Print our EEA Privacy Policy

EØS Politik om behandling af personoplysninger

Sidst opdateret: 18 september 2017

Nærværende Politik om behandling af personoplysninger finder anvendelse på Circle-brugere inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Oversættelser af nærværende Politik om behandling af personoplysninger er til rådighed for dig og kan tilgås via rullemenuen øverst på denne side.
 
Hvis du tilmelder dig Circle i eller efter 18 september 2017, vil nærværende Politik om behandling af personoplysninger straks træde i kraft. Hvis du har tilmeldt dig Circle før 18 september 2017, vil nærværende Politik om behandling af personoplysninger træde i kraft d. 18 september 2017, og den Politik om behandling af personoplysninger, som gælder indtil den dato, kan findes her.

Nærværende Politik om behandling af personoplysninger beskriver, hvordan Circle UK Trading Limited (“Circle”) indsamler, bruger, opbevarer, deler og beskytter dine oplysninger, når du bruger Circle via websiden www.circle.com eller Circles apps til mobilen. Vi ved, hvor vigtige personoplysninger er for vores brugere, hvilket er grunden til, at vi kun indsamler de oplysninger, vi har brug for, og at vi ikke deler dine personoplysninger med tredjeparter, medmindre det er nødvendigt. Selv inden for Circle er adgang til dine personoplysninger begrænset til de medarbejdere, der har brug for sådanne oplysninger til at kunne håndtere spørgsmål om overholdelse, identitetsverifikation, forebyggelse af bedrageri og kundesupport.

Circle (inkl. selskabets tilknyttede enheder, som måske håndterer dine oplysninger) overholder Privacy Shield-aftalen om behandling af personoplysninger, der er indgået mellem EU og USA, og som er udarbejdet af det amerikanske Handelsministerium om indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger, der overføres fra EU til USA. Circle har bekræftet over for Handelsministeriet, at selskabet efterlever principperne i Privacy Shield-aftalen. Hvis der eksisterer en konflikt mellem vilkårene i Politikken om behandling af personoplysninger og Privacy Shield-principperne, skal Privacy Shield-principperne have forrang. Du kan finde yderligere oplysninger om Privacy shield-aftalen og se vores certificering på https://www.privacyshield.gov/.

Med henblik på formålet med den britiske lov om databeskyttelse,  er Data Controller Circle UK Trading Limited med hovedkontor på White Collar Factory, 1 Old Street, London, EC1Y 8AF, Storbritannien.

Vi har til enhver tid ret til at ændre nærværende Politik om behandling af personoplysninger. Når vi foretager opdateringer, vil vi give dig besked derom ved at ændre datoen ovenfor. Hvis det er en stor opdatering, vil vi underrette dig eller slå et opslag op på vores webside. Hvis du har spørgsmål til eventuelle ændringer af Politikken om behandling af personoplysninger, bedes du rette henvendelse til vores Supportafdeling.

Ved brug af Circle-websiden eller apps til mobilen accepterer du de praksisser, der er indeholdt i nærværende Politik om behandling af personoplysninger.

1. Oplysninger, vi indsamler

Oplysninger, du giver os direkte

Når du opretter en Circle-konto, vil vi indsamle nogle vigtige oplysninger om dig, som f.eks. navn, adresse, tlf. nr., e-mail, fødselsdato, adgangskode, skatte-id eller lignende (hvis det er relevant) og eventuelle andre oplysninger, du anfører direkte via vores webside eller vores app til mobilen.

Hvis du ønsker at tilknytte et hævekort, kreditkort eller en løbende konto, vil vi skulle indsamle kortnummer eller IBAN-/BIC-numre og kontooplysninger med relation dertil. Efterhånden som Circle tilføjer ekstra funktioner, kan du også blive bedt om at give yderligere oplysninger.

Nogle gange vil vi have behov for yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet eller for at opfylde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser. Såfremt det er nødvendigt, vil du blive bedt om at give os sådanne oplysninger.

Hvis Circle bliver integreret med andre platforme, kan du fra tid til anden blive bedt om at give Circle adgang til yderligere oplysninger fra en sådan platform (eller om at give en sådan partnerplatform adgang til oplysninger, du har formidlet til Circle). Hvis f.eks. Circle integrerer en social medieplatform, vil du få mulighed for at knytte din konto på den pågældende platform til Circle for på den måde at strømline registreringsprocessen, udvide din liste over kontaktpersoner osv.

Når du giver personoplysninger om en enkeltperson (udover dig selv) til os under brugen af vores Tjenester, garanterer du, at du har fået den pågældende persons tilsagn til angivelse af dennes personoplysninger til indsamling og brug.

Oplysninger, vi indsamler automatisk

Der er visse oplysninger, som indsamles automatisk, når du bruger Circle. Disse oplysninger gør det muligt for os at tilbyde dig smarte, nye funktioner, nemmere at håndtere dine kundesupportproblemer og beskytte din konto bedre. Disse oplysninger omfatter:

 • Enhedsoplysninger. Vi indsamler oplysninger om din enhed, inkl. enhedstype (computer, iPhone eller Android), operativsystem, mobiltelefonnummer, browsertype og sprog samt enhedsidentifikatorer (f.eks. IMEI- og MAC-adresse).
 • Placeringsoplysninger. Vi indsamler med din tilladelse din enheds placering, så vi kan tilbyde dig geografisk baserede funktioner, som f. eks. muligheden for at sende penge til Circle-brugere i nærheden.
 • Kontaktpersoner. For at gøre det nemmere at sende penge til dine kontaktpersoner vil vi - med din tilladelse - indsamle oplysninger fra din telefons adressekartotek eller andre lister over kontaktpersoner, du giver os adgang til (f. eks. din liste over venner på Facebook).
 • Billeder, videoer & andre medier. Hvis du ønsker at vedhæfte billeder, videoer eller andre medier til dine betalinger, betalingsanmodninger eller anden kommunikation ved brug af Circle, skal vi have adgang til billederne på din telefon. Billeder, videoer og andre medier, du vedhæfter, bliver lagret og er tilgængelige for Circle, men vi vil aldrig downloade eller lagre eventuelle billeder, videoer eller andre medier fra din telefon, der ikke er knyttet til betalinger, betalingsanmodninger eller anden kommunikation ved brug af Circle.
 • Beskedindhold. Hvis du inkluderer en besked sammen med dine betalinger, vil indholdet af den besked blive lagret og dermed gjort tilgængelig for Circle.
 • Transaktioner. Vi indsamler oplysninger om din betalingsaktivitet, som f. eks. beløb, dato, tidspunkt, modtager for hver enkelt transaktion.
 • Cookies. Ligesom de fleste apps til mobilen og websider bruger vi cookies. Cookies er små datafiler, som vi anbringer på din enhed, og som tillader os at identificere dig som Circle-bruger og give dig en skræddersyet Circle-oplevelse. Vi bruger både sessionscookies og permanente cookies, når du tilgår vores webside eller indhold. Sessionscookies udløber og har ikke længere nogen virkning, når du logger ud af din konto eller lukker din browser. Længerevarende cookies, også kaldet permanente cookies, forbliver liggende på din browser, indtil du sletter dem, eller de udløber. Du har mulighed for at afvise vores cookies, hvis din browser eller dine tilføjelsesprogrammer tillader det. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, kan det påvirke din brug af Circle. Hjælpefunktionen i de fleste browsere eller tilføjelsesprogrammer indeholder oplysninger om blokering, sletning eller deaktivering af cookies.

2. Beskyttelse af dine oplysninger

I hele nærværende politik bruger vi udtrykket "personoplysninger" til at beskrive oplysninger, der har relation til dig, eller som kan bruges til at identificere dig. Vi anser ikke personoplysninger for at omfatte oplysninger, der er blevet anonymiseret.

Vi beskytter dine oplysninger vha. fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger med det formål at reducere risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videreformidling og ændringer. Nogle af de sikkerhedsforanstaltninger, vi anvender, er firewalls og kryptering af data, fysisk adgangskontrol til vores datacentre og informationsadgangskontrol. For bedre at sikre dine oplysninger og anvende dem til de formål, det er hensigten med nærværende Politik om behandling af personoplysninger, kan visse personoplysninger til tider blive lagret hos tredjeparter og vores serviceudbydere. Alle vores fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger er designet til at overholde gældende love og bestemmelser.

De data, vi indsamler fra dig, vil blive overført til og lagret på et sted i USA og kan blive overført og/eller lagret andre steder uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dataene kan også blive behandlet af medarbejdere uden for EØS, som arbejder for os eller for en af vores serviceudbydere (inkl. Circles tilknyttede selskaber). Disse medarbejdere kan være involveret i levering af vores Tjenester og/eller behandling af dine oplysninger samt i ydelsen af support. Ved indsendelse af dine personoplysninger accepterer du denne overførsel, lagring og behandling. Vi vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles forsvarligt og i overensstemmelse med nærværende Politik om behandling af personoplysninger. Tredjeparter kan befinde sig i andre lande, hvor lovgivningen om behandling af personoplysninger kan være mindre streng end i dit land.

3. Sådan bruger vi dine oplysninger

Vi indsamler alle disse oplysninger med det formål at give dig en sikker og problemfri måde at foretage og modtage betalinger på. De oplysninger, vi indsamler, gør det muligt for os at:

 • Levere et komplet Circle-produkt til dig, både hvad angår betalinger og funktionalitet,
 • Holde kontakt til dig - uanset om det drejer sig om at yde dig kundeservice, underrette dig om smarte, nye funktioner, der er blevet føjet til vores apps til mobilen, eller om at sende dig sikkerhedsvarsler eller oplysninger,
 • Bekræfte din identitet, så vi kan forhindre bedrageri og uautoriseret aktivitet,
 • Forbedre Circle eller tilføje nye produktfunktioner ved at analysere forbrugstendenser,
 • Skræddersy Circle-oplevelsen ved at matche produktfunktioner med ting, vi tror, du kunne være særligt interesseret i, og
 • Opfylde eventuelle andre formål, til hvilke oplysningerne blev indsamlet.

Vi vil aldrig sælge eller udleje dine personoplysninger til tredjeparter. Vi vil måske kombinere dine oplysninger med oplysninger, vi indsamler fra andre virksomheder, og bruge dem til at forbedre og skræddersy Tjenesterne, vores indhold og reklamer.

4. Sådan deler vi dine oplysninger

Deling af oplysninger med tredjeparter

For at kunne levere Circle-produktet til dig og opfylde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser vil vi måske dele de oplysninger, vi indsamler, som beskrevet nedenfor:

 • Hvis du tilknytter et hævekort, kreditkort eller en løbende konto, vil vi dele dine kontooplysninger med vores bankpartnere, så vi kan behandle dine betalinger. For at gøre tilføjelsen af en konto så let som muligt har vi indgået et samarbejde med Plaid Technologies, Inc. ("Plaid"), som eventuelt modtager dine kontooplysninger under denne proces. Alle de oplysninger, der deles med Plaid, vil blive behandlet i overensstemmelse med Plaids egen politik om behandling af personoplysninger, som kan findes på https://plaid.com/privacy. Vi kan muligvis også få behov for at dele dine oplysninger med din egen bank for at kunne bekræfte og gennemføre betalingstransaktioner.
 • For at forebygge bedrageri vil vi til tider skulle dele dine oplysninger med tredjeparters identitetsverifikationstjenester. Ved at sammenligne de oplysninger, du giver os, med offentlige registre og andre tredjeparters databaser kan vi sikre os, at du er den person, du siger, du er. Dette kan omfatte søgninger i elektroniske tjenester som f.eks. kreditbureauer, men vi vil ikke gøre det på en måde, der kan have en negativ indvirkning på din kredit eller kreditværdighed.
 • For at forbedre Circles funktionalitet vil vi til tider dele oplysninger med serviceudbydere, som hjælper os med at analysere, hvordan folk bruger vores app. Det giver os mulighed at forbedre populære funktioner og forbedre eller fjerne funktioner, folk ikke bruger.
 • Som en reguleret finansiel institution kan vi blive påkrævet at dele dine oplysninger med retshåndhævende myndigheder eller regeringsembedsmænd. Vi vil kun gøre dette, når en specifik forordning, stævning, retskendelse eller formel anmodning tvinger os dertil, eller hvis vi på anden vis i god tro er af den opfattelse, at vi bliver nødt til at dele sådanne oplysninger for at forhindre fysisk skade, finansielle tab, eller vi er forpligtet til at rapportere ulovlige aktiviteter.
 • Circle gør det muligt for dig at sende penge til og modtage penge fra kunder hos Circles tilknyttede selskaber, inkl. Circle Internet Financial, Inc. og Circle Payments, LLC i USA. For at gennemføre disse transaktioner og for at opfylde vores og deres juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser vil vi skulle udveksle oplysninger om din konto med disse andre Circle-enheder.
 • Circle vil måske fra tid til anden gå sammen med andre selskaber ("Partnere") for at gøre det muligt for dig at sende penge til og modtage penge fra enkeltpersoner, som er kunder hos sådanne Partnere, men ikke hos Circle. For at gennemføre disse transaktioner og for at opfylde vores og deres juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser vil vi skulle udveksle oplysninger om din konto (som f.eks. navn, e-mailadresse, tlf. nr. og fødselsdato) med de relevante Partnere. Dine oplysninger vil kun blive udvekslet med sådanne Partnere i det omfang, du rent faktisk handler eller interagerer med kunder hos de pågældende Partnere.
 • Vi vil måske skulle dele oplysninger om din konto som et led i tredjeparters finansielle, tekniske og juridiske revisioner af Circles drift.
 • Hvis Circle fusionerer med eller bliver opkøbt af et andet selskab, vil det få adgang til de oplysninger, du har givet os. Hvis det sker, vil vi kræve, at den nye enhed efterlever nærværende Politik om behandling af personoplysninger, og vil vi underrette dig om eventuelle ændringer.
 • Circle vil udveksle dine oplysninger med Circle Internet Financial, Inc. (en amerikanske enhed), Circle Internet financial Trading Company Limited (en irsk enhed) og andre af Circles tilknyttede selskaber, som det må være nødvendigt for at yde dig den bedst mulige produkt- og kundesupport.
 • Vi vil udveksle dine oplysninger med andre tredjeparter, hvis du specifikt bemyndiger os til at gøre dette.

Deling af oplysninger med andre Circle-brugere

Med henblik på at gøre Circle-betalinger til mere end bare det at sende penge fra A til B vil vi dele yderligere oplysninger med andre Circle-brugere, men kun i det omfang, du giver os tilladelse dertil.  Bemærk, at alle oplysninger, du giver til nogen (gennem en betaling, betalingsanmodning eller på anden vis), altid kan blive delt med andre - så vær påpasselig.  Disse oplysninger omfatter:

 • Transaktionsoplysninger. Med risiko for at nævne det åbenlyse vil vi dog lige minde dig om, at når du sender en person en betaling eller en betalingsanmodning, vil den pågældende person modtage oplysninger om transaktionen, inkl. betalingsbeløb, valuta, dato, tidspunkt og et unikt transaktionsnummer.
 • Beskeder & billeder. Hvis du vedhæfter en besked eller et billede, en video eller andre medier til en betaling, betalingsanmodning eller anden kommunikation ved brug af Circle, vil disse oplysninger være synlige for den person/de personer, der modtager betalingen eller betalingsanmodningen (og for Circles ansatte i kundeserviceafdelingen). Du skal vide, at modtager(e) af en besked eller et billede (eller andre medier) altid kan gemme den/det - så du bør ikke sende noget, du ikke ønsker delt offentligt.
 • Din identitet & dit billede. For at andre Circle-brugere kan handle med dig (sende penge, modtage penge, anmode om penge osv.) vil de kunne se dit fulde juridiske navn. Hvis du uploader et profilbillede eller en avatar til din konto, vil dette/denne også være synlig for andre Circle-brugere. Hvis Circle tilføjer yderligere funktioner, som gør det muligt for dig at udveksle flere identitetsoplysninger, kan yderligere oplysninger udveksles, hvis du tilvælger sådanne funktioner.
 • Placering. Hvis du har placering aktiveret under dine indstillinger, kan det sted, hvorfra en betaling foretages, måske være synligt for modtageren. Det gør det også muligt for andre brugere at benytte sig af funktionen "brugere i nærheden", hvilket gør det nemmere for dem at sende dig en betaling, hvis du er i nærheden og ellers ikke på deres liste over kontaktpersoner.
 • Status & valuta. Andre Circle-brugere kan eventuelt se, at du har en Circle-konto. På den måde kan de se, at de kan sende dig en betaling, og du vil straks modtage den uden først at skulle oprette en Circle-konto. Andre Circle-brugere vil måske også kunne se, hvilken valuta du har valgt som din standardvaluta. Det gør det nemmere for dem at sende dig det rigtige beløb, når du ved, i hvilken valuta deres betaling vil ske.
 • Offentlig deling af transaktioner. I fremtiden vil Circle måske give brugere mulighed for at dele visse betalingsoplysninger gennem et offentligt feed eller integration med sociale medier. Oplysningerne kan omfatte afsender, modtager, dato og tidspunkt for transaktionen, avatarer, placering, medier eller andre oplysninger om transaktionen. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du under dine kontoindstillinger kunne bestemme, hvor mange oplysninger du ønsker at dele.
 • Andre oplysninger. Efterhånden som vi tilføjer nye produktfunktioner, kan der være yderligere oplysninger, som deles med andre Circle-brugere. Hvis disse nye funktioner kræver deling af personoplysninger, vil vi altid få din tilladelse først, og vi vil gøre vores bedste for at give dig mulighed for at deaktivere sådanne funktioner under dine kontoindstillinger. Vi vil også dele oplysningerne med andre Circle-brugere, hvis du specifikt anmoder os om at dele sådanne oplysninger.

5. Erstatningsansvar for overførsler til tredjeparter

Circle bestræber sig på at sikre, at kunder, som befinder sig inden for EØS-området, modtager underretning om de formål, til hvilke vi indsamler personoplysninger, de typer og identiteten på de tredjeparter, vi formidler oplysningerne til, brugernes rettigheder mht. behandling af deres personoplysninger (som f.eks. din ret til at tilgå personoplysninger og din mulighed for at begrænse brugen og videreformidlingen af dine personoplysninger) samt oplysninger om, hvordan du kontakter Circle mht. vores praksisser vedr. dine personoplysninger.

For mere information om disse emner bedes du læse Afsnit 3 og 4 ovenfor (“Sådan bruger vi dine oplysninger” og “Sådan deler vi dine oplysninger”) samt Afsnit 6 og 7 nedenfor (“Sådan ændrer eller sletter du dine oplysninger” og “Klager”).

Circle vil gøre sit for at afhjælpe eventuelle tredjeparters uautoriserede brug af dine personoplysninger, og hvis vi findes ansvarlige, vil vi potentielt have et erstatningsansvar for en eventuel skade, du måtte have pådraget dig.  Vi vil også inden for rimelighedens grænser bestræbe os på at imødekomme medarbejderes præferencer mht. behandling af personoplysninger, inkl. begrænse tredjeparters adgang til personoplysninger og begrænse anvendelsen til formål, der er uforenelig med de(t) formål, til hvilke oplysningerne oprindeligt blev indsamlet eller efterfølgende godkendt af medarbejderne.

6. Sådan ændrer eller sletter du dine oplysninger

Hvis du har brug for at tilføje eller ændre nogen oplysninger, kan du bare logge ind på din Circle-konto og foretage ændringen i dine indstillinger. Hvis det ikke ser ud til, at du kan foretage ændringerne selv, skal du bare kontakte vores Supportafdeling, som står klar til at hjælpe.

Hvis du ønsker at lukke din Circle-konto, skal du være opmærksom på, at vi som en reguleret finansiel institution er forpligtet til at bevare visse oplysninger i en årrække.

7. Adgang til oplysninger

Hvis du gerne vil vide, hvilke oplysninger vi har om dig, skal du tjekke de kategorier, der er anført ovenfor. Med forbehold af gældende love har du ret til at tilgå de personoplysninger, vi har om dig, og dette kan gøres ved at indsende en anmodning til [email protected]. Vi beder dig muligvis om at bekræfte din identitet og om yderligere oplysninger om din anmodning.

8. Dine rettigheder

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til markedsføringsformål. Du gør dette ved at kontakte os på [email protected]. Vores Tjenester kan indeholde links til og fra websider, som tilhører vores partnernetværk, annoncører og tilknyttede selskaber.  Hvis du følger et link til en af disse websider, bedes du bemærke, at disse websider har deres egne politikker for behandling af personoplysninger, og at vi ikke påtager os noget ansvar for dem. Tjek venligst disse politikker, før du indsender personoplysninger til disse websider.

9. Klager

I overensstemmelse med Privacy Shield-aftalens Principper, som er vedtaget gensidigt mellem EU og USA, forpligter Circle sig til at afhjælpe eventuelle klager om vores indsamling eller brug af dine personoplysninger.  Enkeltpersoner i EU med forespørgsler eller klager om vores Privacy Shield-politik bør først kontakte Circle på [email protected].

Circle har yderligere forpligtet sig til at henvise ikke afhjulpne Privacy Shield-klager til en såkaldt Information Commissioner Office ("ICO") i Storbritannien, der udbyder alternativ afgørelse af tvister. Circle er registreret hos ICO med Registreringsnummer ZA176325. Hvis du ikke modtager rettidig bekræftelse af din klage fra os, eller hvis vi ikke har behandlet din klage på tilfredsstillende vis, bedes du kontakte eller besøge ICO på https://ico.org.uk/ for mere information eller for at indgive en klage. ICO-tjenesten er gratis for dig at benytte.

10. Børns personoplysninger

Hvis du er under 13, kan du desværre ikke benytte Circle. Det betyder, at vi ikke bevidst anmoder om eller indsamler oplysninger fra nogen under 13. Hvis vi bliver klar over, at et barn under 13 har givet os personoplysninger, vil vi straks slette dem.

11. Spørgsmål?

Hvis du har eventuelle spørgsmål om nærværende Politik om behandling af personoplysninger, bedes du kontakte vores Supportafdeling.