EEA User Agreement

EØS-brugeraftale

Sidst opdateret: 1. november 2017

Denne brugeraftale finder anvendelse på Circle-brugere inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Oversættelser af denne brugeraftale er til rådighed for dig og kan tilgås via rullemenuen øverst på denne side.

Hvis du tilmelder dig Circle på eller efter 1. november 2017, vil nærværende Brugeraftale straks træde i kraft. Hvis du har tilmeldt dig Circle før 1. november 2017, vil nærværende Brugeraftale træde i kraft 1. november 2017, og den Brugeraftale, som gælder indtil den dato, kan findes her. Til trods for ovenstående skal vilkårene og betingelserne for Bitcoin, som kan findes i boksen direkte herunder, straks finde anvendelse på brugerne.

Nærværende Brugeraftale (“Aftalen”) er en kontrakt, som indgås mellem dig og Circle UK Trading Limited (“Circle”, “os”, “vores” eller “vi”), og som finder anvendelse på din brug af Circles produkter og tjenester (“Tjenesterne”). Før du tilmelder dig og får en konto hos Circle eller gør brug af Tjenesterne, skal du læse og acceptere alle de vilkår og betingelser, der er indeholdt i nærværende Aftale, samt vores Politik om behandling af personoplysninger, Cookie-politik og E-Sign Consent, og du anerkender og indvilliger i at være bundet af disse aftaler og politikker. Ved at acceptere nærværende Aftale bekræfter du, at du forstår og accepterer, at du er bundet af dens vilkår. Afsnit 23 i nærværende Aftale regulerer, hvordan nærværende Aftale med tiden kan ændres. Teksten i boksene i hele nærværende Aftale er ment som en hjælp til at forstå Aftalen, men den er ikke en del af Aftalen. Hvis du efter at have læst nærværende Aftale i sin helhed stadig er usikker på noget, eller du har eventuelle spørgsmål, må du endelig kontakte vores Support-afdeling.

Udskriv og gem venligst en kopi af nærværende Aftale til senere brug.

For at se hvilke vilkår, der har ændret sig som følge af den nyeste opdatering af nærværende Brugeraftale, bedes du konsultere boksen med oplysninger derom sidst i nærværende Brugeraftale

Circle UK Trading Limited, hovedkontor på White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, er autoriseret af the Financial Conduct Authority (https://register.fca.org.uk) iht. the Electronic Money Regulations 2011 til udstedelse af elektroniske penge, registreringsnummer 900480. Circle har tilladelse til at tilbyde selskabets Tjenester i alle 31 EØS-lande iht. selskabets 'pas' til at levere tjenester på tværs af grænserne. Detaljerede oplysninger derom kan findes i the Financial Conduct Authoritys register. Circle er også registreret hos Storbritanniens Information Commissioner’s Office (https://ico.org.uk/), med Registreringsnummer ZA176325.

1. Kvalifikationer

Du skal være mindst 13 år og bosat inden for EØS-området for at kunne indgå nærværende Aftale. For at kunne knytte en bankkonto eller et kort til din Circle-konto, skal du være mindst 18 år. Du kan ikke knytte en erhvervskonto eller et erhvervskort til Circle, og Circle understøtter p.t. ikke erhvervs- eller forretningskonti (selv ikke, hvis du tilknytter en personlig bankkonto eller et kort). Brug af visse Tjenester kan kræve yderligere kvalifikationer, som vil skulle verificeres før brugen af sådanne Tjenester. Bemærk, at Circle måske ikke understøtter alle korttyper (hævekort, kreditkort, kontokort, forudbetalte kort osv.) i alle områder, hvor selskabet driver forretning. For mere information om de korttyper, som p.t. understøttes i dit land, bedes du se denne artikel fra vores Supportafdeling.

Hvis du er under 18 år, og du gerne vil tilknytte en bankkonto  eller et kort, bedes du kontakte vores Supportafdeling. Bemærk, at vi eventuelt ikke kan tilbyde alle eller nogle af vores Tjenester til bestemte personer eller områder, hvis vi f.eks. ved at gøre det ikke ville kunne overholde gældende love i forhold til vores Tjenester under sådanne omstændigheder.

Alle Circle-konti, der er oprettet efter 7. december 2016,  er oprettet enten i euro eller i britiske pund , og du kan ikke længere åbne en Circle-konto i Bitcoin..

Hvis du på nuværende tidspunkt har en Circle-konto i Bitcoins og konverterer din konto til en Circle-konto i euro eller pund, vil du ikke længere kunne ændre din Circle-konto tilbage til Bitcoins.

Hvis du ikke er en forbruger, bekræfter du, at du har bemyndigelse til at forpligte enhver klub, forening eller enhed, på hvis vegne du bruger Circles Tjenester, og at ovennævnte accepterer disse vilkår.

2. Tjenester

Din Circle-konto gør det muligt for dig at have, sende og modtage elektroniske penge/betalinger vha. Circle-app'en på din mobilenhed eller Circles webside på din computer. Du kan: (i) sende og modtage penge til/fra en anden Circle-bruger i dit eget eller et andet land (forudsat at Tjenesterne er tilgængelige i det andet land), (ii) sende og modtage penge til/fra en person, der endnu ikke er Circle-bruger (selv om denne person vil skulle oprette en Circle-konto for at kunne gøre krav på de penge, du sender, eller sende dig penge), og (iii) sende og modtage Bitcoin. Bemærk venligst, at Bitcoin-funktionaliteten beskrives separat i nærværende Aftales Afsnit 12.

Dine elektroniske penge på din Circle-konto er udstedt i overensstemmelse med EU's direktiv om e-penge (Direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009) og Storbritanniens Forordning om Elektroniske Penge af 2011.  Elektroniske penge på din konto (i) udløber ikke (medmindre din konto lukkes), se Afsnit 7 for yderligere oplysninger, og (ii) er ikke rentebærende.

Indbetalingsmetoder

For at kunne foretage en overførsel til en anden person vil du skulle indbetale et beløb på din Circle-konto via din bankkonto eller dit kort. Den første bankkonto eller det første kort, du knytter til din konto, skal være udstedt af en bank inden for det Europæiske Økonomiske Område (EØS). Alle betalingsmetoder, du anvender (f.eks. kort eller bankkonto), skal stå i dit navn. Penge indbetalt via dit kort vil blive vist på din saldo og være umiddelbart tilgængelige for dig. Hvis du ønsker at foretage en overførsel, og du har ikke indbetalt penge på din Circle-konto, vil du have mulighed for at vælge at finansiere overførslen vha. dit kort. Hvis du vælger den mulighed, vil du indbetale på din konto og sende betalingen til modtageren i ét trin (og i det tilfælde vil indbetalingen ikke fremgå af din saldo, men du vil kunne se, at overførslen har fundet sted). Ved at knytte en bankkonto eller et kort til din Circle-konto, bemyndiger du Circle til at kommunikere med din bank eller din kortudsteder med henblik på at formidle eller fremskaffe eventuelle oplysninger, der er påkrævet af Circle eller din bank eller kortudsteder i forbindelse med de Tjenester, vi yder dig. Det skal bemærkes, at din bank hverken støtter Circle eller på nogen måde er ansvarlig for Tjenesterne ved at formidle disse oplysninger.

Sådan afsender du penge

For at kunne foretage en betaling til en anden person skal du give os personens e-mailadresse eller telefonnummer, medmindre du allerede har overført penge til den pågældende person vha. Circle. I så tilfælde vil du kunne vælge personen på din liste over Circle-kontaktpersoner. Du skal angive det beløb og eventuelt den valuta, du ønsker at overføre beløbet i. Vi vil vise dig en oversigt over din overførselsanmodning, og du vil blive bedt om at bekræfte overførslen  ved at klikke på knappen “Send” på Circle-appen eller websiden.  Under visse omstændigheder kan vi bede dig om at foretage nogle yderligere trin for at bekræfte din identitet og/eller godkende din anmodning om overførsel.

Når du bekræfter en overførsel til en anden Circle-bruger, vil beløbet blive overført til modtagerens Circle-konto inden for få sekunder, hvorefter beløbet frit kan bruges eller hæves af modtageren, hvilket betyder, at din transaktion ikke kan tilbageføres eller annulleres, når du én gang har bekræftet den.

Hvis modtageren ikke er en Circle-bruger, vil vi sende modtageren en e-mail, SMS eller anden notifikation, som forklarer, at du har overført penge til vedkommende. Modtageren skal oprette en Circle-konto for at kunne gøre krav på pengene, indtil da er der ikke noget forhold mellem os og modtageren, og pengene vil fortsat tilhøre dig. Det beløb, du overfører, vil blive vist som hævet på din saldo på det tidspunkt, du bekræfter overførslen. Du vil dog til enhver tid kunne annullere overførslen, før modtageren gør krav på pengene. I så fald vil vi straks opdatere din saldo, så den viser, at pengene er blevet returneret til dig. Du vil kunne se, om modtageren har gjort krav på pengene ved at se din transaktionshistorik.

Sådan modtager du penge

Når en anden Circle-bruger overfører penge til dig, vil pengene straks blive vist på din saldo.

Du kan anmode om penge fra en anden person, som ikke er på Circle-platformen, ved at give os deres e-mailadresse eller telefonnummer. Du skal oplyse os om beløbet og (hvis relevant) valutaen på den anmodning, du ønsker at fremsætte. Vi sender modtageren en e-mail, SMS eller anden notifikation, som forklarer, at du har anmodet om penge. Modtageren skal oprette en Circle-konto for at kunne sende pengene. Det beløb, du anmoder om, vil blive vist som en indbetaling på din konto, men kun på det tidspunkt hvor afsenderen opretter sig som Circle-bruger og bekræfter overførslen. Du vil til enhver tid kunne annullere anmodningen, før afsenderen sender pengene. Du vil kunne se, om afsenderen har sendt pengene ved at få vist din transaktionshistorik.

Sådan hæver du penge

Hvis du ønsker at hæve penge på din Circle-konto, skal du angive det beløb, du vil have udbetalt og vælge udbetalingsmetode. Vi vil normalt udbetale pengene til det kort, du har knyttet til din Circle-konto, men du kan anmode om, at vi udbetaler pengene til et alternativt kort eller til en alternativ bankkonto. I så tilfælde vil du skulle angive oplysninger om det alternative kort eller den alternative bankkonto. Når du tilføjer et alternativt kort eller en alternativ bankkonto med henblik på at hæve penge, vil vi måske skulle udføre alternative verifikationskontrolforanstaltninger for at sikre, at du er indehaveren af kortet eller bankkontoen. Vi forbeholder os ret til at afvise din udbetaling, hvis vi ikke med rimelighed mener, at du er indehaveren af kortet eller bankkontoen. Når du har bekræftet det beløb, du gerne vil hæve, og anført oplysninger om betalingsmetode, vil du ikke kunne annullere eller tilbagekalde udbetalingen. Det beløb, du har hævet, vil straks blive trukket fra din saldo.

Tidshorisont for udbetalinger

Hvis vi modtager din anmodning om en udbetaling på en hverdag, vil vi sende beløbet til dit valgte kort eller din valgte bankkonto samme dag. I alle andre tilfælde vil vi sende beløbet den næste hverdag. I dette afsnit betyder 'hverdag' timerne mellem 9.00 og 17.00 på dage, hvor bankerne i England normalt har åbent.

Bemærk venligst, at din Circle-saldo ikke er et indlån, og at du dermed ikke har ret til at søge erstatning iht. den britiske Financial Services Compensation Scheme [Erstatningsordning for Finansielle Serviceydelser] (regeringsfinansieret indlånsforsikringsordning), hvis du skulle lide et økonomisk tab i forbindelse med din saldo.

3. Registreringsproces, identifikationsverifikation

Du må kun registrere én (1) Circle-konto. Hvis du åbner yderligere konti, forbeholder vi os ret til straks at lukke sådanne yderligere konti og overføre enhver saldo til din anden Circle-konto eller returnere beløbet til den kilde, det kom fra.

Når du registrerer din Circle-konto, skal du angive gældende, fuldstændige og nøjagtige oplysninger for alle de obligatoriske felter, der skal udfyldes på registreringssiden. Hvis nogen af disse oplysninger ændres, er du forpligtet til at opdatere disse oplysninger hurtigst muligt. Vi kan også fra tid til anden kræve, at du angiver yderligere oplysninger som en betingelse for fortsat brug af Tjenesterne. Hvis du ønsker at tilknytte et kort, bemyndiger du Circle, direkte eller gennem tredjemand til at foretage eventuelle henvendelser, vi måtte anse for nødvendige, for at få bekræftet din identitet, herunder bekræftelse af din identitet via elektroniske tjenesteydelser. Dette kan omfatte anmodning om yderligere oplysninger om dig, som f.eks. din fødselsdato, e-mailadresse, bopælsadresse, skatte-id og oplysninger om bankkonto eller kort, så vi kan bekræfte din identitet. Vi forbeholder os ret til at beholde dine kontoregistreringsoplysninger efter lukning af din konto til forretningsformål og med henblik på overholdelse af myndighedskravene.

For at forhindre bedrageri og overholde europæisk og britisk lovgivning skal vi sikre os, at du er den person, du siger, du er, hvis du ønsker at tilknytte en bankkonto eller et kreditkort for at kunne overføre penge til din Circle-konto.

4. Beskyttelse af personoplysninger

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og til at hjælpe dig med til fulde at forstå, hvordan dine personoplysninger bliver brugt. Du bør altid omhyggeligt gennemlæse vores Politik om behandling af personoplysninger og vores Cookie-politik, da disse i detaljer beskriver, hvordan dine personoplysninger indsamles, opbevares, beskyttes og anvendes.

5. Kommunikation

Ved at indgå nærværende Aftale accepterer du at modtage elektronisk kommunikation og elektroniske notifikationer i overensstemmelse med vores E-Sign Consent-politik. Vi vil sende dig en bekræftelse hver gang, du foretager en transaktion via Tjenesterne.

Du vil kunne kontrollere din tilgængelige saldo og se din transaktionshistorik når som helst ved at logge ind på din Circle-konto. Du kan også vælge at modtage en kopi af dine transaktionsudtog for den foregående måned via e-mail, og vi vil ikke opkræve dig noget gebyr for dette - kontakt [email protected] for at få yderligere oplysninger.

Udskrivning og forsendelse af korrespondance, dokumenter og kontoudtog tager tid og koster penge. Derfor vil vi gerne håndtere dette elektronisk.

Nærværende Aftale er udfærdiget og indgået på engelsk. Vi vil også kommunikere med dig på engelsk i forbindelse med alle anliggender, der har relation til din brug af vores Tjenester. Hvor vi har sørget for, at du har fået en oversættelse af den engelske version af nærværende Aftale, indvilliger du i, at oversættelsen kun er udarbejdet for at gøre det nemmere for dig, og at den engelske version af Aftalen skal gælde for din brug af Tjenesterne. Du vil altid kunne se nærværende Aftale på Circles webside, og vi sender dig naturligvis en kopi af Aftalen ved anmodning.

6. Sikring af brugeroplysninger, erstatningsansvar for uautoriserede eller fejlagtige transaktioner

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden og sikkerheden for alle kontonavne, brugernavne, adgangskoder, personlige identifikationsnumre (PIN-koder) og adgangskoder til mobilenheder ("Sikkerhedsoplysninger"), du bruger til at tilgå Tjenesterne. Du er ansvarlig for at holde din e-mailadresse opdateret under din Circle-kontoprofil og for at opretholde fortroligheden af dine Sikkerhedsoplysninger. Du skal (i) straks underrette Circle, hvis du mister den enhed, hvorpå du har installeret Circle-appen, eller hvis du bliver klar over en eventuel uautoriseret brug af Tjenesterne eller et hvilken som helst andet brud på sikkerheden, på [email protected] og (ii) aktivere alle relevante sikkerhedsforanstaltninger på den enhed, du benytter til at tilgå Circle-appen, og inden for selve Circle-appen, som f.eks. den todelte verifikationsproces samt PIN-kode eller TouchID-adgangskontrol.

Hvis vi bliver klar over eller har mistanke om, at (i) nogen af dine Sikkerhedsoplysninger er blevet kompromitteret, og/eller (ii) en eventuel uautoriseret brug af Tjenesterne, eller (iii) andre brud på sikkerheden med hensyn til Tjenesterne, vil vi, hvis loven tillader det, ved udgangen af samme hverdag underrette dig derom ved hjælp af den e-mail, du har givet os.  Hvis vi har mistanke om, at din e-mail adresse er blevet kompromitteret, vil vi suspendere din Circle-konto i overensstemmelse med punkt 7.   Vi vil stoppe enhver suspendering af din Circle-konto så hurtigt, vi kan, når årsagen til suspenderingen ikke længere eksisterer. Hvis du indberetter en uautoriseret transaktion til os senest otte (8) uger efter den uautoriserede transaktion, vil du være erstatningsansvarlig op til et maksimum på € 50 for eventuelle tab, der måtte pådrages i forbindelse med uautoriserede transaktioner som følge af: (i) brug af en mistet eller stjålet mobilenhed eller (ii) hvor du har undladt at sikre din Circle-kontos personlige sikkerhedsfunktioner og/eller din enhed mod misbrug af din Circle-konto. Du vil ikke være erstatningsansvarlig, hvis overførslen fandt sted, før du eller vi blev opmærksom på tabet eller tyveriet af din enhed eller den uretmæssige tilegnelse af din Circle-konto.

Du vil være erstatningsansvarlig for alle tab, der pådrages i forbindelse med uautoriserede transaktioner, hvor du har handlet svigagtigt eller med forsæt eller grov uagtsomhed ikke har overholdt vilkårene i nærværende Aftale, eller hvor du har undladt at underrette os om eventuelle brud på sikkerheden i overensstemmelse med dette afsnit.

Det er dit ansvar at sikre, at du angiver den korrekte modtager mht. en overførsel og giver os den korrekte e-mailadresse (eller i tilfælde af Bitcoin-overførsler, modtagerens Bitcoin-adresse). Hvis de oplysninger, du angiver, er forkerte, vil vi ikke være ansvarlige over for dig eller den tiltænkte modtager for vores manglende overførsel af de tilsigtede penge eller for eventuelle tab som følge deraf. Hvis du bliver klar over eventuelle forkerte, mislykkede, mangelfulde eller uautoriserede transaktioner, der er foretaget via din Circle-konto, skal du straks underrette os på  [email protected]. Vi vil bestræbe os på at undersøge og spore den mangelfulde eller uautoriserede transaktion, og forudsat at du underretter os senest 13 måneder efter datoen for den pågældende transaktion, kan du være berettiget til en tilbagebetaling af transaktionen. Vi kan afvise din anmodning om tilbagebetaling, hvis du har undladt at sikre dine Sikkerhedsoplysninger, eller hvis overførslen fandt sted, før du fortalte os, at dine Sikkerhedsoplysninger var blevet kompromitteret, eller din Circle-konto var blevet misbrugt.

Vi skal ikke pådrage os noget erstatningsansvar for eventuelle skader eller afbrydelser forårsaget af computervira, spyware eller anden malware, som kan påvirke din computer eller andet udstyr, eller en hvilken som helst form for phishing, spoofing eller andre angreb. Vi anbefaler regelmæssig brug af en pålidelig virus- og malwaresoftware til screening og forebyggelse. Hvis du er usikker på rigtigheden af kommunikation, der giver sig ud for at være fra Circle, bør du logge ind på din konto via Circle-websiden (www.circle.com) eller via apps til mobilen, ikke ved at klikke på links, der er indeholdt i e-mails.

Vi går meget langt for at beskytte din konto, men vi har brug for, at du gør det samme. Det er vigtigt, at du altid beskytter ikke kun din Circle-adgangskode, men også den e-mailkonto, der er tilknyttet din konto, og enhver enhed, der bruges til at tilgå din konto.

Hvis en betaling, du modtager, af en eller anden grund senere ugyldiggøres, er du erstatningsansvarlig over for Circle for det fulde beløb, en sådan betaling udgør. Det betyder, at du, hvis afsenderen bestrider, at transaktionen er autoriseret eller indleder en tilbageførsel hos dennes bank eller kortudsteder, kan være erstatningsansvarlig for det fulde beløb, en sådan betaling udgør. Hvis det fastslås, at en sådan transaktion var uautoriseret, eller tilbageførslen valideres af afsenderens bank eller kortudsteder, bemyndiger du Circle til at generhverve eventuelle beløb, som Circle måtte have til gode, ved at trække sådanne beløb fra saldoen på din Circle-konto. Hvis saldoen på din Circle-konto ikke er tilstrækkelig til at dække hele beløbet, bemyndiger du Circle til at tilbageføre eventuelle udbetalinger eller til at kræve, at du træffer andre foranstaltninger med det formål at kompensere Circle. Hvis Circle er ude af stand til at generhverve det fulde beløb, selskabet har til gode, er Circle berettiget til at træffe yderligere foranstaltninger, inkl. anlæggelse af sag med henblik på generhvervelse af det fulde beløb, i det omfang det er tilladt iht. gældende lov.

7. Suspendering & lukning af konto

Circles suspendering/lukning af konto

Vi må efter eget skøn og uden at pådrage os erstatningsansvar over for dig eller tredjepart afvise at lade dig åbne en konto, suspendere din konto eller din brug af en eller flere af Tjenesterne, hvis vi med rimelighed er af den opfattelse, at: (1) en anden person måske forsøger at benytte din Circle-konto uden din tilladelse; (ii) din Kontos sikkerhed er blevet kompromitteret; eller (iii) vi er forpligtet dertil iht. loven.

Nærværende aftale vil fortsætte, indtil du eller vi opsiger den. Vi er til enhver tid berettiget til at opsige nærværende Aftale (og lukke din Circle-konto) ved at give dig mindst to måneders varsel. Vi må også opsige nærværende Aftale og lukke din Circle-konto hurtigere, hvis du misligholder vilkårene i nærværende Aftale (inkl. men ikke begrænset til  punkt 16 og 17), du anvender din Circle-konto på svigagtig eller ulovlig vis, eller hvis vi er forpligtet dertil iht. loven.

Hvis du har en resterende saldo på en Circle-konto, som er blevet suspenderet eller lukket, vil du kunne inddrive disse penge, medmindre det er forbudt ved lov eller iht. en retskendelse, eller hvor vi har fastslået, at disse penge blev opnået svigagtigt. Circle skal ene og alene beslutte, hvordan du modtager det pågældende beløb, når vi har besluttet at returnere det. Vi forbeholder os ret til at kræve, at du præsenterer os for yderligere identifikationsoplysninger, før vi behandler sådanne anmodninger om udbetalinger eller overførsler. Vi har desuden ret til at forsinke eller forbyde en sådan udbetaling eller overførsel, hvis vi mener, at svigagtige eller ulovlige aktiviteter har fundet sted. Hvis du er ude af stand til at logge ind på din konto, skal du kontakte vores Supportafdeling med henblik på behandling af en sådan udbetaling.

Hvis du bruger Circle til at begå kriminalitet eller på anden vis bruger din konto i strid med nærværende Aftale, kan vi lukke din konto. Hvis din konto lukkes, kan vi evt. kræve, at du gennemgår yderligere skridt med henblik på identifikationsverifikation og forebyggelse af bedrageri, før du kan tilgå midler på den lukkede konto.

Lukning af din konto

Du kan til enhver tid ophæve nærværende Aftale ved at lukke din konto og stoppe din brug af Tjenesterne. Ved ophævelse af nærværende Aftale og din konto vil du fortsat være erstatningsansvarlig for alle transaktioner, der blev foretaget, mens din konto var åben. Du må ikke lukke din konto med det formål at unddrage dig en eventuel efterforskning. Du bør hæve dine penge inden for rimelig tid, før du lukker din konto. Du vil have ret til at hæve penge i en periode på op til 6 år fra datoen for lukningen af din konto. Du vil ikke blive opkrævet et gebyr af Circle for at hæve dine penge og lukke din konto.

8. Tjenester, tredjeparter

Circle er en uafhængig kontrahent, hvad angår alle formål med nærværende Aftale, og er ikke din befuldmægtigede eller formueforvalter. Circle har ikke kontrol over og er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle produkter eller tjenester, som købes eller sælges af tredjeparter gennem brug af Tjenesterne. Circle garanterer ikke identiteten af en bruger eller anden part, ej heller kan Circle sikre, at en køber eller sælger er bemyndiget til at gennemføre en transaktion eller vil gennemføre en transaktion. Circle er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller problemer, der måtte opstå fra sådanne tredjepartstransaktioner, inkl., men ikke begrænset til, lovlighed, kvalitet, levering eller tilfredshed med eventuelle købte produkter. Hvis du ikke er tilfreds med eventuelle varer og tjenester, der er købt af eller solgt til en tredjepart gennem brug af Tjenesterne, skal du henvende dig direkte til tredjepartssælgeren eller -køberen med disse problemer, som det måtte være relevant.

Hvis du bruger din Circle-konto til at sende penge til nogen i bytte for et produkt eller en tjeneste, og du har et problem med det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste, skal du løse denne tvist direkte med tredjeparten.

Fra og med 7. december 2016 vil Circle ikke længere tilbyde muligheden for at: (i) købe Bitcoin fra Circle ved at sætte penge ind på en Circle-konto i Bitcoin eller (ii) sælge Bitcoin ved at hæve penge fra en Circle-konto i Bitcoin.

For mere information om indstillingen af disse Bitcoin-vekslingstjenester bedes du klikke på Hjælp.

9. Mobile tjenester

I det omfang du tilgår Tjenesterne via en mobilenhed, kan din trådløse serviceudbyders standardgebyrer, datatakster og andre gebyrer finde anvendelse. Download, installation og brug af visse apps til mobiltelefoner kan desuden være forbudt eller begrænset af din udbyder, og det er ikke sikkert, at alle Tjenester vil fungere hos alle udbydere eller på alle enheder. Ved brug af vores mobile Tjenester indvilliger du i, at vi må kommunikere med dig via SMS, MMS, push notifikationer og/eller eventuelle andre elektroniske former via din mobilenhed, og at visse oplysninger om din brug af Tjenesterne må blive formidlet til os. Hvis du ændrer eller deaktiverer dit mobiltelefonnummer, indvilliger du i straks at opdatere dine kontooplysninger for dermed at sikre, at dine beskeder ikke sendes til en anden person, som måske har fået dit gamle nummer.

For at kunne opretholde din kontos sikkerhed er en todelt autentifikation påkrævet. Det betyder, at du skal have et gyldigt telefonnummer og opdatere dine kontooplysninger, hvis dit telefonnummer ændrer sig.

10. Gebyrer

Cirkel opkræver ikke nogen gebyrer for indbetalinger fra kort, bankkonti, lagring af midler, modtagelse af betalinger eller afsendelse af betalinger vha. penge, der er blevet forudindbetalt på din Circle-konto, eller for udbetalinger. Skemaet nedenfor opsummerer dette:

Gebyrer

Oplysninger

Indbetal penge på din Circle-konto

Gratis

Modtag penge på din Circle-konto

Gratis

Send penge fra din Circle-konto

Gratis

Hæv penge på din Circle-konto

Gratis

Omregn penge til anden valuta/send eller anmod om penge i en anden valuta

Almindelig markedspris, ingen Circle-gebyrer

Hvis Circle opkræver gebyrer i forbindelse med en transaktion, vil sådanne gebyrer fremgå tydeligt, før du afslutter transaktionen. Du kan blive opkrævet gebyrer direkte af din bank eller kortudsteder for transaktioner, du foretager i forbindelse med Tjenesterne.

11. Valutaomregning & volatilitet

Generelt

Værdien af valutaer (især Bitcoin) kan til enhver tid hurtigt stige eller falde. Circle kan derfor ikke garantere værdien af en valuta. Du anerkender, at prisen for eller værdien af en valuta kan svinge, og at den omregningskurs, vi bruger ("Omregningskursen") til at omregne én valuta til en anden måske ikke vil være den samme Omregningskurs, som gælder i forbindelse med omregning tilbage til den første valuta. Omregningskursen for en given indbetaling, udbetaling, afsendelse eller modtagelse af penge vil blive anført, når du indleder transaktionen, og før du afslutter selvsamme transaktion. I tilfælde af at du er berettiget til en refundering eller anden betaling fra Circle, skal Circle ikke være erstatningsansvarlig for eventuelle tab som følge af en ændring af Omregningskursen, der måtte være opstået siden tidspunktet for den oprindelige transaktion. Muligheden for at omregne fra én valuta til en anden sker med forbehold af gældende lovmæssige restriktioner samt med forbehold af, hvorvidt Circle tilbyder den pågældende valuta.

Til almindelige valutaers omregningskurser bruger vi den gældende markedspris for de relevante valutaer, uden gebyrer.

For mere information om, hvordan Circle fastsætter valutaomregningskurser, bedes du læse følgende Artikel fra vores Kundeserviceafdeling.

Indbetalinger, udbetalinger & ændring af kontoens standardvaluta

Når du veksler fra én valuta til en anden (f.eks. fra euro til pund osv.) ved at gennemføre en indbetaling, hæve penge eller ved at ændre den valuta, din konto er i, gennemføres en sådan veksling direkte af Circle. Når du gennemfører en indbetaling eller hæver penge, som omfatter veksling af penge, eller hvis du ændrer den valuta, din konto er i, vil du altid få vist kursen for en sådan transaktion, før du gennemfører den. Hvis du ændrer den standardvaluta, din konto er i, og senere beslutter dig for at ændre valutaen tilbage til din oprindelige standardvaluta, vil du måske ikke ende med den samme saldo, som du startede med pga. kursudsving og -forskelle.

Hvis du f.eks. har £ 100 stående på din Circle-konto, og du vælger at ændre din saldo til euro, for senere at ændre din saldo tilbage til pund, vil du måske ikke ende med at have nøjagtigt £ 100 pga. kursudsving og -forskelle.

Modtagelse af penge

Du vil altid modtage penge i den valuta, din konto er i, uanset hvilken valuta afsenderen har benyttet. Ved at vælge din standardvaluta (ved tilmelding eller ved efterfølgende ændring) vælger du at modtage alle betalinger i den valuta, og du accepterer, at Circle omregner alle indgående beløb til en sådan valuta på dine vegne til den til enhver tid gældende omregningskurs. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af den omregningskurs, der gælder for en given transaktion.

Vi ønsker at levere dine penge i den valuta, du har valgt som din foretrukne valuta. Det betyder, at hvis du har valgt euro som din standardvaluta, er det ligegyldigt, om folk sender dig penge som pund, dollar, Bitcoin eller nogen anden valuta - vi vil altid gennemføre en valutaomregning på dine vegne, så vi kan sætte pengene ind på din konto i euro.

Afsendelse af penge

Når du sender en betaling til en anden Circle-bruger, kan du udstede din betaling i en hvilken som helst valuta - din standardvaluta, modtagerens standardvaluta eller en hvilken som helst anden valuta, du måtte vælge. Hvis du igangsætter en betaling i en valuta, der er forskellig fra modtagerens standardvaluta, som anført ovenfor under "Modtagelse af penge", vi vil gennemføre en valutaomregning på modtagerens vegne i dennes standardvaluta, før vi sætter pengene ind på modtagerens konto.

Hvis du sender en betaling til en enkeltperson, som endnu ikke har en Circle-konto, og du udsteder en sådan betaling i en anden valuta end den valuta, din konto er i (hvis du f.eks. udsteder en betaling i euro, når din konto står i pund), vil valutaomregningen finde sted ved bekræftelsen af din transaktion. Hvis du efterfølgende annullerer en sådan afventende transaktion, før modtageren tilmelder sig Circle og hæver den pågældende betaling, vil der ske endnu en valutaomregning, når pengene refunderes til dig, hvilket betyder, at du måske vil få færre (eller flere) penge tilbage, når du annullerer en afventende transaktion, end der oprindeligt blev opkrævet i forbindelse med den første afsendelse.

Når modtagerens standardvaluta er en anden end din egen, er det altid bedst at udstede din betaling i modtagerens valuta. I sjældne tilfælde kan transaktioner blive forsinket pga. bekymringer om bedrageri eller af andre årsager, og fordi valutaomregningen ikke finder sted, før pengene er klar til at blive overført til modtagerens konto, er betaling i modtagerens valuta den bedste måde at sikre, at modtageren får nøjagtigt det beløb, du ønsker, vedkommende skal have.

Hvis du f.eks. har din konto i euro eller pund og ønsker at sende penge til en Circle-bruger, som har sin konto i dollar, er det altid bedst at sende betalingen i dollar. Ved at gøre det vil du se nøjagtigt, hvor mange pund eller euro, der vil blive trukket fra din konto, og hvor mange dollar modtageren vil modtage.

12. Bitcoin

Afsnit 12 finder kun anvendelse på konti med et indestående i Bitcoin, ikke i almindelig valuta.

Du kan opbevare, sende og modtage Bitcoin gennem din Circle Bitcoin-konto. Du vil kun kunne modtage Bitcoin fra andre brugere eller tredjeparter, hvis du har en konto i Bitcoin, ellers vil de Bitcoin, du modtager, blive omregnet til din valgte valuta. For at overføre Bitcoin til en anden Circle-bruger skal du give os dennes e-mailadresse, telefonnummer eller vælge personen blandt dine Circle-kontaktpersoner. For at overføre Bitcoin til en tredjepart, som accepterer Bitcoin, (men som ikke er en Circle-bruger) skal du give os personens Bitcoin-adresse. Bemærk, at alle Bitcoin-overførsler er uigenkaldelige, og at du ikke kan annullere en Bitcoin-overførsel, når du én gang har bekræftet overførslen.

Hvis nogen Bitcoin på din konto mistes eller stjæles som følge af et direkte brud på Circles digitale eller fysiske opbevaringsfaciliteter, er sådanne Bitcoin fuldt ud forsikret med forbehold af vilkårene og betingelserne i Circles forsikringspolice, der er tegnet hos Marsh Insurance. Hvis dine Bitcoin mistes eller stjæles som følge af dine egne manglende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med Afsnit 6, vil et sådant tab ikke være dækket af Circles forsikring. Din Bitcoin-konto er ikke dækket af nogen statsfinansieret forsikringsordning.

Hvis Circles sikkerhedsforanstaltninger kompromitteres, er hele din saldo i Bitcoin dækket af vores forsikring. Hvis en person får adgang til din konto ved at få direkte adgang til din telefon eller din computer eller på anden vis, vil dit tab ikke være dækket af vores forsikring.

Circle har ikke oprettet Bitcoin-netværket og står heller ikke for administrationen eller styringen af det. Circle er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller fejl, der måtte opstå som følge af problemer med Bitcoin-netværket, og Circles erstatningsansvar over for dig ophæves, når en Bitcoin-transaktion sendes til Bitcoin-netværket, dog med det forbehold, at hvis en Bitcoin-transaktion sendes til Bitcoin-netværket, og beløbet efterfølgende returneres til Bitcoin-adresser, som kontrolleres af Circle, vil du blive refunderet det beløb i Bitcoin, der blev sendt i en sådan transaktion.

13. Transaktionsgrænser

Circle sætter grænser for værdien, hastigheden og hyppigheden af transaktioner, du kan gennemføre vha. Tjenesterne. Circle forbeholder sig ret til at ændre den værdi og de hastighedsgrænser, der finder anvendelse på indbetalinger, udbetalinger, omregninger og opbevaring, som vi finder det rimeligt og nødvendigt. Vi vil måske fastsætte individuelle eller kollektive transaktionsgrænser for størrelsen eller antallet af indbetalinger eller udbetalinger, du foretager i løbet af en specificeret tidsperiode.

En "hastighedsgrænse" har relation til hastigheden og hyppigheden af transaktioner. Hvis du foretager 1.000 indbetalinger eller overførsler pr. dag, vil vi måske ønske at sætte dig lidt ned i fart. De værdi-/transaktionsgrænser, der finder anvendelse på din Circle-konto, kan findes på Circle-app'en under "Indstillinger".

14. Retten til at ændre/fjerne funktioner eller suspendere/forsinke transaktioner

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af Tjenesterne, herunder driftstimer eller tilgængelighed af enhver funktion, uden varsel og uden at pådrage os erstatningsansvar.

Vi kan eventuelt afvise at behandle indbetalinger, overførsler eller udbetalinger uden forudgående varsel, og vi kan til enhver tid eventuelt begrænse eller suspendere din brug af en eller flere Tjenester efter eget skøn. Suspendering af din brug af nogle af Tjenesterne vil ikke påvirke dine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende Aftale. Vi kan efter eget skøn evt. forsinke indbetalinger, overførsler eller udbetalinger, hvis (i) du ikke har nok penge på din Circle-konto til at foretage den, (ii) transaktionen vil sætte dig over en transaktionsgrænse (punkt 13), (iii) vi mener, at transaktionen er mistænkelig, (iv) transaktionen kan involvere bedrageri eller misbrug, (v) den er i strid med gældende love, eller (vi) den misligholder vilkårene i nærværende Aftale. Hvor det er tilladt ved lov, vil vi ved udgangen af samme hverdag underrette dig, hvis vi har stoppet en overførsel, og om muligt anføre vores grunde til at gøre det. Vi vil samtidig informere dig om, hvad du eventuelt kan gøre for at rette eventuelle fejl, der har ført til, at den pågældende overførsel blev stoppet.

15. Manglende dækning

Negative saldoer er ikke tilladt. Tjenesterne involverer ikke, at vi kan yde dig kredit, og vi yder dig ikke kredit i forbindelse med din brug af Tjenesterne.

Hvis din konto på noget tidspunkt har en negativ saldo (som følge af et indskud, der bliver tilbagetrukket, afvist eller tilbageført eller på anden vis), er Circle berettiget til at trække den negative saldo fra ethvert beløb, du efterfølgende måtte modtage på din Circle-konto, uanset om dette er som følge af, du indbetaler på din egen konto eller modtager penge fra en anden bruger. Hvis du eventuelt har flere Circle-konti, er vi berettiget til at trække de negative saldoer fra eventuelle indeståender på pågældende konto (og derefter lukke sådanne yderligere konti). Hvis Circle anmoder om, at du indbetaler et beløb for at afhjælpe en negativ saldo, og du undlader at gøre dette, bemyndiger du Circle til at trække et sådant beløb til dækning af den negative saldo fra din tilknyttede bankkonto eller dit kreditkort. Hvis du indbetaler eller modtager penge i en anden valuta end den valuta, den negative saldo er i (hvis du f.eks. har en negativ saldo i pund, og du modtager en indbetaling i euro), vil Circle automatisk omregne sådanne beløb efter den gældende omregningskurs for at modregne en sådan negativ saldo.

Hvis du f.eks. har en negativ saldo på - £100 som følge af en kontoindbetaling på £100 via Circle, som derefter blev tilbageført af din bank, og du efterfølgende modtager et beløb i euro på din konto, vil disse euro blive omregnet til pund efter den gældende omregningskurs for at modregne den negative saldo på - £100.

Hvis Circle er tvunget til at indgå aftale med en tredjepart til at hjælpe med inddrivelse af en eventuel negativ saldo eller tilbageførsel, vil du blive opkrævet et beløb til dækning af eventuelle gebyrer eller udgifter, Circle måtte pådrage sig i forbindelse med en sådan inddrivelse, inkl. men ikke begrænset til inkassogebyrer eller andre gebyrer opkrævet af tredjeparter. Du accepterer hermed udtrykkeligt, at al kommunikation i forhold til forfaldne konti vil foregå via mail eller telefon. En sådan kommunikation vil blive håndteret af Circle eller af eventuelle tredjeparter, som handler på vegne af Circle, inkl. men ikke begrænset til et tredjepartsinkassobureau. Bemærk, at hvis Circle er tvunget til at indgå aftale med sådanne tredjeparter mht. inddrivelse af beløb, du skylder Circle, kan din kreditvurdering blive påvirket i negativ retning.

16. Begrænsede aktiviteter

I forbindelse med din brug af Tjenesterne garanterer du hermed, at du ikke:

 • vil krænke (eller hjælpe andre parter med at krænke) gældende love, forordninger, bestemmelser eller regulativer,
 • forsætligt vil forsøge at bedrage (eller hjælpe andre med at bedrage) Circle eller andre Circle-brugere,
 • vil angive urigtige, unøjagtige eller vildledende oplysninger,
 • vil foretage eventuelle handlinger, der forstyrrer, afbryder eller ødelægger systemer, data eller oplysninger,
 • vil deltage i eventuelle transaktioner, der involverer overskuddet fra ulovlige aktiviteter,
 • vil transmittere eller uploade vira, orme eller anden ondartet software eller andet ondartet program,
 • vil forsøge at få uautoriseret adgang til andre Circle-konti, Circle-websiden eller andre netværk eller systemer med relation dertil,
 • vil bruge Tjenesterne på vegne af tredjeparter eller på anden vis fungere som mellemmand mellem Circle og eventuelle tredjeparter,
 • vil indsamle brugeroplysninger fra andre Circle-brugere, inkl. uden begrænsning, e-mailadresser,
 • vil bagvaske, chikanere eller krænke Circles eller andre Circle-brugeres fortrolighed eller intellektuelle ejendomsrettigheder, eller
 • vil uploade, vise eller overføre nogen meddelelser, billeder, videoer eller andre medier, der indeholder ulovlige varer, pornografiske, voldelige, uanstændige eller ophavsretligt beskyttede billeder eller materialer til brug som avatar i forbindelse med en betaling eller en betalingsanmodning, eller på anden vis.

17. Forbudte betalinger

Vi tilbyder ikke Tjenester eller understøtter transaktioner, som involverer:

 • alle Begrænsede personer eller personer eller enheder, som befinder sig i Restriktionsområder (som disse udtryk er defineret i Afsnit 30),
 • våben af en hvilken som helst slags, inkl. men ikke begrænset til skydevåben, ammunition, knive og tilbehør med tilknytning dertil,
 • kontrollerede stoffer, inkl. men ikke begrænset til narkotika, receptpligtige lægemidler, steroider samt udstyr og tilbehør med tilknytning dertil,
 • hasardspil, inkl. men ikke begrænset til spil på sportsbegivenheder, kasinospil, hestevæddeløb, hundevæddeløb, lotterier, oddset, sweepstakes, vidensspil, som kan klassificeres som hasardspil (dvs. poker), eller andre aktiviteter, som muliggør ovenstående,

Vi forstår, at hasardspil måske kan være lovligt i dit område, men vi kan desværre ikke lade dig bruge Circle i forbindelse med disse aktiviteter.

 • økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge eller terrorfinansiering,
 • enhver form for investeringssvindel, pyramidespil eller markedsføringsprogrammer i flere niveauer,
 • varer eller serviceydelser, som krænker eller er i strid med ophavsret, varemærker eller navnebeskyttede rettigheder iht. lovgivningen for ethvert område, eller som på anden vis udgør forfalskede produkter,
 • afbetaling af gæld, refinansiering eller kreditvurderingstjenester,
 • betalinger på baggrund af retskendelser, strukturerede forlig, skattebetalinger eller forlig i skattesager,
 • salg af pengeanvisninger eller checks eller en hvilken som helst anden form for pengeforsendelsesaktivitet,

Det er i orden at benytte Circle til at sende £20 til en ven på vegne af en anden ven, men hvis du hyppigt accepterer penge fra folk, der skal sendes på deres vegne, kan det være, at du overtræder lovene om pengeforsendelser - derfor kan vi ikke tillade det.

 • præmiekontrakter, systemer, hvor varer bliver lagt til side mod betaling, eller annuitetsydelser,
 • forfalskede varer, inkl. men ikke begrænset til forfalskede eller "falske" ID-kort,
 • køb af varer på Tor-netværkets markeder for skjulte tjenester eller på "Darknet" markeder eller nogen anden tjeneste eller webside, der fungerer som en markedsplads for ulovlige varer (selvom en sådan markedsplads kan også sælge lovlige varer),
 • voksenindhold eller
 • eventuelle andre forhold, som vi fra tid til anden måtte formidle til dig som uacceptable, og som f.eks. kan være begrænsede af vores og dine betalingspartnere.

Hvis Circle erfarer, er du foretager sådanne forbudte betalinger, er Circle berettiget til at suspendere eller opsige din Circle-konto.

Find flere oplysninger om forbudte aktiviteter i denne artikel fra vores Supportafdeling: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Bitcoin-netværk

Bitcoin er en decentraliseret valuta, som opererer på open source-softwareprotokoller, der kan benyttes, ændres og tilpasses af alle. Visse ændringer kræver dog en bred tilslutning blandt de parter, der bruger og støtter op om Bitcoin-netværket. Som følge af Bitcoins decentraliserede karakter er det muligt, at pludselige, uventede eller kontroversielle ændringer ("grene") af Bitcoin finder sted. Det er også muligt, at sådanne grene resulterer i, at flere forskellige versioner af "Bitcoin" eksisterer på samme tid. Ved at benytte Circle anerkender og accepterer du, at: (i) Circle ikke ejer eller kontrollerer Bitcoin-netværket, og at Circle ikke er ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide som følge af Bitcoin-netværkets funktionalitet eller sikkerhed og (ii) Circle ikke er ansvarlig for grene eller ændringer af Bitcoin-netværket, som kan resultere i betydelige og pludselige ændringer af værdien og/eller anvendeligheden af Bitcoin.

Kunder, som har Bitcoin på deres Circle-konto, skal være opmærksom på, at der inden for den nærmeste fremtid kan ske en eller flere ændringer ("grene") af Bitcoin-valutaen. Den nøjagtige tidshorisont for, beskaffenhed, varighed, resultat og påvirkning af en "gren" af Bitcoin kan ikke fastslås på forhånd.  Den eneste måde, hvorpå du potentielt kan undgå at blive negativt påvirket af en "gren" af Bitcoin, er ved ikke at have Bitcoin.

Du anerkender og accepter mht. en hvilken som helst potentiel “gren” af Bitcoin, at (i) Circle efter eget skøn skal fastsætte, hvilken "gren” (eller hvilke “grene”) af Bitcoin, selskabet vil understøtte (“Understøttede Bitcoin”), og at Circle ikke skal være forpligtet til at understøtte eventuelle andre “grene” eller versioner af Bitcoin.  Medmindre Circle efter eget skøn vælger at gøre således, understøtter selskabet ikke, og vil selskabet ej heller understøtte eventuelle forgrenede versioner af Bitcoin eller eventuelle andre digitale valutaer, poletter, mønter eller forgrenede protokoller (kollektivt “Andre digitale valutaer”), uanset om disse er opfundet som følge af en gren af Bitcoin-netværket, er oprettet selvstændigt eller på anden vis, og uanset om sådanne Andre digitale valutaer har nogen værdi. Du anerkender og accepterer, at du ikke vil bruge din Circle-konto til at besidde, sende, modtage eller på anden måde handle med eventuelle Andre digitale valutaer.  Hvis du forsøger at bruge din Circle-konto til at handle med Andre digitale valutaer, er Circle på ingen måde forpligtet til at hjælpe dig med at genvinde eventuelle sådanne Andre digitale valutaer eller til at holde dig skadesløs for eventuelle tab, der er forbundet med sådanne Andre digitale valutaer.  En beholdning af Understøttede Bitcoins på din Circle-konto berettiger dig ikke til eventuelle yderligere poletter eller yderligere værdi forbundet med Andre digitale valutaer, som måtte være et resultat af dit ejerskab af Understøttede Bitcoins, uanset om du ville være berettiget til sådanne yderligere poletter eller en sådan yderligere værdi, hvis du havde haft en beholdning af Understøttede Bitcoins uden for Circle.

Bemærk, at Circle i tilfælde af en “gren” af Bitcoin kan være tvunget til at suspendere alle aktiviteter med relation til Bitcoin (inkl. afsendelse af Bitcoin, modtagelse af Bitcoin eller omregning af Bitcoin til pund eller euro) i en længere periode, indtil Circle efter eget skøn har fastslået, at en sådan funktionalitet kan genskabes (“Bitcoin-nedetid”). Denne Bitcoin-nedetid vil sandsynligvis ske lige efter en “gren” af Bitcoin og formentlig med kort eller slet intet varsel, og under denne Bitcoin-nedetid vil du ikke have adgang til de Bitcoin, du måtte have på din Circle-konto.

Hvis du p.t. har Bitcoin på din Circle-konto og ønsker at undgå potentielle tab af værdi, tab af adgang til de penge, du har stående hos Circle, eller andre negative konsekvenser, der måtte opstå som følge af en "gren" af Bitcoin, kan du (i) logge ind på din Circle-konto, (ii) vælge "Valuta" under Indstillinger og (iii) konvertere din Circle-saldo til pund eller euro (på den måde sælger du effektivt alle de Bitcoin, du har, til den pris, der vises på tidspunktet for konverteringen). Bemærk, at når der sker en "gren" af Bitcoin, vil denne mulighed måske ikke længere være tilgængelig.

19. Skatter

Circle vil føre en fortegnelse over din transaktionshistorik, som du vil kunne få adgang til via din Circle-konto med henblik på at foretage eventuelle nødvendige skatteindberetninger eller -indbetalinger, men det er dit ansvar at beslutte, hvilke eventuelle skatter, der finder anvendelse på de betalingerne, du foretager eller modtager, og at inddrive, rapportere og betale den korrekte skat til de relevante skattemyndigheder. Circle vil tilbageholde eventuel skat og foretage eventuelle indberetninger, som selskabet er påbudt iht. gældende lovgivning, men Circle er ikke ansvarlig for at fastslå, om der skal betales skat af dine transaktioner, eller for at inddrive, rapportere eller betale eventuelle skatter, der måtte opstå i forbindelse med dine transaktioner.

20. Skadesløsholdelse, friholdelse

Du accepterer at holde Circle, selskabets tilknyttede selskaber og serviceudbydere og alle deres ledende medarbejdere, direktører, befuldmægtigede, joint venture-selskaber, ansatte og repræsentanter skadesløs for ethvert erstatningskrav eller enhver fordring (herunder advokatsalærer og alle tab, bøder, gebyrer eller boder pålagt af en hvilken som helst myndighed), som måtte opstå som følge af din misligholdelse af nærværende Aftale eller som følge af din overtrædelse af en hvilken som helst lov eller forordning.

Med henblik på formålet med dette Afsnit 20 skal udtrykket "tab" betyde alle nettoomkostninger, der med rimelighed pådrages af os eller af andre personer, der henvises til i dette Afsnit, og som er resultatet af de anliggender, der er beskrevet i dette Afsnit 20, og som kan have relation til erstatningskrav, fordringer, sagsanlæg, gæld, omkostninger, udgifter eller andet erstatningsansvar, inkl. rimelige advokatsalærer (uden overlapning).

"Holde skadesløs" betyder at kompensere en person for en skade eller et tab, personen måtte lide. Hvis du misligholder nærværende Aftale eller bryder loven, og det resulterer i, at der anlægges erstatningssag mod Circle, eller at Circle pådrager sig omkostninger, indvilliger du i at dække disse tab.

Hvis du har en tvist med en eller flere brugere eller tredjeparter, friholder du Circle (og selskabets tilknyttede selskaber og serviceudbydere og alle deres ledende medarbejdere, direktører, befuldmægtigede, joint venture-selskaber, ansatte og repræsentanter) for ethvert erstatningskrav, enhver fordring og skadeserstatning (for egentlige skader og for følgeskader) af en hvilken som helst slags, der måtte opstå som følge af sådanne tvister.

Hvis du har en tvist med andre end Circle, friholder du os fra det erstatningsansvar, der kan være forbundet med den pågældende tvist.

21. Ansvarsbegrænsning, ingen garanti

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT CIRCLE OG VORES TILKNYTTEDE SELSKABER OG SERVICEUDBYDERE, OG DERES RESPEKTIVE LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, BEFULDMÆGTIGEDE, JOINT VENTURE-SELSKABER, ANSATTE OG REPRÆSENTANTER IKKE VIL VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER , PØNALERSTATNING ELLER SKADER FOR TAB AF OVERSKUD, INKL. MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ERSTATNING FOR TAB AF GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV OM CIRCLE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER), UANSET OM ERSTATNINGSANSVARET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING, FORSØMMELIGHED, OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER PÅ ANDEN VIS ER OPSTÅET SOM FØLGE AF: (I) BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTERNE, (II) OMKOSTNINGERNE VED FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF EVENTUELLE VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER, DER ER KØBT ELLER TILVEJEBRAGT, ELLER BESKEDER, DER ER MODTAGET, ELLER TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET VIA ELLER FRA TJENESTERNE; (III) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA; ELLER (IV) ETHVERT ANDET ANLIGGENDE MED RELATION TIL TJENESTERNE.

Vi vil ikke være erstatningsansvarlige for "pønalbetinget erstatning" (ofte kaldet pønalerstatning) eller andre indirekte tab. Så hvis vi gør noget galt, som koster dig £100, vil vores erstatningsansvar være begrænset til de £100.

NOGLE OMRÅDER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET KAN DERFOR VÆRE, AT NOGLE AF DE BEGRÆNSNINGER, DER ER ANFØRT OVENFOR, IKKE GÆLDER FOR DIG. HVIS DU ER UTILFREDS MED EN DEL AF TJENESTERNE ELLER MED NÆRVÆRENDE AFTALE, ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL AT AFBRYDE BRUGEN AF TJENESTERNE OG LUKKE DIN KONTO.

TJENESTERNE LEVERES "SOM BESET" OG UDEN NOGEN ANBRINGENDER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. CIRCLE, VORES TILKNYTTEDE SELSKABER, OG VORES RESPEKTIVE LEDENDE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, BEFULDMÆGTIGEDE, JOINT VENTURE-SELSKABER, ANSATTE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG SPECIFIKT EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MHT. ADKOMST, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER KRÆNKELSE AF ANDRES RETTIGHEDER. CIRCLE GARANTERER IKKE, AT (I) TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, (II) TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, RETTIDIGE, SIKRE ELLER FEJLFRIE, ELLER (III) KVALITETEN AF EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER ELLER ANDET MATERIALE, DER KØBES ELLER ERHVERVES AF DIG, VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER.

Vi kan ikke garantere, at Circle altid vil kunne opfylde dine behov. Eftersom vi vokser os større, vil vi sandsynligvis tilføje nye tjenester, ændre visse funktioner og opgive gamle funktioner. Vi håber, du altid er tilfreds med Circle, men vi kan vi ikke kontraktligt garantere, du vil være det.

Circle vil træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at anmodninger om elektroniske debiteringer og krediteringer, der involverer bankkonti og kort, behandles rettidigt, men Circle fremsætter ingen anbringender eller garantier mht. den tid, det vil tage at gennemføre behandlingen, da Tjenesterne er afhængige af mange faktorer uden for vores kontrol, som f.eks. forsinkelser i banksystemet. Nogle områder tillader ikke fraskrivelse af underforståede garantier, så ovenstående fraskrivelser gælder muligvis ikke for dig. Dette afsnit giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre juridiske rettigheder, der kan variere fra område til område.

22. Force majeure

Circle påtager sig intet erstatningsansvar for fejl eller forsinkelser som følge af omstændigheder uden for vores rimelige kontrol, hvis konsekvenser har været uundgåelige uanset alle intentioner om det modsatte, inkl. men ikke begrænset til offentlige tiltag eller terrorhandlinger, jordskælv, brand, oversvømmelse, eller andre naturkatastrofer, arbejdsforhold, forsinkelser eller fejl som følge af problemer med systemer eller netværk, mekaniske driftsforstyrrelser eller databehandlingsfejl, eller hvor vi på anden måde er bundet af lovbestemte pligter.

Dette afsnit lader vores advokater påvise, at ikke alle juridiske udtryk er latinske. Nogle er franske.

23. Ændringer

Vi vil fra tid til anden have behov for at ændre vilkårene i nærværende Brugeraftale. Vi kan forudse nogle af grundene til, at det kunne være rimeligt for os at gøre dette, og vi har opført dem nedenfor, men vi kan også i fremtiden have behov for at foretage ændringer af andre grunde.

Vi kan ændre nærværende aftale af en eller flere af følgende grunde, hvor enhver ændring er en rimelig og forholdsmæssig reaktion på en ændring, der berører os, eller som, vi med rimelighed mener, vil påvirke os:

 • på grund af en ændring af juridiske eller lovmæssige krav, kan vi f.eks. være nødt til at ændre vores krav for at sikre, at din Circle-konto opfylder nye, højere standarder fastsat ved lov,
 • hvis ændringen gavner dig, f.eks. ved at indføre nye produkter eller tjenester eller forbedre eksisterende,
 • for at afspejle en ændring i vores udgifter i forbindelse med driften af din Circle-konto eller forbundet med at yde dig relaterede tjenester, f.eks. ved at indføre nye konto- eller transaktionsgebyrer,
 • som reaktion på eventuelle risici mht. din Circle-kontos sikkerhed, f.eks. ved at ændre de sikkerhedstrin, du skal følge for at tilgå din konto eller foretage overførsler, eller
 • som reaktion på eventuelle andre ændringer, som påvirker os, hvis det er rimeligt at overføre effekten af ændringerne til dig, f.eks. som afspejling af udviklinger inden for digitale betalinger.

Vi kan foretage ændringer af andre grunde, vi ikke kan forudse, f.eks. for at reagere på ændringer blandt vores konkurrenter, der påvirker, hvordan vi ønsker at levere vores tjenester til dig. Vi kan til enhver tid ændre alle dele af nærværende Aftale. Vi vil underrette dig om denne ændring med 2 måneders varsel via e-mail eller notifikation via Circles app til mobilen, og vi vil sende dig den reviderede version af nærværende Aftale med den dato, hvor ændringerne træder i kraft. I tilfælde af at du ikke er enig i en sådan ændring, er dit eneste og eksklusive retsmiddel at opsige din brug af Tjenesterne og lukke din konto. Hvis du ikke opsiger din brug af Tjenesterne og lukker din konto og dermed fortsætter din brug af Tjenesterne, vil du anses for at have accepteret ændringerne. Du accepterer, at vi ikke pådrager os noget erstatningsansvar over for dig eller en eventuel tredjepart som følge af tab, du eller vedkommende måtte pådrage jer som følge af en modifikation eller ændring af nærværende Aftale.

Ændringer i valutakurser træder i kraft straks uden varsel, og du har ikke ret til at modsætte dig en sådan ændring , hvor denne opstår på baggrund af ændringer af den markedssats, vi anvender, eller på baggrund af ændringer, der er mere fordelagtige for dig.

Du kan altid se, hvornår nærværende Aftale sidst blev ændret ved at tjekke datoen "Sidst Opdateret" i starten af Aftalen.

24. Overdragelse

Du må ikke overdrage nærværende Aftale eller eventuelle rettigheder eller forpligtelser, du har iht. Aftalen, uden vores forudgående skriftlige samtykke eller på anden vis, og en sådan eventuel forsøgt overdragelse skal være ugyldig. Vi forbeholder os ret til frit at overdrage nærværende Aftale og rettighederne og forpligtelserne iht. Aftalen til en hvilken som helst tredjepart til enhver tid uden varsel og uden dit samtykke. Hvis du modsætter dig en sådan overdragelse, kan du stoppe med at bruge vores Tjenester og opsige nærværende Aftale ved at kontakte vores Supportafdeling og bede om at få din konto lukket.

25. Aftalens beståen

Ved opsigelse af din konto eller af nærværende Aftale, uanset årsag, vil alle parternes rettigheder og forpligtelser, som i deres natur er fortsatte, bestå efter en sådan opsigelse.

26. Tredjeparts-applikationer

Hvis du giver en tredjepart udtrykkelig tilladelse til at oprette forbindelse til din konto, enten gennem den pågældende tredjeparts produkt eller gennem Circle, anerkender du, at din tilladelse til, at en tredjepart kan udføre specifikke handlinger på dine vegne, ikke fritager dig for nogen af dine ansvarsområder iht. nærværende Aftale. Du anerkender og accepterer desuden, at du ikke vil holde Circle ansvarlig for og vil holde Circle skadesløs for et eventuelt erstatningsansvar, der måtte opstå som følge af den pågældende tredjeparts handlinger eller undladelser i forbindelse med de tilladelser, du giver.

27. Webside, tredjepartsindhold

Circle bestræber sig på at angive nøjagtige og pålidelige oplysninger og indhold på Circle-websiden, men sådanne oplysninger vil måske ikke altid være korrekte, fuldstændige eller opdaterede. Circle vil opdatere oplysningerne på Circle-websiden efter behov for at give dig de mest opdaterede oplysninger, men du bør altid selv verificere sådanne oplysninger. Circle-websiden kan også indeholde links til tredjepartswebsider, applikationer, begivenheder eller andre materialer ("tredjepartsindhold"). Sådanne oplysninger er der for din nemheds skyld, og links eller referencer til tredjepartsindhold skal ikke være ensbetydende med, at Circles støtter nogen produkter eller tjenester. Circle påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle tab som følge af beslutninger, der træffes i tillid til oplysningerne på Circle-websiden eller i noget tredjepartsindhold.

Vi vil måske fra tid til anden slå nyttige links eller artikler op på vores webside, men du bør også selv undersøge disse kilder.

28. Begrænset licens, IP-rettigheder

Vi giver dig en begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, underlagt vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale, til at tilgå og bruge Tjenesterne til de godkendte formål, som er fastsat af Circle. Enhver anden brug af Tjenesterne er udtrykkeligt forbudt. Circle og selskabets licensgivere forbeholder sig alle rettighederne til Tjenesterne, og du indvilliger i, at nærværende Aftale ikke giver dig nogen rettigheder eller licens til Tjenesterne, med undtagelse af den begrænsede licens, der er beskrevet ovenfor. Medmindre andet er udtrykkeligt autoriseret af Circle, accepterer du at undlade at ændre, dekompilere, kopiere, udfærdige, indsamle, leje, lease, låne, sælge, distribuere eller udarbejde afledte værker baseret på Tjenesterne, helt eller delvist. Hvis du misligholder en del af nærværende Aftale, vil din tilladelse til at tilgå og bruge Tjenesterne blive ophævet iht. nærværende Aftale. "Circle.com", "Circle" og alle logoer med relation til Tjenesterne er enten varemærker eller registrerede mærker tilhørende Circle eller selskabets licensgivere. Du må ikke kopiere, imitere eller bruge dem uden Circles forudgående skriftlige samtykke. Alle rettigheder, adkomst til og interesse i og til Circle-websiden, indholdet derpå, Tjenesterne og al teknologien og et hvilket som helst indhold, der er udarbejdet eller afledt af noget af ovenstående, er Circles og selskabets licensgiveres eksklusive ejendom.

Vi giver dig adgang til at bruge alle vores produkter og tjenester, men vi ejer stadig den immaterielle rettighed, der er forbundet med disse produkter og tjenester.

29. Ikke hævede værdier

Hvis Circle er i besiddelse af midler på din konto, og Circle er ude af stand til at kontakte dig og ikke har nogen optegnelser over din brug af Tjenesterne i flere år, kan gældende lov kræve, at Circle rapporterer disse midler som ikke hævede værdier til den relevante jurisdiktion. Hvis det sker, vil Circle forsøge at finde dig på den adresse, der står i vores optegnelser, men hvis Circle er ude af stand til at finde dig, kan selskabet være pålagt at overlevere sådanne midler til den relevante jurisdiktion som ikke hævede værdier. Circle forbeholder sig ret til at trække et dvalegebyr eller andet administrationsgebyr fra sådanne ikke hævede værdier, som dette måtte være tilladt iht. gældende lov.

Hvis du ikke har logget ind på din Circle-konto i en årrække, og vi er ude af stand til at komme i kontakt med dig, kan vi iht. loven være forpligtet til at anse din konto for opgivet, og vi kan dernæst være forpligtet til at overføre din saldo til en instans udpeget ved lov.

30. Overholdelse

Tjenesterne er underlagt eksportregler, og ved at bruge Tjenesterne erklærer du, at dine handlinger ikke er i strid med sådanne eksportrestriktioner. Uden at begrænse ovenstående må du ikke må bruge Tjenesterne, hvis (i) du er bosat, statsborger i eller repræsentant for Nordkorea, Sudan, Syrien eller andre lande, som Storbritannien har indført handelsforbud mod eller pålagt tilsvarende sanktioner ("Restriktionsområder"), eller (ii) du har til hensigt at levere Bitcoin eller på anden vis handle med eventuelle Restriktionsområder.

31. Klager

Hvis du har nogen klager over Tjenesten, kan du følge vores klageprocedure her .

32. Lovvalg, jurisdiktion

Vilkårene i nærværende Brugeraftale reguleres af lovene i England og Wales. Det betyder, at nærværende Aftale og enhver tvist eller erstatningskrav, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med den, reguleres af lovene i England og Wales. Du accepterer, at eftersom du er forbruger, vil domstolene i den tilladte region, hvor du er bosat, have ikke-eksklusiv jurisdiktion.

Dette betyder f.eks., at du, hvis du er bosat i Irland, kan anlægge sag i Irland.

33. Hele Aftalen, tredjepartsrettigheder

Circles manglende udøvelse eller håndhævelse af en hvilken som helst rettighed eller bestemmelse i Aftalen skal ikke udgøre et afkald på selvsamme rettighed eller bestemmelse. Hvis en kompetent domstol afsiger kendelse om, at en bestemmelse i nærværende Aftale er ugyldig eller uden mulighed for håndhævelse, skal den pågældende bestemmelse slettes eller fjernes i det minimale omfang, det er nødvendigt, således at den resterende del af nærværende Aftale kan forblive gældende i sin helhed og håndhæves mellem parterne.

Overskriften og den forklarende tekst er kun ment som en vejledning, og den definerer, begrænser, fortolker og beskriver på ingen måde omfanget af et sådant afsnit. Nærværende Aftale, inkl. Circles politikker, der regulerer de Tjenester, der henvises til heri, Politik om behandling af personoplysninger, selskabets Cookie-politik og E-Sign Consent, udgør hele aftalen mellem dig og Circle med hensyn til brug af Tjenesterne.

Det er ikke hensigten, og det skal heller ikke fortolkes som om, at nærværende Aftale skal give eventuelle rettigheder eller retsmidler til andre parter end dig og Circle og selskabets tilknyttede selskaber, som alle skal anses for at være en tredjepartsbegunstiget af nærværende Aftale, og ingen anden person skal kunne gøre krav på eventuelle rettigheder som en tredjepartsbegunstiget iht. nærværende Aftale.

Nærværende Aftale (sammen med Politikken om behandling af personoplysninger, Cookie-politikken og E-Sign Consent) er de eneste dokumenter, der gælder for din relation til Circle. Hvis en fremtidig domstolskendelse skulle fastslå, at en særlig bestemmelse i nærværende Aftale ikke kan håndhæves, skal den resterende Aftale stadig gælde.

34. Landespecifikke bestemmelser & oplysninger (sidst opdateret: 1. november 2017)

Dette afsnit indeholder landespecifikke bestemmelser og oplysninger, som kun gælder for de kunder, der er bosat i det specifikke land, der henvises til nedenfor. Bemærk, at dette afsnit 33 kan blive opdateret med yderligere landespecifikke bestemmelser og oplysninger, som kan være påkrævet i forbindelse med, at Circle tilbyder sine produkter og tjenester i det pågældende land. Datoen for sådanne opdateringer vil blive afspejlet i overskriften til dette Afsnit 34, men vil muligvis ikke være afspejlet i datoen i begyndelsen af nærværende Brugeraftale.

 • Italien - Klik her for at se Faktaark for Italien.

Spørgsmål? Bekymringer? Forslag?

Kontakt os venligst på [email protected] for at rapportere eventuelle brud på nærværende Brugeraftale eller for at stille eventuelle spørgsmål om nærværende Brugeraftale eller Tjenesterne.

Oversigt over ændringer (1 November 2017)

 • Under visse omstændigheder, kan vi bede dig om at foretage nogle yderligere trin for at bekræfte din identitet og/eller godkende din anmodning om overførsel.
 • Kommunikation - Du kan vælge at modtage transaktionsudtog.   
 • Sikkerhed - Vi har tydeliggjort vilkårene mht. sikkerhedsbestemmelser og underretninger, hvis vi mener, din konto er blevet kompromitteret. Vi har også tydeliggjort de omstændigheder, under hvilke Circle kan være erstatningsansvarlig for uautoriserede transaktioner.
 • Kontosuspendering og -lukning - Vi har tydeliggjort bestemmelserne omkring, hvornår din konto kan blive suspenderet eller lukket af Circle.
 • Transaktionsforsinkelse - Vi har inkluderet flere oplysninger om, hvornår transaktioner kan blive forsinket.
 • Ændringer - vi har opdateret vores vilkår, så de nu inkluderer eksempler på, hvornår vi eventuelt kan bliver nødt til at foretage ændringer af Brugeraftalen, og vi vil underrette dig om sådanne ændringer.Revideret punkt 31, som nu omfatter henvisning til klageprocedure.