Samtykke til e-signering

Sist oppdatert: 18. oktober 2016

Vær oppmerksom på at ditt samtykke til elektronisk levering av opplysninger er nødvendig for å åpne en konto eller bruke noen av tjenestene (som definert i brukeravtalen). Hvis du ikke kan eller ikke vil gi slikt samtykke, kan du ikke åpne en konto. Når du har åpnet en konto, kan du oppheve samtykket til elektronisk levering av opplysninger når som helst og motta papirkommunikasjon som angitt nedenfor.

Dette Samtykket til e-signering gjelder all kommunikasjon og/eller opplysninger som Circle iht. lov er pålagt å gi deg skriftlig i forbindelse med kontoen din og eventuelle relaterte produkter og tjenester («kommunikasjon»). Dette samtykket til e-signering kompletterer og skal tolkes i samsvar med vilkårene i brukeravtalen («brukeravtalen»).

1. Omfang. Når du bruker tjenestene, godtar du at vi kan gi deg eventuell kommunikasjon i elektronisk format, og at vi kan slutte å sende papirkommunikasjon til deg, med mindre og frem til du trekker samtykket tilbake som beskrevet nedenfor. Samtykket ditt til å motta elektronisk kommunikasjon og transaksjoner inkluderer, men er ikke begrenset til:

2. Kommunikasjonsmetoder. All kommunikasjon som vi leverer til deg i elektronisk form går gjennom e-post, på Circles nettside (www.circle.com) eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder som push-varslinger eller tekstmeldinger.

3. Krav til maskinvare. For å få tilgang til, kunne se og beholde elektronisk kommunikasjon vi gjør tilgjengelig for deg, må du ha følgende programvare og maskinvare:

4. Oppdatering av informasjonen din. Det er ditt ansvar å gi oss en korrekt, nøyaktig og fullstendig e-postadresse, din kontaktinformasjon og annen informasjon relatert til denne elektroniske samtykkeerklæringen og kontoen din, og sørge for at denne informasjonen alltid er oppdatert. Du kan oppdatere informasjonen din ved å logge på kontoen din eller ved å sende en skriftlig beskjed til [email protected]

5. Tilbaketrekning av samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon når som helst ved å sende oss en skriftlig forespørsel via e-post til [email protected] Du forstår at en tilbaketrekning av samtykke til å motta elektroniske meldinger først trer i kraft etter at Circle har hatt rimelig tid til å behandle forespørselen din. Du forstår at en tilbaketrekning av samtykke til å motta elektronisk kommunikasjon sannsynligvis vil føre til at kontoen din blir stengt.

6. Skriftlig kommunikasjon. All elektronisk kommunikasjon fra oss til deg regnes som «skriftlig», og har samme betydning og effekt som papirkommunikasjon. Du bør skrive ut og laste ned en kopi til egne arkiver av denne elektroniske samtykkeerklæringen og annen kommunikasjon som er viktig for deg. Du samtykker og er enig i at kommunikasjon regnes som mottatt av deg innen 24 timer etter tidsstempelet på Circles nettside (www.circle.com) eller innen 24 timer etter at e-posten ble sendt til deg, med mindre Circle blir varslet om at e-posten ikke ble levert.

7. Generelt. Circle forbeholder seg retten til etter eget skjønn å kansellere tjenesten for elektronisk kommunikasjon, eller endre bruksvilkårene for Circles elektroniske kommunikasjon. Circle vil varsle deg om enhver oppsigelse eller endring etter loven.