EEA User Agreement

Smlouva s uživatelem pro EHP

Aktualizace: 1. listopadu 2017

Tato smlouva s uživatelem se vztahuje na uživatele platformy Circle v Evropském hospodářském prostoru („EHP“). Překlad této smlouvy s uživatelem slouží snazšímu porozumění a získáte k němu přístup pomocí rozevírací nabídky v horní části této stránky.

Pokud se zaregistrujete u společnosti Circle 1. listopadu 2017 nebo později, tato uživatelská smlouva začne platit okamžitě. Pokud jste se u společnosti Circle zaregistrovali před 1. listopadem 2017, začne tato uživatelská smlouva platit 1. listopadu 2017; uživatelskou smlouvu platnou do tohoto data naleznete zde. Bez ohledu na výše uvedené platí okamžitě pro všechny zákazníky podmínky týkající se bitkoinu, které se nacházejí v rámečku viz níže.

Tato smlouva s uživatelem („smlouva“) je smlouvou mezi vámi a společností Circle UK Trading Limited („Circle“, „nás“, „naše“ nebo „my“) a vztahuje se na vaše používání produktů a služeb společnosti Circle („služby“). Než si zaregistrujete účet u společnosti Circle nebo využijete jakýchkoli služeb, musíte si přečíst a přijmout všechny všeobecné podmínky uvedené v této smlouvě a našich zásadách ochrany osobních údajů, zásadách pro soubory cookie a souhlasu se zasíláním elektronických dokumentůa potvrzujete a souhlasíte, že se budete řídit touto smlouvou a zásadami. Přijetím této smlouvy potvrzujete, že rozumíte a souhlasíte, že se budete řídit jejími podmínkami. Oddíl 23 této smlouvy upravuje způsob změn této smlouvy v průběhu času. Text v rámečcích uvedený v této smlouvě slouží k jejímu lepšímu pochopení, není však její součástí. Nebudete-li si po přečtení celé smlouvy čímkoli jisti nebo budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na oddělení podpory.

Kopii této smlouvy si pro svou potřebu vytiskněte anebo uložte.

Pokud chcete zjistit, které podmínky se změnily v důsledku nejnovější aktualizace smlouvy s uživatelem, podívejte se do informačního rámečku na konci této smlouvy s uživatelem.

Společnost Circle UK Trading Limited se sídlem na adrese White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF má oprávnění úřadu Financial Conduct Authority (https://register.fca.org.uk) k vydávání elektronických peněz podle nařízení Electronic Money Regulations z roku 2011 a je registrována pod číslem 900480. Společnost Circle může nabízet služby ve všech 31 zemích EHP díky „pasu“ pro poskytování přeshraničních služeb. Příslušné informace lze najít v registru úřadu Financial Conduct Authority. Společnost Circle je rovněž registrována u britského úřadu Information Commissioner's Office (https://ico.org.uk/) pod registračním referenčním číslem ZA176325.

1. Způsobilost

Tuto smlouvu můžete uzavřít v případě, že jste osobou ve věku 13 let a více a máte trvalé bydliště v EHP. Abyste mohli propojit bankovní účet nebo kartu se svým účtem Circle, musí vám být alespoň 18 let. Podnikatelský bankovní účet nebo kartu nelze propojit s platformou Circle a společnost Circle aktuálně nepodporuje podnikatelské či obchodní účty (i když propojíte osobní bankovní účet nebo kartu). K využití určitých služeb mohou být stanoveny další požadavky na způsobilost, které bude třeba ověřit před využíváním těchto služeb. Upozorňujeme, že společnost Circle nemusí podporovat všechny typy karet (debetní kartu, kreditní kartu, kartu s odloženou splatností, předplacenou kartu atd.) v každé jurisdikci, ve které působí. Další informace o typech aktuálně podporovaných karet ve vaší zemi naleznete v tomto článku centra nápovědy.

Pokud jste mladší 18 let a chcete propojit bankovní účet nebo kartu, obraťte se na oddělení podpory. Upozorňujeme, že nemusíme poskytovat všechny nebo některé naše služby určitým osobám či v určitých oblastech, pokud bychom při tom například nebyli schopni za těchto okolností dodržovat zákony týkající se našich služeb.

Všechny účty Circle vytvořené po 7. prosinci 2016 jsou denominovány v eurech nebo britských librách a již není možné otevřít si účet Circle denominovaný v bitcoinech.

Pokud máte v současnosti účet Circle denominovaný v bitcoinech a převedete ho na účet Circle denominovaný v eurech či britských librách, nebudete se již moci vrátit zpět k účtu Circle denominovanému v bitcoinech.

Pokud nejste spotřebitelem, potvrzujete, že máte oprávnění zavazovat jakýkoli klub, společnost nebo subjekt, jehož jménem využíváte služby společnosti Circle, a že uvedená strana přijímá tyto podmínky.

2. Služby

Váš účet Circle vám umožňuje držet, posílat a přijímat elektronické peníze/platby prostřednictvím aplikace Circle v mobilním zařízení nebo prostřednictvím webových stránek společnosti Circle v počítači. Můžete: (i) poslat a přijmout peníze od jiného uživatele platformy Circle ve své vlastní či jiné zemi (za předpokladu, že jsou služby v dané zemi dostupné), (ii) poslat a přijmout peníze od osoby, která ještě není uživatelem platformy Circle (ačkoli daná osoba si bude muset vytvořit účet Circle, aby si mohla vyzvednout peníze, které jste jí poslali, nebo vám peníze poslat), a (iii) poslat a přijmout bitcoiny. Upozorňujeme, že funkce pro bitcoiny je řešena samostatně v této smlouvě v oddílu 12.

Elektronické peníze na vašem účtu Circle jsou vydávány v souladu s evropskou směrnici o elektronických penězích (směrnice 2007/110/ES ze 16. září 2009) a britskými směrnicemi o elektronických penězích z roku 2011. Elektronické peníze držené na vašem účtu (i) nevyprší (kromě případu, kdy svůj účet uzavřete), další informace naleznete v oddíle 7, a (ii) nejsou úročeny.

Způsob vložení prostředků

Za účelem převodu peněz jiné osobě je třeba vložit prostředky na účet Circle pomocí svého bankovního účtu nebo karty. První bankovní účet nebo karta, kterou propojíte, musí být vystavena bankovní institucí v EHP. Jakýkoliv platební nástroj, který použijete (např. vaše karta nebo bankovní účet), musí být veden pod vaším jménem. Prostředky z vaší karty se zobrazí ve vašem zůstatku a budou vám okamžitě k dispozici. Pokud chcete provést převod a nemáte na účtu Circle vloženy peníze, můžete zvolit možnost financování převodu ze své karty. Pokud zvolíte tuto možnost, vložíte peníze na svůj účet a pošlete platbu příjemci v jednom kroku (v tomto případě se vložené prostředky nezobrazí ve vašem zůstatku, ale budete vidět, že převod proběhl). Propojením bankovního účtu nebo karty se svým účtem Circle opravňujete společnost Circle ke komunikaci s vaší bankou či vydavatelem karty za účelem poskytnutí nebo získání jakýchkoli údajů požadovaných společností Circle, vaší bankou či vydavatelem karty s ohledem na poskytování služeb vaší osobě. Poskytnutím těchto údajů vaše banka neschvaluje společnost Circle ani není jinak odpovědná za služby.

Zaslání peněz

Platbu jiné osobě zašlete tak, že nám sdělíte emailovou adresu nebo telefonní číslo této osoby v případě, že jste jí již peníze neposlali prostřednictvím platformy Circle. Pro tento případ naleznete danou osobu v seznamu vašich kontaktů Circle. Pokud je to relevantní, sdělte nám částku a měnu požadovaného převodu. Předložíme vám souhrn žádostí o převod a budete vyzváni k potvrzení přenosu kliknutím na tlačítko „Odeslat“ v aplikaci Circle nebo na webové stránce.  Za určitých okolností vás můžeme požádat o provedení dalších kroků k ověření vaší totožnosti anebo ověření žádosti o převod.

Po potvrzení převodu jinému uživateli platformy Circle budou prostředky během několika sekund převedeny na účet Circle příjemce a ten s nimi bude moci volně nakládat nebo je vybrat. Z toho důvodu nelze transakci po jejím potvrzení vrátit či zrušit.

Pokud příjemce není uživatelem platformy Circle, zašleme mu e-mail s oznámením, textovou zprávu nebo jiné oznámení sdělující, že jste mu převedli peníze. Aby získal příjemce na prostředky nárok, musí si u společnosti Circle otevřít účet, do té doby mezi ním a námi není žádný vztah a peníze nadále náleží vám. Převedená částka se v okamžiku potvrzení převodu odečte od vašeho zůstatku. Převod však budete moci kdykoli zrušit předtím, než si příjemce prostředky vyzvedne, a my okamžitě aktualizujeme váš zůstatek tak, aby zobrazoval vrácení prostředků. Zda si příjemce prostředky vyzvedl, budete moci vidět ve své historii transakcí.

Příjem peněz

Pokud vám převede prostředky jiný uživatel platformy Circle, zobrazí se ve vašem zůstatku okamžitě.

Peníze si můžete vyžádat odjiné osoby, která není uživatelem platformy Circle. Stačí, když nám poskytnete její e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Musíte nám sdělit částku a (je-li to relevantní) měnu žádosti, kterou chcete podat. Zašleme příjemci e-mail s oznámením, textovou zprávu nebo jiné oznámení informující o tom, že požadujete peníze. Aby mohl příjemce poslat peníze, musí si otevřít účet Circle. Požadovaná částka se k vašemu zůstatku připíše až poté, co se odesílatel stane uživatelem platformy Circle a převod potvrdí. Než odesílatel prostředky pošle, můžete svou žádost kdykoli zrušit. Skutečnost, zda odesílatel prostředky poslal, uvidíte ve své historii transakcí.

Výběr prostředků

Pokud chcete vybrat prostředky ze svého účtu Circle, musíte zadat částku, kterou chcete vrátit, a vybrat si způsob vyplacení. Běžně vracíme prostředky na kartu, kterou máte propojenou s účtem Circle, avšak můžete se rozhodnout pro vrácení prostředků na jinou kartu nebo bankovní účet. V takovém případě bude třeba, abyste nám poskytli údaje o jiné kartě nebo bankovním účtu. Když přidáte jinou kartu nebo bankovní účet pro účely výběru prostředků, můžeme provádět další ověření, abychom se ujistili, že karta či bankovní účet patří vám. Vyhrazujeme si právo odmítnout výběr prostředků zvoleným způsobem, pokud se budeme odůvodněně domnívat, že karta nebo bankovní účet nepatří vám. Po potvrzení údajů o vybírané částce a způsobu vyplacení nebudete moci příkaz k výběru zrušit ani anulovat. Vybíraná částka bude okamžitě odečtena od vašeho zůstatku.

Časový rámec výběru prostředků

Pokud obdržíme váš příkaz k výběru v pracovní den, pošleme vybíranou částku na vámi zvolenou kartu nebo bankovní účet ve stejný den. Za všech jiných okolností pošleme vybíranou částku následující pracovní den. V tomto oddílu znamená „pracovní den“ dobu mezi 9:00 a 17:00 ve dnech, kdy jsou běžně otevřeny banky v Anglii.

Upozorňujeme, že zůstatek na vašem účtu Circle není vkladem a nemáte tedy právo domáhat se náhrady v rámci britského systému Financial Services Compensation Scheme (státem garantovaného pojištění vkladů), pokud utrpíte jakoukoli finanční ztrátu související s tímto zůstatkem.

3. Proces registrace, ověření totožnosti

Můžete si zaregistrovat pouze jeden (1) účet Circle. Pokud si otevřete další účty, vyhrazujeme si právo je okamžitě uzavřít a převést jakýkoli zůstatek na váš další účet Circle nebo ho vrátit zpět, odkud byly prostředky poslány.

Při registraci vašeho účtu Circle musíte ve všech požadovaných polích na stránce registrace uvést aktuální, úplné a přesné údaje. Pokud se některé z těchto údajů změní, je vaší povinností je co nejdříve aktualizovat. Příležitostně vás také můžeme požádat o poskytnutí dalších údajů jako podmínku pro další používání služeb. Pokud chcete propojit kartu, opravňujete společnost Circle, aby přímo či prostřednictvím třetích stran činila jakékoli dotazy, které považuje za nezbytné, k ověření vaší totožnosti včetně využití elektronických služeb. To může zahrnovat požadování dalších údajů o vaší osobě, např. data narození, e-mailové adresy, adresy trvalého bydliště, daňového identifikačního čísla a údajů o bankovním účtu či kartě, které slouží k potvrzení vaší totožnosti. Vyhrazujeme si právo uchovávat registrační údaje o vašem účtu i poté, co svůj účet uzavřete, k obchodním účelům a účelům regulačního souladu.

Pokud chcete propojit bankovní účet nebo kartu s vaším zůstatkem na účtu Circle, musíme se v rámci předcházení podvodům a souladu se zákony Evropské unie a Velké Británie ujistit, že jste skutečně osobou, za kterou se vydáváte.

4. Ochrana osobních údajů

Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a pomoci vám pochopit přesný způsob, jakým používáme vaše osobní údaje. Doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli naše zásady ochrany osobních údajů a zásady pro soubory cookie, neboť podrobně uvádějí, jak shromažďujeme, ukládáme, chráníme a používáme vaše osobní údaje.

5. Komunikace

Uzavřením této smlouvy souhlasíte, že budete přijímat elektronickou komunikaci a oznámení v souladu s našimi zásadami pro souhlas se zasíláním elektronických dokumentů. Vždy, když provedete transakci v rámci služeb, zašleme vám potvrzení.

Po přihlášení do svého účtu Circle budete moci kdykoliv zkontrolovat zůstatek a zobrazit historii transakcí. Můžete se také přihlásit k odběru kopie vašeho výpisu transakcí za předchozí měsíc emailem, tato služba je bezplatná – kontaktujte [email protected], zde získáte další informace.

Tisk a zasílání korespondence, prohlášení a výpisů z účtu poštou je spojeno s časovou i finanční zátěží, proto preferujeme tyto záležitosti řešit elektronicky.

Tato smlouva je vám poskytována a uzavírána v anglickém jazyce. Ohledně všech záležitostí týkajících se vašeho využívání našich služeb s vámi budeme rovněž komunikovat v anglickém jazyce. Pokud jsme vám dali k dispozici překlad anglické jazykové verze této smlouvy, souhlasíte, že překlad je poskytován pouze pro snazší porozumění a že vaše využívání služeb se bude řídit anglickou jazykovou verzí smlouvy. Tato smlouva je vám kdykoli k dispozici na webových stránkách společnosti Circle a na vyžádání vám poskytneme její kopii.

6. Zabezpečení uživatelských údajů, odpovědnost za neoprávněné či nesprávné transakce

Odpovídáte za zachování důvěrnosti a zabezpečení veškerých názvů účtů, identifikačních údajů uživatele, hesel, osobních identifikačních čísel (PIN) a kódů k odemčení mobilního telefonu („bezpečnostní údaje“), které používáte při přístupu ke službám. Odpovídáte za aktualizaci vaší emailové adresy v profilu účtu Circle a zachování důvěrnosti vašich uživatelských údajů. Máte povinnost (i) okamžitě informovat společnost Circle, pokud dojde ke ztrátě zařízení, ve kterém je nainstalována aplikace Circle, nebo pokud se dozvíte o jakémkoli neoprávněném použití služeb či jiném bezpečnostním narušení týkajícím se služeb na emailové adrese [email protected] a (ii) povolit všechny příslušné bezpečnostní funkce v zařízení, které používáte při přístupu k aplikaci Circle a v samotné aplikaci Circle, např. dvojúrovňové ověřování a kontrolu přístupu pomocí kódu PIN či TouchID.

Pokud se dozvíme nebo budeme mít podezření, že (i) jakékoli vaše bezpečnostní údaje byly zneužity, (ii) že došlo k neoprávněnému použití služeb nebo (iii) jakémukoliv jinému narušení zabezpečení týkajícího se služeb a pokud nám to umožní zákon, budeme vás o tom do konce pracovního dne informovat na email, který jste nám poskytli.  Pokud budeme mít podezření, že vaše emailová adresa byla zneužita, pozastavíme používání vašeho účtu Circle v souladu s oddílem 7.   Pozastavení vašeho účtu Circle ukončíme ihned, jakmile pomine důvod k pozastavení. Pokud nám oznámíte neoprávněnou transakci do osmi (8) týdnů od jejího provedení, budete odpovědní za jakékoliv ztráty, které utrpíte v důsledku neoprávněné transakce, maximálně do výše 50 € (£35), a to v případě transakcí: (i) provedených ze ztraceného či odcizeného mobilního zařízení nebo (ii) v případě, že jste neudrželi v tajnosti personalizované bezpečnostní prvky vašeho účtu Circle anebo vašeho zařízení, čímž došlo ke zneužití vašeho účtu Circle. Pokud k převodu došlo předtím, než jste se vy nebo my dozvěděli o ztrátě či krádeži vašeho zařízení či zneužití vašeho účtu Circle, neponesete za něj odpovědnost.

V případě podvodného jednání, záměrného nedodržování podmínek této smlouvy či jejich hrubého zanedbání nebo neoznámení bezpečnostního narušení v souladu s tímto oddílem nesete odpovědnost za veškeré ztráty, které utrpíte v důsledku neoprávněné transakce.

Vaší povinností je určit správného příjemce pro převod a poskytnout nám správnou emailovou adresu (nebo v případě převodů bitcoinů adresu příjemce bitcoinů). Pokud jsou vámi poskytnuté údaje nesprávné, neneseme odpovědnost vůči vám ani zamýšlenému příjemci za selhání převodu zamýšlených prostředků ani za jejich následnou ztrátu. Pokud se dozvíte o jakýchkoli nesprávných, neúspěšných nebo neoprávněných transakcích provedených prostřednictvím svého účtu Circle, musíte nás okamžitě informovat na emailové adrese [email protected]. Podnikneme kroky k vyšetření a sledování vadných nebo neoprávněných transakcí (a budeme vás informovat o výsledku), pokud nám příslušnou transakci nahlásíte do 13 měsíců od jejího uskutečnění, v takovém případě můžete mít nárok na vrácení prostředků z dané transakce. Můžeme odmítnout požadavek na vrácení peněz v případě, že jste nezachovali bezpečnostní údaje v bezpečí nebo pokud se převod uskutečnil předtím, než jste nám oznámili, že vaše bezpečnostní údaje byly ohroženy nebo že váš účet Circle byl zneužit.

Neneseme žádnou odpovědnost za škody či narušení způsobená počítačovými viry, spywarem nebo jiným malwarem, který může napadnout váš počítač či jiné zařízení, případně za phishing, falšování identity nebo jiný útok. Doporučujeme pravidelně používat spolehlivý software na kontrolu a ochranu před viry a malwarem. Budete-li mít pochybnosti o věrohodnosti komunikace, která údajně pochází od společnosti Circle, přihlaste se ke svému účtu prostřednictvím webových stránek (www.circle.com) nebo mobilních aplikací, nikoli kliknutím na odkazy, jež jsou součástí e-mailu.

Usilovně se snažíme chránit váš účet, avšak potřebujeme, abyste dělali totéž. Je důležité, abyste za všech okolností chránili nejen své heslo k účtu Circle, ale také e-mailový účet přidružený k vašemu účtu a všechna zařízení používaná pro přístup k němu.

Pokud bude vámi přijatá platba později z jakéhokoli důvodu zneplatněna, máte vůči společnosti Circle odpovědnost za celou částku dané platby. To znamená, že pokud odesílatel zpochybní oprávněnost transakce nebo zahájí stornování platby u své banky či vydavatele karty, můžete nést odpovědnost za celou částku dané platby. Pokud bude rozhodnuto, že daná transakce byla neoprávněná, nebo bude stornování platby potvrzeno bankou či vydavatelem karty odesílatele, opravňujete společnost Circle, aby získala jakoukoli dlužnou částku od vás a odečetla ji od zůstatku na vašem účtu Circle. V případě, že zůstatek na vašem účtu Circle nebude dostatečný k pokrytí celé částky, opravňujete společnost Circle ke zrušení jakýchkoli výběrů prostředků nebo požadavku, abyste podnikli další kroky k odškodnění společnosti Circle. Pokud nebude moci společnost Circle získat zpět celou dlužnou částku, může podniknout další kroky v rozsahu povoleném platnými zákony včetně podání žaloby z důvodu vymáhání celé částky.

7. Pozastavení a uzavření účtu

Pozastavení/uzavření účtu společností Circle

Na základě vlastního uvážení a bez odpovědnosti vůči vám nebo třetím osobám vám můžeme odmítnout otevřít účet, můžeme vám pozastavit účet anebo zamezit ve využívání jedné či více služeb, pokud se domníváme, že: (i) se někdo cizí pokouší použít účet Circle bez vašeho svolení; (ii) bezpečnost vašeho účtu byla ohrožena; (iii) takto musíme postupovat dle zákona.

Tato smlouva bude nadále platit, dokud nebude ukončena vámi nebo námi. Tuto smlouvu můžeme kdykoliv ukončit (a uzavřít váš účet Circle), o této skutečnosti vás budeme informovat alespoň dva měsíce předem. Tuto smlouvu můžeme rovněž ukončit a uzavřít váš účet Circle dříve, pokud porušíte podmínky této smlouvy (včetně, nikoliv však výhradně,  oddílů 16 a 17), pokud používáte účet Circle podvodným nebo nezákonným způsobem, případně pokud jsme povinni tak učinit dle zákona.

Pokud máte zůstatek na účtu Circle, který byl pozastaven nebo uzavřen, budete moci tyto prostředky získat zpět. Výjimku představují případy, kdy to zakazuje zákon či soudní příkaz nebo kdy dojdeme k rozhodnutí, že tyto prostředky byly získány podvodným způsobem. Společnost Circle může zcela na základě vlastního uvážení rozhodnout o způsobu, jakým vám tyto prostředky vrátíme. Před zpracováním této žádosti o výběr nebo převod si vyhrazujeme právo požádat vás o poskytnutí dalších identifikačních údajů a pozdržet či zakázat tento výběr nebo převod, pokud se budeme domnívat, že došlo k podvodu či nezákonné činnosti. Nebudete-li se moci přihlásit ke svému účtu, je třeba se obrátit na oddělení podpory, které tento výběr zpracuje.

Pokud budete používat účet Circle k páchání trestné činnosti nebo ho používat jinak v rozporu s touto smlouvou, můžeme váš účet uzavřít. Po uzavření účtu vás můžeme požádat o provedení dalšího ověření totožnosti a kroků pro předcházení podvodům z důvodu získání přístupu k prostředkům na tomto uzavřeném účtu.

Uzavření účtu

Tuto smlouvu můžete kdykoli ukončit uzavřením svého účtu a ukončením používání služeb. Po ukončení této smlouvy a vašeho účtu nadále ručíte za všechny transakce provedené v době, kdy byl váš účet otevřen.Účet nemůžete uzavřít za účelem vyhnutí se vyšetřování. V přiměřené lhůtě po uzavření účtu byste si měli vybrat své peníze. Právo na výběr prostředků budete mít po dobu 6 let od data uzavření účtu. Za výběr prostředků a uzavření účtu společnost Circle neúčtuje žádný poplatek.

8. Služby a třetí strany

Společnost Circle je pro všechny účely nezávislým smluvním poskytovatelem a není vaším agentem ani opatrovníkem. Společnost nemá kontrolu ani odpovědnost za žádné produkty či služby, které jsou při používání služeb kupovány či prodávány třetími stranami. Společnost Circle neručí za totožnost žádného z uživatelů nebo jiné strany ani za to, že kupující či prodávající je oprávněn provést transakci nebo ji provede. Společnost Circle neodpovídá za žádné škody ani problémy, které mohou vzniknout v důsledku transakcí těchto třetích stran, včetně, nikoli však výhradně, zákonnosti, kvality, dodání nebo spokojenosti s jakýmikoli zakoupenými produkty. Pokud se zbožím nebo službami zakoupenými od třetí strany nebo jejich prodejem při používání služeb nejste spokojeni, musíte řešit tyto problémy dle potřeby přímo s prodávající či kupující třetí stranou.

Pokud používáte účet Circle k posílání peněz někomu výměnou za produkt či službu a máte s tímto produktem nebo službou problém, musíte tento spor řešit přímo se třetí stranou.

S platností od 7. prosince 2016 již společnost Circle nenabízí možnost: (i) nákupu bitcoinů od společnosti Circle složením vkladu na účet Circle denominovaný v bitcoinech nebo (ii) prodeje bitcoinů výběrem prostředků z účtu Circle denominovaného v bitcoinech.

Další informace o ukončení poskytování služeb výměny bitcoinů naleznete v centru nápovědy.

9. Mobilní služby

V rozsahu, v jakém přistupujete ke službám prostřednictvím mobilního zařízení, vám může váš operátor bezdrátových služeb účtovat standardní poplatky, poplatky za data a další poplatky. Kromě toho může být stahování, instalování či používání určitých mobilních aplikací zakázáno nebo omezeno ze strany vašeho operátora a ne všechny služby musí fungovat se všemi operátory či zařízeními. Používáním mobilních služeb souhlasíte, že s vámi můžeme komunikovat pomocí SMS, MMS, textových zpráv, nabízených oznámení a/nebo dalších elektronických prostředků prostřednictvím vašeho mobilního zařízení a že nám mohou být sdělovány určité údaje o vašem používání služeb. V případě, že změníte nebo deaktivujete číslo mobilního telefonu, souhlasíte, že bezodkladně aktualizujete údaje o svém účtu, aby bylo zajištěno, že vaše zprávy nebudou zasílány nikomu, kdo mohl získat vaše staré číslo.

V rámci neustálého zabezpečení vašeho účtu vyžadujeme dvojúrovňové ověření. To znamená, že musíte mít platný telefon a aktualizovat údaje o svém účtu, pokud se změní vašeho telefonní číslo.

10. Poplatky

Společnost Circle neúčtuje žádné poplatky za vklady z karet, bankovních účtů, uložení prostředků, přijímání, posílání plateb pomocí prostředků vložených na váš účet Circle či výběr prostředků. Tabulka níže shrnuje následující:

Poplatky

Podrobnosti

Přidání peněz na váš účet Circle

Bezplatné

Přijetí peněz na váš účet Circle

Bezplatné

Poslání peněz z vašeho účtu Circle

Bezplatné

Výběr peněz z vašeho účtu Circle

Bezplatné

Převod peněz na jinou měnu/poslání nebo žádost o peníze v jiné měně

Střední tržní kurz, žádné poplatky ze strany společnosti Circle

Pokud vám bude společnost Circle účtovat jakékoli poplatky v souvislosti s některou transakcí, budou tyto poplatky jasně zobrazeny před dokončením transakce. Za transakce související se službami vám může účtovat poplatky přímo vaše banka nebo vydavatel karty.

11. Převod měn a volatilita

Všeobecné informace

Hodnota jednotlivých měn (obzvláště bitcoinů) se může kdykoli rychle zvýšit či snížit. Společnost Circle tedy nemůže zaručit hodnotu žádné měny. Berete na vědomí, že cena nebo hodnota jakékoli měny může kolísat a že námi používaný převodní kurz (dále jen „převodní kurz“) při převodu jedné měny na jinou se nemusí shodovat s převodním kurzem použitým při převodu zpět na původní měnu. Převodní kurz pro dané vložení prostředků na účet, jejich výběr, poslání či přijetí se vám zobrazí v okamžiku iniciování transakce, ale před jejím dokončením. V případě, že máte nárok na vrácení prostředků nebo jiné platby od společnosti Circle, neponese společnost Circle žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající ze změny převodního kurzu, ke které mohlo dojít od okamžiku původní transakce. Schopnost převést jednu měnu na jinou podléhá platným právním a regulačním omezením a také dostupností dané měny poskytované společností Circle.

Pro převodové kurzy měny s nuceným oběhem používáme střední směnný kurz v daném okamžiku pro příslušné měny a neúčtujeme žádné poplatky.

Další informace o tom, jak společnost Circle stanovuje převodní kurzy měn, naleznete v tomto článku centra nápovědy.

Vkládání prostředků na účet, jejich výběry a změna výchozí měny účtu

Při převodu jedné měny na jinou (např. eur na britské libry atd.) vložením prostředků na účet, jejich výběrem nebo změnou měny, v níž je denominován váš účet, provádí tento převod přímo společnost Circle. Kdykoli vložíte prostředky na účet nebo je vyberete a je třeba převod měny, případně když se rozhodnete změnit měnu, v níž je váš zůstatek účtu veden, zobrazí se vám převodní kurz dané transakce před jejím dokončením. Pokud změníte výchozí měnu, v níž je veden váš zůstatek účtu, a poté se rozhodnete změnit měnu zpět na původní výchozí měnu, nemusíte mít stejný zůstatek, jaký jste měli na začátku z důvodu kolísání a rozdílů převodních kurzů.

Máte například na svém účtu Circle 100 £ a rozhodnete se změnit zůstatek účtu na eura. Pokud pak změníte zůstatek účtu zpět na britské libry, nemusíte skončit se zůstatkem přesně ve výši 100 £ z důvodu kolísání a rozdílů převodních kurzů.

Přijímání prostředků

Prostředky budete vždy přijímat v měně, ve které je denominován váš účet, bez ohledu na měnu, kterou pro transakci stanovil odesílatel. Výběrem své výchozí měny (při registraci nebo při následné změně) stanovujete, že budete přijímat všechny platby v dané měně, a vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Circle bude vaším jménem převádět všechny příchozí prostředky na tuto měnu podle tehdy platného převodního kurzu pro tyto měny. Neneseme odpovědnost za žádné ztráty, které můžete utrpět v důsledku převodního poměru použitého pro danou transakci.

Chceme vám prostředky posílat v měně, kterou jste si vybrali jako svou preferovanou měnu. To znamená, že pokud jste si vybrali za svou výchozí měnu eura, nezáleží, zda vám lidé pošlou prostředky v britských librách, amerických dolarech, bitcoinech nebo jakékoli jiné měně – vždy vaším jménem provedeme převod měny, abychom vám mohli prostředky na účet připsat v eurech.

Posílání prostředků

Při provádění platby jinému uživateli platformy Circle si můžete vybrat libovolnou měnu – vaši výchozí měnu, výchozí měnu příjemce nebo jakoukoli jinou měnu, pro kterou se rozhodnete. Jak je uvedeno výše v odstavci „Přijímání prostředků“, pokud iniciujete platbu v měně, která se liší od výchozí měny příjemce, provedeme jménem příjemce převod měny na jeho výchozí měnu předtím, než mu tyto prostředky připíšeme na účet.

Při provádění platby osobě, která nemá účet Circle, v měně, která se liší od měny, v níž je denominován váš účet (například platba v eurech, zatímco váš účet je veden v britských librách), dojde po potvrzení transakce k převodu měny. Pokud zrušíte nevyřízenou transakci dříve, než si příjemce zaregistruje účet Circle a prostředky vyzvedne, dojde k dalšímu převodu měny v rámci jejího vrácení. Po zrušení nevyřízené transakce tedy můžete obdržet nižší (nebo vyšší) částku, než jakou jste původně zaslali.

Pokud se výchozí měna příjemce liší od vaší vlastní, je vždy výhodnější poslat platbu v měně příjemce. V ojedinělých případech mohou být transakce pozdrženy kvůli obavám z podvodu nebo jiným důvodům. A jelikož k převodu měny nedojde do doby, než budou prostředky připraveny k převodu na účet příjemce, je nejlepší k zajištění, že příjemce obdrží přesně požadovanou částku, stanovit pro platbu měnu, kterou má příjemce.

Pokud máte například účet veden v eurech nebo britských librách a chcete poslat prostředky uživateli platformy Circle, jenž má svůj zůstatek účet veden v amerických dolarech, je vždy nejlepší mu poslat platbu v amerických dolarech. Díky tomu budete přesně vědět, kolik britských liber nebo eur (podle měny vašeho účtu) vám bude strženo z účtu a kolik amerických dolarů příjemce obdrží.

12. Bitcoiny

Oddíl 12 se vztahuje pouze na zůstatky účtu vedené v bitcoinech, nikoli v měně s nuceným oběhem.

Pomocí svého účtu Circle v bitcoinech můžete ukládat, posílat a přijímat bitcoiny. Bitcoiny můžete od ostatních uživatelů nebo třetích stran přijímat pouze v případě, že máte účet denominovaný v bitcoinech. V opačném případě budou bitcoiny převedeny do vámi zvolené měny s nuceným oběhem. Abychom mohli bitcoiny převést jinému uživateli platformy Circle, musíte nám poskytnout jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo ho vybrat ve vašich kontaktech Circle. Abychom mohli bitcoiny převést třetí straně, která bitcoiny přijímá (a která není uživatelem platformy Circle), musíte nám poskytnout její bitcoinovou adresu. Upozorňujeme, že všechny převody bitcoinů jsou nevratné a po jejich potvrzení je nelze zrušit.

V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži bitcoinů z vašeho účtu v důsledku přímého narušení digitálních či fyzických úložných zařízení společnosti Circle, jsou tyto bitcoiny plně pojištěny podle všeobecných podmínek pojišťovací smlouvy, kterou uzavřela společnost Circle se společností Marsh Insurance. Pokud dojde ke ztrátě nebo krádeži vašich bitcoinů kvůli tomu, že nedodržíte řádné bezpečnostní protokoly v souladu s oddílem 6, pojištění společnosti Circle se na tuto ztrátu nevztahuje. Na váš bitcoinový účet se nevztahuje žádné státem garantované pojištění vkladů.

Pokud dojde k narušení bezpečnostních opatření společnosti Circle, ručíme v plné výši za zůstatek vašeho bitcoinového účtu. Pokud někdo získá přístup k vašemu účtu přímo prostřednictvím vašeho telefonu a počítače či jinak, naše pojištění se na tento případ nevztahuje.

Společnost Circle nevytváří, nespravuje ani neovládá bitcoinovou síť. Společnost Circle neodpovídá za žádné zpoždění nebo chyby vyplývající z potíží a problémů s bitcoinovou sítí a odpovědnost společnosti Circle je anulována, jakmile je bitcoinová transakce vyslána do bitcoinové sítě. Avšak za předpokladu, že bitcoinová transakce je vyslána do bitcoinové sítě a dané prostředky se následně vrátí na bitcoinové adresy pod kontrolou společnosti Circle, bude vám vráceno množství bitcoinů, které jste poslali.

13. Limity transakcí

Společnost Circle uplatňuje limity pro hodnotu, rychlost a četnost transakcí, které můžete v rámci služeb provádět. Společnost Circle si vyhrazuje právo změnit limity hodnoty a rychlosti platné pro vkládání, výběry, převody a uložení prostředků, jak považuje za přiměřeně nezbytné. Můžeme stanovit jednotlivé nebo souhrnné limity transakcí týkající se velikosti či počtu vkladů prostředků na účet nebo jejich výběrů, které můžete během určité doby provést.

„Limit rychlosti“ se vztahuje k rychlosti a četnosti transakcí. Pokud denně provádíte 1000 vkladů prostředků na účet nebo převodů, budeme vás muset trochu zpomalit. Limity hodnoty/transakcí, které se vztahují k vašemu účtu Circle, můžete nalézt na stránce „Nastavení“ v mobilní aplikaci Circle.

14. Právo na změnu/odebrání funkcí či pozastavení/pozdržení transakcí

Vyhrazujeme si právo bez upozornění a bez náhrady změnit, pozastavit nebo přestat poskytovat jakýkoli aspekt služeb včetně provozní doby nebo dostupnosti jakékoli funkce.

Bez předchozího upozornění můžeme odmítnout zpracování jakéhokoliv zůstatku, jeho převod nebo výběr, a kdykoli na základě vlastního uvážení můžeme omezit či pozastavit používání jedné či více služeb. Pozastavení používání jakékoliv služby nebude mít vliv na vaše práva a povinnosti stanovené touto smlouvou. Na základě vlastního uvážení můžeme zpozdit zůstatky, převody nebo výběry, pokud (i) je to relevantní a vy nemáte dostatek prostředků na vašem účtu Circle, abyste mohli provést příslušnou operaci; (ii) by transakce přesáhla daný limit (oddíl 13); (iii) se domníváme, že je transakce podezřelá, (iv) transakce vykazuje prvky podvodu nebo pochybení, (iv) porušuje platné zákony nebo (v) porušuje podmínky této smlouvy. Pokud to povoluje zákon, budeme vás do konce pracovního dne informovat, že jsme zastavili převod, a dle možností vám sdělíme příslušné důvody a informace o tom, co můžete udělat, abyste napravili chyby, které k zastavení vedly.

15. Nedostatek prostředků

Záporný zůstatek účtu není povolen. Služby nezahrnují žádné poskytování navýšení úvěru a žádný úvěr vám nebude v rámci vašeho používání služeb navýšen.

Pokud budete mít v libovolném okamžiku záporný zůstatek účtu (v důsledku stornování, odmítnutí nebo vrácení vkladu či z jiného důvodu), společnost Circle může zápornou částku zůstatku odečíst od následně přijatých prostředků na váš účet Circle, bez ohledu na to, zda půjde o vámi vložené prostředky na váš vlastní účet nebo přijetí prostředků od jiného uživatele. Pokud jste držiteli jakýchkoli dalších účtů Circle, budeme oprávněni odečíst zápornou částku zůstatku od prostředků na daných účtech (a poté tyto další účty uzavřít). Pokud vás společnost Circle požádá, abyste provedli vklad za účelem vyřešení záporného zůstatku, a vy tak neučiníte, opravňujete společnost Circle, aby iniciovala vklad částky odpovídající tomuto deficitu z vašeho propojeného bankovního účtu nebo karty. Pokud vložíte na účet prostředky nebo je přijmete v jiné měně, než je měna záporného zůstatku účtu (například pokud máte záporný zůstatek v britských librách a obdržíte na účet platbu v eurech), společnost Circle tyto prostředky automaticky převede dle tehdejšího převládajícího převodního kurzu, aby mohla záporný zůstatek vyrovnat.

Pokud máte například záporný zůstatek -100 £ v důsledku toho, že jste vložili na účet 100 £, které jste utratili prostřednictvím platformy Circle a poté vám je vaše banka vrátila, přičemž jste nazpět na svůj účet obdrželi eura, budou tato eura převedena na libry dle tehdy platného směnného kurzu společnosti Circle, aby byl vyrovnán zůstatek -100 £.

V případě, že bude společnost Circle nucena najmout třetí stranu kvůli vymáhání jakéhokoli záporného zůstatku nebo storna, budou vám účtovány veškeré poplatky a výdaje spojené s vymáháním včetně, nikoli však výhradně, poplatků za výběr a servisních poplatků účtovaných třetí stranou. Tímto výslovně souhlasíte, že veškerá komunikace týkající se účtu viníka, bude probíhat elektronickou poštou nebo telefonicky. Tato komunikace může být vedena společností Circle nebo jakoukoli třetí stranou, která ji bude zastupovat, včetně, nikoli však výhradně, externího inkasního agenta. Upozorňujeme, že pokud bude společnost Circle nucena najmout tyto třetí strany v souvislosti s vymáháním částek, které společnosti Circle dlužíte, může to mít negativní vliv na vaše úvěrové hodnocení.

16. Omezení činností

V souvislosti s vaším používáním služeb zde souhlasíte, že nebudete:

 • Porušovat (či napomáhat při porušování jiné osobě) žádné platné zákony, stanovy, nařízení ani předpisy.
 • Záměrně se pokoušet o okrádání (či napomáhat při okrádání) společnosti Circle nebo ostatních uživatelů platformy Circle.
 • Poskytovat falešné, nepřesné ani zavádějící informace.
 • Podnikat kroky narušující, zachycující či vyvlastňující jakékoli systémy, data nebo informace.
 • Podílet se na žádných transakcích prováděných v rámci nezákonné činnosti.
 • Přenášet či nahrávat jakékoli viry, červy nebo jiný škodlivý software či programy.
 • Pokoušet se získat neoprávněný přístup k jiným účtům Circle, webovým stránkám společnosti Circle nebo jakýmkoli souvisejícím sítím či systémům.
 • Používat služby jménem jakékoli třetí strany nebo jinak jednat jako prostředník mezi společností Circle a třetí stranou.
 • Shromažďovat uživatelské údaje od ostatních uživatelů platformy Circle, včetně, nikoli však výhradně, e-mailových adres.
 • Pomlouvat, obtěžovat nebo porušovat soukromí či práva duševního vlastnictví společnosti Circle nebo ostatních uživatelů platformy Circle.
 • Nahrávat, zobrazovat či přenášet jakékoli zprávy, fotografie, videa nebo jiná multimédia obsahující nezákonné zboží, pornografické, násilné, obscénní či autorským zákonem chráněné obrázky nebo materiály používané jako avatar v souvislosti s platbou, žádostí o platbu či jinak.

17. Zakázané platby

Neposkytujeme služby ani nepodporujeme transakce zahrnující:

 • Jakýchkoli nežádoucích osob nebo osob či subjektů nacházejících se na nežádoucích územích (podle ustanovení oddílu 30).
 • Zbraní jakékoli druhu včetně, nikoli však výhradně, střelných zbraní, munice, nožů či souvisejících příslušenství.
 • Regulovaných látek včetně, nikoli však výhradně, návykových látek, léků na předpis, steroidů nebo souvisejícího vybavení či příslušenství.
 • Hazardních her včetně, nikoli však výhradně, sportovního sázení, kasina, koňských dostihů, závodů chrtů, loterií, her na náhodu, sázek na bank, dovednostních her, které lze zařadit mezi hazardní hry (tzn. poker), nebo dalších činností napomáhajících výše uvedenému.

Chápeme, že hazardní hry mohou být ve vaší jurisdikci legální, avšak bohužel platformu Circle nelze používat v souvislosti s těmito činnostmi.

 • Finanční trestnou činnost, praní peněz nebo financování terorismu;
 • Jakéhokoli druhu Ponziho schématu, pyramidového schématu nebo víceúrovňového marketingového programu.
 • Zboží či služeb překračujících nebo porušujících jakákoli autorská práva, ochranné známky či vlastnická práva podle zákonů jakékoli jurisdikce nebo jinak představujících padělané zboží.
 • Služeb vyrovnávání dluhů, refinancování nebo splátkových kalendářů.
 • Soudem nařízených plateb, strukturovaných vyrovnání, daňových plateb nebo daňových vyrovnání.
 • Prodeje peněžních poukázek či pokladních šeků nebo jiné činnosti související s převodem peněz.

Použití platformy Circle k poslání 20 £ jednomu příteli jménem jiného je v pořádku, avšak pokud často přijímáte prostředky od lidí, abyste je posílali jejich jménem, může jít o porušování zákonů o peněžních transakcích – z toho důvodu to neumožňujeme.

 • Loterijních smluv, splátkových systémů nebo anuit.
 • Falšovaného zboží včetně, nikoli však výhradně, falešných či žertovných dokladů totožnosti.
 • Nákupu zboží z trhů skryté služby Tor či černých trhů na internetu (tzv. Darknet) nebo jakékoli jiné služby či webových stránek, které fungují jako prodejní portál pro nezákonné zboží (i když může tento prodejní portál nabízet také zákonné zboží);
 • Obsah pro dospělé, nebo;
 • Jakýchkoli jiných záležitostí, o kterých vám příležitostně sdělíme, že jsou nepřijatelné, a které mohou být například omezeny našimi a vašimi platebními partnery.

V případě, že se společnosti Circle dozví, že provádíte tyto zakázané platby, může pozastavit nebo ukončit platnost vašeho účtu Circle.

Další informace o zakázaných činnostech najdete v tomto článku oddělení podpory: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--.

18. Bitcoinová síť

Bitcoin je decentralizovaná měna, která funguje pomocí softwarových protokolů typu open-source a kterou může používat, upravovat či přizpůsobovat kdokoli za předpokladu, že určité změny vyžadují určitou shodu mezi stranami používajícími a podporujícími bitcoinovou síť. V důsledku decentralizované povahy bitcoinů může jejich kurz podléhat náhlým, neočekávaným a kontroverzním změnám („forky“). Je také možné, že tyto forky budou mít za následek existenci několika verzí bitcoinů současně. Používáním platformy Circle berete na vědomí a souhlasíte, že: (i) společnost Circle nevlastní ani neovládá bitcoinovou síť a neodpovídá za žádné ztráty, které můžete utrpět v důsledku jejích funkcí nebo zabezpečení, a (ii) společnost Circle neodpovídá za forky ani změny bitcoinové sítě, z nichž mohou některé vést k významným a náhlým změnám hodnoty a/nebo použitelnosti bitcoinů.

Zákazníci, kteří mají na svých účtech Circle bitcoiny, by měli vědět, že ve velmi blízké budoucnosti může dojít k jednomu či více tzv. „forkům“ bitcoinu. Přesné načasování, povaha, trvání, výsledek a dopad jakéhokoli „forku“ bitcoinu nelze předem určit.  Jediným způsobem, jak se vyhnout možnému negativnímu dopadu „forku“ bitcoinu, je nemít bitcoiny na účtu.

S ohledem na jakýkoli možný „fork“ bitcoinu berete na vědomí a souhlasíte s tím, že (i) společnost Circle se na základě vlastního uvážení rozhodne, který „fork“ (nebo „forky“) bitcoinu bude podporovat (dále jen „podporovaný bitcoin“), a že společnost Circle nemá žádnou povinnost podporovat jakékoli jiné „forky“ nebo verze bitcoinu.  Pokud se k tomu společnost Circle na základě vlastního uvážení nerozhodne, nepodporuje a nebude podporovat žádné forkové verze bitcoinu ani žádné jiné digitální měny, žetony, mince nebo forkové protokoly (souhrnně dále jen „jiné digitální měny“) vytvořené v důsledky forku bitcoinové sítě, nezávisle vytvořeny či jinak, a to bez ohledu na to, zda mají tyto jiné digitální měny nějakou hodnotu. Berete na vědomí a souhlasíte, že nebudete používat účet Circle k držení, posílání, přijímání nebo jiným transakcím s jakýmikoli jinými digitálními měnami.  V případě, že se pokusíte použít svůj účet Circle k transakci s jinými digitálními měnami, nemá společnost Circle žádnou povinnost podniknout opatření, aby vám pomohla získat tyto jiné digitální měny zpět nebo náhradu za jakékoli ztráty spojené s těmito jinými digitálními měnami.  Držení podporovaného bitcoinu na vašem účtu Circle vám nedává nárok na žádné další žetony nebo hodnotu spojenou s jinými digitálními měnami, které mohou vyplývat z vašeho vlastnictví podporovaného bitcoinu, bez ohledu na to, zda byste měli nárok na tyto další žetony nebo hodnotu, pokud byste měli podporovaný bitcoin na jiném účtu než u společnosti Circle.

Upozorňujeme, že v případě „forku“ bitcoinu může být společnost Circle nucena pozastavit všechny aktivity týkající se bitcoinů (včetně posílání bitcoinů, přijímání bitcoinů či převodu bitcoinů na britské libry nebo eura) po dobu nutnou k tomu, aby společnost Circle určila na základě vlastního uvážení, že tato funkce může být obnovena („bitcoinová odstávka“). Tato bitcoinová odstávka nastane pravděpodobně bezprostředně po „forku“ bitcoinu s malým nebo žádným upozorněním. Během této doby nebudete mít přístup k bitcoinům, které máte na svém účtu Circle.

Pokud máte momentálně na svém účtu Circle bitcoiny a chcete zabránit případné ztrátě jejich hodnoty, ztrátě přístupu k vašim prostředkům na účtu Circle nebo dalším negativním důsledkům, ke kterým může dojít z důvodu „forku“ bitcoinu, můžete (i) se přihlásit ke svému účtu Circle, (ii) vybrat možnost „Měna“ v nabídce „Nastavení“ a (iii) převést zůstatek účtu Circle na britské libry nebo eura (což v podstatě znamená prodej všech bitcoinů, které máte, společnosti Circle za cenu zobrazenou v okamžiku převodu). Upozorňujeme, že po „forku“ bitcoinu již nemusí být tato možnost k dispozici.

19. Daně

Společnost Circle bude uchovávat záznam historie vašich transakcí, ke které budete mít přístup ve svém účtu Circle, pro účely přípravy jakýchkoli daňových výkazů či plateb. Vy však odpovídáte za určení, jakým daním (pokud nějakým) podléhají vámi prováděné nebo přijímané platby, a výběr, přiznání a úhradu správné daně příslušnému daňovému úřadu. Společnost Circle provede veškeré daňové srážky nebo výkazy vyžadované zákonem, avšak neodpovídá za určení, zda vaše transakce podléhá dani, ani za výběr, přiznání nebo úhradu jakýchkoli daní plynoucích z jakékoli transakce.

20. Odškodnění, zproštění závazků

Souhlasíte, že odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Circle, její přidružené společnosti, poskytovatele služeb a všechny její výkonné pracovníky, ředitele, agenty, spoluvlastníky společného podniku, zaměstnance a zástupce za jakékoli nároky či požadavky (včetně poplatků právních zástupců a všech ztrát, pokut, poplatků či postihů uvalených regulačními orgány) vyplývající z vašeho porušení této smlouvy nebo jakéhokoli zákona či předpisu.

Pro účely tohoto oddílu znamená pojem „ztráty“ všechny čisté náklady přiměřeně účtované námi nebo jinými osobami, na něž je v tomto oddíle odkazováno, které vyplývají ze záležitostí uvedených v tomto oddíle a které se mohou vztahovat k jakýmkoli nárokům, požadavkům, věcem, dluhům, nákladům, výdajům či jiným závazkům včetně přiměřených právních poplatků (bez duplicit).

„Odškodnění“ znamená kompenzaci někoho za újmu či ztrátu, kterou utrpěl. Pokud porušíte tuto smlouvu nebo zákony a v důsledku toho bude společnost Circle čelit nárokům či výdajům, souhlasíte s tím, že je uhradíte.

Pokud se dostanete do sporu s jedním či více uživateli nebo třetími stranami, zprošťujete společnost Circle (a její přidružené společnosti, poskytovatele služeb a všechny její výkonné pracovníky, ředitele, agenty, spoluvlastníky společného podniku, zaměstnance a zástupce) závazků za veškeré nároky, požadavky a škody (skutečné či následné) jakéhokoli druhu a povahy, které vyplývají nebo jakkoli souvisejí s tímto sporem.

Pokud se dostanete do sporu s kýmkoli jiným než se společností Circle, zprošťujete nás závazků souvisejících s daným sporem.

21. Omezení odpovědnosti, žádná záruka

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST CIRCLE, NAŠE PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ SLUŽEB A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ VÝKONNÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, AGENTI, SPOLUVLASTNÍCI SPOLEČNÝCH PODNIKŮ, ZAMĚSTNANCI A ZÁSTUPCI NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ŠKODY V PODOBĚ ZTRÁTY ZISKŮ VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝHRADNĚ, ŠKOD ZA ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, POUŽÍVÁNÍ, DAT ČI JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (I KDYBY BYLA SPOLEČNOST CIRCLE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD), AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, ZANEDBÁNÍ, STRIKTNÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍCH Z: (I) POUŽÍVÁNÍ ČI NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY, (II) NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ, ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH SLUŽEB, PŘIJATÝCH ZPRÁV ČI PROVEDENÝCH TRANSAKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI, (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM ČI DATŮM NEBO JEJICH ÚPRAVY, PŘÍPADNĚ (IV) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB.

Neodpovídáme za „exemplární škody“ (často nazývané sankční náhrady) či jiné nepřímé ztráty. Pokud se tedy dopustíme nějakého porušení, které vás bude stát 100 £, je naše odpovědnost omezena touto částkou.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČIT NĚKTERÉ ZÁRUKY NEBO OMEZIT ČI VYLOUČIT ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V SOULADU S TÍM SE NA VÁS NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJENI S JAKOUKOLI ČÁSTÍ SLUŽEB NEBO TOUTO SMLOUVOU, VAŠÍM JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM JE, ŽE PŘESTANETE POUŽÍVAT SLUŽBY A UZAVŘETE SVŮJ ÚČET.

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK. SPOLEČNOST CIRCLE, NAŠE PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A NAŠI PŘÍSLUŠNÍ VÝKONNÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, AGENTI, SPOLUVLASTNÍCI SPOLEČNÝCH PODNIKŮ, ZAMĚSTNANCI A DODAVATELÉ SE VÝHRADNĚ ZŘÍKAJÍ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICTVÍ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ SMLOUVY. SPOLEČNOST CIRCLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE (I) SLUŽBY BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM, (II) SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZPEČNÉ ČI BEZCHYBNÉ, PŘÍPADNĚ (III) KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ ČI JINÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ ZAKOUPÍTE NEBO ZÍSKÁTE, BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ.

Nemůžeme zaručit, že společnost Circle vždy splní vaše požadavky. Během našeho rozvoje budeme pravděpodobně přidávat nové služby, měnit některé funkce a odstraňovat ty staré. Doufáme, že budete se společností Circle vždy spokojeni, avšak nemůžeme to smluvně zaručit.

Společnost Circle vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že žádosti o elektronické operace na vrub i ve prospěch včetně bankovních účtů a karet budou zpracovávány včas, avšak nečiní žádná prohlášení nebo záruky týkající se potřebné doby k dokončení zpracování, neboť služby jsou závislé na mnoha faktorech mimo naši kontrolu, např. zpoždění bankovního systému. Některé jurisdikce neumožňují zřeknutí se předpokládaných záruk, proto se na vás výše uvedená zřeknutí nemusí vztahovat. Tento odstavec vám dává konkrétní zákonná práva, přičemž můžete mít také další zákonná práva, která se liší v jednotlivých jurisdikcích.

22. Vyšší moc

Společnost Circle nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv selhání nebo zpoždění vyplývající z jakýchkoli neobvyklých nebo nepředvídatelných okolností mimo naši přiměřenou kontrolu, jejichž důsledky by byly navzdory veškerým snahám nevyhnutelné, jedná se, mimo jiné, o vládní opatření nebo teroristické činy, zemětřesení, požáry, povodně nebo jiné skutky vzniklé z vyšší moci, pracovní podmínky, zpoždění nebo poruchy způsobené problémy s jiným systémem nebo sítí, mechanické poruchy nebo selhání při zpracování dat nebo o případy, ve kterých jsme vázáni jinými právními závazky.

Tento oddíl umožňuje našim právníkům prokázat, že ne všechny právnické pojmy pocházejí z latiny. Některé pocházejí z francouzštiny.

23. Změny smlouvy

Čas od času budeme muset měnit podmínky této uživatelské smlouvy. Dovedeme předvídat některé důvody, proč by bylo správné takto postupovat, tyto důvody jsou uvedeny níže, ale v budoucnosti můžeme změnit podmínky i z jiných důvodů.

Tuto smlouvu můžeme změnit z kteréhokoli z následujících důvodů, přičemž každá změna je odůvodněnou a přiměřenou reakcí na změny, které se nás dotýkají nebo by se nás mohly odůvodněně dotýkat:

 • z důvodu změny právních nebo regulačních požadavků, například budeme nuceni změnit naše požadavky na zabezpečení vašeho účtu Circle, abychom splnili nové, vyšší standardy stanovené zákonem,
 • pokud bude změna ve váš prospěch, například při zavádění nových produktů a služeb nebo při zlepšování stávajících,
 • z důvodu zohlednění změn našich nákladů na vedení vašeho účtu Circle nebo poskytování souvisejících služeb, například zavedením nových poplatků za účet nebo transakce,
 • z důvodu reagování na možná rizika zabezpečení vašeho účtu Circle, například změnou kroků zabezpečení, které musíte dodržovat při přístupu k účtu nebo provádění převodů,
 • z důvodu reagování na jakékoli jiné změny, které se nás dotýkají, pokud bude oprávněné přenést účinky těchto změn na vás, například v rámci zohlednění rozvoje digitálních plateb.

Změny můžeme provádět z jakéhokoli jiného důvodu, který nelze předvídat, například jako reakci na změny u naší konkurence, jež ovlivní, jak bychom vám chtěli poskytovat naše služby. Jakoukoli část této smlouvy můžeme kdykoli změnit. Na tuto skutečnost vás upozorníme dva měsíce předem emailem nebo oznámením v mobilní aplikaci Circle a poskytneme vám revidovanou verzi této smlouvy spolu s datem, kdy změny nabudou účinnosti. Pokud s některou změnou nebudete souhlasit, vaším jediným a výhradním opravným prostředkem je, že přestanete používat služby a uzavřete svůj účet. Pokud neukončíte používání služeb, neuzavřete svůj účet a budete služby nadále používat, má se za to, že jste změny přijali. Souhlasíte, že nebudeme vám ani jakékoli třetí straně odpovědní za žádné škody, které utrpíte změnou či úpravou této smlouvy.

Změny směnných kurzů nabudou platnosti okamžitě bez upozornění a nemáte právo proti nim vznést námitku, pokud k nim dojde v důsledku změn středního tržního kurzu, který používáme, nebo změn, které jsou pro vás výhodnější.

Poslední změnu smlouvy lze určit podle data „Poslední aktualizace“ v horní části smlouvy.

24. Postoupení

Bez našeho předchozího písemného souhlasu či jiného schválení nemůžete převést nebo postoupit tuto smlouvu ani žádná práva či povinnosti jí stanovené. Každý pokus o takové postoupení bude neplatný. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění či souhlasu volně postoupit či převést tuto smlouvu a práva a povinnosti z ní vyplývající na jakoukoli třetí stranu. Pokud máte námitky vůči tomuto převodu či postoupení, můžete přestat používat naše služby a ukončit platnost této smlouvy. K tomu se obraťte na naše oddělení podpory a požádejte o uzavření svého účtu.

25. Přetrvání

Po ukončení platnosti vašeho účtu nebo této smlouvy z jakéhokoli jiného důvodu přetrvají všechna práva a povinnosti stran, které dle své povahy zůstávají v platnosti i po tomto ukončení.

26. Použití třetími stranami

Pokud udělíte třetí straně výslovné povolení připojit se k vašemu účtu prostřednictvím produktu třetí strany nebo platformy Circle, berete na vědomí, že udělení povolení třetí straně k vykonávání konkrétních úkonů vaším jménem vás nezbavuje žádné z odpovědností vyplývajících z této smlouvy. Dále berete na vědomí a souhlasíte, že nebudete společnost Circle hnát k odpovědnosti a odškodníte ji za jakékoli závazky plynoucí z činnosti či nečinnosti této třetí strany v souvislosti s povoleními, která jste jí udělili.

27. Webové stránky, obsah třetích stran

Společnost Circle se snaží na svých webových stránkách poskytovat přesné a spolehlivé informace a obsah, ale tyto informace nemusí být vždy správné, úplné či aktuální. Společnost Circle bude dle potřeby aktualizovat informace na svých webových stránkách, aby byly co nejaktuálnější, ale tyto informace byste si vždy měli nezávisle ověřit. Webové stránky společnosti Circle mohou také obsahovat odkazy na webové stránky, aplikace, události nebo další materiály třetích stran („obsah třetích stran“). Tyto informace jsou poskytovány pro vaše usnadnění a odkazy či reference na obsah třetích stran nepředstavují schválení jakýchkoli produktů nebo služeb ze strany společnosti Circle. Společnost Circle neodpovídá za žádné ztráty, které utrpíte v důsledku jednání na základě informací uvedených na jejích webových stránkách nebo v jakémkoli obsahu třetích stran.

Příležitostně můžeme na našich webových stránkách uveřejňovat užitečné odkazy či články, ale tyto zdroje byste měli podrobit vašemu vlastnímu zkoumání.

28. Omezená licence, práva duševního vlastnictví

Udělujeme vám omezenou, nevýhradní a nepřenosnou licenci, ke které nelze dále poskytovat dílčí licence a která podléhá všeobecným podmínkám této smlouvy, na přístup a používání služeb výhradně ke schváleným účelům dle určení společnosti Circle. Jakékoli jiné používání služeb je výslovně zakázáno. Společnost Circle a její poskytovatelé licencí si vyhrazují všechna práva, jež jsou součástí služeb, a souhlasíte, že tato smlouva vám neuděluje žádná práva ani licence na služby s výjimkou omezené licence uvedené výše. S výjimkou výslovného oprávnění ze strany společnosti Circle souhlasíte, že nebudete upravovat, provádět zpětný vývoj, kopírovat, vytvářet rámy, získávat data, pronajímat, poskytovat leasing, půjčovat, prodávat, distribuovat či vytvářet odvozené produkty na základě služeb, zcela nebo zčásti. Pokud porušíte jakoukoli část této smlouvy, může být vaše povolení k přístupu a používání služeb podle této smlouvy ukončeno. „Circle.com“, „Circle“ a všechna loga související se službami jsou ochranné známky nebo registrované známky společnosti Circle a jejích poskytovatelů licencí. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Circle je nemůžete kopírovat, napodobovat ani používat. Veškerá práva, právní nároky a zájmy týkající se webových stránek společnosti Circle a s ním souvisejícího obsahu, služeb, veškerých technologií a jakéhokoli obsahu vytvořeného nebo odvozeného z výše uvedeného je výhradním vlastnictvím společnosti Circle a jejích poskytovatelů licencí.

Udělujeme vám přístup k používání všech našich produktů a služeb, ale zůstáváme nadále vlastníky duševního vlastnictví souvisejícího s těmito produkty a službami.

29. Nevyzvednutý majetek

Pokud eviduje společnost Circle na vašem účtu prostředky, přičemž vás není schopna kontaktovat nebo nemá po dobu několika let záznam o vašem používání služeb, mohou platné zákony vyžadovat, aby společnost Circle tyto prostředky oznámila příslušným úřadům jako nevyzvednutý majetek. Pokud k tomu dojde, společnost Circle se vás bude snažit zastihnout na adrese uvedené v našich záznamech, avšak pokud se jí to nepodaří, může být povinna tyto prostředky převést do příslušné jurisdikce jako nevyzvednutý majetek. Společnost Circle si vyhrazuje právo snížit tyto nevyzvednuté prostředky o poplatky za nečinnost či jiné administrativní poplatky, jak povolují platné zákony.

Pokud se ke svému účtu Circle nepřihlásíte po dobu několika let a nebudeme vás moci kontaktovat, můžeme být ze zákona povinni považovat váš účet za opuštěný a následně převést váš zůstatek účtu orgánu určenému zákonem.

30. Soulad se zákony

Služby podléhají regulaci organizace pro kontrolu vývozu a používáním služeb prohlašujete, že svým jednáním neporušujete tato omezení pro kontrolu vývozu. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, služby nemůžete používat, pokud (i) jste obyvatelem, státním příslušníkem či agentem Severní Koreje, Súdánu, Sýrie nebo jakékoli jiné země, na niž uvalila Velká Británie embargo na dovoz zboží či podobné sankce („nežádoucí území“), nebo (ii) máte v úmyslu dodávat bitcoiny či provádět jiné transakce s nežádoucími územími.

31. Stížnosti

Budete-li mít jakékoli stížnosti na služby, můžete postupovat dle našeho postupu pro stížnosti zde.

32. Rozhodné právo, jurisdikce

Podmínky této smlouvy s uživatelem se řídí zákony Anglie a Walesu. To znamená, že tato smlouva a jakékoli spory či nároky z ní plynoucí nebo s ní související se budou řídit zákony Anglie a Walesu. Jelikož jste spotřebitel, souhlasíte s námi, že soudy v povoleném regionu, kde máte trvalé bydliště, budou mít nevýhradní jurisdikci.

To znamená, že pokud jste například obyvatelem Irska, můžete přenést soudní řízení do Irska.

33. Celá smlouva, práva třetích stran

Neschopnost společnosti Circle vykonávat nebo vynutit si jakékoli právo či ustanovení smlouvy nepředstavuje zřeknutí se daného práva nebo ustanovení. Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy prohlášeno některým příslušným soudem za nevynutitelné či neplatné, bude toto ustanovení omezeno či vyňato v minimálním nutném rozsahu, aby tato smlouva jinak zůstala pro obě strany v platnosti a byla nadále vynutitelná.

Nadpisy a vysvětlující texty slouží pouze pro referenci a nijak nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují působnost či rozsah daného oddílu. Tato smlouva včetně zásad společnosti Circle upravujících služby, na které je zde odkazováno, zásad ochrany osobních údajů, zásad pro soubory cookie a souhlasu se zasíláním elektronických dokumentů tvoří celou smlouvu mezi vámi a společností Circle s ohledem na používání služeb.

Tato smlouva nemá za cíl (a ani ji tak nelze vykládat) vytvoření jakýchkoli práv či opravných prostředků pro jiné strany než pro vás a společnost Circle a její přidružené společnosti, z nichž každá bude třetí osobou oprávněnou převzít plnění této smlouvy, a žádná další osoba nemůže uplatňovat žádná práva jako třetí osoba oprávněná převzít plnění této smlouvy.

Tato smlouva (spolu se zásadami ochrany osobních údajů, zásadami pro soubory cookiea souhlasem se zasíláním elektronických dokumentů) je jediným dokumentem upravujícím váš vztah se společností Circle. Pokud v budoucnosti rozsudek soudu prohlásí jakékoli konkrétní ustanovení této smlouvy za nevynutitelné, zůstanou zbývající ustanovení smlouvy v platnosti.

34. Ustanovení a prohlášení pro konkrétní země (poslední aktualizace: 1. listopadu 2017)

Tato část obsahuje ustanovení a prohlášení pro konkrétní země, která se vztahují pouze na zákazníky nacházející se v konkrétních zemích uvedených níže. Upozorňujeme, že tento oddíl může být aktualizován a mohou do něj být dle potřeby doplněna další ustanovení a prohlášení pro konkrétní země v souvislosti s nabídkou produktů a služeb společnosti Circle v dané zemi. Datum této aktualizace bude uvedeno v nadpisu tohoto oddílu, avšak jeho uvedení na počátku této smlouvy nemůžeme zaručit.

 • Itálieklikněte sem pro zobrazení přehledu pro Itálii.

Máte dotazy? Obavy? Návrhy?

Kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected], na kterou můžete oznamovat porušení této smlouvy s uživatelem nebo klást dotazy, jež se týkají této smlouvy s uživatelem či služeb.

Shrnutí změn (1. listopad 2017)

 • Ověřování – můžeme vás požádat, abyste provedli dodatečné kroky k ověření vaší totožnosti a potvrzení žádosti o převod.
 • Komunikace- můžete se přihlásit k odběru výpisů transakcí.   
 • Zabezpečení – vysvětlili jsme podmínky týkající se zabezpečení a oznámení pro případ, že bychom se domnívali, že byl váš účet zneužit. Také jsme upřesnili okolnosti, za kterých může být společnost Circle odpovědná za neoprávněné transakce.
 • Pozastavení nebo uzavření účtu – vysvětlili jsme ustanovení týkající se okolností, za kterých může být váš účet pozastaven nebo uzavřen společností Circle.
 • Zpoždění transakcí – upřesnili jsme okolnosti, za kterých mohou být transakce zpožděny.
 • Změny smlouvy – aktualizovali jsme podmínky uvádějící příklady, kdy můžeme být nuceni změnit uživatelskou smlouvu, o těchto změnách vás budeme informovat. Revize oddílu 31 z důvodu uvedení odkazu na postup při podávání stížností.