παρούσας Συμφωνίας χρήστη θα υπόκεινται σε τροποποίηση. Μπορούμε να προβλέψουμε κάποιους από τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να προβούμε σε τυχόν τροποποιήσεις, τους οποίους και παραθέτουμε παρακάτω. Ωστόσο, στο μέλλον, ενδέχεται να προβούμε σε τροποποιήσεις και για άλλους λόγους.

Μπορούμε να προβούμε σε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους όταν η εν λόγω τροποποίηση είναι εύλογη και ενδεδειγμένη για την αντιμετώπιση κάποιας μεταβολής που μας επηρεάζει ή που πιστεύουμε εύλογα ότι θα μας επηρεάσει:

 • Λόγω μεταβολής των νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων. Για παράδειγμα, ενδέχεται να υποχρεωθούμε να προβούμε σε μεταβολή των απαιτήσεών μας για την προστασία του λογαριασμού σας Circle, προκειμένου να συμμορφώνεται με νέα, αυστηρότερα πρότυπα που ορίζονται από τη νομοθεσία.
 • Αν η αλλαγή σας ωφελεί. Για παράδειγμα, όταν προσθέτουμε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες ή βελτιώνουμε τα υφιστάμενα.
 • Λόγω μιας μεταβολής του κόστους διαχείρισης του λογαριασμού σας Circle ή της παροχής σχετικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, με την εισαγωγή νέων προμηθειών λογαριασμού ή συναλλαγών.
 • Για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια του λογαριασμού σας Circle. Για παράδειγμα, τροποποιώντας τις διαδικασίες ασφάλειας που πρέπει να ακολουθείτε για την πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή για την πραγματοποίηση μεταφορών, ή
 • Για την αντιμετώπιση κάθε άλλης αλλαγής που μας επηρεάζει, εφόσον η μετακύλιση των επιπτώσεων της εν λόγω αλλαγής σε εσάς κρίνεται ενδεδειγμένη. Για παράδειγμα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών.

Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση τυχόν αλλαγών του ανταγωνισμού που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να προβούμε σε τροποποίηση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας Συμφωνίας ανά πάσα στιγμή. Θα σας ενημερώνουμε γραπτώς 2 μήνες νωρίτερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της κινητής εφαρμογής της Circle και θα σας αποστέλλουμε την αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε από τις εν λόγω τροποποιήσεις, η μόνη επιλογή που έχετε στη διάθεσή σας είναι να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών και να κλείσετε τον λογαριασμό σας. Αν δεν διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών και δεν κλείσετε τον λογαριασμό σας, καθώς και αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες θα θεωρηθεί ως αποδοχή των εν λόγω αλλαγών εκ μέρους σας. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή της παρούσας Συμφωνίας.

Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών τίθενται άμεσα σε ισχύ χωρίς γνωστοποίηση και δεν έχετε δικαίωμα ένστασης ως προς αυτή τη μεταβολή όταν προκύπτει από μεταβολές στη μέση συναλλαγματική ισοτιμία της αγοράς που χρησιμοποιούμε ή από μεταβολές οι οποίες είναι ευνοϊκότερες για εσάς.

Μπορείτε πάντα να διακρίνετε πότε τροποποιήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Συμφωνία ελέγχοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» στο πάνω μέρος της Συμφωνίας.

24. Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε την παρούσα Συμφωνία ή τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας ή άλλως και κάθε προσπάθεια εκχώρησης θα είναι άκυρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε ελεύθερα την παρούσα Συμφωνία, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση ή συναίνεση. Αν έχετε αντίρρηση ως προς αυτήν τη μεταβίβαση ή εκχώρηση, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών μας και να πα΄ύσετε την παρούσα Συμφωνία επικοινωνώντας με το τμήμα Υποστήριξης και ζητώντας να κλείσουμε τον λογαριασμό σας.

25. Συνέχεια

Μετά το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή την παύση της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο, όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών που από τη φύση τους είναι συνεχή θα συνεχίσουν να υφίστανται μετά το εν λόγω κλείσιμο ή την παύση.

26. Εφαρμογές τρίτων μερών

Αν επιτρέψετε ρητά σε κάποιο τρίτο μέρος να συνδεθεί στον λογαριασμό σας, είτε μέσω του προϊόντος του τρίτου μέρους είτε μέσω της Circle, αναγνωρίζετε ότι η παροχή άδειας σε τρίτο μέρος να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για λογαριασμό σας δεν σας απαλλάσσει από καμία υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα Συμφωνία. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα θεωρείτε υπεύθυνη, καθώς και ότι θα αποζημιώσετε τη Circle, για κάθε ζημία που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του εν λόγω τρίτου μέρους με βάση την άδεια που παρέχετε.

27. Ιστότοπος - Περιεχόμενο τρίτων μερών

Η Circle καταβάλλει προσπάθειες να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες και περιεχόμενο στον ιστότοπό της. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι πάντοτε ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Η Circle θα ενημερώνει τις πληροφορίες στον ιστότοπό της, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να σας παρέχει τις πλέον επίκαιρες πληροφορίες, ωστόσο, οφείλετε να επαληθεύετε ανεξάρτητα τις εν λόγω πληροφορίες. Επίσης, ο ιστότοπος της Circle μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους, εφαρμογές, εκδηλώσεις ή άλλο υλικό τρίτων μερών («Περιεχόμενο τρίτων μερών»). Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας και οι σύνδεσμοι προς ή οι παραπομπές σε περιεχόμενο τρίτων μερών δε σημαίνουν ότι η Circle υποστηρίζει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες. Η Circle δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από ενέργειες στις οποίες προβαίνετε με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο της Circle ή οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων μερών.

Κατά καιρούς ενδέχεται να αναρτούμε στον ιστότοπό μας χρήσιμους συνδέσμους ή άρθρα, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε οι ίδιοι αυτές τις πηγές.

28. Περιορισμένη άδεια - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, σας παρέχουμε περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη εκχωρούμενη και μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών αποκλειστικά για εγκεκριμένους σκοπούς που καθορίζονται από τη Circle. Κάθε άλλη χρήση των Υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά. Η Circle και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν κάθε δικαίωμα επί των Υπηρεσιών και συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια επί των Υπηρεσιών με εξαίρεση την περιορισμένη άδεια που καθορίζεται παραπάνω. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά από τη Circle, συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία τροποποίηση, αντίστροφο τεχνικό σχεδιασμό, αντιγραφή, διατύπωση, συγκέντρωση, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων που βασίζονται στις Υπηρεσίες, εν όλω ή εν μέρει. Η παραβίαση οποιουδήποτε μέρους της παρούσας Συμφωνίας μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της άδειας πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Οι όροι «Circle.com», «Circle», καθώς και όλα τα λογότυπα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Circle ή των δικαιοπαρόχων της και δεν μπορείτε να τα αντιγράφετε, να τα αναπαραγάγετε ή να τα χρησιμοποιείτε χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Circle. Κάθε δικαίωμα, τίτλος και δικαίωμα στον ιστότοπο της Circle, το περιεχόμενό του και τις Υπηρεσίες, καθώς και κάθε τεχνολογία και περιεχόμενο που δημιουργείται ή παράγεται από οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Circle και των δικαιοπαρόχων της.

Σας παρέχουμε πρόσβαση για τη χρήση όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, αλλά διατηρούμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

29. Αζήτητα περιουσιακά στοιχεία

Αν η Circle τηρεί χρήματα στον λογαριασμό σας και αδυνατεί να επικοινωνήσει μαζί σας και δεν έχει καμία καταγραφή σχετικά με χρήση των Υπηρεσιών από εσάς επί σειρά ετών, η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί από τη Circle να αναφέρει αυτά τα χρήματα ως αζήτητα περιουσιακά στοιχεία στην αρμόδια δικαιοδοσία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Circle θα καταβάλλει προσπάθειες να σας εντοπίσει στη καταχωρισμένη διεύθυνσή σας, αλλά αν η Circle αδυνατεί να σας εντοπίσει, ενδέχεται να πρέπει να παραδώσει τα χρήματα αυτά στην αρμόδια δικαιοδοσία ως αζήτητα περιουσιακά στοιχεία. Η Circle διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης μιας αμοιβής διαχείρισης αδρανούς λογαριασμού ή άλλα έξοδα διαχείρισης από τα εν λόγω αζήτητα χρήματα, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας Circle επί σειρά ετών και αδυνατούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου να θεωρήσουμε τον λογαριασμό σας εγκαταλελειμμένο και να μεταφέρουμε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας σε κάποιον φορέα που καθορίζεται από τον νόμο.

30. Συμμόρφωση με τις κείμενες νομικές διατάξεις

Οι Υπηρεσίες υπόκεινται στους κανονισμούς του Οργανισμού Ελέγχου Εξαγωγών και, κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι οι ενέργειές σας δεν παραβιάζουν τους εν λόγω περιορισμούς εξαγωγών. Χωρίς περιορισμό ως προς τα προαναφερθέντα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες αν (i) είστε κάτοικος, υπήκοος ή εκπρόσωπος της Βόρειας Κορέας, του Σουδάν, της Συρίας ή άλλης χώρας στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό (εμπάργκο) ή παρόμοιες κυρώσεις ("Απαγορευμένες χώρες") ή (ii) σκοπεύετε να προσφέρετε Bitcoin ή να συναλλάσσεστε άλλως με απαγορευμένες χώρες.

31. Καταγγελίες

Για τυχόν παράπονα σχετικά με την Υπηρεσία, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία υποβολής παραπόνων εδώ.

32. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι όροι της παρούσας Συμφωνίας χρήστη διέπεται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Αυτό σημαίνει ότι η παρούσα Συμφωνία και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν θα διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας. Συμφωνείτε ότι, εφόσον είστε καταναλωτής, τα δικαστήρια στην εγκεκριμένη περιοχή στην οποία διαμένετε θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία.

Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν είστε κάτοικος Ιρλανδίας, μπορείτε να κινήσετε διαδικασίες στην Ιρλανδία.

33. Συνολική συμφωνία - Δικαιώματα τρίτων μερών

Τυχόν παράλειψη της Circle να ασκήσει ή να επιβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της Συμφωνίας δεν θα συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή της διάταξης. Αν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνία κριθεί από οποιαδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ανεφάρμοστη ή άκυρη, αυτή η διάταξη θα περιορίζεται ή θα διαγράφεται στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό έτσι ώστε η παρούσα Συμφωνία να παραμένει άλλως σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή και εφαρμοστέα μεταξύ των μερών.

Ο τίτλος και το επεξηγηματικό κείμενο παρατίθενται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και δεν καθορίζουν, περιορίζουν, ερμηνεύουν ή περιγράφουν το πεδίο ή την έκταση εφαρμογής της εν λόγω ενότητας. Η παρούσα Συμφωνία, καθώς και οι πολιτικές της Circle που διέπουν τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν, την πολιτική απορρήτου, την πολιτική για τα cookies και το έντυπο συναίνεσή να λαμβάνετε ηλεκτρονικές γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις, καθώς και τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών στην μεταξύ μας αλληλογραφία (E-Sign Consent) συνιστούν ολόκληρη τη συμφωνία ανάμεσα στη Circle και εσάς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών.

Η παρούσα Συμφωνία δεν έχει σκοπό να παρέχει και δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει τυχόν δικαιώματα ή δικαιώματα άσκησης ένδικων μέσων σε οποιαδήποτε μέρη πλην του εαυτού σας και της Circle και άλλων θυγατρικών της Circle, που καθεμία θα είναι τρίτος δικαιούχος της παρούσας Συμφωνίας και κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα μπορεί να διεκδικήσει οποιοδήποτε δικαιώματα ως τρίτος δικαιούχος δυνάμει της παρούσας.

Η παρούσα Συμφωνία (καθώς και η Πολιτική απορρήτου, η Πολιτική για τα cookies, και η Συναίνεση E-Sign) είναι τα μόνα έγγραφα που διέπουν τη σχέση σας με τη Circle. Σε περίπτωση που κάποια μελλοντική δικαστική απόφαση κρίνει κάποια συγκεκριμένη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας μη εφαρμοστέα, το υπόλοιπο της Συμφωνίας εξακολουθεί να ισχύει.

34. Ειδικές κατά χώρα διατάξεις και γνωστοποιήσεις (Τελευταία ενημέρωση: 1η Νοεμβρίου 2017)

Η παρούσα ενότητα περιέχει ειδικές κατά χώρα διατάξεις και γνωστοποιήσεις που ισχύουν μόνο για πελάτες που είναι εγκαταστημένοι στη συγκεκριμένη χώρα που αναφέρεται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Ενότητα 33 μπορεί να ενημερώνεται με πρόσθετες ειδικές κατά χώρα διατάξεις και γνωστοποιήσεις ανάλογα με τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν την προσφορά του προϊόντος και των υπηρεσιών της Circle στην εν λόγω χώρα. Η ημερομηνία αυτών των ενημερώσεων θα παρατίθεται στην επικεφαλίδα της παρούσας Ενότητας 34, ωστόσο, μπορεί και να παρατίθεται ή να μην παρατίθεται στην ημερομηνία που εμφανίζεται στην αρχή της παρούσας Συμφωνίας χρήστη.

 • Ιταλία - Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Ενημερωτικό δελτίο για την Ιταλία.

Απορίες; Ανησυχίες; Προτάσεις;

Για την αναφορά τυχόν παραβιάσεων της παρούσας Συμφωνίας χρήστη ή απορίες σχετικά με την παρούσα Συμφωνία χρήστη ή τις Υπηρεσίες, επικοινωνήστε μαζί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Σύνοψη αλλαγών (1η Νοεμβρίου 2017)

 • Επαλήθευση - Ενδέχεται να σας ζητηθεί να προβείτε σε κάποιες πρόσθετες ενέργειες για την επαλήθευση της ταυτότητά σας και την επιβεβαίωση ενός αιτήματος μεταφοράς.
 • Γνωστοποιήσεις - Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε καταστάσεις συναλλαγών.   
 • Ασφάλεια - Αποσαφηνίσαμε τους όρους σχετικά με τις διατάξεις και τις γνωστοποιήσεις ασφάλειας όταν πιστεύουμε ότι ο λογαριασμός σας έχει παραβιαστεί. Διευκρινίσαμε επίσης τις περιστάσεις υπό τις οποίες η Circle φέρει ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές.
 • Αναστολή και κλείσιμο λογαριασμού - Αποσαφηνίσαμε τις διατάξεις σχετικά με το πότε η Circle μπορεί να αναστείλει ή να κλείσει τον λογαριασμό σας.
 • Καθυστέρηση συναλλαγών - Συμπεριλάβαμε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το πότε μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στις συναλλαγές.
 • Τροποποιήσεις - Επικαιροποιήσαμε τους όρους μας προσθέτοντας παραδείγματα για το πότε μπορεί να χρειαστεί να τροποποιήσουμε τη συμφωνία χρήστη και θα σας γνωστοποιούμε κάθε σχετική τροποποίηση. Αναθεωρήσαμε την ενότητα 31 ώστε να περιλαμβάνει αναφορά στη διαδικασία παραπόνων.