Print our EEA Privacy Policy

Πολιτική απορρήτου εντός του ΕΟΧ

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2017

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για πελάτες της Circle εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Τυχόν μεταφράσεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας και διατίθενται μέσω του αναπτυσσόμενου μενού στο πάνω μέρος της παρούσας σελίδας.
 
Αν κάνετε εγγραφή στη Circle στις/την ή μετά τις/την 18 Σεπτεμβρίου 2017, η παρούσα Πολιτική απορρήτου θα τεθεί άμεσα σε ισχύ. Αν κάνατε εγγραφή στη Circle πριν από τις/την 18 Σεπτεμβρίου 2017, η παρούσα Πολιτική απορρήτου θα τεθεί σε ισχύ στις/την 18 Σεπτεμβρίου 2017 και η ισχύουσα Πολιτική απορρήτου μέχρι την εν λόγω ημερομηνία διατίθεται εδώ.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Circle UK Trading Limited («Circle») συλλέγει, χρησιμοποιεί, γνωστοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα σας όποτε χρησιμοποιείτε τη Circle μέσω του ιστότοπου www.circle.com ή των κινητών εφαρμογών της Circle. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων για τους χρήστες μας και, ως εκ τούτου, συλλέγουμε μόνο εκείνα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε και δεν θα γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη παρά μόνο εφόσον απαιτείται. Ακόμα και εντός της Circle, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε εκείνους τους εργαζόμενους που χρειάζονται τα εν λόγω δεδομένα για τον χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση, την επαλήθευση ταυτοτήτων, την πρόληψη της απάτης και την παροχή υποστήριξης σε πελάτες.

Η Circle (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων οντοτήτων της που χειρίζονται τις πληροφορίες σας) συμμορφώνεται με το Πλαίσιο για την ασπίδα προστασίας προσωπικών ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Privacy Shield Framework) όπως διατυπώνεται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αναφορικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων που μεταβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Circle έχει βεβαιώσει το Υπουργείου Εμπορίου ότι τηρεί τις Αρχές της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας Πολιτικής απορρήτου και των Αρχών της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα υπερισχύουν οι Αρχές της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της Ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.privacyshield.gov/.

Για τον σκοπό του Νόμου περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου,  ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Circle UK Trading Limited, με έδρα στη διεύθυνση White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, UK.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Όποτε προβαίνουμε σε αλλαγές, θα σας ενημερώνουμε αλλάζοντας την παραπάνω ημερομηνία. Αν οι αλλαγές είναι εκτενείς, θα σας αποστέλλουμε ειδοποίηση ή θα αναρτούμε ειδοποίηση στον ιστότοπό μας. Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αλλαγές που πραγματοποιούνται στην Πολιτική απορρήτου, απλώς επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή τις κινητές εφαρμογές της Circle, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε

Τι μας παρέχετε εσείς άμεσα

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Circle, θα συλλέγουμε κάποια σημαντικά στοιχεία που σας αφορούν όπως το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρικού ταχυδρομείου, η ημερομηνία γέννησης, ο κωδικό πρόσβασης, ο αριθμός φορολογικού μητρώου σας ή αντίστοιχο στοιχείο (κατά περίπτωση), καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που παρέχετε άμεσα μέσω του ιστότοπου ή της κινητής εφαρμογής μας.

Αν επιθυμείτε να συνδέσετε μια χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα ή τρέχοντα λογαριασμό, πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τον αριθμό της κάρτας ή τους κωδικούς IBAN/ BIC και σχετικά στοιχεία του λογαριασμού. Καθώς η Circle προσθέτει νέες πρόσθετες λειτουργίες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε επιπλέον πληροφορίες.

Μερικές φορές χρειάζεται να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ή για να ανταποκριθούμε σε νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Όταν αυτό απαιτείται, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τις πληροφορίες αυτές.

Σε περίπτωση σύνδεσης της Circle με άλλες πλατφόρμες, ενδέχεται να σας ζητηθεί κατά καιρούς να επιτρέψετε στη Circle την πρόσβαση στις εν λόγω πλατφόρμες για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών (ή να παράσχετε πρόσβαση σε αυτές τις συνδεδεμένες πλατφόρμες στις πληροφορίες που έχετε παράσχει στη Circle). Για παράδειγμα, αν η Circle υλοποιήσει μια σύνδεση με κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, θα έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτήν την πλατφόρμα με τη Circle προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής, η συμπλήρωση της λίστας επαφών σας ή άλλους σκοπούς.

Με την παροχή των προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε προσώπου (πλην του εαυτού σας) κατά τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι έχετε εξασφαλίσει τη συναίνεση του εν λόγω προσώπου να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα του προς συλλογή και χρήση.

Τι συλλέγεται αυτόματα

Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα καθώς χρησιμοποιείτε τη Circle. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ενδιαφέρουσες νέες λειτουργίες, να διαχειριζόμαστε θέματα υποστήριξης πελατών που μας γνωστοποιείτε και να προστατεύουμε καλύτερα τον λογαριασμό σας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία συσκευών. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές σας, που περιλαμβάνουν τον τύπο της συσκευής (Η/Υ/ iPhone/ Android), το λειτουργικό σύστημα, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, καθώς και αναγνωριστικά της συσκευής (όπως ο αριθμός IMEI και η διεύθυνση MAC).
 • Πληροφορίες τοποθεσίας. Με την άδειά σας, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας έτσι ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε λειτουργίες με βάση την τοποθεσία όπως η λειτουργία αποστολής χρημάτων σε χρήστες της Circle που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
 • Επαφές. Με την άδειά σας, και για να διευκολύνουμε την αποστολή χρημάτων στις επαφές σας, θα συλλέγουμε πληροφορίες από το ευρετήριο επαφών σας ή άλλες λίστες επαφών στις οποίες μας παρέχετε πρόσβαση (για παράδειγμα, τη λίστα φίλων σας στο Facebook).
 • Φωτογραφίες, βίντεο και άλλα μέσα Αν επιθυμείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα μέσα στις πληρωμές σας, στις αιτήσεις πληρωμής σας ή άλλη επικοινωνία χρησιμοποιώντας τη Circle, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στις φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας. Κάθε φωτογραφία, βίντεο ή άλλο μέσο που επισυνάπτετε θα αποθηκεύεται και η Circle θα έχει πρόσβαση σε αυτά, αλλά δε θα κάνουμε ποτέ λήψη ούτε θα αποθηκεύουμε φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα μέσα από το τηλέφωνό σας τα οποία δεν επισυνάπτονται σε πληρωμές, αιτήσεις πληρωμής ή άλλη επικοινωνία χρησιμοποιώντας τη Circle.
 • Περιεχόμενο μηνυμάτων. Αν οι πληρωμές σας περιλαμβάνουν κάποιο μήνυμα, το περιεχόμενο αυτού του μηνύματος θα αποθηκεύεται και η Circle θα έχει πρόσβαση σ' αυτό.
 • Συναλλαγές. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα πληρωμών σας, όπως το ποσό, την ημερομηνία, την ώρα και τον παραλήπτη κάθε συναλλαγής.
 • Cookies Όπως οι περισσότερες κινητές εφαρμογές και ιστότοποι, χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που εγκαθίστανται στη συσκευή σας, τα οποία μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίζουμε ως χρήστη της Circle και να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες Circle. Κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο ή στο περιεχόμενό μας, χρησιμοποιούμε cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας λήγουν και δεν έχουν πλέον καμία επίδραση όταν αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας ή κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης σας. Τα cookies με μεγαλύτερη διάρκεια, γνωστά ως μόνιμα cookies, παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης σας μέχρι τη διαγραφή ή τη λήξη τους. Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε τα cookies μας εφόσον το πρόγραμμα περιήγησης σας ή τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν, αλλά αυτή η ενέργεια ενδέχεται να επηρεάσει τη χρήση των υπηρεσιών της Circle. Η ενότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης σας ή των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης παρέχει οδηγίες σχετικά με τον αποκλεισμό, τη διαγραφή ή την απενεργοποίηση των cookies.

2. Προστασία των δεδομένων σας

Παντού στην παρούσα πολιτική χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικά δεδομένα» για να περιγράψουμε πληροφορίες που σας αφορούν ή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Δεδομένα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά στοιχεία (ανωνυμοποιημένα δεδομένα) δεν λαμβάνονται υπόψη ως προσωπικά δεδομένα.

Προστατεύουμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας υλικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφάλειας για τον περιορισμό των κινδύνων ζημίας, καταχρηστικής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, γνωστοποίησης και παραποίησης. Κάποια από τα μέτρα προστασίας που χρησιμοποιούμε είναι τείχη προστασίας και κρυπτογράφηση δεδομένων, έλεγχοι φυσικής πρόσβασης στα κέντρα δεδομένων μας, καθώς και έλεγχοι εξουσιοδότησης πρόσβασης σε πληροφορίες. Ενίοτε, προκειμένου να διασφαλίσουμε την καλύτερη προστασία των δεδομένων σας και τη χρήση τους για τους σκοπούς που προβλέπονται από την παρούσα πολιτική απορρήτου, ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται από τρίτους συνεργάτες μας και παρόχους υπηρεσιών. Όλα τα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται σε κάποια τοποθεσία στις ΗΠΑ και μπορεί να μεταφέρονται ή/και να αποθηκεύονται σε άλλες τοποθεσίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Επίσης, μπορεί να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό εκτός του ΕΟΧ το οποίο εργάζεται για εμάς ή κάποιον από τους παρόχους υπηρεσιών μας (συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων οντοτήτων της Circle). Αυτό το προσωπικό μπορεί να απασχολείται στην παροχή των Υπηρεσιών μας ή/και στην επεξεργασία των στοιχείων σας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης. Υποβάλλοντας τα προσωπικά δεδομένα σας, συμφωνείτε με την εν λόγω μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία. Θα λαμβάνουμε κάθε εύλογα απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι εγκαταστημένα σε άλλες χώρες, στις οποίες οι νόμοι περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι λιγότερο αυστηροί από ό,τι στη χώρα σας.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε όλα αυτά τα δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε έναν ασφαλή και αδιάλειπτο τρόπο πραγματοποίησης και λήψης πληρωμών. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μας επιτρέπουν:

 • Να παρέχουμε το πλήρες φάσμα πληρωμών και λειτουργιών του προϊόντος Circle,
 • Να παραμένουμε σε επαφή μαζί σας - είτε για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, την ενημέρωση σχετικά με ενδιαφέρουσες νέες λειτουργίες που προστίθενται στις κινητές εφαρμογές ή την κοινοποίηση οδηγιών ή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια,
 • Να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να προλαμβάνουμε περιπτώσεις απάτης ή μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας,
 • Να βελτιώνουμε τη Circle ή να προσθέτουμε νέες δυνατότητες προϊόντος αναλύοντας τις τάσεις χρήσης,
 • Να εξατομικεύσουμε την εμπειρία Circle προσαρμόζοντας τις δυνατότητες προϊόντος με συγκεκριμένα θέματα που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και
 • Να εκπληρώνουμε κάθε άλλο σκοπό για τον οποίον συλλέχθηκαν οι πληροφορίες.

Δεν πρόκειται ποτέ να πωλήσουμε ή να εκμισθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Ενδέχεται να συνδυάζουμε τα δεδομένα σας με δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες εταιρείες και να τα χρησιμοποιήσουμε για τη βελτίωση και την προσαρμογή των Υπηρεσιών, καθώς και του περιεχομένου και των διαφημίσεών μας.

4. Πώς γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας

Γνωστοποίηση σε τρίτα μέρη

Προκειμένου να σας παρέχουμε το προϊόν Circle και να εκπληρώνουμε τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε όπως περιγράφεται στη συνέχεια:

 • Αν συνδέσετε μια χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα ή τρέχοντα λογαριασμό, θα γνωστοποιούμε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στους τραπεζικούς εταίρους μας για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε συναλλαγές. Προκειμένου να διευκολύνουμε κατά το δυνατόν την προσθήκη ενός λογαριασμού, συνεργαζόμαστε με την Plaid Technologies, Inc. («Plaid»), η οποία μπορεί να λαμβάνει τα στοιχεία του λογαριασμού σας κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται στην Plaid θα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Plaid, η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα https://plaid.com/privacy. Επίσης, ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας με το δικό σας τραπεζικό ίδρυμα για την επαλήθευση και την ολοκλήρωση συναλλαγών πληρωμής.
 • Για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης, μερικές φορές θα χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους φορείς επαλήθευσης ταυτότητας. Αυτή η γνωστοποίηση μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι είστε το πρόσωπο που ισχυρίζεστε ότι είστε, συγκρίνοντας τα δεδομένα που μας παρέχετε με δημόσια έγγραφα και βάσεις δεδομένων τρίτων μερών. Μπορεί να περιλαμβάνει αναζητήσεις μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως γραφεία παροχής οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, αλλά θα το πράττουμε με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχει αρνητική επίπτωση στην φερεγγυότητα ή τη διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητάς σας.
 • Προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της Circle, σε κάποιες περιπτώσεις θα προβαίνουμε στη γνωστοποίηση πληροφοριών σε παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίον ο κόσμος χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Αυτό μας επιτρέπει να τελειοποιούμε δημοφιλείς λειτουργίες και να βελτιώνουμε ή να καταργούμε λειτουργίες που δεν χρησιμοποιεί ο κόσμος.
 • Ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου ή κρατικούς λειτουργούς. Αυτή η γνωστοποίηση θα γίνεται μόνο όταν επιβάλλεται να το πράξουμε βάσει ειδικού κανονισμού, κλήτευση, δικαστικής απόφασης ή επίσημου αιτήματος ή όταν άλλως πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι απαιτείται να γνωστοποιήσουμε τα εν λόγω δεδομένα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σωματικής βλάβης, οικονομικής ζημίας ή όταν επιβάλλεται να αναφέρουμε κάποια παράνομη δραστηριότητα.
 • Η Circle σας παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλετε σε πελάτες θυγατρικών της Circle, συμπεριλαμβανομένων των Circle Internet Financial, Inc. και Circle Payments, LLC στις ΗΠΑ, καθώς και να λαμβάνετε χρήματα από αυτούς. Για την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, απαιτείται η γνωστοποίηση δεδομένων που αφορούν τον λογαριασμό σας σε αυτές τις οντότητες της Circle για την ολοκλήρωση των εν λόγω συναλλαγών, καθώς και για την εκπλήρωση των νομικών και κανονιστικών υποχρεώσεών τους.
 • Κατά καιρούς, η Circle μπορεί να συμπράττει με άλλες εταιρείες («Εταίροι») προκειμένου να σας παρέχει τη δυνατότητα να αποστέλλετε χρήματα σε πρόσωπα τα οποία είναι πελάτες των εν λόγω Εταίρων και όχι της Circle, καθώς και να λαμβάνετε χρήματα από αυτά. Για την ολοκλήρωση αυτών των συναλλαγών, απαιτείται η γνωστοποίηση δεδομένων που αφορούν τον λογαριασμό σας (όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και την ημερομηνία γέννησής σας) με τον σχετικό Εταίρο ώστε να πληρούν τις νομικές και κανονιστικές τους υποχρεώσεις. Τα δεδομένα θα γνωστοποιούνται στους εν λόγω Εταίρους μόνο στο βαθμό που συμμετέχετε σε μια συναλλαγή ή συνδιαλέγεστε με πελάτες των εν λόγω Εταίρων.
 • Για την ολοκλήρωση χρηματοοικονομικών, τεχνικών και νομικών ελέγχων των δραστηριοτήτων της Circle από τρίτα μέρη, απαιτείται η γνωστοποίηση δεδομένων που αφορούν τον λογαριασμό σας.
 • Σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς της Circle από άλλη Εταιρεία, η εν λόγω Εταιρεία θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα απαιτήσουμε από τη νέα οντότητα να τηρήσει την παρούσα Πολιτική απορρήτου και θα σας γνωστοποιούμε κάθε εν λόγω μεταβολή.
 • Η Circle θα γνωστοποιεί τα δεδομένα σας στη Circle Internet Financial, Inc. (οντότητα των ΗΠΑ), τη Circle Internet Financial Trading Company Limited (οντότητα της Ιρλανδίας) και άλλες συνδεδεμένες οντότητες της Circle, κατά περίπτωση, προκειμένου να σας παρέχει το καλύτερο δυνατό προϊόν και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη πελατών.
 • Επίσης, θα γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη κατόπιν δική σας ειδικής εξουσιοδότησης.

Γνωστοποιήσεις σε άλλους χρήστες της Circle

Προκειμένου οι πληρωμές Circle να καταστούν σε κάτι περισσότερο από απλές αποστολές χρημάτων από τον Α στον Β, θα γνωστοποιούμε πρόσθετες πληροφορίες σε άλλους χρήστες της Circle, αλλά μόνο στο βαθμό που εσείς μας εξουσιοδοτείτε να το πράξουμε. Επισημαίνεται ότι κάθε πληροφορία που παρέχετε σε κάποιο πρόσωπο (μέσω μιας πληρωμής, αιτήματος πληρωμής ή άλλως) μπορεί να γνωστοποιείται από αυτά τα πρόσωπα σε άλλους, ως εκ τούτου, συνιστούμε να ενεργείτε με τη δέουσα προσοχή. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία συναλλαγών. Με τον κίνδυνο να κατηγορηθούμε ότι επαναλαμβάνουμε τα προφανή, όταν αποστέλλετε σε κάποιο πρόσωπο μια πληρωμή ή αίτημα πληρωμής, θα λαμβάνει τα στοιχεία αυτής της συναλλαγής, όπως το ποσό της πληρωμής, το νόμισμα, την ημερομηνία, την ώρα και τον μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού της συναλλαγής.
 • Μηνύματα και φωτογραφίες. Αν επισυνάψετε ένα μήνυμα ή φωτογραφία, βίντεο ή άλλο μέσο σε μια πληρωμή ή αίτημα πληρωμής ή άλλη επικοινωνία χρησιμοποιώντας τη Circle, αυτές οι πληροφορίες θα είναι αναγνώσιμες από το πρόσωπο που λαμβάνει ή τα πρόσωπα που λαμβάνουν την πληρωμή ή το αίτημα πληρωμής (καθώς και το προσωπικό υποστήριξης της Circle). Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι ο παραλήπτης ή οι παραλήπτες ενός μηνύματος ή μιας φωτογραφίας (ή άλλου μέσου) μπορούν πάντοτε να το αποθηκεύσουν, επομένως, μην αποστέλλετε τίποτα το οποίο δεν θέλετε να δημοσιοποιηθεί.
 • Η ταυτότητα και η φωτογραφία σας. Προκειμένου να προβούν σε κάποια συναλλαγή μαζί σας (αποστολή χρημάτων, λήψη χρημάτων, αίτημα καταβολής χρημάτων), οι άλλοι χρήστες της Circle θα μπορούν να δουν την πλήρη νομική επωνυμία σας. Αν προσθέσετε μια φωτογραφία ή ένα avatar στο προφίλ σας, θα είναι ορατά στους άλλους χρήστες της Circle. Αν η Circle προσθέσει επιπλέον δυνατότητες που σας επιτρέπουν να γνωστοποιείτε περισσότερες πληροφορίες ταυτοποίησής σας, θα μπορείτε να γνωστοποιείτε επιπλέον πληροφορίες εφόσον επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.
 • Τοποθεσία. Αν έχετε ενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις τον εντοπισμό τοποθεσίας, η τοποθεσία από την οποία πραγματοποιήθηκε μια πληρωμή μπορεί να εμφανίζεται στον παραλήπτη. Επίσης, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε άλλους χρήστες να αξιοποιήσουν τη λειτουργία «παρακείμενοι χρήστες», η οποία τους διευκολύνει να σας αποστείλουν μια πληρωμή αν βρίσκεστε σε παρακείμενη τοποθεσία αλλά δεν περιλαμβάνεστε στις επαφές τους.
 • Κατάσταση και νόμισμα. Ενδέχεται άλλοι χρήστες της Circle να μπορούν να δουν αν έχετε λογαριασμό Circle. Αυτή η δυνατότητα τους ενημερώνει ότι μπορούν να σας αποστείλουν μια πληρωμή, καθώς και ότι θα τη λάβετε άμεσα χωρίς να πρέπει πρώτα να ανοίξετε λογαριασμό Circle. Επίσης, ενδέχεται άλλοι χρήστες της Circle να μπορούν να δουν το νόμισμα που έχετε επιλέξει ως προεπιλεγμένο νόμισμα. Αυτό τους διευκολύνει να σας αποστείλουν το σωστό ποσό και να γνωρίζουν το νόμισμα με το οποίο θα εκτελεστεί η πληρωμή.
 • Δημόσια Κοινοποίηση συναλλαγών. Στο μέλλον, η Circle μπορεί να παράσχει στους χρήστες τη δυνατότητα κοινοποίησης κάποιων συναλλαγών μέσω δημοσίων ενημερώσεων ή της ενσωμάτωσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον αποστολέα, τον παραλήπτη, την ημερομηνία και την ώρα της συναλλαγής, το avatar, τη θέση, τα μέσα ή άλλες πληροφορίες που αφορούν τη συναλλαγή. Αν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, θα μπορείτε να ορίσετε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ποιες πληροφορίες θα κοινοποιούνται.
 • Λοιπές πληροφορίες. Καθώς προσθέτουμε νέες δυνατότητες προϊόντος, ενδέχεται να γνωστοποιούνται επιπλέον πληροφορίες σε άλλους χρήστες της Circle. Αν αυτές οι νέες δυνατότητες απαιτούν τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων, θα λαμβάνουμε πρώτα την άδειά σας και θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να μπορείτε να απενεργοποιείτε αυτές τις δυνατότητες στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Επίσης, θα παρέχουμε πληροφορίες σε άλλους χρήστες της Circle μόνο εφόσον εσείς ζητήσετε ειδικά τη γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.

5. Ευθύνη για μεταφορές σε τρίτα μέρη

Η Circle καταβάλλει προσπάθειες να διασφαλίσει ότι οι πελάτες που είναι εγκαταστημένοι στον ΕΟΧ λαμβάνουν ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους τύπους και τις ταυτότητες τρίτων στους οποίους γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα, κάποια δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων πελατών (όπως το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές σας όσον αφορά τον περιορισμό της χρήσης και της γνωστοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων), καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Circle σχετικά με τις πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, ανατρέξτε στις Ενότητες 3 και 4 παραπάνω («Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας» και «Πώς γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας»), καθώς και τις Ενότητες 6 και 7 παρακάτω («Πώς μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας» και «Καταγγελίες»).

Η Circle θα λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης κάθε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από τρίτους και, εφόσον διαπιστωθεί ότι ευθύνεται, θα φέρει ενδεχομένως ευθύνη για κάθε προκαλούμενη ζημία. Θα καταβάλλουμε επίσης εύλογες προσπάθειες να διευκολύνουμε τις προτιμήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, περιορισμός τρίτων μερών στην πρόσβαση προσωπικών δεδομένων και να περιορίζουμε τη χρήση για σκοπούς που συνάδουν με τον σκοπό ή τους σκοπούς για οποίους συλλέχθηκαν αρχικά ή που, στη συνέχεια, εξουσιοδοτήθηκαν από τους εργαζόμενους.

6. Πώς μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας

Αν χρειάζεται να προσθέσετε ή να αλλάξετε κάποια πληροφορία, μπορείτε απλώς να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Circle και να κάνετε την αλλαγή στις ρυθμίσεις. Αν δεν μπορείτε να κάνετε εσείς ο ίδιος αυτήν την αλλαγή, απλώς επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης και εμείς θα επιληφθούμε του θέματος.

Αν επιθυμείτε να κλείσετε τον λογαριασμό σας Circle, έχετε υπόψη ότι ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε καθεστώς εποπτείας, οφείλουμε να διατηρούμε κάποιες πληροφορίες που έχετε παράσχει για ορισμένα έτη.

7. Πρόσβαση σε πληροφορίες

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που τηρούμε αναφορικά με εσάς, ανατρέξτε στις κατηγορίες που παρατίθενται παραπάνω. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε αναφορικά με εσάς. Αυτό επιτυγχάνεται υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Ενδέχεται να ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας.

8. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην προβαίνουμε σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους ιστότοπους των συνεργατών, των διαφημιστών και των θυγατρικών μας.  Αν ακολουθήσετε κάποιον σύνδεσμο προς αυτούς τους ιστότοπους, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη σε σχέση με αυτούς.  Συνιστούμε να διαβάσετε αυτές τις πολιτικές προτού προβείτε στην υποβολή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους.

9. Καταγγελίες

Σύμφωνα με τις Αρχές της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, η Circle δεσμεύεται για την επίλυση καταγγελιών σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Τα πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν απορίες ή επιθυμούν να προβούν σε καταγγελία σχετικά με την πολιτική ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων μας, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με τη Circle στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Επιπλέον, η Circle έχει αναλάβει τη δέσμευση να παραπέμπει κάθε καταγγελία σχετικά με την ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών («ICO»), εναλλακτικό φορέα επίλυσης διαφορών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η Circle είναι καταχωρισμένη στο ICO με αριθμό αναφοράς καταχώρισης ZA176325. Αν δεν λάβετε έγκαιρα επιβεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας σας από εμάς ή αν δεν έχουμε εξετάσει την καταγγελία σας με τρόπο που σας ικανοποιεί, επικοινωνήστε με το ICO ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ICO https://ico.org.uk/ για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε καταγγελία. Οι υπηρεσίες του ICO παρέχονται χωρίς καμία επιβάρυνσή σας.

10. Προστασία δεδομένων των παιδιών

Δυστυχώς, αν είστε κάτω των 13 ετών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Circle. Συνεπώς, δε ζητούμε ούτε συλλέγουμε εν γνώσει μας πληροφορίες από πρόσωπα κάτω από 13 ετών. Αν αντιληφθούμε ότι κάποιο παιδί κάτω των 13 ετών μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, αυτά θα διαγράφονται αμέσως.

11. Ερωτήσεις;

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Υποστήριξης.