EEA User Agreement

Споразумение с потребителя за ЕИП

Последна актуализация: 1 ноември 2017 г.

Настоящото споразумение с потребителя се отнася за потребители на Circle в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Преводи на настоящото споразумение с потребителя са предоставени за Ваше удобство и са достъпни чрез падащото меню в горната част на тази страница.

Ако се регистрирате за Circle на или след 1 ноември 2017 г., настоящото споразумение с потребителя влиза в сила незабавно. Ако се регистрирате за Circle преди 1 ноември 2017 г., настоящото споразумение с потребителя влиза в сила на 1 ноември 2017 г., а споразумението с потребителя, което е в сила до тази дата, може да бъде намерено тук. Независимо от предходното, редът и условията относно bitcoin, съдържащи се в полето непосредствено по-долу, влизат в сила незабавно за всички клиенти.

Настоящото споразумение с потребителя („споразумение“) е договор между Вас и Circle UK Trading Limited („Circle“, „нас“, „нашите“ или „ние“), което се отнася за Вашето използване на продуктите и услугите на Circle („услугите“). Преди да се регистрирате за акаунт в Circle или да използвате някоя от услугите, Вие трябва да прочетете и приемете всички условия, съдържащи се в настоящото споразумение, както и нашата политика за поверителност, политика за бисквитките и даването на съгласие чрез E-Sign, и Вие потвърждавате и се съгласявате, че ще бъдете обвързани от тези споразумения и политики. С приемането на настоящото споразумение Вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да бъде обвързани с условията му. Раздел 23 от настоящото споразумение урежда как настоящото споразумение може да бъде променено с течение на времето. Текстът в полетата навсякъде в това споразумение има за цел да Ви помогне да разберете на споразумението, но не е част от споразумението. Ако след прочитане на настоящото споразумение в своята цялост все още не сте сигурни за нещо или имате някакви въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с отдела за поддръжка.

Моля отпечатайте или запишете копие на настоящото споразумение за вашите записи.

За да видите какви условия са променени в резултат на най-новата актуализация на споразумението с потребителя, моля, вижте полето с информация в края на настоящото споразумение с потребителя

Circle UK Trading Limited, със седалище на адрес: White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF е упълномощена от компетентния орган за финансово поведение на Обединеното кралство (https://register.fca.org.uk) по регламентите за електронни пари от 2011 г. за издаване на електронни пари, под номер 900480 в регистъра. Circle има разрешение да предлага услуги във всички 31 страни от ЕИП в зависимост от своя „паспорт“ за трансгранични услуги, подробности за които могат да бъдат намерени в регистъра на компетентния орган за финансово поведение на Обединеното кралство. Circle е регистрирана и в службата на комисаря за информация на Обединеното кралство (https://ico.org.uk/) с регистрационен референтен номер ZA176325.

1. Допустимост

Вие трябва да сте физическо лице на възраст най-малко 13 години и да живеете в рамките на ЕИП, за да може да сключите настоящото споразумение. За да свържете банкова сметка или карта към Вашия Circle акаунт, Вие трябва да сте на възраст най-малко 18 години. Не можете да свързвате бизнес банкова сметка или карта към Circle и Circle към този момент не поддържа бизнес или търговски сметки (дори ако свързвате лична банкова сметка или карта). За използването на определени услуги може да има допълнителни изисквания за допустимост, които ще трябва да бъдат проверени преди да използвате тези услуги. Обърнете внимание, че Circle може да не поддържа всички видове карти (дебитна карта, кредитна карта, карти за таксуване, предплатени карти и др.) във всяка юрисдикция, в която извършва дейност. За повече информация относно видовете карти, които поддържаме в момента във Вашата страна, моля, вижте тази статия в центъра за помощ.

Ако сте на възраст под 18 години и бихте желали да свържете с банкова сметка или карта, моля, свържете се с отдела за поддръжка. Обърнете внимание, че ние може да не предоставим всички или някои от нашите услуги на някои лица или в някои региони ако, например, по този начин, ние няма да можем да спазим законите, отнасящи се за нашите услуги при такива обстоятелства.

Всички Circle акаунти, създадени след 7 декември 2016 г. са деноминирани в Евро или британски лири и вече не можете да създадете Circle акаунт, деноминиран в Bitcoin.

Ако в момента имате Circle акаунт, деноминиран в Bitcoin и конвертирате Вашия акаунт в Circle акаунт, деноминиран в Евро или британски лири, вече няма да можете да върнете Вашия акаунт обратно към Circle акаунт, деноминиран в Bitcoin.

Ако не сте потребител, Вие потвърждавате сте упълномощен(а) да обвързвате всеки клуб, общност или юридическо лице, от чието име използвате услугите на Circle, и че гореспоменатите приемат тези условия.

2. Услуги

Вашият Circle акаунт Ви позволява да държите, изпращате и получавате електронни пари / плащания, използвайки приложението на Circle на Вашето мобилно устройство или уеб сайта Circle на Вашия компютър. Можете: (i) да изпращате и получавате пари на/от друг потребител на Circle във Вашата страна или в друга държава (при условие, че услугите са налични в тази друга държава); (ii) да изпращате и получавате пари на/от лице, което все още не е потребител на Circle (въпреки че това лице ще трябва да създаде Circle акаунт, за да вземе парите, които изпращате или да Ви изпрати пари); и (iii) да изпращате и получавате Bitcoin. Моля, обърнете внимание, че функционалността за Bitcoin се разглежда отделно в настоящото споразумение в раздел 12.

Вашите електронни пари във Вашия Circle акаунт се издават в съответствие с европейската директива за електронни пари (Директива 2009/110 / ЕО от 16 септември 2009 г.) и регламентите за електронни пари на Обединеното кралство от 2011 г.  Електронните пари, които се държат във Вашия акаунт (i) са безсрочни (с изключение на случая, когато Вашият акаунт бъде закрит), вижте раздел 7 за повече подробности, (ii) не са лихвоносни.

Метод за зареждане на акаунта с парични средства

За да извършите паричен превод към друго лице, ще трябва да заредите Вашия Circle акаунт чрез Вашата банкова сметка или карта. Първата банкова сметка или карта, които свържете, трябва да са издадени от банкова институция в рамките на ЕИП. Всеки платежен инструмент, който използвате (например карта или банкова сметка), трябва да бъде на Вашето името. Паричните средствата, платени от Вашата карта, ще се покажат в салдото Ви и ще бъдат достъпни за Вас веднага. Ако желаете да извършите паричен превод и предварително не сте заредили Вашия Circle акаунт, ще имате възможност да изберете да финансирате паричния превод с помощта на Вашата карта. Ако изберете тази опция, ще заредите Вашето салдо и ще изпратите плащане на получателя в една стъпка (в този случай зареждането няма да се покаже във Вашето салдо, но ще можете да видите, че паричният превод е бил извършен). Чрез свързване на банкова сметка или карта към Вашия Circle акаунт, Вие упълномощавате Circle да комуникира с Вашата банка или издателя на картата, за да предоставят или да получат всякаква информация, изисквана от Circle или от Вашата банка или издателя на картата във връзка предоставяните от нас услуги за Вас. Чрез предоставянето на тази информация, Вашата банка нито одобрява Circle, нито носи отговорност за услугите по какъвто и да е начин.

Изпращане на пари

За плащане на друго лице, трябва да ни предоставите неговия имейл адрес или телефонен номер, освен ако вече сте превеждали пари на този човек, използвайки Circle, като в този случай ще можете да го изберете от списъка с контакти в Circle. Трябва да ни кажете сумата и (където е необходимо) валутата на паричния превод, който желаете да направите. Ние ще Ви представим резюме на заявката Ви за паричен превод и ще Ви бъде поискано да потвърдите превода с натискане на бутона „Изпращане“ в приложението на Circle или на уеб сайта.  В някои случаи е възможно да поискаме да предприемете допълнителни действия, за да проверим самоличността Ви и/или да удостоверим заявката Ви за превод.

След като потвърдите паричен превод към друг потребител на Circle, тези парични средства се превеждат към Circle акаунта на получателя в рамките на секунди и могат да бъдат харчени или изтегляни свободно от него, така че Вашата транзакция не може да бъде анулирана или отменена след като бъде потвърдена.

Ако получателят не е потребител на Circle, ние ще изпратим на получателя известие чрез имейл, текстово съобщение или друго уведомление, в което се обяснява, че сте му превели пари. Получателят трябва да се регистрирате за Circle акаунт, за да получи паричните средства, до тогава няма връзка между нас и получателя, и парите продължават да принадлежат на Вас. Сумата, която преведете, ще се покаже като приспадане от Вашето салдо в момента, в който потвърдите паричния превод. Въпреки това ще имате възможност да прекратите паричния превод по всяко време преди получателят да потърси паричните средства и ние веднага ще актуализираме Вашето салдо, така че да покаже, че паричните средства са Ви върнати. Ще можете да видите дали получателят е потърсил паричните средства чрез разглеждане на хронологията на Вашите транзакции.

Получаване на пари

Когато друг потребител на Circle преведе парични средства към Вас, те ще се покажат във Вашето салдо веднага.

Можете да направите заявка за получаване на пари от друго лице, което не е на платформата на Circle, като ни предоставите неговия имейл адрес или телефонен номер. Трябва да ни посочите сумата и (където е приложимо) валутата на заявката, която желаете да направите. Ние ще изпратим на получателя известие чрез имейл, текстово съобщение или друго уведомление, в което се обяснява, че сте направили заявка за получаване на пари. Получателят трябва да се регистрира за Circle акаунт, за да може да изпрати паричните средства. Сумата, която заявите за получаване, ще се покаже като допълнение към Вашето салдо, едва след като подателят се регистрира като потребител на Circle и потвърди паричния превод. Ще можете да анулирате заявката по всяко време преди подателят да изпрати паричните средства. Ще можете да видите дали подателят е изпратил паричните средства като разгледате хронологията на Вашите транзакции.

Теглене на парични средства

Ако желаете да теглите парични средства от Вашето салдо в Circle, трябва да посочите сумата, която желаете да ви бъде върната, и да изберете метода на изплащане. Ние обикновено ще върнем паричните средства в картата, която сте свързали към Вашия Circle акаунт, но може да направите заявка да върнем средствата в друга карта или банкова сметка. В този случай ще трябва да ни предоставите данните за другата карта или банкова сметка. Когато добавяте друга карта или банкова сметка с цел теглене на пари, ние може да извършим допълнителни контролни проверки, за да се уверим, че картата или банковата сметка се води на Ваше име. Ние си запазваме правото да откажем теглене чрез използването на определен метод, ако имаме основания да смятаме, че картата или банковата сметка не се водят на Ваше име. След като сте потвърдили сумата за теглене и данните за метода за изплащане, Вие няма да можете да отмените или анулирате поръчката за теглене. Сумата за теглене незабавно ще бъде приспадната от Вашето салдо.

Времева рамка за теглене на парични средства

Ако получим Вашата заявка за теглене в работен ден, ще изпратим сумата за теглене на избраната карта или банкова сметка в същия ден. Във всички други случаи ще изпратим сумата за теглене на следващия работен ден. В този раздел „работен ден“ означава между часовете от 9:00 и 17:00 в дните, в които банките в Англия са отворени за нормална банкова дейност.

Трябва да имате предвид, че салдото Ви в Circle не е депозит и Вие нямате право да търсите обезщетение по схемата за компенсиране на финансови услуги на Обединеното кралство (подкрепена от държавата схема за защита на депозитите), ако понесете финансова загуба по това салдо.

3. Процес за регистрация; Удостоверяване на самоличността

Може да регистрирате само един (1) Circle акаунт. Ако създадете допълнителни акаунти, ние си запазваме правото незабавно да закрием тези допълнителни акаунти и да прехвърлим всяко салдо в другия Ваш Circle акаунт или да го върнем в първоначалния източник на финансовия депозит.

Когато се регистрирате за Вашия Circle акаунт, трябва да предоставите актуална, пълна и точна информация за всички необходими елементи на страницата за регистрация. Ако някаква част от тази информация се промени, Ваше задължение е да актуализирате тази информация възможно най-скоро. От време на време може също да изискваме да предоставите допълнителна информация като условие за продължаване на използването на услугите. Ако желаете да свържете карта, Вие упълномощавате Circle, пряко или чрез трети лица, да правим всякакви проверки, които считаме за необходими за удостоверяване на Вашата самоличност, включително удостоверяване на Вашата самоличност чрез електронни услуги. Това може да включва изискване на допълнителна информация за Вас, като Вашите дата на раждане, имейл адрес, адрес по местоживеене, данъчен идентификационен номер и банкова сметка или информация за картата, така че да можем да потвърдим Вашата самоличност. Запазваме правото да запазим информацията за регистрацията на Вашия акаунт след като закриете Вашия акаунт с цел спазване на изискванията на търговските и нормативните разпоредби.

С цел предотвратяване на измами и спазване на европейските закони и законите на Обединеното кралство, ако желаете да свържете банкова сметка или карта за превеждане на парични средства към салдото на Вашия Circle акаунт, ние трябва да потвърдим, че сте това лице, което казвате, че сте.

4. Поверителност

Ние сме ангажирани да защитаваме личната Ви информация и да Ви помагаме да разберете как точно се използва Вашата лична информация. Трябва внимателно да прочетете нашата политика за поверителност и политика за бисквитките, тъй като там се описва подробно как се събират, съхраняват, защитават и използват Вашите лични данни.

5. Комуникации

Със сключването на настоящото споразумение, Вие се съгласявате да получавате електронни комуникации и уведомления в съответствие с нашата политика за даването на съгласие чрез E-Sign. Ние ще Ви изпратим известия за потвърждение всеки път, когато извършите транзакция, използвайки услугите.

Ще можете да проверявате Вашето салдо и да преглеждате хронологията на Вашите транзакции по всяко време като влезете във Вашия Circle акаунт. Можете също да изберете да получавате копие от извлеченията за Вашите транзакции за предходния месец по имейл и ние няма да Ви таксуваме за това - свържете се с [email protected] за повече информация.

Отпечатването и изпращането на кореспонденция, оповестяването и банковите извлечения отнемат време и пари, така че желаем да уреждаме тези въпроси по електронен път.

Настоящото споразумение Ви се предоставя и се сключва на английски език. Ние също ще комуникираме с Вас на английски език за всички въпроси, свързани с Вашето ползване на нашите услуги. Когато сме Ви предоставили превод на версията на английски език на настоящото споразумение, Вие се съгласявате, че преводът се осигурява само за Ваше удобство и че версията на английски език на споразумението ще регламентира Вашето използване на услугите. Настоящото споразумение е на разположение за преглед по всяко време на уеб сайта на Circle, а ние ще Ви предоставим копие от Споразумението при поискване.

6. Сигурност на информацията на потребителите; Отговорност при неразрешени или неправилни транзакции

Вие отговаряте за поддържането на поверителността и сигурността на всички имена на акаунти, потребителски имена, пароли, персонални идентификационни номера (ПИН кодове) и кодове за отключване на мобилни устройства („данни за сигурност“), които използвате за достъп до услугите. Вие отговаряте за поддържане на актуалността на Вашия имейл адрес в профила на Вашия Circle акаунт и за поддържане на поверителността на Вашите данни за сигурност. Вие трябва (i) да уведомите Circle незабавно, ако загубите устройството, на което имате инсталирано приложението на Circle, или ако научите за неразрешено използване на услугите или за друго нарушение на сигурността по отношение на услугите на имейл адрес [email protected] и (ii) да активирате всички съответни защитни функции на устройството, което използвате за достъп до приложението на Circle и в самото приложение на Circle, като двустепенно удостоверяване и контрол на достъпа чрез ПИН код или TouchID.

Ако научим или подозираме, че (i) някои от Вашите данни за сигурност са компрометирани; и/или (ii) всяко неразрешено използване на услугите или (iii) всяко друго нарушение на сигурността по отношение на услугите, ако законът позволява това, ние ще Ви уведомим до края на работния ден за това на имейл адреса, който сте ни предоставили.  Ако подозираме, че Вашият имейл адрес е компрометиран, ние ще спрем временно използването на Вашия Circle акаунт съгласно точка 7.   Ние ще прекратим временното спиране на Вашия Circle акаунт, веднага щом можем да направим това, след като причината за временното спиране бъде премахната. Ако ни съобщите за неразрешена транзакция в рамките на осем (8) седмици от извършването на неразрешената транзакция, ще дължите сума до максимум 50 евро (35 паунда) за всички загуби, понесени в резултат на неразрешени транзакции, възникващи: (i) от използването на изгубено или откраднато мобилно устройство или (ii) когато не сте осигурили сигурността на персонализираните защитните елементи на Вашия Circle акаунт и/или на Вашето устройство срещу неправомерно присвояване на Вашия Circle акаунт. Вие няма да носите отговорност, ако паричният превод е бил направен преди Вие или ние да научим за загубата или кражбата на Вашето устройство или присвояване на Вашия Circle акаунт.

Ще бъдете отговорни за всички загуби, понесени в резултат на неразрешени транзакции, където сте действали чрез измама или с умисъл или поради груба небрежност не сте спазили условията на настоящото споразумение или когато не сте ни уведомили за всяко нарушение на сигурността в съответствие с настоящия раздел.

Ваша отговорност е да посочите правилния получател на паричен превод и да ни предоставите правилния имейл адрес (или при преводи на Bitcoin ‑ Bitcoin адреса на получателя). Ако информацията, която предоставите, е грешна, ние не носим отговорност пред Вас или пред съответния получател при неуспешно превеждане на съответните парични средства или за загуба на парични средства в резултат на това. Ако научите за неточни, неуспешни, дефектни или неразрешени транзакции, извършени чрез Вашия Circle акаунт, трябва да ни уведомите незабавно на имейл адрес [email protected]. Ние ще предприемем стъпки за обследване и проследяване на дефектната или неразрешена транзакция (и ще Ви уведомим за резултата) и при условие че ни уведомите в рамките на 13 месеца от датата на съответната транзакция, Вие може да имате право на възстановяване на средствата по тази транзакция. Ние може да откажем искането Ви за възстановяване на средствата, ако не сте осигурили безопасността на Вашите данни за сигурност, или ако паричният превод е бил извършен преди Вие да ни кажете за компрометирането на Вашите данни за сигурност или за злоупотреба с Вашия Circle акаунт.

Ние не носим отговорност за каквито и да е щети или прекъсвания, причинени от компютърни вируси, шпионски софтуер или друг злонамерен софтуер, които може да повлияят на Вашия компютър или друго оборудване, или от фишинг, спуфинг или друга атака. Съветваме за редовна употреба на надежден софтуер за проверка и предпазване от вируси и зловреден софтуер. Ако се съмнявате в автентичността на определена комуникация, в която се претендира, че е от Circle, трябва да влезете в акаунта си чрез уеб сайта на Circle (www.circle.com) или чрез мобилни приложения, не като щракнете върху връзки, съдържащи се в имейл съобщения.

Полагаме големи усилия да защитим Вашия акаунт, но е необходимо и Вие да правите същото. Важно е винаги да защитавате сигурността не само на паролата си за Circle, но и на имейл акаунта, свързан с Вашия акаунт, и на всяко устройство, използвано за достъп до Вашия акаунт.

Ако определено плащане, което получите, по-късно бъде анулирано поради каквато и да е причина, Вие сте отговорни пред Circle за пълната сума на това плащане. Това означава, че ако подателят оспори разрешението за транзакцията или инициира сторниране чрез неговата банка или чрез издателя на неговата карта, Вие може да бъдете отговорни за пълната сума на плащането. Ако се установи, че тази транзакция е била неразрешена или сторнирането бъде заверено от банката на подателя или издателя на картата, Вие упълномощавате Circle да възстанови всички суми, дължими на Circle, чрез приспадане на тази сума от салдото на Вашия Circle акаунт. В случай че салдото на Вашия Circle акаунт не е достатъчно да покрие цялата сума, Вие упълномощавате Circle да анулира всички изтегляния или да изиска от Вас да предприемете други действия за възстановяване на средствата на Circle. Ако Circle не може да възстанови цялата дължима сума, Circle може да предприеме допълнителни действия, включително започване на съдебни производства за възстановяване на цялата сума, в степента, позволена от приложимия закон.

7. Временно замразяване и закриване на акаунт

Временно спиране/закриване на акаунт от Circle

Ние може по наше собствено усмотрение без отговорност пред Вас или пред трета страна, да откажем да Ви позволим да създадете акаунт или да спрем временно Вашия акаунт или Вашето използване на една или повече от услугите, ако имаме основание да смятаме, че: (i) някой друг може да се опитва да използва Вашия Circle акаунт без Вашето разрешение, (ii) сигурността на Вашия акаунт е компрометирана или (iii) ние сме принудени да направим това по закон.

Настоящото споразумение ще бъде в сила, докато Вие или ние го прекратим. Ние можем да прекратим настоящото споразумение (и да закрием Вашия Circle акаунт) по всяко време, като Ви предизвестим най-малко два месеца преди това. Ние също може да прекратим настоящото споразумение и да закрием Вашия Circle акаунт по-скоро, ако Вие нарушавате условията на настоящото споразумение (включително, но не само  раздели 16 и 17), Вие използвате Вашия Circle акаунт чрез измама или незаконно, или ако ние трябва да направим това по закон.

Ако имате оставащо салдо в Circle акаунт, който е бил спрян временно или е бил закрит, ще можете да си възстановите тези парични средства, освен ако това не е забранено от закона или от съдебна заповед, или където сме установили, че тези парични средства са били получени чрез измама. Circle има пълна свобода по отношение на начините, чрез които ще получите тези парични средства, след като вземе решение да ги върнем. Ние си запазваме правото да изискваме от Вас да предоставите допълнителна информация за удостоверяване на самоличността, преди да обработим тези заявки за теглене или превеждане на парични средства, и да отложим или забраним такова теглене или превеждане на парични средства, ако считаме, че е извършена измамна или незаконна дейност. Ако не можете да влезете в акаунта си, ще трябва да се свържете с отдела за поддръжка за обработване на такова теглене.

Ако използвате Circle за извършване на престъпление или по друг начин използвате Вашия акаунт в нарушение на настоящото споразумение, ние може да закрием Вашия акаунт. Ако Вашият акаунт е закрит, ние може да изискваме да извършите допълнителни действия за удостоверяване на самоличността и предотвратяване на измами, за да може да получите достъп до паричните средства в този закрит акаунт.

Закриване на Вашия акаунт

Може да прекратите настоящото споразумение по всяко време чрез закриване на Вашия акаунт и прекратяване на използването на услугите. При прекратяване на настоящото споразумение и закриване на Вашия акаунт, Вие оставате отговорни за всички транзакции, извършени, докато акаунтът е бил открит. Не може да закриете акаунта си, за да избегнете обследване. Трябва да изтеглите парите си в разумен срок след закриване на Вашия акаунт. Ще имате право да теглите паричните средства за период от 6 години от датата на закриване на Вашия акаунт. Няма да се начислява такса от Circle за теглене на парични средства и за закриване на Вашия акаунт.

8. Услуги; Трети страни

Circle е независим изпълнител за всички цели и не е Ваш агент или Ваше доверено лице. Circle не контролира и не носи отговорност за каквито и да е продукти или услуги, които се купуват или продават от трети страни чрез използването на услугите. Circle не гарантира самоличността на никой потребител или друга страна и не гарантира, че определен купувач или продавач е упълномощен да извърши определена транзакция или че ще извърши определена транзакция. Circle не носи отговорност за каквито и да е загуби или проблеми, които могат да възникнат от такива транзакции на трети страни, включително, но без да се ограничават до, законност, качество, доставка или удовлетвореност от закупени продукти. Ако не сте удовлетворени от определени стоки или услуги, закупени от или продадени на, трета страна чрез използване на услугите, трябва да намерите решение на тези въпроси директно с продавача или купувача третата страна, както е приложимо.

Ако използвате Вашия Circle акаунт да изпратите пари на някого срещу даден продукт или услуга и имате проблем с този продукт или тази услуга, трябва да решите този спор директно с третата страна.

От 7 декември 2016 г. Circle вече не предлага възможността за: (i) закупуване на Bitcoin от Circle чрез извършване на депозит в Circle акаунт, деноминиран в Bitcoin или (ii) продаване на Bitcoin чрез теглене на парични средства от Circle акаунт, деноминиран в Bitcoin.

За повече информация относно прекратяването на тези услуги за обмяна на Bitcoin, моля, обърнете към центъра за помощ.

9. Мобилни услуги

В степента, в която осъществявате достъп до услугите чрез мобилно устройство, може да се прилагат стандартните такси на мобилният Ви оператор за пренос на данни и други такси. В допълнение, изтегляне, инсталиране или използване на определени мобилни приложения може да бъде забранено или ограничено от Вашия мобилен оператор и не всички услуги може да са достъпни за всички мобилни оператори или устройства. Като използвате мобилните услуги, Вие се съгласявате, че ние може да комуникираме с Вас чрез SMS, MMS, текстови съобщения, насочени известия, и/или други електронни средства чрез Вашето мобилно устройство и че определена информация за Вашето използване на услугите може да ни бъде съобщавана. В случай че промените или деактивирате Вашия мобилен телефонен номер, Вие се съгласявате да актуализирате своевременно информацията за Вашия акаунт, за да се гарантира, че Вашите съобщения няма да бъдат изпращани до всяко лице, което може да придобие стария Ви номер.

С цел поддържане на сигурността на Вашия акаунт се изисква двустепенно удостоверяване. Това означава, че трябва да имате валиден телефон и да актуализирате информацията за акаунта си, ако Вашият телефонен номер се промени.

10. Такси

Circle не начислява такси за депозити от карти, банкови сметки, съхраняване на парични средства, получаване плащания, или изпращане на плащания чрез използване на паричните средства, които са били предварително заредени във Вашия Circle акаунт или за теглене на парични средства. Таблицата по-долу обобщава това:

Такси

Детайли

Добавяне на пари във Вашия Circle акаунт

Безплатно

Получаване на пари във Вашия Circle акаунт

Безплатно

Изпращане на пари от Вашия Circle акаунт

Безплатно

Теглене на пари от Вашия Circle акаунт

Безплатно

Конвертиране на пари в друга валута/изпращане или заявка за получаване на пари в друга валута

Среден пазарен курс, не се начисляват такси на Circle

В случай че Circle ще начислява такси, свързани с транзакция, тези такси ще Ви бъдат ясно показани, преди да финализирате транзакцията. Може да Ви бъдат наложени такси директно от Вашата банка или издателя на картата за транзакции, извършени във връзка с услугите.

11. Валутно конвертиране и променливост на валутните курсове

Обща информация

Стойността на валутите (особено Bitcoin) може бързо да се повиши или да се понижи по всяко време, така че Circle не може да гарантира стойността на която и да е валута. Вие приемате, че цената или стойността на всяка валута може да варира и че обменният курс, който ние използваме („обменен курс“) за конвертиране на една валута в друга може да не бъде същият обменен курс, който се прилага при конвертиране обратно в първоначалната валута. Обменният курс за определено зареждане на салдо, теглене, изпращане или получаване ще Ви бъде показан в момента на започване, но преди финализиране на транзакция. В случай, че имате право на възстановяване или друго плащане от Circle, Circle не носи отговорност за никакви загуби, произтичащи от промяна на обменния курс, които може да са настъпили от момента на първоначалната транзакция. Възможността за конвертиране от една валута в друга подлежи на приложимите правни и регулаторни ограничения, както и от наличието на такава валута, предоставена от Circle.

За обменните курсове за фиатни валути ние използваме средния пазарен обменен курс в съответното време за съответните валути, без такси.

За повече информация относно начина, по който Circle определя обменните валутни курсове, моля, вижте тази статия на центъра за помощ.

Зареждания на салдо, тегления и промяна на валутата по подразбиране

Когато конвертирате от една валута в друга (например Евро в британски лири и др.) чрез извършване на зареждане на салдо, теглене или чрез промяна на валутата, в която е деноминиран Вашият акаунт, това конвертиране на валута се извършва директно от Circle. Когато извършите зареждане на салдо или теглене, свързано с конвертиране на валута, или ако изберете да промените валутата, в която се държи салдото по Вашия акаунт, винаги ще Ви бъде показван обменният курс за тази транзакция, преди да я завършите. Ако промените валутата по подразбиране, в която се държи салдото по Вашия акаунт и впоследствие решите да промените валутата обратно към оригиналната валута по подразбиране, може да не получите същото салдо, с което сте започнали, поради колебанията и разликите в обменните курсове.

Например, ако имате 100 британски лири във Вашия Circle акаунт и изберете да промените салдото по Вашия акаунт в Евро, ако впоследствие промените салдото по акаунта Ви обратно в британски лири, може да не получите точно 100 британски лири поради колебанията и разликите в обменните курсове.

Получаване на парични средства

Винаги ще получавате парични средства във валутата, в която е деноминирано салдото по акаунта Ви, независимо от валутата, в която подателят е деноминирал транзакцията. Чрез избора на Вашата валута по подразбиране (независимо дали при регистрацията или при последваща промяна), Вие избирате да получавате всички плащания в тази валута и се съгласявате с това Circle да конвертира всички входящи парични средства в тази валута от Ваше име по текущия тогава обменен курс за тези валути. Ние не сме отговорни за загуби, които може да бъдат понесени в резултат на обменния курс, който се прилага за дадена транзакция.

Ние желаем да Ви доставим средства във валутата, която сте избрали като Вашата предпочитана валута. Това означава, че ако сте избрали Евро като валута по подразбиране, няма значение дали хората Ви изпращат парични средства в британски лири, щатски долари, Bitcoin или някаква друга валута - ние винаги ще извършваме конвертиране на валутата от Ваше име, така че да можем да доставим паричните средства във Вашия акаунт в Евро.

Изпращане на парични средства

Когато правите плащане към друг потребител на Circle, можете да деноминирате Вашето плащане във всяка една валута - вашата валута по подразбиране, валутата по подразбиране на получателя или всяка една друга валута, която изберете. Както е посочено по-горе под „Получаване на парични средства“, ако започне плащане във валута, която е различна от валутата по подразбиране на получателя, ние ще извършим валутно конвертиране от името на получателя в неговата или нейната валута по подразбиране, преди да доставим тези парични средства в акаунта на получателя.

Ако извършите плащане към физическо лице, което все още няма Circle акаунт, и деноминирате това плащане във валута, различна от валутата, в която е деноминиран Вашият акаунт (например, деноминиране на плащане в Евро, когато държите акаунта си в британски лири), валутното конвертиране ще бъде извършено при потвърждение на Вашата транзакция за изпращане. Ако впоследствие отмените тази изчакваща изпълнение транзакция, преди получателят да се регистрира за Circle акаунт и да вземе тези парични средства, ще бъде извършено второ валутно конвертиране, когато паричните средства Ви бъдат възстановени, което означава, че може да получите по-малко (или повече) парични средства обратно при отменяне на изчакваща изпълнение транзакция, отколкото първоначално са били таксувани във връзка с първоначалното изпращане.

Когато валутата по подразбиране на получателя е различна от Вашата собствена, винаги е най-добре да деноминирате Вашето плащане във валутата на получателя. В редки случаи може да бъде забавено изпълнението на определени транзакции поради опасения за измама или поради други причини, и тъй като валутното конвертиране не се извърша преди паричните средства да бъдат готови за превеждане в акаунта на получателя, деноминирането на плащането във валутата на получателя е най-добрият начин да се гарантира, че получателят ще получи точно сумата, която желаете да получи.

Например ако държите Вашия акаунт в Евро или британски лири и желаете да изпратите парични средства на потребител на Circle, който държи акаунта си в щатски долари, винаги ще е най-добре да деноминирате Вашето плащане в щатски долари. Правейки това, Вие ще видите точно колко британски лири или Евро, според случая, ще бъдат приспаднати от салдото по Вашия акаунт и колко щатски долара ще бъдат доставени на получателя.

12. Bitcoin

Раздел 12 се отнася само за салда по акаунти, които се държат в bitcoin, а не във фиатна валута.

Можете да съхранявате, изпращате и получавате Bitcoins като използвате Вашия Circle Bitcoin акаунт. Ще може да получавате Bitcoin от други потребители или трети страни, само ако имате деноминиран в Bitcoin акаунт, в противен случай Bitcoin ще се конвертира в избраната от Вас фиатна валута. За да преведете Bitcoin на друг потребител на Circle ще трябва да ни предоставите неговия имейл адрес, телефонен номер или да го изберете от контактите Ви в Circle. За да преведете Bitcoin на трета страна, която приема Bitcoin (която не е потребител на Circle), Вие трябва да ни предоставите нейния Bitcoin адрес. Обърнете внимание, че всички преводи, използващи Bitcoin, са необратими и не можете да отмените превод в Bitcoin след като сте потвърдили превода.

В случай на загуба или кражба на Bitcoin от Вашия акаунт в резултат на пряк пробив в дигиталните или физически хранилища на Circle, тези Bitcoin резерви са изцяло гарантирани, съгласно реда и условията на застрахователната полица на Circle в Marsh Insurance. При загуба или кражба на Ваш Bitcoin в резултат на неспазването от Ваша страна на съответните протоколи за сигурност в съответствие с раздел 6, тази загуба не се покрива от застраховката на Circle. Вашият Bitcoin акаунт не е защитен от държавно подкрепена схема за защита на депозитите.

Ако мерките за сигурност на Circle бъдат компрометирани, ние ще покрием изцяло салдото в Bitcoin по вашия акаунт. Ако някой успее да получи достъп до Вашия акаунт чрез получаване на директен достъп до Вашия телефон и компютър или по друг начин, това не се покрива от нашата застраховка.

Circle не създаде и не управлява или контролира мрежата на Bitcoin. Circle не носи отговорност за забавяния или грешки, които са в резултат на затруднения или проблеми с мрежата на Bitcoin, и отговорността на Circle към Вас се погасява след като Bitcoin транзакция бъде изпратена към мрежата на Bitcoin; при условие обаче, че ако Bitcoin транзакция бъде изпратена на мрежата на Bitcoin и тези средства впоследствие бъдат върнати на Bitcoin адреси, които Circle контролира, ще Ви бъде възстановена сумата на Bitcoin, която е изпратена в тази транзакция.

13. Лимити за транзакциите

Circle налага лимити за стойността, скоростта и честотата на транзакциите, които можете да извършвате като използвате услугите. Circle си запазва правото да променя стойността и скоростта на лимитите, които се прилагат за зареждания на салдо, тегления, конвертирания и съхранение, както счетем, че е разумно необходимо. Може да наложим индивидуални или съвкупни лимити за транзакции върху размера или броя на зарежданията на салдо или тегленията, които извършвате в определен период от време.

„Лимит на скоростта“ се отнася за скоростта и честотата на транзакциите. Ако извършвате 1000 зареждания на салдо или парични преводи на ден, може да е необходимо да забавим малко тази активност. Лимитите за стойност/транзакции, които се прилагат към Вашия Circle акаунт могат да бъдат намерени на страницата „Настройки“ в мобилното приложение Circle.

14. Право за промяна/премахване на функции или временно спиране/забавяне на транзакции

Ние си запазваме правото да променяме, да спираме временно или да прекратяваме всеки аспект на услугите по всяко време, включително работно време или наличието на всяка една функция, без предупреждение и без отговорност.

Ние може да откажем да обработим което и да е зареждане на салдо, който и да е паричен превод или което и да е теглене без предизвестие и може да ограничим или временно да спрем Вашето използване на една или повече услуги по всяко време и по наше усмотрение. Временното спиране на Вашето използване на някоя от услугите няма да засегне Вашите права и задължения съгласно настоящото споразумение. Ние може по наше усмотрение да забавим зареждания на салдо, парични преводи или тегления, ако (i) доколкото е вярно, Вие не разполагате с достатъчно пари във Вашия Circle акаунт, за да го направите; (ii) транзакцията би надхвърлила лимита за нея (раздел 13); (iii) ние смятаме, че транзакцията е подозрителна; (iv) транзакцията може да е свързана с измама или неправомерно поведение; (iv) тя нарушава приложимите закони, или (v) тя нарушава условията на настоящото споразумение.

15. Недостатъчна наличност на парични средства

Отрицателни салда не са разрешени. Услугите не включват предоставяне на кредит на Вас и не Ви се предоставя никакъв кредит във връзка с Вашето използване на услугите.

Ако в който и да е момент Вашият акаунт има отрицателно салдо (в резултат на сторниране, отказване или анулиране на депозит или по друг начин), Circle може да приспадане сумите по отрицателното салдо от всички парични средства, които получите във Вашия Circle акаунт, независимо дали в резултат на зареждане на Вашия акаунт от Ваша страна или на получаване на парични средства от друг потребител. Ако имате допълнителни Circle акаунти, ние ще имаме право да приспаднем сумите по отрицателното салдо от паричните средства, които се държат в този акаунт (и след това да закрием тези допълнителни акаунти). Ако Circle поиска да направите депозит за разрешаване на проблем, свързан с отрицателно салдо, и ако не направите това, Вие упълномощавате Circle да инициира депозит в размера на този дефицит от Вашите свързани банкова сметка или карта. Ако заредите или получите парични средства в различна валута от валутата, в която е деноминиран акаунтът с отрицателното салдо (например имате отрицателно салдо в британски лири и получавате Евро в акаунта си), тогава Circle автоматично ще конвертира тези парични средства по преобладаващия тогава обменен курс, за да компенсира това отрицателно салдо.

Например, ако имате отрицателно салдо от -100 британски лири в резултат на зареждане на Вашия акаунт със сума от 100 британски лири, която е била похарчена чрез използване на Circle и след това анулирана от Вашата банка и впоследствие получите сума в Евро в акаунта си, тази сума в Евро ще бъде конвертирана в британски лири по текущия тогава обменен курс на Circle, за да се компенсира салдото от -100 британски лири.

В случай че Circle се принуди да ангажира трета страна да помогне с възстановяването на отрицателно салдо или сторнирана сума, Вие ще бъдете таксувани с всички такси или разходи, които бъдат направени от Circle във връзка с тези усилия за възстановяване на средствата, включително, но без да се ограничават до, такси за събиране или такси за улеснение, таксувани от трети страни. С настоящото изрично приемате, че цялата комуникация във връзка с просрочен акаунт ще се извършва по електронната поща или по телефона. Тази комуникация може да бъде извършвана от Circle или от друга трета страна, действаща от името на Circle, включително, но без да се ограничава до агент по вземанията, който е трета страна. Обърнете внимание, че ако Circle се принуди да ангажира трети страни във връзка с възстановяване на суми, които дължите на Circle, това може да има негативен ефект върху Вашия кредитен рейтинг.

16. Ограничени дейности

Във връзка с Вашето използване на услугите, с настоящото Вие се съгласявате, че няма:

 • да нарушавате (или да подпомагате друга страна да нарушава) никой приложим закон, нормативен документ, наредба или разпоредба;
 • умишлено да се опитвате да измамите (или да помагате в измамването на) Circle или други потребители на Circle;
 • да предоставяте невярна, неточна или подвеждаща информация;
 • да предприемате действие, което пречи, прихваща или експроприира система, данни или информация;
 • да участвате в транзакция, свързана с приходи от незаконната дейност;
 • да изпращате или качвате какъвто и да е вирус, червей, или друг зловреден софтуер или програма;
 • да се опитвате да получите неразрешен достъп до други Circle акаунти, до уеб сайта на Circle или свързани мрежи или системи;
 • да използвате услугите от името на трета страна или по друг начин да действате като посредник между Circle и трети страни;
 • да събирате каквато и да е информация за потребителя от други потребители на Circle, включително, без ограничение, имейл адреси;
 • да хулите, тормозите или нарушавате поверителността на личните данни или права на интелектуална собственост на Circle или на други потребители на Circle; или
 • да качвате, показвате или предавате съобщения, снимки, видео клипове или други медийни носители, които съдържат незаконни стоки, порнографски, насилствени, нецензурни или защитени с авторски права изображения или материали за използване като аватар, във връзка с плащане или заявка за плащане на заявка, или по друг начин.

17. Забранени плащания

Не предоставяме услуги или не поддържаме транзакции, които включват:

 • ограничени лица или физически или юридически лица, намиращи се в ограничени територии (както всеки термин е дефиниран в раздел 30);
 • оръжия от всякакъв вид, включително, но без да се ограничават до огнестрелни оръжия, боеприпаси, ножове или сродни аксесоари;
 • контролирани вещества, включително, но без да се ограничават до наркотици, лекарства по рецепта, стероиди или сродни принадлежности или аксесоари;
 • хазартни дейности, включително, но без да се ограничават до спортни залози, казино игри, конни надбягвания, надбягвания с кучета, лотарии, игри на късмета, томболи, игри на умения, които могат да бъдат класифицирани като хазартни (т.е. покер) или други дейности, които подпомагат някои от предходните;

Разбираме, че хазартът може да е позволен от закона във Вашата юрисдикция, но за съжаление ние не можем да Ви позволим да използвате Circle във връзка с тези дейности.

 • финансови престъпления, пране на пари или тероризъм;
 • какъвто и да е вид схема на Понци, финансова пирамида или маркетингова програма на няколко нива;
 • стоки или услуги, които накърняват или нарушават авторското права, търговска марка или вещни права съгласно законодателствата на която и да е юрисдикция или по друг начин представляват фалшиви стоки;
 • уреждане на дълг, рефинансиране или услуги за възстановяване на кредитен рейтинг;
 • съдебно наредени плащания, структурирано уреждане на сметки, данъчни плащания или уреждане на данъчни задължения;
 • продажбата на парични преводи или чекове, или каквито и да било дейности по превод на пари;

Използването на Circle за изпращане на 20 британски лири на един приятел от името на друг приятел е приемливо, но ако често приемате парични средства от хора, за да ги изпращате от тяхно име, Вие може да нарушавате законите за паричните преводи – и поради тази причина не можем да позволим това.

 • лотарийни договори, системи с капарирани стоки или годишни ренти;
 • фалшиви стоки, включително, но без да се ограничават до фалшиви или „нови“ документи за самоличност;
 • закупуване на стоки от пазари, прикрити чрез скрити услуги на Tor или пазари в „черния Интернет“, или чрез друга услуга или уеб сайт, които действат като пазар за незаконни стоки (въпреки че на такъв пазар също може да се продават законни стоки);
 • съдържание за възрастни; или
 • всякакви други въпроси, за които Ви съобщим, че са неприемливи от време на време и които, например, може да бъдат ограничени от нашите и Вашите партньори по плащането.

В случай че Circle научи, че извършвате такива забранени плащания, Circle може да спре временно или закрие Вашия Circle акаунт.

За повече информация относно забранени дейности, моля, прочетете следната статия на отдела за поддръжка: https://support.circle.com/hc/en-gb/articles/212079946-It-s-not-you-it-s-me-User-Agreement-Violations--

18. Мрежа на Bitcoin

Bitcoin е децентрализирана валута, която работи на софтуерни протоколи с отворен код, които могат да бъдат използвани, променени или адаптирани от всеки, при условие, че определени промени изискват определен консенсус сред страните, използващи и поддържащи мрежата на bitcoin. В резултат на децентрализираното естество на bitcoin е възможно да бъдат правени внезапни, неочаквани или противоречиви промени („разклонения“) в bitcoin. Също така е възможно такива разклонения да съществуват едновременно в множество версии на „bitcoin“. Като използвате Circle Вие приемате и се съгласявате, че: (i) Circle не притежава или контролира мрежата на bitcoin и не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да понесете в резултат на функционалността или сигурността на мрежата на bitcoin и (ii) Circle не носи отговорност за разклонения или промени в мрежата на bitcoin, които може да доведат до значителни и внезапни промени в стойността и/или използваемостта на bitcoin.

Клиенти, които притежават bitcoin в своите Circle акаунти, трябва да знаят, че е възможно едно или повече „разклонения“ на Bitcoin да възникнат в най-близко бъдеще. Точното време, характерът, продължителността, резултатът и влиянието на всяко „разклонение“ на Bitcoin не могат да бъдат определени предварително.  Единственият начин да се избегне потенциално негативно влияние от „разклонение“ на Bitcoin е да не се държи bitcoin.

По отношение на всяко потенциално „разклонение“ на bitcoin, Вие потвърждавате и приемате, че (i) Circle ще определя по свое собствено усмотрение, кое „разклонение“ (или „разклонения“) на Bitcoin ще поддръжка („поддържан Bitcoin“) и Circle няма да има задължение да поддържа други „разклонения“ или версии на Bitcoin.  Освен ако Circle по свое усмотрение реши да го направи, Circle не поддържа и няма да поддържа разклонени версии на Bitcoin, или на други цифрови валути, жетони, монети или разклонени протоколи (събирателно, „други цифрови валути“), независимо дали те са създадени в резултат на разклонение на мрежата на Bitcoin, дали те са самостоятелно създадени или не, и независимо от това дали тези други цифрови валути държат някаква стойност или не. Вие приемате и се съгласявате, че няма да използвате Вашия Circle акаунт да държите, изпращате, получавате или по друг начин да извършвате транзакции с каквито и да е други цифрови валути.  В случай, че се опитате да използвате Вашия Circle акаунт за извършване на транзакции с други цифрови валути, Circle няма задължение да предприема каквито и да е мерки, за да Ви помогне да възстановите каквито и да е такива други цифрови валути или да Ви възстанови загуби, свързани с други цифрови валути.  Държането на поддържан Bitcoin във Вашия Circle акаунт не Ви дава право на допълнителни символи или стойност, свързани с други цифрови валути, които могат да произтекат от Вашето притежаване на поддържан Bitcoin, независимо дали бихте имали право на такива допълнителни символите или стойност, ако държахте такъв поддържан Bitcoin извън Circle.

Имайте предвид, че в случай на „разклонение“ на Bitcoin, Circle може да бъде принудена да спре временно всички дейности, свързани с bitcoin (включително изпращането на bitcoin, получаването на bitcoin или конвертирането на bitcoin в британски лири или Евро) за продължителен период от време, докато Circle определи по свое усмотрение, че такава функционалност може да бъде възстановена („Bitcoin престой“). Този Bitcoin престой вероятно ще настъпи веднага след поява на „разклонение“ на Bitcoin с малко време за предупреждение или без предупреждение и по време на този период на Bitcoin престой Вие няма да имат достъп до bitcoin, които държите във Вашия Circle акаунт.

Ако в момента държите bitcoin във Вашия Circle акаунт и желаете да избегнете всякакви потенциални загуби по отношение на стойност, по отношение на достъп до паричните Ви средства в Circle или други негативни последици, които биха могли да възникнат от „разклонение“ на Bitcoin, Вие можете (i) да влезете във Вашия Circle акаунт, (ii) да изберете „Валута“ под настройки и (iii) да конвертирате салдото по Вашия Circle акаунт в британски лири или Евро (което всъщност означава продажба на всичкия bitcoin, който държите в Circle на цената, изписана по време на конвертирането). Обърнете внимание, че след възникване на „разклонение“ на Bitcoin е възможно тази опция повече да не бъде достъпна.

19. Данъци

Circle ще поддържа архив на хронологията на Вашите транзакции, до който ще можете да осъществявате достъп през Вашия Circle акаунт с цел изготвяне на всички необходими данъчни декларации или плащания, но е Ваша отговорността е да определите какви, ако има такива, данъци се прилагат за плащанията, които правите или получавате, и да събирате, декларирате и плащате съответните данъци на съответните данъчни органи. Circle ще направи всички данъчни удръжки или декларации, които сме задължени по закон да направим, но Circle не носи отговорност за определянето на това дали е дължим данък по Вашата транзакция или за събирането, декларирането или плащането на данъци, произтичащи от която и да е транзакция.

20. Обезщетяване; Освобождаване от отговорност

Вие се съгласявате да обезщетите и да предпазите Circle, нейните филиали, и доставчици на услуги, и всеки от техните длъжностни лица, директори, агенти, партньори в джойнт-венчър, служители и представители невредими от всякакви искове или претенции (включително адвокатски хонорари и всякакви загуби, глоби, такси или санкции, наложени от който и да е регулаторен орган), произтичащи от Ваше нарушение на настоящото споразумение или от Вашето нарушение на който и да е закон или разпоредба.

За целите на настоящия раздел 20, терминът „загуби“ означава всички нетни разходи, разумно понесени от нас или от други лица, посочени в настоящия раздел, които са в резултат на въпросите, изложени в настоящия раздел 20 и които могат да се отнасят за всякакви искове , претенции, причини за действие, дълг, разходи, разноски или друга отговорност, включително разумни хонорари за правни услуги (без дублиране).

„Обезщетяване“ означава да се компенсира някой за вреда или загуба, която е възможно да понесе. Ако нарушите настоящото споразумение или нарушите закона и в резултат на това Circle се изправи пред искове или разноски, Вие се съгласявате да покриете тези загуби.

Ако възникне спор между Вас и един или повече потребители или трети страни, Вие освобождавате Circle (и нейните филиали и доставчици на услуги и всеки от техните длъжностни лица, директори, агенти, партньори в джойнт-венчър, служителите и представители) от всички искове, претенции и щети (действителни и произтичащи) от всякакъв вид и естество, произтичащи от или по някакъв начин свързани с тези спорове.

Ако възникне спор между Вас и някой друг, освен Circle, Вие ни освобождавате от отговорност, свързана с този спор.

21. Ограничаване на отговорността; без гаранция

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ CIRCLE И НАШИТЕ ФИЛИАЛИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, И ТЕХНИТЕ СЪОТВЕТНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ В ДЖОЙНТ-ВЕНЧЪР, СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРЕКОМЕРНИ ЩЕТИ, ИЛИ ЩЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАТ ДО ЩЕТИ СЪС ЗАГУБА НА РЕПУТАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЗАГУБИ (ДОРИ АКО Е БИЛО СЪОБЩЕНО НА CIRCLE ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, СТРОГА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ: (I) ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ; (II) РАЗХОДИТЕ ЗА НАБАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВСЯКАКВИ ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СТОКИ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ, ИЛИ ПОЛУЧЕНИ СЪОБЩЕНИЯ, ИЛИ СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ ЧРЕЗ ИЛИ ПРЕЗ УСЛУГИТЕ; (III) НЕРАЗРЕШЕН ДОСТЪП ДО ИЛИ ПРОМЯНА НА ВАШИТЕ ИЗПРАЩАНИ ДАННИ ИЛИ ДАННИ; ИЛИ (IV) ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ.

Ние не носим отговорност за „назидателни щети“ (често наричан наказателни щети) или други косвени загуби. Затова, ако ние направим нещо неправилно, което Ви струва 100 британски лири, нашата отговорност е ограничена до тези 100 британски лири.

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. ПОРАДИ ТОВА, НЯКОИ ОТ ОГРАНИЧЕНИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ГОРЕ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. АКО НЕ СТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ИЛИ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ЕДИНСТВЕНЯТ И ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН НАЧИН ДА ПОПРАВИТЕ ТОВА Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И ДА ЗАКРИЕТЕ ВАШИЯ АКАУНТ.

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И БЕЗ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ. CIRCLE, НАШИТЕ ФИЛИАЛИ И НАШИТЕ СЪОТВЕТНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ В ДЖОЙНТ-ВЕНЧЪР, СЛУЖИТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯТ ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЕ. CIRCLE НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (I) УСЛУГИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (II) УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, ЗАЩИТЕНИ ИЛИ БЕЗПРОБЛЕМНИ, ИЛИ (III) КАЧЕСТВОТО НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС, ЩЕ ОТГОВОРИ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ.

Не можем да гарантираме, че Circle винаги ще отговаря на Вашите потребности. С разрастването си ние вероятно ще добавим нови услуги, ще променим определени функции и ще премахнем стари функции. Надяваме се винаги да бъдете удовлетворени от Circle, но не можем да гарантираме това в договор.

Circle ще положи разумни усилия да гарантира, че заявките за електронни дебити и кредити, които включват банкови сметки и карти ще бъдат обработвани своевременно, но Circle не поема ангажименти и не дава гаранции по отношение на периода от време, необходим за завършване на обработването, тъй като услугите зависят от много фактори извън нашия контрол, като забавяния в банковата система. Някои юрисдикции не позволяват отказ от подразбиращи се гаранции, така че предходните откази от отговорност може да не се отнасят за Вас. Този параграф Ви дава конкретни законни права, а също така може да имате други законни права, които са различни в различните юрисдикции.

22. Форсмажор

Circle не носи отговорност за неизпълнение или закъснение, произтичащи от аномалии или непредвидими обстоятелства извън нашия разумен контрол, обстоятелства, които биха били неизбежни, въпреки всички усилия за справяне с тях, включително, но без да се ограничават до действия на държавата или актове на тероризъм, земетресение, пожар, наводнение или други природни бедствия, условия на труд, забавяния или неизправности, предизвикани от проблеми в друга система или мрежа, механична авария или необработване на данни, или в случаите, в които ние сме обвързани с други правни задължения.

Този раздел дава възможност на нашите адвокати да покажат, че не всички правни термини са с латински произход. Някои са с френски произход.

23. Изменения

От време на време ще се налага ние да променяме условията на настоящото споразумение с потребителя. Можем да предвидим някои от причините, поради които би било справедливо от наша страна да направим това, и ние сме ги изброили по-долу, но в и бъдеще може да направим промени поради други причини.

Можем да направим промяна в настоящото споразумение поради някоя от следните причини, като всяка промяна ще бъде разумен и пропорционален отговор на промяна, която ни засяга, или която имаме основание да считаме, че ще ни засегне:

 • поради промяна в правни или регулаторни изисквания, например, може да се наложи да променим нашите изисквания за поддържане на сигурността на Вашия Circle акаунт, за да покрием нови, по-високи стандарти, установени от закона;
 • ако промяната е във Ваша полза, например при въвеждането на нови продукти или услуги или подобряване на съществуващите такива;
 • да отразим промяна в нашите разходи за поддръжка на Вашия Circle акаунт или да Ви осигурим сродни услуги, например чрез въвеждане на нови такси за акаунт или за транзакция;
 • в отговор на възможните рискове за сигурността на Вашия Circle акаунт, например чрез промяна на стъпките за сигурност, които трябва да следвате за достъп до Вашия акаунт или за извършване на парични преводи; или
 • в отговор на друга промяна, която ни засяга, ако е справедливо да се прехвърлят последиците от промяната на Вас, например за да отразява развитието в цифровите плащания.

Възможно е да направим промени по всякакви други причини, които не можем да предвидим, например в отговор на промени сред нашите конкуренти, които влияят на начина, по който искаме да Ви предоставяме нашите услуги. Може да променим която и да е част от настоящото споразумение по всяко време. Ще изпратим предизвестие 2 месеца предварително чрез имейл или уведомление с мобилното приложение на Circle и ще Ви предоставим преработената версия на настоящото споразумение с датата, на която промените ще влязат в сила. В случай че не сте съгласни с някоя от тези промени, единственият начин да поправите това е да прекратите използването на услугите и да закриете Вашия акаунт. Ако не прекратите използването на услугите и не закриете Вашия акаунт, и продължите да използвате услугите, ще се счита, че сте приели промените. Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност пред Вас или пред никоя трета страна в резултат на каквито и да е загуби, понесени поради каквато и да е промяна или изменение на настоящото споразумение.

Промените в обменните курсове влизат в сила незабавно, без предизвестие и Вие няма да имате право на възражение срещу такава промяна , където тя възниква от промени на средния пазарен курс, който ние прилагаме или промени, които са по-благоприятни за Вас.

Винаги можете да установите кога за последно е било актуализирано настоящото споразумение като проверите датата на „Последна актуализация“ в началото на споразумението.

24. Прехвърляне

Вие не може да прехвърляте или да преотстъпвате настоящото споразумение или права или задължения, които имате по настоящото споразумение, без нашето предварително писмено съгласие или по друг начин и всеки такъв опит за прехвърляне ще бъде невалиден. Ние си запазваме правото свободно да преотстъпваме или прехвърляме настоящото споразумение и правата и задълженията по настоящото споразумение, на която и да е трета страна по всяко време без предизвестие или съгласие. Ако възразявате срещу такова прехвърляне или преотстъпване, може да спрете да използвате нашите услуги и да прекратите настоящото споразумение като се свържете с отдела за поддръжка и поискате да закрием Вашия акаунт.

25. Оставане в сила на права и задължения

При закриване на Вашия акаунт или прекратяване на настоящото споразумение поради някаква друга причина, всички права и задължения на страните, които по своята същност продължават да бъдат валидни, ще останат в сила след това прекратяване.

26. Приложения на трети страни

Ако предоставите изрично разрешение на трета страна да се свърже с Вашия акаунт, или чрез продукт на трета страна, или чрез Circle, Вие се съгласявате, че предоставянето на разрешение на трета страна да предприема конкретни действия от Ваше име не Ви освобождава от никоя от Вашите отговорности по настоящото споразумение. Освен това, Вие приемате и се съгласявате, че няма да търсите отговорност от Circle и ще обезщетите Circle по отношение на всички отговорности, произтичащи от действията или бездействията на тази трета страна във връзка с разрешенията, които предоставите.

27. Уеб сайт; съдържание на трети страни

Circle се стреми да предоставя точна и надеждна информация и съдържанието на уеб сайта на Circle, но е възможно тази информация не винаги да бъде вярна, пълна или актуална. Circle ще актуализира информацията на уеб сайта на Circle, когато е необходимо, за да Ви предостави най-актуалната информация, но Вие винаги самостоятелно трябва да проверявате тази информация. Уеб сайтът на Circle може да и съдържа връзки към уеб сайтове, приложения, събития или други материали на трети страни („съдържание на трети страни“). Тази информация се предоставя за Ваше удобство и връзките или препратките към съдържание на трети страни не представляват подкрепа от страна на Circle за каквито и да е продукти или услуги. Circle не носи отговорност за загуби, понесени в резултат на предприети действия на базата на информацията, съдържаща се на сайта на Circle или в съдържание на трети страни.

От време на време е възможно да публикуваме полезни връзки или статии на нашия уеб сайт, но Вие трябва да проверите тези източници самостоятелно.

28. Ограничен лиценз; права за интелектуална собственост

Ние Ви предоставяме ограничен, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране и непрехвърляем лиценз, съгласно реда и условията на настоящото споразумение, за достъп и използване на услугите единствено за одобрени цели, определени от Circle. Всяко друго използване на услугите е изрично забранено. Circle и нейните лицензодатели запазват всички права по отношение на услугите и Вие се съгласявате, че това споразумение не Ви дава никакви права или лицензи за услугите, освен ограничения лиценз, както е изложено по-горе. Освен както е изрично упълномощено от Circle, Вие се съгласявате да не променяте, да не извършвате обратно проектиране, да не копирате, поставяте в рамка, копирате компютърни данни, отдавате под наем, отдавате на лизинг, отдавате на заем, продавате, разпространявате или създавате производни продукти на базата на услугите, изцяло или частично. Ако нарушите някоя част от настоящото споразумение, Вашето разрешение за достъп до и използване на услугите може да бъде прекратено по силата на настоящото споразумение. „Circle.com“ „Circle“, както и всички лога, свързани с услугите, са или търговски марки, или запазени марки на Circle или нейните лицензодатели. Не се позволява да ги копирате, имитирате или използвате без предварително писмено съгласие на Circle . Всички права, собственост и интереси в уеб сайта на Circle, всяко съдържание в него, услугите и всички технологии, и всяко съдържание, създадени или получени от някой от гореизложените елементи, са изключителна собственост на Circle и нейните лицензодатели.

Ние Ви предоставяме достъп до използването на всички наши продукти и услуги, но ние продължаваме да притежаваме правата на интелектуална собственост, свързани с тези продукти и услуги.

29. Непотърсена собственост

Ако Circle държи парични средства във Вашия акаунт и Circle не може да се свърже с Вас, и няма записани данни да сте използвали услугите в период от няколко години, приложимите закони може да изискват Circle да докладва тези парични средства като непотърсена собственост на съответната юрисдикция. Ако това се случи, Circle ще се опита да Ви открие на адреса, посочен в нашите архиви, но ако Circle не може да Ви открие, може да се изисква тези парични средства да бъдат предадени на съответната юрисдикция като непотърсена собственост. Circle си запазва правото да приспадне такса за неактивност или други административни такси от тези непотърсени парични средства, както е разрешено от приложимия закон.

Ако не сте влизали във Вашия Circle акаунт за период от няколко години и не можем да се свържем с Вас, ние може да сме задължени по закон да счетем Вашия акаунт за изоставен, а след това може да се изисква да преведем салдото по Вашия акаунт на компетентен орган, определен от закона.

30. Спазване на законовите разпоредби

Услугите подлежат на разпоредбите на организацията за контрол на износа и като използвате услугите, Вие декларирате, че Вашите действия не са в нарушение на тези ограничения за контрол на износа. Без да се ограничава гореизложеното, не може да използвате услугите, ако (i) сте жител, гражданин или агент на Северна Корея, Судан, Сирия или всяка друга страна, по отношение на която Обединеното кралство налага ембарго на стоки или налага подобни санкции („ограничени територии“), или (ii) възнамерявате да предоставяте Bitcoin или по друг начин да извършвате транзакции с която и да е от ограничените територии.

31. Оплаквания

Ако имате оплаквания във връзка с услугата, можете да следвате процедурата за жалби тук.

32. Приложимо право; юрисдикция

Условията на настоящото споразумение с потребителя се уреждат от законите на Англия и Уелс. Това означава, че настоящото споразумение и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с него ще се ръководят от законите на Англия и Уелс. Вие се съгласявате с нас, че тъй като сте потребител, съдилищата в разрешения регион, където живеете, ще имат неизключителна юрисдикция.

Това означава, например, че ако живеете в Ирландия, може да заведете съдебно дело в Ирландия.

33. Цялостно споразумение; права на трети страни

В случай че Circle не упражни или не приложи определено право или определена клауза на Споразумението, това няма да се счита за отказ от това право или клауза. Ако за някоя от клаузите на настоящото споразумение бъде решено от съд на компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, тази клауза ще бъде ограничена или премахната до минималната необходима степен, така че настоящото споразумение във всяко друго отношение да остане валидно в пълна сила и приложимо между страните.

Заглавието и обяснителният текст са само за справка и по никакъв начин не определят, ограничават, тълкуват или описват обхвата или степента на този раздел. Настоящото споразумение, включително политиките на Circle, регулиращи услугите, споменати тук, политиката за поверителност, политиката на бисквитките и съгласието за E-Sign представляват цялото споразумение между Вас и Circle по отношение на използването на услугите.

Настоящото споразумение няма за цел и не се тълкува да създаде права или мерки за удовлетворение на други страни, освен Вас и Circle, и други филиали на Circle, всеки от които ще бъде трета страна бенефициент по настоящото споразумение, и никое друг лице няма да има права като трета страна бенефициент по настоящото споразумение.

Настоящото споразумение (заедно с политиката за поверителност, политиката за бисквитките и даването на съгласие чрез E-Sign) са единствените документи, които регламентират отношенията Ви със Circle. Ако бъдещо съдебно решение счете, че някоя конкретна клауза на настоящото споразумение е неприложима, останалата част от споразумението ще продължи да бъде валидна.

34. Специфични за страните разпоредби и оповестявания (последна актуализация: 1 ноември 2017 г.)

Настоящият раздел съдържа специфични за страните разпоредби и оповестявания, които се отнасят само за тези потребители, които се намират в конкретната страна, която е спомената по-долу. Обърнете внимание, че настоящият раздел 33 може да бъде актуализиран с допълнителни специфични разпоредби и оповестявания за страните, както може да се изисква във връзка с предлаганите продукти и услуги на Circle в тази страна. Датата на тези актуализации ще бъде отразена в заглавието на този раздел 34, но може да бъде отразена или да не бъде отразена в датата в началото на настоящото споразумение с потребителя.

 • Италия - щракнете тук, за да видите информационната справка за Италия.

Въпроси? Притеснения? Предложения?

Моля, свържете се с нас на имейл адрес [email protected] за докладване на нарушения на настоящото споразумение с потребителя или за въпроси относно настоящото споразумение с потребителя или услугите.

Резюме на промените (1 ноември 2017 г.)

 • Удостоверяване - От Вас може да бъде поискано да предприемете някои допълнителни стъпки за проверка на самоличността Ви и за удостоверяване на заявка за паричен превод.
 • Комуникации - Можете да изберете да получавате извлечения за транзакциите.   
 • Сигурност - Направихме по-ясни условията, свързани с разпоредбите за сигурност и уведомленията, ако смятаме, че Вашият акаунт е бил компрометиран. Освен това прецизирахме обстоятелствата, при които Circle може да носи отговорност за неразрешени транзакции.
 • Временно спиране и закриване на акаунт - Направихме по-ясни разпоредбите, свързани с това кога Вашият акаунт може да бъде временно спрян или закрит от Circle.
 • Забавяне на транзакции - Предоставихме по-подробна информация за това кога транзакции може да бъдат забавени.
 • Изменения - Актуализирахме нашите условия, за да дадем примери за това кога може да се наложи да направим промени в споразумението с потребителя и ще Ви предостави уведомление за тези промени. Преработен раздел 31, който включва препратка към процедурата за жалби.